Rod Trstenský
  Listiny a ich preklady  
     
 

A. Preklad Žiadosti o vydanie Armálnej listiny (prepis)

Žiadosť o udelenie armálnej listiny

Najjasnejšiemu Cisársko Kráľovskému Veličenstvu, Pánovi, Pánovi dobrotivému.

Verní služobníci vo vďake majestátu najjasnejšieho úctivo poddaní spomínajú kráľovskú dobrotivosť vlasti synov zväčša pokiaľ pamäť siaha, ktorí odkiaľ z úctivého stavu postavenia toho nešľachtického do stavu skloneného v skupine kráľovstva šľachticov, skrz kráľovskú láskavosť dosadení a zvážení. Ja čo plody dobrotivosti veličenstva nášho najjasnejšieho čo všetci jeho verní pokojne vyjadrovať poníženú prosbu pred trónom takým preukázanými činmi, majúci rešpekt vernosti nášho služobníka, v mnohých zápasoch pre vlasť prednosťami cností v postavení a stave nešľachtickom môjho oslobodenia a v tomto pozostávajúci kráľovských šľachticov nepoddajných pre mňa Andreja, Jána a Martina synov, aj Dorotu i Katarínu Trsztenszky dcéry moje, vypočítaných a ďalej niekedy pre dobro neskôr narodených ostatných ako aj Martina a Juraja Trsztenszky bratia pokrvní rovnako šľachtictva otázku znamenajúcu a ukazujúcu plníme čo milosť veličenstva nášho najjasnejšieho verní a veční služobníci vo všetkom príbuzní pripravení prijať dobrotivosťou osvedčenú odpoveď.

Najjasnejšiemu cisársko kráľovskému veličenstvu ponížení poddaní

Spísané jeho najjasnejšiemu cisársko kráľovskému veličenstvu v Bratislave dňa 17. januára roku pána 1638.

Eminencia arcibiskup Ostrihomský podpis

K najjasnejšiemu cisársko kráľovskému pánovi dobrotivému veličenstvu

Ústami prosiaceho Andreja Trsztenszky

And(reas). Trsztenszky
úradník hradu Oravského

Žiadosť o udelenie armálnej listiny

Dané mnou verným vaším služobníkom županom grófom Illeshászy jeho veličenstvu ktorú úctivú žiadosť zaslanú. Najjasnejšiemu cisárskemu veličenstvu za dobré služby osoby prosiacej pre ktorú ponížene sa prihovárame.

Tiež takto hneď skrz Liptovskú stolicu jeho Veličenstvu najjasnejšiemu úctivo sa prihovárame.

Veličenstvu nášmu úctivo prihovára sa Hypolit Ladislav Hoszutothy zvolený biskup Varadínsky.

nadiktované mestu Trstená
Pod písmenom H.

B. Prepis opisu Armálnej listiny v latinskom jazyku

Armálna listina Nos Ferdinandus Tertius Dei Gratia Electus Romanorum Imperator semper Augustus, ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae, Ramae, Serviae, Galliciae, Lodomeriae, Cumaniae, Bulgariaque, etc Rex, Archi Dux Burgundiae, Brabantiae, Styriae, Carintiae, Carniolae, Marchio Moraviae, Dux Lucemburgiae, ac Superioris, et Inferioris Armálna listinaSylesiae, Wierthembergae, et Thekae, Princeps Sveviae, Comes Habsburgi, Tyrolis, Ferretis, Kiburgii et Goriciae, Landravius Alsatiae, Marchio Sacri Romani Imperii Supra Anasum, Burgoviae, ac Superioris, et Inferios Lusatiae, Dominus Marchiae, et Sclavoniae Portus Naonis, et Salinarium etc: Memoriae, condenamus Armálna listinatenore praesentium significantes quibus exepedit Universis: Quod Nos cum ad nonullorum Fidelium Nostrorum hummillitum supplicationem Nostrae proterea factam Majestati, suum vero athentis, et consideratis fidelitate, ac fidelibus Servitis, Fidelis Nostri ANDREAE TRSZTENSZKY, quae ipse Sacrae Primmum Regni Nostri Hungariae Coronoae deinde Majestati Nostrae pro locorum, et temporum Varietate fideliter exhibuit, Armálna listina et inpendit, ac in posterum quoque se exhibere, et velle pollicetur. Cum igitur ob id, tum vero et gratiae, et munificentia Nostra Regia, qua quosque de nobis, et Republika Christiana benemeritos, et Virtutis colendae studiosos, antecesorum Nostrorum, divorum quondam Hungariae Regum exemplo proseraqui, eisque certa virtutum Suorum monumenta, quae ad majora quoquae praestanda eos incitare possent, decernere conservimus. Armálna listinaEundem itaque ANDREAM TRSZTENSZKY, ac per ipsum ANDREAM, JOANNEM, et MARTINUM, filios, ac MARTINUM, et GEORGIUM Fratres Carnales ipsius, e statu, conditione Ignobili, in qua hactemus persitisse dicintur, de Regia Nostrae potestatis plenitude, et gratia speciali exemptur, in coetum et numerum verorum atque indubitatorum Regni Nostri Hungariae partiunque ejusdem Coronae subjectarum, Nobilium duximus cooptandum, Armálna listinaannumerandos, et adscribendos. Annuentes, et ex certa Nostra scientia, animoque deliberato concedentes, ut ipsi a modo imposterum, futuris et perpetuis semper temporibus, omnibus, illis gratiis, honoribus, indultis, privilegiis, libertatibus, juribus, praerogativis et immunitatibus, quibus coeteri veri antiqui, et indibitati Regni Nostri Hungariae, et partium ei subjectarum Nobiles, hactenus quomodo Armálna listinalibet dejure et consvetudina usi sunt, et gravisi, utumturque, et gaudent, uti frui et gaudere possint, et valeant, haeredesque, et posteritates ipsorum utriusque sexus universi valeant, alque, possint. Su cujus quidem nostrae erga ipsos exhibitae gratiae, et clamentiae, ac liberitatis testimonium, veraque et indubitatae Nobilititatis Signum seu arma sive nobilitates insignia: Scutum videlicet militere Armálna listina erectum coelestini coloris, fundum illius viridi campo ocupante, in quo integer gryphus flavi coloris, distensis posteribus pedibus erecte stare cauda demissa, ore hiante, linqua rubicunda exerta, alis ex tergo expandis, anterioribus vero ternas sagittas fuscinatas cuspidibus sursum elevatis sinistro siqiudem in inferiori parte, dextro vero pedibus mediotenus comprehensasfortiter intertenere cernitur. Armálna listinaScuto incubenten galeam militarem clausam Regio Diademate, alam aquilinam in ejus medietate stellullam, seu radiorum expressam proferente ornatam. A sumitate vero sive cono galeae lacinus, seu lenmiseis hinc flavis et coeruleis illinc vero rubris, et candidis in scuti extremitatis sese passim diffundentibus, illaque decenter exoruantibus, prout haec omnia in principio, seu capite praesentium literarum Nostrarum, pictoris manu et artificio, propris suis coloribus clarius depicta esse conspiciuntur. Armálna listinaEidem ANDREAE TRSZTENSZKY, ac superiorus nominatium specificatis personis, ipsorunque haeredibus, et posteritatibus utriusquesexus universis, gratiose danda duximus, et conferenda. Decernentes et ex certa nostra scientia animoque, deliberato cocedentes, utipsi a modo imposterum futuris semper, et perpetuis temporibus eadem arma sive Nobilitatis insignia, more aliorum, Regni Nostri Armálna listinaHungariae, et Partium ei subjectarum nobilium, sub isdecu juribus, praerogativis, indultis, liberitatibus, et immunitatibus, quibus ipsi vel natura, vel antiqua consvetudine usi sunt, et gravisi utunsurque, et gaudent, ubique in praeliis, certa minibus, pugnis, hastitudis, torneamentis, duellis, Monomachiis, alique omnibus et singulis, ac quibusvis exercitiis Militaribus et Nobilitaribus nec non sigillis, velis, cortinis, aulacio, annulis, vexilis, clypeis, tentoriis, domibus, et sepulchris, generaliter vero in quarum libet rerum, et expeditiorum generibus, sub merae, vestutae, ac sincerae Nobilitatis titulo quo eos, ac haeredes ipsorum utriusque sexus universos, ab omnibus cujuscunque status, dignitatis conditionis, et praeminantae existans, insiquitos et ornatos dici nominari, illisque uti, frui, et gaudere possint ac valeant, haeredesque et posteritates ipsorum utriusque sexus universi valeant atque possint. Suo nobilitatibus damus et concedimus praesentium per vigorem. Su cujus rei memoriam, firmitatenque perpetuam praesentes litteras Nostras dupplicis, et authentici Sigilli Nostri, quo ut Rex Hungariae ac utunque unnimoque roboratas. Eidem ANDREA TRSZTENSZKY, ac per ipsum supradictis personis, ipsorunque haeredibus, et posteritatibus utriusque sexus Universis, januatis vel in posterum nasciturique, gratiose dandas duximus et conferendas. Datum per manus Fidelis Nostri nobis sincere dilecti Reverendissimi in Christo Patris Domini Emerici Losi Archi-Episcopi eclesiae Metropolitanae Strigoniensis, hoci que ejusdem comitis perpetui Primatis Hungariae, legati Nati, summi et secretarii Cancellarii ac consiliari Nostri intimi in Libera,ac Regia Civitate Nostra Posoniensi, Die Decima quinta Mensis Januari, Anno Domini millesimo Sexcentesimo Trigesimo Octavo, Regnorum Nostrorum Romani Primo, Hungariae, et reliquorum Duodecimo, Bohemiae vero anno Decimo. Reverendissimus, et Veneralibus in Christo Patribus Dominis , praedicto Strigoniensis, et JOANNE THELEGHDY Colocensis, et Bachiensis ecclesiarum canonice unitarum Archi-Episcopus GEORGIO LIPPAY Agriensis, BENEDICTO VINKOVICZ Zagrebiensis, LADISLAUS HOSZUTÓTHY electo Varadiensis, STEPHANO SIMÁNDY electo Transylvaniensis, GEORGIO JAKUSSITH de Orbava electo Veszprimiensis, JOANNE CSECH electo Quinque-ecclesienses, GEORGIO DRASSKOVICH de Trakostyán Jauriensis, GREGORIO NAGYFALUSY electo Vaciensis, dicto JOANNE THELEGHDY administratore Nitriensis, NICOLAO REÓTHE electo Sirminiensis, Fratre GEORGIO BELAVICH electo Timiniensis, JOANNE PŐSSKY electo Csanadiensis, JOANNE FRIDERICI PRAIMER electo Rosoniensis, Fratre JOANNE BAPTISTA AGATICH Segniensis, et Modrussiensis eclesiarum episcopis, eclesiae Dei fideliter gubernentibus. Item spectabilibus et Magnificis comite Nicolao Eszterházy de Galantha, praefati Regni Nostri Hungariae Palatino, Comite Joanne Drugeth de Homonna, Judice Curiae Nostrae Regiae Comite Sigismundo Erdeődy de Monyokerék dictorum Regnorum Nostrorum, Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae Bano, Comite Christophoro Bánffy de Alsó Lindva Tavernicorum, Comite Nicolao a Zrinio Agasonum, Comite Joanne Pálffy de Erdeőd cubiculariorum, Comite Stephano Niáry de Bedegh Janitorum, Stephano Osztrozitz de Gilenicz dapiferorum, Comite Paulo Pálffy de dicta Erdőd Pincenarum, Emerico Czobor de Czobor-Szent-Mihály Curiae Nostrorum Regalium Magistris, ac Stephano Pálffy de praelibata Erdőd, coeterisque quam plurimis Regni Nostri Hungariae Comitatus tenentibus, et honores.

Ferdinandus m.p. loco Sigilli pendentis Emericus Lósi eppus.

Strigoniensis m.p.
Laurentius Ferenczffy m.p.

C. Preklad armálnej listiny rodu Trsztenszky

My Ferdinand Tretí z Božej Milosti zvolený Rímsky Cisár, Vždy Víťazný a tiež Nemecký, Uhorský, Český, Dalmátsky, Chorvátsky, Slavónsky, Rámsky, Srbský, Haličský, Vladimírsky, Kumánsky, a Bulharský atď. Kráľ, Arcivojvoda Rakúsky, Vojvoda Burgundský, Brabantský, Štajerský, Korutánsky, Krajinský, Markgróf Moravský, Vojvoda Luxemburský a tiež Horného a Dolného Sliezska, Würtemberský, knieža Svévske, Gróf Habsburský, Tirolský, Feretu, Kyburgu a Gorície, Landsgróf Alsaský, Marky Svätej Rímskej Ríše na rieke Enn, Markgróf Burgoský a Hornej a Dolnej Lužice, Pán Slavónskej marky a Prístavu Naonského a Soľného atď. Pamäti odporúčame znením prítomnej listiny, všetkým, ktorým osoží. Že mi po vypočutí poníženej prosby niektorých našich verných predloženej Nášmu Majestátu a uznajúc vernosť a verné služby verného ANDREJA TRSZTENSZKY , ktoré onej Svätej korune prvých kráľov Uhorska, a taktiež Majestátu Nášmu postupne v rôznych miestach a časoch verne vykonal a vynaložil chceme oceniť. A taktiež preto a tiež z milosti a starostlivosti Našej kráľovskej, ktorú si od nás a od spoločenstva Kresťanov udatnosťou ozdobení príklad učených predchodcov našich Božských zosnulých kráľov Uhorských nasledujúci a na pamiatku ich uvedeného hrdinstva, ktoré nech čo majúc rozhodnutí v zhode s inými. Onen taký ANDREJ TRZTENSZKY ako aj pre jeho ANDREJA, JÁNA, a MARTINA synov, aj MARTINA a JURAJA bratov jeho, v postavení a stave nešľachtica, v ktorom pretrvávali z moci našej kráľovskej zvláštnym v akte a množstve do stavu a počtu skutočných a nespochybniteľných Kráľovstva Nášho Uhorska a jeho pričlenených častí a provincií a k jeho Korune podriadených Kráľovstiev šľachticom chceme prijať, započítať a zapísať rozhodnúci, aby oní rovnako ako predtým, tiež teraz, tak ako do budúcnosti na večné vždy časy ich všetkých milosťami, čestnými slobodami, privilégiami, slobodami, právami, nárokmi a imunitami, ktoré praví skutoční starí a nepochybný kráľovstva Nášho Uhorska a pričlenených častí šľachtici chceme rovnako ako sa patrí podľa práva alebo zvyklostí nech používajú a nosia a nech sú používané a nosené, nech a tiež používať a nosiť môžu, a dediči a potomkovia oných, obidvoch pohlaví všetci narodení nech a tiež nosiť môžu. Na základe našej im danej milosti a láskavosti a tiež svedectvo slobody a skutočného a nepochybného šľachtictva symbol, to ich erb či šľachtický znak. Štít skutočne rovný vojenský, nebeských farieb, základom, pole zelený zaberajúci, v ktorom je celý grif zlatej farby, stojaci na zadných nohách vzpriamený, chvost spustený, papuľou otvorenou s jazykom krvavým vyplazeným, krídlami vzadu otvorenými, predné skutočne natiahnuté šípy trojzubé, hrotom ich vztýčené v ľavej totiž dolnej strane, pravá skutočne laba stredne zachytená pevná medzi zobrazená. Na štít je položená prilba vojenská uzavretá koruna kráľovská, krídlo orlie v jeho strede hviezda, žiariaca presne spodobnená. Z vrchu alebo temena prilby prikrývadlá alebo pokrývadlá tu zlato-nebeské, oproti bielo-červené, padajúce okolo bokou štítu, a to čo patrí k ozdobám, toto všetko je na začiatku alebo hlave prítomnej našej listiny rukou maliara a umeniu vlastnými farbami správne namaľované viditeľné, onémuže ANDREJOVI TRSZTENSZKY a skrz neho vyššie menovaným osobám a jeho dedičom a potomkom oboch pohlaví milostivo chceme vydať a potvrdiť. Rozhodnúc z istej našej vedomosti a po rozhodnutí ducha rozhodnúci, aby oní do budúcnosti a tiež na večné časy onenže erb alebo šľachtický znak na spôsob iných Kráľovstva Nášho Uhorska a krajín jemu podriadených šľachticov pod onými právami, nárokmi, oslobodeniami, slobodami a imunitami ktoré oní či prirodzene či podľa starobylých zvyklostí používajú a nosia, nech sú používané a nosené na štítoch, súbojových kopijach, súbojových či turnajových zbraniach, a na všetkých ostatných a jednotlivých veciach vojenského a šľachtického poslania ako aj na pečatiach, plášťoch, gobelínoch, baldachýnoch, prsteňoch, zástavách, štítoch, stanoch, domoch, náhrobkoch a vo všeobecnosti vskutku na akýchkoľvek druhoch vecí a vojenských predmetov. Ktorý oni a ich potomkovia obidvoch pohlaví pod titulom starej a pravej nobility nech môžu nosiť. Oných nobilitujeme, dávame im znením tejto prítomnej listiny. Na ktorej veci pamäť a večnú pevnosť na prítomnú našu privilegiálnu listinu našu tajnú pečať, ktorú ako Kráľ Uhorska používame dali sme privesiť, onému ANDREJOVI TRSZTENSZKY a skrz neho tiež vyššie spomínaných osôb a potomkom obidvoch pohlaví narodeným a tým ktorí sa ešte len narodia dovolili sme láskavo dať a vydať. Dané skrz ruky verného Nášho, Nám milého najdôstojnejšieho v Kristu Pánu pána IMRICHA LOSI zvoleného arcibiskupa metropolitu Ostrihomského, tam tiež župana večného Prímas Uhorský, legát určený, sekretára kancelárie, a Radca náš dôverný, v slobodnom ako kráľovskom meste našom Bratislava, dňa desiateho piateho mesiaca januára, roku pána tisíceho šesťstého tridsiateho ôsmeho, Panovania nášho Rímskeho prvého, Uhorska a ostatných dvanásteho, Českého v skutku roku desiateho. Najdôstojnejší a najctihodnejší v Kristu Pánu pána spomenutého Ostrihomského, a JÁNA THELEGDI Kaločského a Báčskeho, Kanonika Unitárov Arcibiskupa JURAJA LIPPAY Agrienského, BENEDIKTA VINKOVICS Záhrebského, LADISLAVA HOSZUTOTHY zvoleného Varadínskeho, ŠTEFANA SIMANDI zvoleného Transilvánskeho, JURAJA JAKUSSITH de ORBAVA zvoleného Vesprímskeho, JÁNA CSEH zvolený Päťkostolský, JURAJA DRASSKOVICH de TRAKOSTYÁN Jágerského, GREGORA NAGYFALUSY zvolený Vácovský, povedaný JÁN THELEGDI administrátora Nitrianskeho, MIKULÁŠA REÓTHE zvoleného Sirmijského, brata JÁNA BELAVICH zvoleného Tininského, JÁNA PŐSSKY zvoleného Čanádskeho, JÁNA FREDERIK PRAIMER zvoleného Rosonského, brata JÁNA KRSTITEĽA AGATICH Segnienskeho a Modrušského zvoleného za ich šťastného vládnutia cirkvi Pána Boha. Tak tiež za ctihodných a tiež vznešených grófa Mikuláša Eszterházy de Galantha, palatína kráľovstva Uhorského , sudcu Kráľovskej tabule grófa Jána Drugeth de Homonna, sudcu kráľovskej kúrie grófa Žigmunda Erdeődy de Monyorókerek, povedaného kráľovstva Nášho Uhorského, Chorvátsky a Slavónsky Bán gróf Krištof Bánffy de Alsó Lindva Taverník, gróf Mikuláš Zrinio povozník, Ján Pálffy de Eordéd pohárnik, gróf Nyáry de Bedegh dverník, Štefana Osztrozitz de Giletnicz stolník, grófa Pavla Pálffy de dicta Erdeőd čašník, Imrich Czobor de Szent-Mihály majstra našej kúrie kráľovskej, aj Štefana Pálffy zo spomínanej Erdeőd župana Bratislavského, a držiteľa viacerých úradov a županských titulov nášho kráľovstva.

Ferdinand, rukou vlastnou Imrich Lósi
Arcibiskup Ostrihomský
Vavrinec Ferenczffy
m.p.

Roku Pána tisíceho šesťstého tridsiateho ôsmeho dňa dvadsiateho šiesteho mesiaca apríla v mestečku Veličná, dňa a miesto generálnej kongregácie, aj zároveň rovnako zasadanie potvrdzovacie Stolice Oravskej, pre zvláštne vydanie listiny, a ohlásená úradom slávená, vystavená, a preukázaná táto listina výsadná, v prítomnosti spoločenstva Pánov šľachticov Stolice ich Oravskej, skrze rúk urodzeného Pána Petra Bajcsi de Bajcs et Geczelfalva, na mieste verejne prečítaná a vyhlásená.

Ján Kubiny de Felső Kubin.
podžupan Stolice Oravskej m.p.
mnou Františkom Okolicsnay
prísažným notárom sedrie právnickej stolice Oravskej m.p

D. Listina šoltýsov v Trstenej z roku 1761

Listina o vzdaní sa práv šoltýsov v prospech Nize psany gak ze strany společnosti Mestečka Trsteneg tak tez šoltisuov pred oznamenem Mestečku bidlicich vislany plnomocny Deputaty zeznavame: kterak predepsany Šoltisy pozorujice a rozvažujice pomalu nesnadnost v zachovavany obecneho dobreho poradku a ginich pripadnostiach od davneho giž času pro tu pričinu trvajica že jak po panskich darovkach a cinzoch tak teš y po ginich nekterich vecech od společnosti mestecka posavad oddeleny, usilugice se pak buducne to gednote a gednomicnosti zustavaty: tize poist dolozeny šoltisy do spoločnosti Mestskeg ze do seckimy takimi apertinentiami a uzitky se oddaly a zospolčily, zanechavagice a opustegice prednost aneb pravo šoltistva ktere posavad gakimkolvek spusobem gim nalezelo a gak v slobodach tak y po darovkach a ginich Tierchoch s mestečkem na potomne časy pozdicky gednostagnost a ucastnost mity chtejuce. Na proty pak tomu estečko predoznamenane a cela Comunitas tichze wiss menovanych šoltisuw do sweg společnosti prigmuce, gich tak gako ginich mestianou a spolu obiwatelou zde poseckich mestickich slobodach, Privilegiach a ginich uzitkoch podle společneho a proportionatneho gak Panskych tak tes slobodneho Widieka terchou Znasany buducimy wiečitimy casy ciny. Takove dobrovolne a pratelske dokonany my niz psany Deputaty slohutnemu panstvu k laskavemu potvrdzeny ponizene poddavame sub arce Arva 24. noviembris 1761.

Ze strany šoltisuv plnomocny deputati
Georgius Trsztenski m.p
Joannes Szlotai m.p.
Ze strany mestecka plnomocny deputat,br>Andreas Fabri praefati.
oppidi Notarius m.p

E. Prepis listiny Štefana Theőkoly o vyberaní richtárov v Trstenej

Listina Hrabe István Thokoli Jurajovi Trstensz

My hrabe Theőkoly Istvan wečity pan na Kežmarku widyeka Oravskeho hlavny Ispan, Zamku Arva a Lietava rečenich y panstva knim naležejiciho plnomocny Director, davame na vedomy povšem komuby wedety naleželo. Ponewacz Wojtovstvy Trsztenszke na tolko prislo že mimo jedneho Georgiusa Trsztenszkeho ne nachodil se zmezy Šoltisovo kteriby dostatečny byl prideny mestečka a vybirany y oddavany duchodkum a y ten vo velkich dlu?iech a Reštanciach postaveny bivše, ktomu y mestečko nemale praetensie škodlive knemu magíce pravem svym pokračugíce, na čo položeny gest, zretelne dava se znat z processu toho prava. Steg pričiny netolike tense Wojt Georgius Trsztenszky aby od toho uradu byl oslobozeny nastaval ale y mestečko unižene Suplikugice žadalo, aby gim ku prikladu ostatnych vpanstvych nasem Oravskem suczich Mesteček, a podle gegich starobileho zachovavany, wolno bilo Každoročne zmezy mesťanom poradkom a spusobem dobrim Richtara Ordinovaty, gegich zadost My slusne upovažujice ano y dalšim škodam kteriby asnadno Mestečko prigity mohly, predgity gako tess y zradu a roztržitost mezy nemy vovzniknutu protrhnuty chtegice, ktomu skrze plnomocensztvy Directorvsztvy našeho privolugeme, tak zeby buducne a šoltisy do Mestečka, any Mestečko do šoltisov nicz nemelo mestečko svog termin a gine povinosti, šoltisy pak čo od nich prinalezy aneb prinaležety bude, kzamku našemu Oravszkemu odovzdavali Utrovy teš gako dosavad ode dvuch Raly platily, tak y za tym k Mestečku platili povinny bily. Dokladagici y to a prysne poruczugice, aby sobe buducne pričiny k zrade nezawdawaly, any w horach any zemach, aneb pasienkach jeden druhému nazlost škody a prekažky nečinily ale radnej svorne a chvalitebne gako na dobrich susedum naležy sebuv nakladaly. Kterešto takoveto mezy Mestečkom a šoltisy Trsztenszkimy učinene, a buducne wečitimy časy trvagice dokonany, zplnomocenstvym Directorstvy našeho approbugice stranky obidve ivtom skrze tento naš list, ruky našej podpisanym a pečety pritisknutym ztvoreny potvrdzujeme, a Ugistujeme. Genž gest psan w kastiely našem Svateg sofie. Dne dvacateho šesteho mesicze čšervencze, roku páne Tisíceho Šesty steho, sedemdesateho pateho.

Comes Step. Theőkeőly m.p.

F. Preklad latinskej časti listiny kanonickej vizitácie Daniela Krmana, vzťahujúcej sa na Trstenú po rozdelení kostolov počas Rákocziho povstania

Kanonická vizitácia 1706

Rok 1706. vykonávajúc generálnu vizitáciu ja Daniel Krman, prišiel som do chrámu Trstenského kde sa stalo.
1. V pamäti ľudí šírili Evanjelium páni reverendi: Gastrabinus, Fabianus, bol škandálny. Juraj Stranovius, Ján Andrea, Johan Csina, Michal Institoris, slúžili cirkvi za povstania Imricha Tököly. Ján Czarda, ktorý teraz žije v Kľačanoch, Ján Neüman, ktorý je z Monaka, študoval vo Wittembergu a po dva roky farár Kamenno-Porubský, v mieste po roku Trstenský, teraz v Rajeckej Lesnej/Frivald/.
Práve doslúžil R. d. Michal Cervini, v Svätej Helene a teraz je miestnym kňazom.
2.Chrámoví poklad na pamäť zámery ktorej kópiu je možno vidieť v protokole z roku 1611 u Urodzeného Pána Juraja Trstenského s Pánom Mikulášom Paldia offerovali jeden kalich z medi pozlatistý i z mystečku za tolláry dvanácť belych penezí i železo pre oplátky florenov 5. Kamžu jednu, svietniky dva drevené, svetník jeden který vysí na šnúre na prostred kostola. Šatka na kalichu hodvábem červeným svetlím a černým na koncoch šitá, druhá fátelová s čipkami, treťá červeným pamikem šitá. Ručník pretkávaný uterací. Ručník s čipkami, druhý, tretí z bielymi. Paclka biela prerábaná. Antipendium na kazatelnici. Na stole antipedium. Flaša cinová, puška drevená pre oplátky. Kanonická vizitácia 1706 Truhlička kostelná. Zvon obecný dva, tretí na malej veži zvonček malý. Lúky zem mají páni Curatores vyhladavať, druhá na príbojci, treťá za malým brodkom, štvrtá ve vlčím potoku. U Lipnice dediny jest lauka. Pod Lipím jest lúka, jest tež zahrada kostelná, na kterej sedel Michal Bril. Pod Stinením zanecháva se kostelnému. Item sú na Vitanovej dve zeme. Pri mlyne Brezovickom Lázak. Reynin zeč od zahrady, která jest pri farskej záhrade, platí Fl.1. Ranostajové od placu d 50. Vitanovci ode dvúch zemí budú platiti secundum inventarium. Sporadení sú páni Curatorové dva. Matricula Ecclam in Polonia comparatam. Kdo pochová v kostole povinnen bude dati Fl.1 na kostel.
Inspectores sunt constituti urodzeným Pánom Jurajom Trstenský, Pán Juraj Lieskovský, Michal Dyurgin vero est constitutus adilis et una cum Curatoribus jura jurando obligatus.
Proventus pastori sunt isti:
Rolí in hoc inventario poznamenaných polovic, secundum tractationem Szécsiniensiem. Včilejší stav evanjelický zporádal merice a plat tento: po dva korce žita, po dva polovníka, od krstu turák, od úvodu d 6. a kohúta aneb d 8. Od sobáša 12 turákov. Pri mrtvém tele od processu dudkuv8. Osd kázne fl 1. Od mládenca neb devky pri pochovávaní dudkuv 8. Od malého deťátka dudkuv 6. Na svátky vyročitá offera i Martina. Kolleda nanarození syna božího v meste, na dedinách kolada na tri Krále. Drv od role po fúre, slepka tež zkaždej role. Komorníci per polturas 4. Ohlášky 4 turáky, od družby mediam vini aneb polturáky 4.