Rod Trstenský
  Konferencie, prezentácie a iné informácie  
     
  Konferencia Erbové listiny (19. až 20. októbra 2005) Prezentácia knihy X Storočí Rodu Máriássy (16. mája 2006) Oslavy 100. výročia narodenia Pápežského preláta Viktora Trstenského (2008) Výskum krypty pod kostolom sv. Martina v Trstenej(2009) Na Oravskom hrade otvorili stálu expozíciu zemianstva(2009) Uloženie rodovej zástavy rodu Medveckých na Oravskom hrade (31. júla 2010) Návšteva príslušníkov rodu Trstenský z USA (Júl 2010) Pečenie vola v Mútnom na Orave (21. až 22. augusta 2010) Stretnutie potomkov oravskej šľachty, ich hostí a priateľov na Oravskom hrade (21. augusta 2011) Sprístupnenie veže Kostola sv. Martina (2. októbra 2011)