Rod Trstenský
  Genealógia rodu Trstenský od roku cca 1850  
     
 

V tejto časti dávame priestor okrem historických faktov, aj rodinným informáciám, a to najmä po roku 1850. Veríme, že v tejto časti sa nám podarí zosumarizovať existujúce vetvy nositeľov priezviska Trstenský, prípadne tých, čo si ho upravili alebo zmenili.

II. Časť: Novšie dejiny rodu Trstenský

Línia Juraja I. (Georgus) Trsztenszky cca *1620 od Jozefa (*25. marca 1860, †27. mája 1944) a nasl.:

Jozef Trstenský nar. 1860 Mária Trstenská rod. Abaffy nar. 1869 Jozef (*25. marca 1860, †27. mája 1944) sa oženil s Máriou Abaffy (*15. mája 1869, †9. mája 1955). Jozef sa oženil v roku 1886 ako 26 ročný a býval v Trstenej číslo domu 116. Mária pochádzala z jedného z najznámejších a zároveň aj najstarších rodov v Oravskej stolici - z rodu Abaffy.

Pečať Jána Abaffyho 1796 Erb rodu Abaffy

Spolu mali deväť detí a to: Mária Terézia (*19. septembra 1891, † 8. októbra 1959), vydatej Pánikovej Náhrobný kameň v Trstenej Mária Trstenská, nar.1891 vyd. Pánik; Štefana (* 10. august 1892), ktorý zomrel v USA; Kataríny (* 22. septembra 1894, † 21. decembra 1996 ), vydatej Brnčovej; Jozefa (*6. januára 1899, †11. januára 1979) zomrel v USA; Františka (*2. decembra 1901, †23. novembra 1956), ženatý pre nás s neznámou ženou, za slobodna Pšitkovou; Rozáliou († roku 1904 krátko po narodení); Antona (* 14. jan 1906, † roku 1977) a Viktora (* 28. marca 1908).

O narodení Márie Terézie (Therezie) (nar. 1890) prikladáme záznam z matriky z Trstenej (posledný riadok, LB Trstená).

Maria Terezia Trsztenszky nar. 1890, riadok 127 (LB Trstená) Maria Terezia Trsztenszky nar. 1890, riadok 127 (LB Trstená)

O narodení Štefana (Stephanus) (* 10. august 1892) prikladáme záznam z matriky z Trstenej (riadok č- 83, LB Trstená).

Stephanus Trstenszky nar. 1892, riadok 83 (LB Trstená) Stephanus Trstenszky nar. 1892, riadok 83 (LB Trstená)

O narodení Kataríny (Catharina) (nar. 1894) prikladáme záznam z matriky z Trstenej (riadok č. 112, LB Trstená).

Catharina Trsztenszky nar. 1894, riadok 112 (LB Trstená) Catharina Trsztenszky nar. 1894, riadok 112 (LB Trstená)

Náhrobný kameň Kataríny v Trstenej Katarína (* 29. septembra 1894) je pochovaná v Trstenej. Veľkú časť života prežila v USA. Bola trikrát vydatá. Prvý manžel bol Michal (Michael) Hnat (ktorý si neskôr zmenil priezvisko na Hnatov), a ktorý zomrel v roku 1931 v New Yorku City, NY.

Jej druhým manželom bol pán Hurdich, ktorý zomrel niekedy v 50tych rokoch. Tretím bol Jozef Brnca, ktorý zomrel niekedy v 80tych rokoch.

Katarína a Michael Hnatov mali dvoch synov a to: Joseph Emil Hnatov (*14.decembra 1919, † 11. januára 1986) a  Alfreda W. Hnatov (*9. júna 1921, † 19. júla 2005). Ďalšie dve dcéry zomreli pri narodení.

Michael Emil Hnatov nar. 1954 a jeho dvaja synovia, fotografia z roku 2005Ich syn Joseph Emil Hnatov sa oženil s Anna rod. Camesas (*1926) a mali päť detí a to: syna Michael Emil Hnatov (*1954) fotograf v New Yorku, dcéru Catherine vyd. Futterman (*1956), syna Mathew Viktor Hnatov (*1958), syna Martin Joseph Hnatov (*1962) a dcéru Diana Hnatov (*1964).

Ich syn Alfred W. Hnatov (*9. júna 1921, † 19. júla 2005) sa oženil s Evelyn rod. Raferty (*1931) a mali tri deti Mark W. Hnatov (*1954), Maria vyd. LoRe (*1957) a Elizabeth vyd. Lockhart (*1959).

Rodina Jozefa Trstenského v USA (*6. januára 1899, † 11.januára 1979)

Joseph (Jozef) Trstensky (*6. januára 1899, †11.januára 1979) a Margaret Mushak (*12. februára 1906, †2. februára 1992) sa zosobášili dňa 19. februára 1925 v Trstenej vtedajšom Československu. Mali spolu dvoch synov a to Kamila (*23. februára 1926) a Williama (*9. apríla 1930). Joseph emigroval do New York City, USA v roku 1927 nasledujúc svojho brata Stephan (Štefana) a sestru Katherine (Katarínu). Jeho manželka Margareta so synom Kamilom ho nasledovali a v apríli roku 1929 pricestovali do New Yorku. Kamil, William a ich rodiny si v 23. novembra 1960 zmenili ich priezvisko z Trstenský na Tresten.

Kamil Tresten (*23. februára 1926) sa oženil s Mariou Moritz (*5. augusta 1929) dňa 25. marca 1951 a spolu mali päť detí; Deborah (*17. januára 1952), William (*28. januára 1953), Theresa (*23. septembra 1957), Kamil Joseph (*27. júna 1959) and Maria (* 5. januára 1962).

Deborah sa vydala za Alexandera Gretch a mali spolu tri dcéry: Jacqueline Sue (*23. januára 1971), Cheri Lynn (*24. júna 1972) a Cara Jill (*28. októbra 1974). Deborah sa neskôr vydala za Randall Smitheal. Jacqueline sa vydala za Charles Holcomb a mali spolu syna, Hunter Tresten Holcomb (*17. júna 1997). Neskôr sa vydala za David Scanlan a mali syna, David Cole Scanlan (*7. januára 2000). Cheri Lynn sa vydala za James Robert Medus a mali spolu dve deti, dcéru Kendall Marie (* 28. februára 2003) a syna Ryan Matthew (*7. septembra 2004).

William Tresten (*28. januára 1953) sa oženil s Chris Shaw a mali dvoch synov, William Shaw (*9. septembra 1989) a Michael (*23. decembra 1992).

Theresa sa vydala za Luis Soto II. a mali dve deti, syna Luis Alfonso III. (*7 apríla 1981) a dcéru Marisa Gabrielle (*9. septembra 1982). Neskôr sa vydala za Jose Gracia a mali dve deti, dcéru Candice Marie (*2. októbra 1991) a syna Mason Macadonia (*19. novembra 1993).

Kamil Joseph Tresten sa oženil s Leigh Anne Allendorfer a mali tri deti, dcéru Chloe Marie (*28. júna 1994) a synov Joseph Luke (*1 mája 1996) and Matthew William (* 28. apríla 1998).

Maria sa vydala a mala tri deti, syn John (24. augusta 1982) and dvojičky dcéry Christina a Ashley (*20.júna 1984). Všetci si zmenili ich priezvisko na Tresten.

William Tresten (*9. apríla 1930) sa oženil s Adele Kudlaty (*25. novembra 1944) dňa 24. septembra 1966 a mali tri deti; dcéru Jennifer Eileen (*30. mája 1969), syna Paul Christopher (*10. júna 1971) a dcéru Leslie Ann (*25. januára 1973).

Jennifer sa vydala za Carl Makowski a majú dcéru Rachel Nicole (*18. decembra 1999). Leslie sa vydala za James Fitzgerald III. a majú syna James Thomas IV.(*15. februára 2003).

Podobizeň Msgr.Viktora Trstenského 2003 Osoba Msgr. Viktora Trstenského (* 28. marca 1908) je priamo spojená s bojom proti komunizmu na Slovensku. V novodobej histórii rodu dosiahol najvyššie a najčestnejšie postavenie vo sfére duchovného a svetského života. Do seminára v Spišskej Kapitule vstúpil roku 1926. Kňazské svätenie prijal z rúk otca biskupa, Jána Vojtaššáka, roku 1931 (29. júna). V roku 1935 sa stal farárom v Reľove. Neskôr, v roku 1938, dostal novú faru v Dolnom Kubíne. V časoch druhej svetovej vojny ho otec biskup Vojtaššák poveril funkciou školského inšpektora. Pápež Pius XII. ocenil bohatstvo jeho viery, potvrdené mnohými záslužnými skutkami, titulom Monsignora a následne ho vymenoval za člena pápežskej Rady ostražitosti (Consilii et Vigilantia). V časoch komunistickej tyranie bol viackrát súdne trestaný a uväznený za svoje procirkevné postoje a otvorený nepriateľský vzťah proti komunizmu. Prešiel väznicou na Pankráci v Prahe, Ilavou, pracovnými tábormi a väznicami v Jáchymove, Prievidzi, Novákoch a na ďalších dvadsiatich štyroch miestach. Napísal mnoho kníh z prostredia väzníc alebo jeho zápasu o slobodu vyznania a svedomia počas komunistického režimu (napr. Sila viery, sila pravdy, Ako svedectvo, Menej ponôs, viac modlitieb a boja za pravdu, Fragmenty, ďalšie bolestné výlevy duše, Nemohol som mlčať atď.). Prezident Slovenskej Republiky, Rudolf Schuster, ocenil jeho boj za slobodu myslenia a v roku 2000 mu prepožičal pri príležitosti výročia vzniku Slovenskej republiky vysoké štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy. Dekrét o vymenovaní za pápežského preláta Dňa 4. januára 1994 bol Viktor menovaný za honorárneho preláta a člena najvyššej trónnej asistencie pápeža Jána Pavla II., s následným právom členstva v Ráde meča a klobúka (Ordini di Cappa i Spada). K titulu pápežského preláta sa automaticky pripája funkcia tajomníka (cubicularius intimus adlectus supra numerum) a komorníka (cubicularius honorarius) Svätého Otca, Jána Pavla II. Viktor Trstenský ako jediný spomedzi potomkov šľachticov na Slovensku môže používať kráľovský purpur, a tak sa stal formálne najvyššie postaveným žijúcim šľachticom na Slovenku.

Martin Trstenský nar. 1896, fotografia okolo roku 1970 Johana Trstenská nar. 1901 rod. Stasová, fotografia okolo roku 1970 Martin (* 12. novembra 1896, † 22. mája 1973) sa oženil s Johanou Stasovou (* 15. novembra 1901, † 2.1 .1984). Mali spolu šesť detí:

Náhrobný kameň Emila nar. 1926 s jeho sestrou Pavlínou (Kľačany) Emil Trstenský nar. 1926, foto cca 1980Emil (* 1. júla 1926, † 14. júl 1987) ktorý bol kňazom; Margita, vydatá Prekopová; Pavlína (* 12. júna 1924 v Trstenej); MVDr. Mikuláš (* 23. mája 1928 v Trstenej), Anna (* Mikuláš Trstenský nar. 23. mája 1928, foto september 20054. decembra 1938), vydatá Krumpelová a Ing. Jozef (* 19. februára 1937 v Trstenej) ženatý bol s Oľgou Hotovou.
Jozef Trstenský nar. 19.2.1937, foto september 2005Narodil sa im syn Darius (*1. apríl 1964).

 

Svadobná fotografia Mikuláša a Kataríny 1954 MVDr. Mikuláš (* 23. mája 1928) sa oženil v roku 1954 s Katarínou rod. Srnková (*25. novembra 1934, † 22. augusta 2000). Spolu mali dve deti: JUDr. Mikuláša Trstenského nar. 7.1.1958 a JUDr. Katarínu nar. 15.8.1959, vydatú Suchoňovú.

Rodina Mikuláša Trstenského (nar. 1958), fotografia máj 2005Katarína Suchoňová rod Trstenská nar. 1959, fotografia 2005Mikuláš sa s manželkou Lenkou nar. 1.12.1963 rozviedli. Majú dcéru Kristínu nar. 26.10. 1983 a syna Tomáš nar. 14.3.1988. S manželkou Jaroslavou nar. 20.11.1965 majú syna Lukáša nar. 3.11.1991 a dcéru Terezu nar. 29.6.1997. Katarína vyd. Suchoňová má dcéru Danielu.

Anton Trstenský s rodinou, fotografia cca 1955Anton (* 14. jan 1906, † roku 1977) sa oženil s Irenou rod. Ranostajová a mali spolu sedem detí. Vladimír (*21. 1. 1933, †29. 2. 1941), Zita (*12. 8. 1933), Ivan (*29. 8. 1940), Tatiana (*12. 8. 1933), Ida (*10. 5. 1945), Katarína (*6. 10. 1949), Libor (*30. 10. 1951). Dcéry Zita, Katarína a syn Ivan zostali slobodní. Libor Trstenský s manželkou a so synom Markom, fotografia november 2005Dcéra Ida sa po vydaji volá Jakvirtová a má dcéru Petru a syna Andreja. Libor sa oženil s Annou rodenou Miklušková a majú spolu tri deti: Libor (*2. 4. 1979), Marek (*29. 2. 1980) a Mária (*29. 7.1986).

Línia Juraja (Georgus) I. Trszytenszky cca *1620 od Jána
(* 26. januára 1877, †28. októbra 1943) a nasl.:

Zápis o narodení Jána (Joannes) Trsztensky, riadok 9 LB TrstenáJán Trstenský (*26. 1. 1877, †28. 10. 1943) sa prvý krát oženil s Veronikou rod. Reháková, manželstvo bolo bezdetné. Ján Trstenský nar. 1877, fotografia z roku 1902 až 1912Manželka Veronika zomrela 40. ročná dňa 30. 3. 1925. Druhý krát sa oženil dňa 13. 5. 1925 s Máriou rod. Paneková (*22. 3. 1900). Mária nar. 1900, rod. PanekováJán je pochovaný v Trstenej. Spolu mali sedem detí a to: Štefania (*26. 4. 1926, †1978), Štefan (*2. 7. 1927, †6. 7. 1966), Karol (*7. 3. 1929), Hrob Jána Trstenského (nar. 1877) v Trstenejdvojičky Klementína (*9. 2 .1932 - vydatá Vrtochová) a Paulína (*9. 2. 1932, †15. 2. 1932), Viktor (*25. 3. 1934, †4. 2. 1993) a Mária (*24. 3. 1938 - vydatá Pekarová). Ján bol súkromne hospodáriacim roľníkom.

Štefánia (*26. 4. 1926, †1978) zostala slobodná.

Štefan (*2. 7. 1927, †6. 7. 1966) sa oženil s Cecíliou rod. Gonsorová (*27. 1. 1931) a mali spolu dve deti a to: Štefan Stanislav (*12. 6. 1959) a Daniela (*6. 7. 1961 – vydatá Bakošová).

Rodina Štefana Trstenského, január 2005Štefan Stanislav (*12. 6. 1959) sa oženil s Paulou rod. Bednárová (*24. 1. 1960) a majú spolu tri deti a to: Stanislava (*22. 1. 1985), Tatiana (*9. 2. 1988) a Natália (*10. 1. 1995).

Karol (*7. 3. 1929) sa oženil s Bernadínou rod. Jadrňáková (*4. 3. 1941) a mali spolu päť detí a to: Vladimír (*8. 12. 1960), Peter (*27. 4. 1964), Anna (*12. 6. 1966 - vydatá Lužbeťáková), Ján (*4. 8. 1967) a Karol (*30. 12.1974).

Rodina Vladimíra Trstenského, január 2005Vladimír (*8. 12. 1960) sa oženil s Darinou rod. Šurinová (*6. 6. 1963) a majú spolu tri deti a to: Lucia (*29. 12. 1984), Marek (*2. 6.1987) a Patrícia (*10. 2. 1993).

Rodina Petra Trstenského, január 2005Peter (*27. 4. 1964) sa oženil s Jozefou rod. Furdeková (*19. 3. 1962) a majú spolu tri deti a to: Peter (*11. 12. 1989), Monika (*6. 1. 1991) a Tomáš (*6. 3. 1992).

Rodina Jána Trstenského, január 2005Ján (*4. 8. 1967) sa oženil s Evou rod. Trstenská (*26. 10. 1971) a majú spolu päť detí a to: Martina (*25. 10. 1992), Nikola (*30. 9. 1993), Ján (*21. 3. 1995), Erik (*23. 11. 1996 †6. 9. 2002) a Patrik (* 24. 7. 1998).

Rodina Karola Trstenského, január 2005Karol (*30. 12. 1974) sa oženil s Beátou rod. Kordiaková (*3. 6. 1977) a majú spolu tri deti a to: Dominik (*25. 5. 1996), Bibiana (*23. 5. 1998) a Dávid (*27. 7. 2004).

Fotografia Viktora a Heleny, rok 1991 Náhrobný kameň Viktora a Heleny v Tvrdošíne - MedvedzíViktor (*25. 3. 1934, † 4.2. 1993) sa oženil dňa 13. 10. 1962 s Helenou rod. Medvecká (*18.7.1943) a mali spolu tri deti to: Ján (*16. 10. 1963) , ThDr. Jozef (*16. 1. 1967-r.k. kňaz) a SBALic. František (*13. 3. 1973 - r.k. kňaz).Bratia František, Ján a Jozef, rok 1991

Jozef Trstenský nar. 1967 (Fotografia z roku 2004)

Ján (*16. 10. 1963) sa oženil dňa 21. 11. 1987 s Agátou rod. Kanderová (*26. 12. 1965) a majú spolu tri deti a to: Veronika (*21. 11. 1988), Barbara (*12. 12. 1991) a Klára (*7.10. 1995).

Rodina Jána Trstenského nar. 1963, Fotografia z roku 2002 Dcéry Jána Trstenského nar. 1963, Fotografia z roku 2004 František Trstenský nar. 1973, fotografia máj 2005

Línia od Štefana (*1879, †1942) – Prímenie Vojt, niektoré vetvy rodu aj Vojt-Kula.

Štefan (*1879, †1942) narodený v Trstenej, kde aj zomrel. Bol roľníkom. Pred 1. svetovou vojnou bol na prácach v USA. Oženil sa s Annou rod. Kubínová (nar. 1890, †1964). Anna sa narodila v Liesku na Orave. Bola roľníčka. Spolu mali jedenásť detí, ale dospelosti sa dožilo len päť detí. Ich deti sú: Štefan (*16.11.1912, †1982), Ján (* 1916, †1984), František (*1919 † 15.11. 2005), JUDr. Martin (*1920), Žofia (cca *1923 † ?) a Jozef (*1930 † 1990).

Štefan (*16.11.1912, †18.8.1982) sa narodil v Trstenej bol učiteľom v Oravskom Veselom, a od roku 1942 v Tvrdošíne (1946 až 1953 riaditeľom meštiackej školy). Od roku 1953 pracoval na Krajskom národnom výbore v Žiline (vedúci odboru, krajský školský inšpektorát a v iných funkciách. V rokoch 1964 až 1971 bol poslancom Slovenskej národnej obrody. Oženil sa s Elenou rod. Schotterovou (*17.9.1917, †16.2.1998). Narodila sa v Brodzanoch okr. Partizánske. Zomrela v Žiline. Bola učiteľka na Základnej škole. Z manželstva sa narodili štyri deti a to:

Prof. Ing. Dušan Trstenský, foto november 2005Prof. Ing. Dušan Trstenský (*13.3.1939), narodený v Oravskom Veselom okr. Námestovo, Doc.Ing. Darina Palúšová rod. Trstenská (*4.5.1940), narodená v Oravskom Veselom okr. Námestovo, Danica Brathová rodená Trstenská (*26.8.1946), narodená v Tvrdošíne a MUDr. Drahoslova Glosová rodená Trstenská (*21.6.1953), narodená v Trstenej.

Prof. Ing. Dušan Trstenský s manželkou a synom, foto november 2005Prof. Ing. Dušan Trstenský (*13.3.1939) sa oženil s MUDr. Katarínou rod. Žiakovou (*12.4.1937), narodenou v Závadke nad Hronom. Spolu majú dve deti a to: MUDr. Luciu Gajdošíkovú rod. Trstenskú (*1.9.1973) a MUDr. Dušan Trstenský (*5.1.1975), narodený v Žiline.

Ján (*1916, †1984) mal za manželku Emíliu rod. Sameláková. Majú jednu dcéru Máriu, ktorá býva v Trstenej.

František (*1919, †2005), narodený v Trstenej. Bol roľníkom. Oženil sa Emíliou rod. Paldiová. Mali tri dcéry a jedného syna a to Štefániu, Martu a Oľgu a syna Františka (*21.4.1953).

JUDr. Martin Trstenský nar. 1920 s manželkou, Tvrdošín, foto november 2005JUDr. Martin (*1920), narodený v Trstenej. Oženil sa s Magdalénou rod. Krupová, nar. 1929. JUDr. Martin pracoval na Okresnom národnom výbore v Dolnom Kubíne. Býva v Tvrdošíne ul. Vojtaššáková č. 584.

Milan Trstenský nar. 1949 s manželkou, Tvrdošín, fotografia marec 2006Majú dvoch synov a jednu dcéru. Ich deti Milan nar. 1949, Elena nar. 1955 a Ing. Peter nar. 1959 bývajú v Tvrdošíne. Ich syn Milan (*1.11.1949) sa oženil s Vierou rod. Marcoňová (*26.1.1952). Majú spolu deti: Ing. Martin (*4.11.1975), Zuzana (*26.10.1976), Mgr. Veronika (*3.10.1978) vyd. Mrkosová. Elena (*23.1.1955) (dcéra Martina a Magdalény) sa vydala za Konštantína Baroša. Majú päť detí a to: Ing. Roman Baroš (*21.1.1980), Marcela Barošová, (*15.3.1981), Lívia (*21.7.1983) vyd. Teplanská, Andrej Baroš (*7.2.1988) a Patrik Baroš (*6.9.1991).
Ing. Peter Trstenský nar. 1959 s rodinou, Tvrdošín, fotografia marec 2006
Ing. Peter Trstenský (syn Martina a Magdalény) (*16.6. 1959) sa oženil s Ivetou rod. Gombalová a majú spolu dvoch synov. Peter (*14.4.1986) a Marián (*16.5.1988).

Žofia Šulcová rod. Trstenská (*5.10.1923, †1986), narodená v Trstenej. Bola roľníčkou. Manžel Štefan Šulc nar. 1919, zom. 2004. Mali dve dcéry a jedného syna. Dcéra Mária nar. 28.11.1947 vydatá Lepačková, Žofia nar. 10.3.1951 vydatá Kubasová, Ján nar. 7.5. 1956, vdovec manželka Ľudmila.

Juraj Trstenský nar. 1964 s rodinou, Rabčice, fotografia marec 2006Jozef Trstenský (*1930, †1996), narodený v Trstenej. Bol učiteľom v Rabčiciach okr. Námestovo. Manželka Elena rod. Vorčáková. Ich syn Juraj (*2.11.1964) býva v Rabčiciach. Zaoberá sa drevovýrobou. Oženil sa s Monikou rod. Sireková nar. 5.8.1967. Spolu majú tri dcéry a to: Izabela nar. 15.11.1986, Adriána nar. 4.11.1988 a Henrieta nar. 11.4.1991

(Uvedenú líniu sa nám zatiaľ nepodarilo spojiť s líniou hlavného adresáta armálnej listiny Andrejom).

Línia od Andreasa (cca *1800, †?) - prímenie Vojt

Ján Trstenský (1867) preukaz z roku 1944Prvým známym príslušníkom uvedenej vetvy rodu Trstenský je Andreas (*cca 1800). Vieme o ňom, že sa oženil s Máriou rod. Lepáček. Mali spolu syna Pavla (*21.1.1829). V záznamoch je pri mene Pavla uvedené "nobilis" t.j. šľachtic. Pavol sa oženil s Helenou rod. Helis alebo Helitz. Mali spolu šesť detí, a to: Helena (*6.6.1854), Mária (*17.12.1856), Veronica (*17.3.1859), Cathrina (*14.10.1861), Ján (*2.5.1867) a Joana (*5.5.1870). Ján Trstenský (*2.5.1867, †?) žil v Trstenej. Bol roľník. Jeho manželka Johana (*7. 10.1875) rod. Kavská sa narodila bola tiež roľníčka. Vieme, že mali spolu dvoch synov a to: Jána (*4.7.1914, †?), ktorý bol aj kostolníkom a Štefana (*?, †?). Johana rod. Kavská preukaz z roku 1944Ján sa oženil s Viktóriou rod. Brčovou (*4.9.1923). Mali spolu sedem detí a to dvoch synov a päť dcér a to: Jozef (*2.3.1942), Emília (*30.5.1944), Paulína (*8.2.1952), Mária (*26.7.1954), Oľga (*11.8.1957), Anna (*14.4.1961) a Ján (*30.12.1964).

Syn Jozef sa narodil 2.3. 1942. Za ženú má Máriu rod. Fabyková (*18.3.1944). Spolu majú tri dcéry a to: Jana (*30.6.1964) vyd. Lepačková, Darina (*20.7.1967) vydatá Matonogová a  Renáta (*26.8.1971) vyd. Frančeková.

Emília (*30.5.1944) vydatá Mecová, Paulína (*8.2.1952) vydatá Gocmanová, Mária (*26.7.1954) vydatá Nekorancová, Oľga (*11.8.1957) vydatá Mitanová a Anna (*14.4.1961) vydatá Kolenová.

Ján Trstensky (nar. 1964), fotografia 2005 Synovia Ján Trstenský (nar.1964) s bratom Jozefom (nar. 2.3. 1942) a jeho manželkou, apríl 2005 Rodina Jána Trstenského nar. 1964, fotografia november 2005

Syn Ján sa narodil 30.12.1964. Oženil sa s Irenou rod. Plavjaková (*11.3.1962). Majú spolu tri deti a to: Ján (*10.1.1990), Norbert (*7.7.1992) a Alexandra (*7.11.1995).

(Uvedenú líniu sa nám zatiaľ nepodarilo spojiť s líniou hlavného adresáta armálnej listiny Andrejom, ale ich predok Pavol narodený 21.1.1829, bol vedený v matričných záznamoch ako "nobilis" (šľachtic). Znamená to, že uvedená vetva bola v príbuzenskom pomere s líniou hlavného adresáta armálnej listiny Andrejom).

Línia od Martina (*11.11. 1874, †?) - prímenie Kavoň

Martin Trstenský (*11.11. 1874, †?) žil v Trstenej. Jeho manželka bola Žofia rod. Štefanidesová (*1882). Vieme, že spolu mali päť detí, ktoré sa volali: Jozef, Martin (*29.8.1925), Rozália, Viktória, Johana.

Syn Jozef mal dvoch synov a to Jozefa (*1959) a Dušana.

Martin Trstenský nar.1925 so synom Martinom, január 2005Martin (nar. 1925) s rodinou, fotografia 1982Martin (*29.8.1925) sa oženil s Martou rod. Parížová (*31.1.1928, † november 2002) a mali spolu šesť detí a to: Martin (*26.4.1958), Mikuláš (*6.12.1961), Antona (*12.11.1963), Valéria nar. 1.8.1952), Monika (nar. 7.2.1955) a Alena (7.9. 1956).

Rodina Martina Trstenského (nar.1958), apríl 2005Martin (*26.4.1958) sa oženil s Annou   rod. Lepačková  (*24. 7.1958). Majú spolu šesť detí a to:  Martina (*22. 3.1981),  Anna  Trstenská (*18. 8.1982), Martin  *13.5.1984), Jana  (*24.1. 1990), Andrej (*24.11.1991),  Dominika  (*6.4.1994).

Mikuláš  (*6.12.1961) sa oženil s Janou   rod. Vojtašová  (*6. 5.1962) a majú dve deti a to: Michal  (*3. 9.1982) a Zuzana (*20.  10.1983),

Rodina Mikuláša Trstenského (nar. 1958), fotografia máj 2005 Dcéra Mikuláša Trstenského nar. 1961, Zuzana, fotografia z roku 2004 Rodina Mikuláša Trstenského (nar. 1961), fotografia november 2005

Anton  Trstenský  (*12.11.1963) sa oženil s Annou (*10. 8.1953) a majú dve deti a to: Michal  (*28. 7.1986) a Katarína (*6. 1. 1989).

Rodina Antona Trstenskéh (nar.1963), apríl 2005.JPG

(Uvedenú líniu sa nám zatiaľ nepodarilo spojiť s líniou hlavného adresáta armálnej listiny Andrejom).

Línia od Jána (*8.3. 1898, †?) - prímenie Špirčák

Ján Trstenský (*8.3. 1898, †?) žil v Trstenej. V roku 1920 sa oženil s Máriou rod. Kuráňovou (*1904, †?). Spolu mali štyri deti, ktoré sa volali: Mária, Irena, Ján (*27.9.1927) a Ľudmila.

Ján (nar. 1898) a Mária, fotografia 1920 Ján (nar. 1898), fotografia 1960 Ján nar. 1927, fotografia 1954

Syn Ján (*27.9.1927, †17.7.1994) sa oženil s  Margitou rod. Parížovou (*11.11.1935). Spolu mali päť detí, a to: Mária (*30.9.1956, †15.8.1961), Elena (*14.4.1958), Viera (*4.2.1961), Ján (*30.9.1963), Pavol (*17.2.1968) a  Eva (*26.10.1971).

Dcéra Helena je vydatá Grónska, dcéra Viera je vydatá Ulrichová, syn Ján (*30.9.1963) sa oženil s Martou rod. Tekeľovou (*5.5.1968). Spolu majú tri deti, a to: Silvia (*13.7.1988), Dominika (*28.1.1991) a Jakub (*9.11.1997). Syn Pavol sa oženil s Annou rod. Šurináková (*13.5.1970) a spolu majú dve deti, a to: Lucia (*2.4.2001) a Karin (*18.11.2002). Dcéra Eva sa vydala za Jána Trstenského. Ján je z rodiny Trstenských s prímením Francek.

Ján (nar. 30.9.1963) s rodinou, fotografia marec 2006 Pavol (nar. 17.2.1968) s rodinou, fotografia marec 2006

(Uvedenú líniu sa nám zatiaľ nepodarilo spojiť s líniou hlavného adresáta armálnej listiny Andrejom).

 

Línia Juraja I. (Georgus) Trsztenszky cca *1620 a od Ignáca (*1795, †?) a nasl.: ) - prímenie Paľko

Juraj IV. mal s manželkou Žofiou Barnay šesť detí a to: Ignác (Ignátius) (*1795), Helena (*1797), Katarína (1799), Mária (*1801), Štefan (*1802) a Matej (*1805).

Ignác Trstenský (*1795) sa oženil s Alžbetou rod. Batsová. Narodil sa im syn Ján (*29.3.1820).

Ján Trstenský (*29.3.1820) sa oženil s Máriou rod. Krúpová. Narodil sa im syn Ignác (*2.9.1849).

Ignác Trstenský (*2.9.1849) sa oženil s Máriou rod. Pallová (*6.1.1851). Pochádzala z piatich deti a to: Katarína (*6.10.1843), Jozef (*26.1.1946) a Helena (*11.9.1857). Podľa priezviska jeho manželky – Pallová, sa začala uvedená vetva nazývať Trstenský - Paľko.

Ignác a Mária mali spolu syna Štefana (*14.9.1875). Štefan sa dňa 17.9. 1908 oženil s Annou rodenou Jablonskou (*20.7.1889). Po svadbe pomáhal na gazdovstve Jablonských. Neskôr sa rozhodol, že je nutné si nájsť zamestnanie, aby mohol zabezpečiť svoju rodinu. Neskôr spolu s manželkou odišiel do Ameriky. V Amerike sa zamestnal ako baník v uhoľnej bani. Anna si zamestnanie nenašla, ale neustále premýšľala ako môže pracovať a tak pomôcť rodine. Bývali v prenajatej izbe. Štefan chodil z roboty vyčerpaný a sťažoval sa na stravu na, ktorú chodia aj s ostatnými zamestnancami do hostinca. Strava bola drahá a nekvalitná. Posedenie v hostinci končilo popíjaním alkoholu. Neskôr Anna navrhla, že bude pre určitých chlapov variť a v prípade potreby aj prať prádlo.

Štefan a Anna mali v USA spolu tri deti a to: Jozef (*10.3.1915), Štefan (*31.1.1917) a Mária (*12.8.1920). Neskôr sa im v Trstenej narodil syn Martin (*8.11.1924).

Neskôr dostali list z Trstenej, že otec Anny je vážne chorý a nemá sa kto starať o gazdovstvo. Na naliehanie Anny sa vrátili na Slovensko. Cestou zažili veľa nebezpečenstiev. Búrka , ktorá ich zastihla na mori ich skoro pripravila o život. Cestou im ochoreli deti. Po príchode do Trstenej sa ubytovali u rodičov Anny. Z ušetrených peňazí ušetrených v Amerike opravili dom, kúpili 2 kone, kravu a prikúpili si pole, a tak rozšírili svoje gazdovstvo. Neskôr si kúpili v Trstenej rodinný dom na ulici Dukelských hrdinov. Pracovali na svojom gazdovstve. Posledné roky Štefan otec pracoval ako školník. Dňa 23. 1 1942 Štefan zomrel. Anna neskôr pracovala so svojimi deťmi na vlastnom gazdovstve. Zomrela dňa 16.9.1969.

Jozef Trstenský (*10.3.1915) syn Štefana a Anny sa narodil sa v Amerike. Vyrastal so svojimi rodičmi. Po zistení, že otec so súrodencami je schopný hospodáriť na gazdovstve, rozhodol sa, že pôjde do Ameriky. Po určitej dobe si založil farmu. Neskôr oženil s Máriou so Slovenska. Boli bezdetný. Jozef sa usadil v štáte Óhio v meste  Cleveland. Na Slovensko sa nikdy nevrátil, ale na rodinu v Trstenej nezabudol. Pravidelne na sviatky zasielal rodine balíky a finančné prostriedky. Zomrel a je pochovaný v Amerike.

Štefan Trstenský (*31.1.1917) syn Štefana a Anny sa narodil sa v Amerike. Vyrastal so svojimi rodičmi. Hospodáril so svojím otcom a súrodencami na gazdovstve v Trstenej. Po odchode súrodencov hospodáril s matkou na gazdovstve. Pracoval aj ako pracovník u štátnych lesov. V roku 1947 sa oženil s Annou rodenou Dudová (*24.7.1924). Boli bezdetný. Anna pracovala v Nemocnici s poliklinikou v Trstenej . Po ťažkej chorobe zomrela 12.5.1984. Smrť manželky na Štefana veľmi doľahol. Ochorel a po opakovanom preliečení zomrel 28.4.1987.

Mária Trstenská (*12.8.1920) vydatá Dzureková dcéra Štefana a Anny sa narodila v Amerike. V roku 1940 sa vydala za Viktora Dzureka (*26.8.1911). Viktor pracoval ako železničiar. V osobnom voľne pracoval na Jednotnom roľníckom družstve v Trstenej. Zomrel dňa 14.6.1984. Mária pracovala v Nemocnici s poliklinikou v Trstenej. Zomrela 8.7.1998. V manželstve mali detí a to: Marta, Alina, Viktor, Gréta, Miloš, Gabriela a Vladislav. Marta Dzureková (*12.9.1941) vydatá Loffayová, dcéra Márie Dzurekovej, rodenej Trstenská sa vydala za Jozefa Loffaya. V manželstve mali tri deti a to. Pavol, Daniela a Katarína. Alina Dzureková vydatá Baltarská dcéra Márie Dzurekovej, rodenej Trstenská sa vydala za Michala Baltarského. V manželstve mali dve dcéry. Alina a dcéra zomreli. Dcéra Beata (*1982) žije v Bratislave. Viktor Dzurek (*4.2.1948) syn Márie Dzurekovej, rodenej Trstenská sa oženil s Máriou rodenou Barnasová. V manželstve mali tri deti – synov Dušan, Maroš a dcéru Vladku. Gréta Dzureková (*21.1.1950) vydatá Ujčeková, rod. Dzureková, dcéra Márie Dzurekovej, rodenej Trstenská sa vydala za Štefana Ujčeka. V manželstve mali tri deti a to: Dana, Štefan a Andrea. Miloš Dzurek (*22.1.1955) syn Márie Dzurekovej, rodenej Trstenská sa oženil s Boženou rodenou Szabová. V manželstve mali tri deti a to: Božena, Ľubica a Lucia. Neskôr sa rozviedol. Pracoval ako traktorista a neskôr ako robotník na Jednotnom roľníckom družstve. Gabriela Dzureková (*30.3.1957) vydatá Pukajová dcéra Márie Dzurekovej, rodenej Trstenská sa vydala za Miloša Pukaja. V manželstve mali dve deti. Syna Dávida a dcéru Riu. Vladislav Dzurek (*3.1.1959) syn Márie Dzurekovej, rodenej Trstenská sa oženil s Ľudmilou rodenou Dreveňáková. V manželstve mali dve deti, syna Juraj a dcéru Lea. Obidvaja študujú na vysokej škole. Vladislav pracuje ako colník. Ľudmila podniká.
Martin Trstenský (*8.11.1924) syn Štefana a Anny vyrastal so svojimi rodičmi. Do uzavretia svadby hospodáril so svojím otcom a súrodencami na gazdovstve. V roku 1952 sa oženil s Helenou, rodenou Medveckou. Pracoval ako železničiar. V osobnom voľne brigádoval na Jednotnom roľníckom družstve v Trstenej. Vykonával viac rokov predsedu revíznej komisie. Zomrel na následky po tragickej nehode dňa 30.10.1976.

Rodina Trstenský Paľko, fotografia asi 1958Jeho manželka Helena, rodená Medvecká (*15.2.1923) pracovala ako úradníčka na Okresnom úrade v Trstenej. Neskôr v  Nižnej nad Oravou v podniku Tesla Orava. V súčasnej dobe býva v Trstenej. V manželstve sa narodili tri deti a to: Elena, Pavol a Anna, RNDr Helena Kompanová (*30.4.1954) rod. Trstenská, dcéra Martina Trstenského a Heleny rod. Medveckej sa vydala za Ing. Jan Kompana. Bývajú v Oravskom Podzámku. Vyštudovala vysokú školu odbor prírodných vied. Pracuje v Nemocnici s poliklinikou v Dolnom Kubíne. Manžel je starosta obecného úradu. Spolu majú tri deti a to: Jana (*23.4.1980), Eva (*7.9.1982) a Ján (*10.1.1984). Dcéra MUDr. Jana Ďurmeková (*23.4.1980) rod. Kompanová sa vydala za MUDr. Igora Ďurmeka (*16.5.1980). Majú dcéru Júliu. Obidvaja pracujú v nemocnici s poliklinikou v Dolnom Kubíne. Eva Kompanová, (*7.9.1982). Študuje na lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Ján Kompan (*10.1.1984). Oženil sa s Zuzanou Blahútovou. Majú dcéru Líviu Študuje na lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine.
Ing. Pavol Trstenský (*5.7.1955), syn Martina Trstenského a Heleny rod. Medveckej.

Vyštudoval vysokú vojenskú školu. Do roku 2003 pracoval na rôznych funkciách v útvaroch Ministerstve obrany a Vyššej vojenskej správe ozbrojených síl Slovenskej republiky. Od roku 2004 v hodnosti podplukovník je v dôchodku. Ako dôchodca pracuje na Územnej vojenskej správe v Žiline. Vo osobnom voľne vykonáva predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a predsedu záhradkárskej osady. Oženil sa dňa 21.10.1978 s Máriou (*8.9.1955) rod. Strapcovou. Bývajú v Martine. Manželka Mária pracuje ako ošetrovateľka v Martinskej fakultnej nemocnici. V manželstve majú tri deti a to: Marián, Martina a Dana. Marián Trstenský (*4.4.1979).

Ing. Pavol Trstenský nar. 1955 s manželkou a dcérou Martinou, fotografia november 2005Vyštudoval strednú priemyselnú školu odbor technické a informačné služby. Pracuje v stavebníctve v Španielsku.

Martina Trstenská (*13.2.1981) vyštudovala strednú priemyselnú školu odbor technické a informačné služby. Pracuje v záhradníctve v Španielsku. (Dana Trstenská (*26.2.1982) vyštudovala strednú zdravotnú školu. Býva v Drahňove, okr. Michalovce. Pracuje v súkromnej firme ako veterinárny pracovník pre chov a predaj psov rôznych plemien.).

Syn Marián nar. 4.4.1979, fotografia 2005 Dcéra Danka nar. 26.2.1982, fotografi 2005

Anna Kanasová rod. Trstenská, dcéra Martina Trstenského a Heleny rod. Medveckej sa v roku 1993 sa vydala za Ing. Ľudovíta Kanasa. Bývajú v Trstenej. Manžel pracuje na elektrárni Mochovce. Anna vyštudovala vysokú školu odbor prírodných vied. Pracuje ako logopédka v Logopedickej ambulancií v Trstenej. V manželstve majú dvoch synov a to: Ján a Slavomír. Ján Kanas (*6.10.1994), syn Ľudovíta Kanasa a Anny rod. Trstenskej je žiakom gymnázia v Trstenej. Slavomír Kanas (*15.5.1996), syn Ľudovíta Kanasa a Anny rod. Trstenskej je žiakom základnej školy v Trstenej.

(Uvedenú líniu sa nám podarilo spojiť s líniou hlavného adresáta armálnej listiny Andrejom).

 

Liptovská vetva od Jozefa nar. cca 1850

Jozef Trstenský (*cca 1850) bol katolík a koncom 19.storočia sa presťahoval z Trstenej na Liptov do Sielnice. Mal dvoch bratov, z ktorých jeden bol bezdetný a druhý žil pravdepodobne v Jalovci. Títo jeho dvaja bratia  pravdepodobne prestúpili na evanjelickú vieru.

Anna Trstenská rod. Burdelová nar. 1892, s vnukmi fotografia 1957Vieme, že Jozef Trstenský (*cca 1850) mal syna Jána (*1887, †1935), ktorý žil v Palúdzke. Ján mal ešte dvoch bratov, ktorých mená nepoznáme. Zomrel pomerne mladý v roku 1935. Bol hospodársky kočiš. Jeho manželka Anna, rod. Burdelová (*1892, †1981), vychovala deti sama. Mali ich spolu deväť, a to:

Nevesta Viera Sotoniaková, družičky dvojičky Katarína a Klára, fotografia 1956Štefánia (*1914, †1998) vydatá Sotoniaková. Manžel František Sotoniak. Spolu mali tri deti a to: Viera, Vladimír a Milan. Žili v Ondrašovej pri Liptovskom Mikuláši. Nevieme ich povolania.

Ján (*17.1.1915, †29.12.1972) bol účastníkom SNP a neskôr slúžil v armáde. Mal 2 dcéry – Oľga a Edita.

Vladimír I. (*1920, †1923).

Emília (*19.4.1919, †5.3.2003) vydaná Michalíková. Jej manžel bol literárne činný. Nemali deti. Žili v Bratislave. Do penzie pracovala ako vedúca pošty.

Jozef (*1921, †1994). S manželkou bývali v Rybárpoli pri Ružomberku. Mali syna Róberta (*26.8.1949), ktorý žil v Likavke a dcéru Agátu vydatú Janigová. Jozef bol krajčír. Jozef mal svoju dielnu, ale po znárodnení mu ju zobrali. Tento brat pomohol bratovi Vladimírovi vyštudovať. Syn Róbert sa stal vojakom z povolania. Robert sa oženil so Zdenkou rod. .... a mali spolu dcéru ........... Zomrel v Čechách.

Ing. Igor Trstenský nar. 1958 s matkou a dcérami, fotografia 2005Juraj (*1926, †1978) sa oženil s Klárou rod. Čabová. Manželka Klára robila riaditeľku závodu Zdroj v Martine. Boli rozvedení. Mali spolu štyri deti. Všetky sú tiež v Martine. Miroslav (*29.6.1950), Katarína a Klára – dvojičky (*14.7.1951), Igor, Ing. (*2.12.1958). Miroslav (*29.6.1950) sa oženil s Magdou rod. Bíziková. Majú spolu Juraja a dcéru Janku. Katarína je vydatá ako Zacharidesová a Klára vydatá Pučalová. Igor sa oženil s Oľgou rod. Matejíčkovou a majú dve dcéry a to: Katarínu (*28.5. 1984) a Zuzana (*14.7.1987).

Vladimír, Ing. (*6.5.1928 v Dechtároch, †27.8. 2001) sa oženil s Miroslavou (rodená Boršická). Vladimír pracoval skoro stále v Matici Slovenskej. Staval novu budovu Matice Slovenskej v Martine. Po jej dokončení býval v Bratislave až do smrti v roku †27.8.2001.

Ing. Rastislav Trstenský so sestrou Ivicou, fotografia 2005Mali spolu dve deti a to: Rastislav (*7.10.1956) a Ivica (*21.8.1958). Neskôr sa rozviedli. Vladimír sa druhý raz oženil s Annou rod., a mal syna Vladimíra (*1980). Rastislav, Ing. ukončil VŠDS v Žiline. Oženil sa s Evou rod. Fislová. Neskôr sa rozviedli. Mali spolu dve deti, a to: Vratislav (*1979) a Lucia (*1983).

Ivica sa vydala a volá sa Zrníková. Má dve dcéry a to: Petra (*30.11.1984) a Pavla (*15.10.1986). Žije v Martine.

Mária (*1934) vydatá Polaková. Žije v Martine. Manžel Ladislav. Pracovali v Interhoteloch Ružomberok. Tri deti. Mária (*1955) vydatá Osvaldová žije v Kremnici, Dana (*1956) vydatá Benková žije v Banskej Štiavnici a Igor (*1960) žije v Tvrdošíne.

Milan (*25.4. 1931) pracoval v MDŽ Bratislava a potom v MEOPTE. Manželka Mária rod. Vojtková (*1935). Žijú v Bratislave. Majú tri deti. PeaDr. Milan (*27.6. 1964), Peter (*23.10. 1967) a Ján (*11.4. 1970). Milan sa oženil s Máriou rod. Benovicová (*1967) a majú syna Alexandra (*13.6. 1988). Manželstvo sa skončilo rozvodom.

Peter sa oženil s Ivanou rod. Zacharvou a majú dve deti Samuela (*12.5. 1997) a Natáliu (*7.8. 2003).

Ján je slobodný.

(Uvedenú vetvu rodu Trstenský sa nám nepodarilo napojiť na vetvu adresáta armálnej listiny Andrea, ale v tomto rode sa traduje, že Milan (*25.4. 1931) má spoločného predka s msgr. Viktorom (*1908).

Línia od Ondreja (nar. cca 1799, zom. ?) z Bobrovíka (Liptovská vetva) Spracoval Ing. Dušan Trstenský *1952.

Ondrej Trstenský starší žil už začiatkom 19. storočia v Bobrovníku na Liptove. Traduje sa, že sa sem presťahovali z Oravy. S manželkou (v poradí druhou) Evou rod. Kuskovou pôvodom z Liptovskej Sielnice sa zosobášili 29.januára 1844 v Liptovskej Mare. Spolu mali syna Ondreja Trstenského mladšieho-prvého (*1. decembra 1845, †1849), Jána (*27. septembra 1847), dcéru Annu (*18. septembra 1850) a opäť syna Ondreja Trstenského mladšieho-druhého (*1. decembra 1855). (Výťah z matriky pokrstených v R.K. Farského úradu v Liptovskej Svätej Márie biskupstvo Spišské). Podľa výťahu z matriky pokrstených bol jeho syn Ondrej Trstenský mladší pokrstený dňa 5. júna 1855 krstiteľom Kamilom Dulíkom. Krstní rodičia boli Ján Korvín (augsburského vyznania) a Žofia Koreňová ( rímsko - katolíckeho vyznania).

Ondrej Trstenský mladší (*1. júna 1855) sa oženil s Annou rod. Kello. Žili na Liptove v evanjelickej obci Jalovec. Ondrej Trstenský mladší bol krstený ako katolík, ale konvertoval, pod vplyvom evanjelického prostredia (krstný otec Ján Korvín, a Ondrejova manželka, boli augsburského vyznania a mala veľký vplyv pri výchove detí). Mali spolu deti Jozefa (*10. januára 1892,†21.3.1968 v Jalovci), Jána (*9.10.1894, †1.3.1895 v Žiari) Jána (*25.9.1901, †28.8.1935 v Jalovci) a dcéry Teréziu (*21.9.1899, † v Smrečanoch) a Máriu (volali Marka) (* , † v Jalovci). Ondrej sa dožil vysokého veku a prežil o niekoľko rokov aj druhého syna Jána u ktorého býval na Jalovci až do svojej smrti (Pohrebná odobierka Jozefa z 21.3.1968). Syn Jozef sa im narodil na robotách v Budapešti.

Kúpnopredajná zmluva na majetok v Jalovci po Zuzanne Kellovej, 1932Jozef Trstenský starší (*10. januára 1892, †21.3.1968) sa síce narodil v Budapešti, ale po návrate na Liptov žil v Jalovci v dome pestúnov manželky (vdovy Zuzanny Kellovej, pred tým vydatej Tomaštekovej rod. Dzurošková zo Žiaru), ktorý si neskôr odkúpili (v roku 1928).

Jalovecká zvonica v skanzene v Pribiline, foto 2005Používal aj formu priezviska Trsztenszký Jozsef (Swaté Passie z roku 1914 Jozsefa Trsztenszkeho).Bol tesárom. Vyučil sa u miestneho tesárskeho majstra, ktorý koncom 19. storočia postavil v obci Jaloveczvonicu - hasičskú zbrojnicu. Uvedená zvonica (replika) sa teraz nachádza v skanzene v Pribiline, podobne ako prenesený kostol z Liptovskej Svätej Mary v ktorom bol krstený Ondrej mladší.

V období 1925 až 1937 bol richtárom obce JaloVeža kostola pri priehradnom múre, foto 2006vec. V roku 1935 dal postaviť železobetónový most do dediny Jalovec, ktorý slúži dosiaľ. Jozef (*10. januára 1892) sa oženil so Zuzanou rod. Štetinovou (*30.5.1897, †29.12.1967) (Náhrobný kameň Jozef 1892-1968 a Zuzana z cintorína na Jalovci). Mali spolu štyri deti a to: Milan (*1.12.1919 v Jalovci), Ján (*16.10.1921 v Jalovci), Jozef mladší (*26.12.1925 v Jalovci) a Vladimír (*1.5.1929 v Jalovci).

Výučný a tovarišský list Milana Trstenského z roku 1938 Milan (*1.12.1919 v Jalovci, †12.3.1987 v Jalovci) bol vyučený mlynár . Po nástupe na základnú vojenskú službu pôsobil (01.1940 – 06.1942 v čestnom Výťah z matriky sobášených Milan a Božena z roku 1948 Farského úradu v Smrečanoch – Okoličnomoddiele prezidenta Dr. Tisu a následne v štátnych službách v Bratislave (do 09.1955) ako štábny strážmajster. Oženil sa s Boženou rod.Jančová (*9.3.1921 v Smrečanoch). Svadbu mali dňa 30.12.1947 v Smrečanoch.

Svadobná fotografia Milan Trstenský a Božena z roku 1947Pani Božena 85 ročná s deťmi, fotografia 2006Spolu mali štyri deti a to: Milan Trstenský mladší (*12.12.1950 v Bratislave), Dušan (*9.2.1952 v Bratislave), Darina (*10. 11.1953 v Bratislave) a Soňa (*25.12.1955 v Lipt. Mikuláši - Palúdzke).

Milan s rodinou a mama Božena, fotografia 2006Milan mladší, Ing. (*12.12.1950 v Bratislave) sa oženil s Evou rod. Droppovou, Mgr.(*31.3.1952). Svadbu mali v roku 1984. Spolu majú dve dcéry a to: Barbora (*10.2.1985) a Zuzana (*12.8.1986). Žije v Liptovskom Mikuláši.

Ing. Dušan Trstenský s rodinou, fotografia 2006Dušan Ing. (*9.2.1952 v Bratislave) sa oženil s Máriou rod. Fekjačovou Mgr. (*25.10.1951). Svadbu mali dňa 15.1.1977 v Leviciach. Spolu majú tri deti a to: Daniela, Ing. (*29.11.1977), Dušan mladší (*7.4.1983) a Tomáš (*8.2.1985). Od roku 1976 žijú v Banskej Bystrici Darina (*10.11.1953 v Bratislave) žije v Poprade.

Soňa s rodinou, fotografia 2006Soňa (*25.12.1955) sa vydala za Jozef Snováka (*31.3.1952). Svadbu mali v roku 1977 v Bobrovci. Spolu majú dve deti a žijú v Jalovci.

 

Náhrobný kameň Ján 1921 - 1944 z cintorína na Jalovci

Ján (*16.10.1921 v Jalovci, †31.3.1944 v Jalovci) zomrel na pracovný úraz. Bol debnár.

Jozef (*26.12.1925 v Jalovci, †23.11.1978 v Jalovci) bol horár. Zomrel na rakovinu. Oženil sa s Annou rod. Dankovou (*12.3.1926 v Jalovci). Spolu mali syna Ľubomíra TrstenskéhoNáhrobný kameň Jozef 1925-1978 z cintorína na Jalovci (*11.4.1951 v Liptovskom Mikuláši) a dcéru Annu (*4.8.1953 v Liptovskom Mikuláši). Ľubomír sa oženil s Evou rod. Macekovou v roku 1974 v Jalovci. Spolu majú štyri deti a to: Ľubomír mladší (*18.10.1974), Andrej (*15.9.1976), a dcéry – dvojičky Sláva a Janka (*12.2.1980). Žijú v Liptovskom Mikuláši. Anna (*4.8.1953 ) sa vydala za Stana Jamricha a majú dve deti. Svadbu mali spolu s bratom v roku 1974 v Jalovci.

Vladimír (*1.5.1929 v Jalovci, †11.11.2002 v Jalovci) bol strojár. Oženil sa s Annou rod. Nahálkovou (*25.5.1932 v Jalovci). Spolu mali dve dcéry a to: Viera (*1955 v Liptovskom Mikuláši) a Dášena (*1960 v Liptovskom Mikuláši). Obe sú vydaté a žijú v Jalovci spolu s deťmi. Ján Trstenský (*25.9.1901,†28.8.1935). Syn Ondreja Trstenského mladšieho (* 1. júna 1855) sa oženil s Evou rod. Stromková (*?,†?). Mali spolu syna Jaroslava (*?). Manželka Eva po smrti manžela sa druhýkrát vydala za Michala Danka. Ich syn Jaroslav sa oženil s Evou rod. ? (*?,†?). Spolu majú deti a to: Jaroslava a Evu. Žijú v Klačne okr. Ružomberok. Terézia Trstenská (*21.9.1899,†?) dcéra Ondreja Trstenského mladšieho (*1. júna 1855) narodená v Žiari sa vydala za pána Matloňa-staršieho zo Smrečian. Za slobodna (ešte veľmi mladá) mala syna Karola Trstenského (*20.7.1914,†1.1.1988) a s pánom Matloňom mali deti Jána a Daniela Matloňa. Mária - Marka Trstenská (*?,†?) dcéra Ondreja Trstenského mladšieho (*1. júna 1855) sa vydala za pána Matloňa (syna pána Matloňa – staršieho) a mali osem deti (Štefana, Stanislava, Rudolfa, Milana, Annu, Máriu, Amáliu a Boženu), žila a zomrela na Jalovci. (Uvedená vetva rodu Trstenský je s veľkou pravdepodobnosťou pokračovaním línie Juraj I.(Georgus) cca *1620 > Juraj II. (mladší) cca *1650 cca > Andrej I. > Juraj III. *1723 > Andrej II. *1757 > Andrej III. (asi náš Ondrej starší cca *1799) > Andrej IV. (Becskereken - ?1855? nami dokladovaný Ondrej mladší z Bobrovníka na Liptove. Predpoklad vychádza z genealogickej práce Adolfa Medzihradského o oravských zemianskych rodoch ).

 

 

>>>Poznámka:

Predmetom skúmania je sťahovanie v rámci monarchie (Orava > Liptov, Liptov > dolná zem) a možné prepojenie na ďalšie spríbuznené rody (napr. Kelo, Kalo,...). Medzihradszky, A. G. (1903): 55 címerov zemianskych famílií oravských pre národné slovenské Muzeum v Turčianskom Sv. Martine dla hodnoverných prameňov a zodpovedne pravidlám heraldickým nastienil a krátkym genealogickým osvetlením opatril v Medzihradnom roku 1903. Rkp. V Matici slovenskej v Martine.