Vetva rodu Trstenský – Špirčák

Rodina Trstenská s prímením Špirčák, fotografia je z roku 1964Fotografia vznikla v Trstenej v roku 1964 pri príležitosti odpustovej slávnosti, sviatok pani Márie Škapularskej.

 

Na fotografii sú:

 1. Ján Trstenský (*8.marca 1898).
 2. Mária Trstenská rod. Kuráňová (*8.decembra 1904, manželka Jána.
 3. Ján Trstenský (*27.septembra 1927).
 4. Helena Trstenská (*14.apríla 1958).
 5. Margita Trstenská rod. Parížová (*11.novembra 1935).
 6. Viera Trstenska vydatá Urlichová (nar. 4.februára1961).
 7. Irena Janotíková rod. Parížová (*6.júna 1944).

 

Stretnutie rodu Trstenský vetva Špirčák, fotografia september 2008Na fotografii sú príslušníci Vetvy rodu Trstenský Špirčák. Fotografia vznikla dňa 27. septembra 2008 v Trstenej za Kostolom sv. Martina, po spoločnom fotografovaní všetkých účastníkov stretnutia.

Na fotografii sú:

 1. Eva Trstenská vyd. Trstenská nar. 1971
 2. Jakub Trstenský nar. 1997
 3. Ján Trstenský nar. 1963
 4. Helena Trstenská vyd. Grónska nar. 1958
 5. Karin Trstenská nar. 2002
 6. Margita Trstenská rod. Parížová nar. 1935
 7. Lucia Trstenská nar. 2001
 8. Anna Trstenská rod. Šuriňáková nar. 1970
 9. Timea Trstenská nar. 2007
 10. Pavol Trstenský nar. 1968

Vetva rodu Trstenský – Kulla

Príslušníci Vetvy rodu Trstenský – Kulla, fotografia rok 2008Na fotografii sú príslušníci Vetvy Trstenský – Kulla. Fotografia vznikla dňa 27. septembra 2008 v Trstenej pred domov Msgr. Viktora Trstenského v Trstenej.

 

 1. Henrieta Trstenská, nar. 1986
 2. Juraj Trstenský, nar. 1964
 3. Patrik Baroš nar. 1991 – syn Eleny Barošovej rod.Trstenskej
 4. Ing. Peter Trstenský, nar. 1959
 5. Doc. Ing. Darina Palúšová rod. Trstenská nar. 1940
 6. Prof. Ing. Dušan Trstensky, DrSc., nar. 1939

Vetva rodu Trstenský – Vojt

Stretnutie rodu Trstenský vetva Vojt, fotografia september 2008Na fotografii sú príslušníci Vetvy rodu Trstenský Vojt. Fotografia vznikla dňa 27. septembra 2008 v Trstenej za Kostolom sv. Martina, po spoločnom fotografovaní všetkých účastníkov stretnutia.

Na fotografii sú:

 1. Martin Nekoranec nar. 1976 syn Márie Nekorancovej
 2. Lucia Barnasová nar. 1982 dcéra Oľgy Mitanovej
 3. Oľga Mitanová nar. 1957
 4. Mária Nekorancová nar. 1954
 5. Peter Lepáček nar. 1964
 6. Irena Trstenská rod. Plevjaková nar. 1962
 7. Marian Gocman nar. 1976 syn Pauly Gocmanovej
 8. Ján Trstenský nar. 1990 syn Jána Trstenského
 9. Paula Gocmanová nar. 1952
 10. Emília Mecová nar. 1943
 11. Michaela Nekorancová nar. 1998 vnučka Márie Nekorancovej
 12. Jana Lepáčková nar. 1964
 13. Anna Kolenová nar. 1961
 14. Dominika Nekorancová nar. 1996 vnučka Márie Nekorancovej
 15. Norbert Trstenský nar. 1992 syn Jána Trstenského
 16. Ján Trstenský nar. 1964

Vetva rodu Trstenský – Kavoň

Fotografie jednotlivých členov Vetvy Trstenský Kavoň

Dcéry Márie Kohútovej rod. Trstenskej nar.1903, Johana a Žofia, fotografia asi 1950Fotografia vznikla v asi v roku 1950 alebo 1951 v dedine Alekšince. Kvôli výstavbe Oravskej priehrady a po zaplavení dediny Ústie (dnes je táto dedina stále zaplavená Oravskou priehradou) sa rodina Márie Kohútovej rod. Trstenskej nar.1903 odsťahovala do Alekšiniec, kde potom žili celý život.

Na fotografii sú:

 1. Johana nar. 24. 12. 1926, dcéra Márie Kohútovej
 2. Dcéra Johany Helena
 3. Mária Kohútová rod. Trstenská nar. 1903
 4. Žofia nar. 16.1.1933 dcéra Márie Kohútovej
 5. Dcéra Žofia Jana

 

Vnučky Márie Kohútovej rod. Trstenskej nar.1903Fotografia vznikla asi v roku 1960 alebo 1961.

Na fotografii sú vnučky Márie Kohútovej rod. Trstenskej nar.1903:

 1. Viera
 2. Jozefína
 3. Neznáma
 4. Jana
 5. Mária
Spoločné fotografie Vetvy Trstenský Kavoň

Stretnutie rodu Trstenský vetva Kavoň, fotografia september 2008Na fotografii sú príslušníci Vetvy rodu Trstenský Kavoň. Fotografia vznikla dňa 27. septembra 2008 v Trstenej za Kostolom sv. Martina, po spoločnom fotografovaní všetkých účastníkov stretnutia.

Na fotografii sú:

 1. Klaudia Zapletalová vyd. Urbanová nar. 1975
 2. Anton Trstenský nar. 1963
 3. Dominika Trstenská nar. 1994 (dcéra Martina nar. 1958)
 4. Zapletal Milan (manžel Valérie) nar. 1949
 5. Katarína – Sofia Urbanová (dcéra Klaudie Urbanovej) nar. 2007
 6. Martin Trstenský nar. 1958
 7. Alena Hrachovcová rod. Trstenská nar. 1956
 8. Lenka Hrachovcová (dcéra Aleny) nar. 1981
 9. Jana Trstenská rod. Vojtasová nar. 1962
 10. Valéria Zapletalová rod. Trstenská nar. 1952
 11. Mikuláš Trstenský nar. 1961
 12. Martin Trstenský nar. 1925
 13. Oľga Löbbová rod. Trstenská nar. 1949
 14. Blanka Šefčíková (dcéra Moniky) nar. 1979
 15. Monika Šefčíková rod. Trstenská nar. 1955
 16. Veronika Šefčíková (dcéra Moniky) nar. 1987
 17. Anna Trstenská rod. Lepačková nar. 1958
 18. Janka Trstenská (dcéra Martina nar. 1958) nar. 1990
 19. Anna Trstenská (dcéra Martina nar. 1958) nar. 1982
 20. Michal Trstenský nar. 1982
 21. Juraj Jiří Hrachovec (manžel Aleny ) nar. 1955
 22. Juraj Löbb nar. 1945
 23. Martin Zembiak nar. 1955 vnuk Vikórie Jankolovej rod. Trstenská
 24. Andrej Trstenský (syn Martina nar. 1958) nar. 1991
 25. Štefan Šefčík (manžel Moniky) nar. 1952
 26. Katarína Zembiaková (dcéra Martina Zembiaka) nar. 1988
Sobáš a svadba Michal Trstenský a Lea

Dňa 30. mája 2009 sa ženil Michal Trstenský (nar. 1982) a Lea rod. Dzureková (nar. 29.11.1983). Lea rod. Dzureková je vnučka Márie Dzurekovej rod. Trstenská z vetvy Trstenský – Paľko).

Ženích s mamou, fotografia máj 2009Nevesta s otcom, fotografia máj 2009

 

 

 

Sobáš sa uskutočnil v Kostole sv. Martina v Trstenej. Mladomanželov zosobášil vdp. ThLic. Ing Jaroslav Chovanec.

Vdp. ThLic. Ing. Jaroslav Chovanec, fotografia máj 2009Mladomanželia pred oltárom, fotografia máj 2009Mladomanželia a ich svedkovia, fotografia máj 2009Nevestino „Áno“, fotografia máj 2009Sľub vernosti, fotografia máj 2009

 

 

 

 

 

 

Rodičia ženícha manželia TrstenskíRodičia mladomanžela sú pán Mikuláš Trstenský (nar. 1961) a pani Johana rod. Vojtašová (nar. 1962).

Rodičia nevesty manželia DzurekovciRodičia nevesty sú pán Vladislav Dzurek (nar. 1959) a pani Ľudmila Dzureková rod. Drevenáková (nar. 1962).

Svadobný deň 30.5.2009Svadobný deň 30.5.2009Svadba sa uskutočnila v Kultúrnom dome v Trstenej.

Sobáš a svadba Michal Trstenský a a Eva rod. Kuráňová

Dňa 13. júna 2009 sa ženil Michal Trstenský (nar. 7. mája 1983) a Eva rod. Kuráňová (nar. 6. júla 1984).

Pastoračné centrum v Ústí nad Priehradou, fotografia jún 2009Vdp. Branislav Kožuch, fotografia 13. jún 2009Sobáš sa uskutočnil v Pastoračnom centre v Ústí nad Priehradou. Mladomanželov zosobášil vdp. Branislav Kožuch.

 

Mladomanželia pred oltárom, fotografia 13. jún 2009Mladomanželovo „Áno“, fotografia 13. jún 2009Sľub vernosti, fotografia 13. jún 2009

 

 

 

Rodičia ženícha manželia Trstenskí, fotografia 13. jún 2009Rodičia mladomanžela sú pán Milan Trstenský (nar. 1947) a pani Jana Trstenská rod. Laurincová (nar. 1950).

Rodičia nevesty manželia Kuráňovci, fotografia 13. jún 2009Rodičia nevesty sú pán Ľudovít Kuráň (nar. 1956) a pani Mária Kuráňová rod. Vojtasová (nar. 1961).

Svadobný deň fotografia 13. jún 2009Svadobný deň fotografia 13. jún 2009Svadba sa uskutočnila v Pastoračnom centre v Ústí nad Priehradou.

Vetva rodu Trstenský – Francek

Jozef Trstenský (1860) s rodinou, fotografia 1926Táto fotografia vznikla v roku 1926 v Trstenej. Vznikla asi pri príchode alebo odchode Kataríny (Katherine) do USA.

Spoločné fotografie

Dcéry Márie Kohútovej rod. Trstenskej nar.1903, Johana a Žofia, fotografia asi 1950Fotografia vznikla 4. júla 2008 v Trstenej v hoteli Roháč pri príležitosti 3. stretnutia prípravného výboru.

 

Na fotografii sú:

 1. Ján Trstenský, Višňové, Žilina, Vetva Trstenský – Francek I,
 2. Doc. ThDr. František Trstenský, PhD., Vetva Trstenský – Francek I, brat Jána (1)
 3. Ing. Pavol Trstenský, Martin, Vetva Trstenský – Paľko,
 4. Ján Trstenský, Trstená, Vetva Trstenský – Vojt,
 5. JUDr. Mikuláš Trstenský, Bratislava, Vetva Trstenský – Francek II,
 6. Mikuláš Trstenský, Trstená, Vetva Trstenský – Kavoň,
 7. Pán Denis Pongrácz,
 8. Ing. Dušan Trstenský, Banská Bystrica, Vetva Trstenský Liptov Bobrovník, Jalovec,
 9. Ing. Peter Trstenský, Tvrdošín, Vetva Trstenský – Kula,
 10. Pavol Trstenský, Trstená, Vetva Trstenský – Špirčák.

Spoločná fotografia príslušníkov rodu Trstenský, fotografia 27.9.2008Spoločná fotografia príslušníkov rodu Trstenský a ich priateľov vznikla dňa 27. septembra 2008 v Trstenej za kostolom sv. Martina. V strede sedí JE biskup Andrej Imrich.

Sprístupnenie veže Kostola sv. Martina (2. októbra 2011)

 

 

Stretnutie potomkov oravskej šľachty, ich hostí a priateľov na Oravskom hrade (21. augusta 2011)

Erb Oravskej stoliceDňa 21. augusta 2011 v nedeľu sa na Oravskom hrade v Oravskom Podzámku organizovalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne peknú akciu „Deň šľachty na Oravskom hrade“.

Pani riaditeľka Oravského múzea Dr. Mária Jagnešáková sa ešte pred touto akciou stretla s potomkami oravských šľachtických rodov a s ich priateľmi (Mgr. Anna Čelková, Daniel Kacír, Ing. Ján Medvecký, JUDr. Mikuláš Trstenský), ponúkla im participáciu na tomto podujatí. Výsledkom je aj účasť potomkov týchto rodov a ich priateľov na tomto peknom podujatí.

Prezentácia účastníkov podujatiaV uvedený deň sa potomkovia a priatelia oravskej šľachty sa zišli doobeda pod Oravským hradom.Odznak u?c?astni?kov stretnutiaÚčastníkom podujatia bol pripnutý odznak s erbom Oravskej stolice a s nápisom „Stretnutie potomkov oravskej šľachty.

Zhromažďovanie sa účastníkov podujatiaÚčastníci podujatia sa zhromaždili pod hradom.Zhromažďovanie sa účastníkov podujatia Sprievod účastníkov sa vydal o 13.00 hod. smerom na nádvorie Oravského hradu. Na čele sprievodu išiel bubeník, ktorý bubnovaním informoval prítomných o podujatí.
Za ním bola nesená stoličná zástava Oravy, erb Oravskej stolice a erby vybraných oravských rodov.

Po presunutí sa na nádvorie Oravského hradu účastníci zaujali miesta a čakali na ukážku zasadania stoličnej kongregácie(Príloha č. 8 Pohľad na účastníkov podujatia).

Pohľad na účastníkov podujatia   Pohľad na účastníkov podujatia   Pohľad na účastníkov podujatia

 

 

Mgr. Iveta Florekova? - historik, za?stupkyn?a riaditel?kyCelé podujatie otvorila Mgr. Iveta Florekova? – historik, za?stupkyn?a riaditel?ky.

Otvorenie Zasadnutia Oravskej kongregácieZasadnutie Oravskej kongrekácie po svojom príchode otvoril palatín Juraja Turzo (Jozef Strapec) a župan Oravskej stolice, ktorý prítomných členov stoličnej kongregácie privítal na zasadaní.

Pani PhDr. Elene BeňušováStručná charakteristiku vzniku a vývinu šľachty na Orave predniesla pani PhDr. Elena Beňušová. Stručne predstavila aj tieto šľachtické rody:
1. Abafi (Abaffy), 2. Bencúr (Benczúr), 3. Bernolák – Slanický (Bernollak), 4. Čaplovič (Csaplovicz), 5. Klinovský (Klinovszky Lokcsánszky),Predstavovanie rodov 6. Kubíni (Kubínyi), 7. Matejčík (Matejcsik), 8. Medvecký (Medveczky), 9. Medzihradský (Medzihradszky), 10. Meško (Mesko), 11. Orság Gazda (Gazda – Országh), 12. Revický (Reviczky), 13. Smrečiansky (Szmrecsányi), 14. Trstenský (Trsztyenszky), 15. Zmeškal (Zmeskal).

Pisár číta kráľovskú listinuHistorický vstup približujúci prvú donáciu na Orave – Revišné, prečítal pisár kongregácie. Znenie kráľovskej listiny, ktorou kráľ daroval spomínanú zem Chotimírovi:

„Ladislav, v Božej milosti kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Ramy, Srbska, Galie, Lodomerie a Kumánska (Hungaria, Dalmatia, Croatia, Rama, Seruia, Gallia. Lodomeria, Comania), všetkým oddaným Kristovi, prítomným, rovnako i budúcim, ktorí nazrú do prítomného listu, všetkým Spásu v Spasiteľovi. Chceme dať na všeobecnú známosť obsahom prítomného listu, že Hocimír žiadal, aby sme mu dali do užívania nejakú čiastku zeme dvoch popluží, volanú Revišné, ktorá sa nachádza na Orave, aby sa pripomenula smrť jeho syna. Ale pretože nám nebolo známe, ako sa to má v skutočnosti s tou zemou, prikázali sme poverujúcou listinou nášmu milovanému a vernému Michalovi, grófovi zo Zvolena (Michael de Zolyom), aby tú zem pridelil predtým menovanému Hocimírovi, ale aby sa neporušila nejaká spravodlivosť.
Ten nám doručil takýto list:
„Môjmu Najvznešenejšiemu a Najdobrotivejšiemu pánovi, Ladislavovi, z milosti Božej kráľovi Uhorska, Michal, gróf zo Zvolena, náklonnosť s oddanou vernosťou. Dostali sme list Vašej Vznešenosti toho obsahu, aby som pridelil do večnej držby zem Revišné, ktorá sa nachádza v starých hraniciach a zemiach Oravy, Hocimírovi, čo má zvyšok zeme a hranice oddelené. Zem Revišné totiž bola vraj daná a darovaná Hocimírovi, aby pripomenula smrť jeho syna. Je dokázané, že Hocimírov syn hrdinsky zahynul vo vojnovej výprave. Aby sa ľahšie zabudlo na jeho smrť, bol poctený týmto kráľovským darom.“

Nasledoval historický vstup zo Zasadanie stoličnej kongregácie (predstavitelia zúčastnených oravských zemianskych rodov) a potvrdenie prijatia do šľachtického stavu – zápis erbovej listiny Kubínyich do kongregačného protokolu Oravskej stolice, s právom používania rodového erbu a erbovej listiny – prečítal pisár stolice.

Palatín Juraj Thurzo a župan oravskej stolice odobril zápis a ukončil rokovanie stoličnej kongregácie.

Nasledoval príhovor Ing. Dušana Trstenského, ktorý prítomných stručne oboznámil o historických súvislostiach rodu Trstenský a odohrávajúcej sa akcie (skrátený text príhovoru).

Páni bratia, palatín Turzo a vážení účastníci stoličnej kongregácie.
Rod Trstenský má úzku spojitosť s Oravským hradom (zmienku o tom nachádzame už v dokumentoch z roku 1600). Armáles pre Andreja Trstenského, jeho synov Andreja, Jána a Martina a ich strýkov Martina a Juraja s právom dedenia udelil v roku 1638 cisár Ferdinand III a vyhlásený bol vo Veličnej na kongregácii Oravskej stolice 26. apríla 1638. Následne jeho príslušník Andrej bol hospodárskym správcom na hrade v rokoch 1639-1648. Aj ďaľší členovia rodu sa spomínajú ako svetskí a cirkevní hodnostári (richtári, notári, prísažní, rechtori, kňazi,…)
Držíme sa zásady: „Poznávajme dejiny a príbehy našich predkov, aby ich odkaz, posolstvo, dedičstvo boli pre nás prínosom a hodnotou aj dnes.“

Poznanie nám umožňuje konštatovať, že členovia rodu Trstenský sa prejavovali v dvoch regiónoch:

A/ Trstená – Orava
– na hrade sa stretli od roku 1600 – Turzo – Tranovský – Trstenský
– obdobie reformácie a protireformácie sa prejavilo u členov rodu odbojnosťou – rebelstvo – oponovaním zlej moci (svetskej či cirkevnej). Príkladom je významný predstaviteľ rodu Msgr. Viktor Trstenský – pápežský prelát.

B/ Uhorsko – (Slovensko) -Svet
Vysťahovalectvo (informácie z dokumentov) nám ukazuje smerovanie príslušníkov rodu z Trstenej – Leštiny – Liptov – Hont – Novohrad – Dolná zem – Maďarsko – Nemecko – Amerika.

C/ Akcie rodu
O získaných poznatkoch sa snažíme podeliť nie len s príslušníkmi rodu Trstenský, ale aj s verejnosťou. Organizujeme podujatia ktoré pozostávajú z častí: odbornej – historickej, duchovnej, zábavnej a dokumentačnej. Garantmi sú príslušníci rodu Trstenský (Dušan, František, Mikuláš, Ján) pod projektovým manažovaním JUDr. Mikuláša.
26. až 28. septembra 2008 – I. stretnutie príslušníkov rodu Trstenský v Trstenej (zádušná omša za zosnulých predkov, rodová zástava, konferencia,…)
leto 2009 – výskum krypty kostola (tvorba kostnice)
11. decembra 2010 – Uloženie posolstva potomkom do veže Kostola sv. Martina v Trstenej.
21. august 2011 – Stretnutie potomkov oravskej šľachty
(plánované na september 2013 – II. stretnutie rodu)
Ing. Dušan Trstenský – Prezentácia rodu TrstenskýSnažíme sa o zanechanie stopy – pamiatky po nás v rôznej forme (duchovnej, hmotnej – kniha, zástava, audiovizuálne záznamy i elektronickej – www.trstensky.sk).

Palatín Juraj Turzo na záver pozval prítomných do kaplnky na slávnostnú ekumenickú bohoslužbu

V hradnej kaplnke sv. Michala nasledovala ekumenická bohoslužba vedená rím. kat. pánom farárom Doc. ThDr. Františkom Trstenským, osobnosťou rodu Trstenský a ev. a. v. farár pánom Mgr. Rastislavom Stančekom z Dolného Kubína.

Kn?azi ThDr. Fr. Trstensky? a Mgr. R. Stanc?ek   Ekumenicka? bohoslužba   Ekumenicka? bohoslužba

 

 

Zástupcovia rodu Trstenský Mikuláš, Ján a FrantišekNa záver podujatia si účastníci podujatia prehliadli Oravský hrad s veľmi zaujímavým programom a expozíciou.

Prezentácia jednotlivých remesielNa Hlavnom nádvorí boli remeselníci – hrnčiar, kováč, košikár a výroba dreveného riadu.

Na Veľkej terase boli hry pre deti a lukostreľba.

Na I. hradnej galérii bola prezentácia šľachtického stolovania (prestretý stôl s tradičnými dobovými jedlami, zverinou, hydinou, rybami, koláčmi a ovocím, ktoré konzumovala šľachta).

Na Západnej bašte bola prezentácia vojenskej zbroje.

Ukážka bojových umeníNa Terasa západnej bašty bolo vystúpenie šermiarskej skupiny – Za tri zuby tri dediny.

V Rytierskej sále bolo pasovanie za Rytiera rádu Oravského hradu (fiktívny rád) – rytierske cnosti a povinnosti (panovník Leopold I., herold a pasovaný rytier).

Dubovského palác bola expozícia nábytku a prezentácia zábavy šľachty – hudba, tanec a hra v karty a šachy o majetky.

V Zemianskej expozícii dcéry Zmeškalová a Kubínyiová sa navzájom radia pri výbere vhodných látok a šperkov na spoločenské šaty, komentujú svadobný odev Turzovej dcéry.

Príslušníci rodu MeškoPočas akcie sa mohli prítomní oboznámiť s prezentáciu rodu Meško prostredníctvom novej publikácie „Dejiny rodu Meško 1190 – 2010″, od autora Petra Andráša, Knihu je možné si objednať na adrese: www.martinus.sk/knihy/autor/Peter-Andras/, Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika č. 58, 036 01 Martin, info@martinus.sk. Erb rodu Andráš.

Dejiny rodu Meško 1190 – 2010   Erb rodu Andráš   Erb rodu Meško jeden z variantov

 

 

Zároveň by sme sa chceli poďakovať za možnosť parcipovať na tomto podujatí pani riaditeľke Dr. Márii Jagnešákovej a všetkým, ktorí sa podieľali na zorganizovaní tohoto podujatia a to: Mgr. Iveta Floreková – historik, zástupkyňa riaditeľky, PhDr. Martin Chmelík – historik, Bc. Jozef Velič – konzervátor, Oddeleniu marketingu: Bc. Jozef Oselský, Bc. Miroslav Čulák, Viera Kucharčíková, Technickému oddeleniu: vedúca Ing. Marta Rusnáková, a tiež lektorom, ktorí účinkovali v živých vstupoch.

Zároveň by sme chceli poďakovať aj pánovi primátorovi mesta Trstená Ing. Jozefovi Ďubjakovi a pánovi ThLic. Mgr. Tomášovi Kubicovi, ktorí erby nesené na stretnutí dovolili uložiť do veže Kostola sv. Martina v Trstenej pri príležitosti otvorenia výstavy „Veže Kostola sv. Martina v Trstenej“ (Pri?loha c?. 25 Vez?e Kostola sv. Martina v Trstenej), (Pri?loha c?. 26 Uložené erby vo veži), (Pri?loha c?. 27 Uložené erby vo veži).

Len pre zaujímavosť uvádzame na záver niektoré oravské šľachtické rody, ktoré obsahuje Medzihradského „Zbierka erbov oravských šľachtických rodov“. Zbierka obsahuje aj erb Oravskej stolice podľa armálesu Ferdinanda V. z roku 1837 a 51 maľovaných rodových erbov šľachty. Ku každému erbu je pripojená genealogická tabuľka s menami zistených potomkov rodu. Erby kreslil podľa rodových armálesov vydaných v 17. a 18. st. a iných prameňov, preto celkom nezodpovedajú prísnym zásadám súčasnej heraldickej tvorby.

 1. Abafi (Abaffy, Abaffi) z Aboviec a Hornej lehoty
 2. Ambróz ide Séden et Remete (Ambrózy)
 3. Bačo (Bacho, Bachó, Bacho de Dezsér, Banóczy) z Dežeríc
 4. Bajči (Bajchy, Bajcsi, Baycsi) z Baje a Gäceľa
 5. Bajza
 6. Bencúr z Jasenovej
 7. Bernolák – Slanický (Brnula, Brnulak, Brnoliak, Brnolak) zo Slanice
 8. Bocko (Boczko, Boczkó) zo Záskalia
 9. Bukovinský (Bukovinszky) z Bukoviny
 10. Čaplovič (Csaplovits, Csaplovitz, Csaplovics) z Jasenovej
 11. Čilagi (Csillaghy de Pacsér) z Pačeru
 12. Dávid zo Svätého Petra a Istebného
 13. Dedinský (Dedinszky) z Dediny
 14. Diviacky (Divéky, Divéki) z Diviak a malých Bošian
 15. Dlholúcky, inak Bachar (Dlholuczky, Dloholuczky, Dluholuczky) z Dlhej
 16. Dobbák z Liptovskej Anny
 17. Dubovský (Dubovszky) zo Sedliackej Dubovej
 18. Guzič (Gussich, Guzith, Guzics, Gusith, Guszit) z Turian a Mokrade
 19. Jezernický (Jezerniczky) z Jezernice a Malého Bysterca
 20. Jurčák (Gyurczák, Gyurcsák, Ďurčák)
 21. Klinovský (Klinovszky)z Klina a Rabčíc
 22. Kubíni (Kubínyi, Cubiny, Kubinszky, Kubinsky) z Vyšného Kubína a Demänovej
 23. Lavotta (Lavotha, Lavotta) z Ižipoviec
 24. Lokčiansky z Lokce (Lokcsánszky)
 25. Lúcky, inak Kramarčík (Luczky, Ludszky)
 26. Matejčík (Matejcsik) z Brezy
 27. Medvecký (Medveczky, Medveczký) z Medvedzieho a Malého Bysterca
 28. Medzihradský (Medzihradszky, Mezichradszky) z Medzihradného
 29. Meško (Mesk, Meskó, Messko) z Vyšného Kubína
 30. Moniak (Monyak) z Hornej Zubrice
 31. Okoličáni (Akalichnai, Okolicsány, Okoliczanyi, Okoličáni, Okoličianský, Okolichnay) z Okoličného
 32. Orság Gazda (Országh Gazda, Ferancovie, Vyšňanovie, Valihorovie, Zmyslivec)
 33. Párnický (Parniczky, Párnitzsky, melicherčík, Melicher) z Párnice a Dierovej
 34. Platta (Plathi, Plathy, Platthy) z Paludze a Diviak
 35. Porubský (Porubszky) z Poruby
 36. Revický (Reviczky, Revištiansky) z Revišného
 37. Smrečiansky (Smrečáni, Smrečány, Smrečányi, Smrecsanszky, Smrecsányi, Smreczeni, Zmrechansky) zo Smrečian
 38. Sontág(Szontagh) zo Spišskej Novej Vsi a Zabaru
 39. Škrabák (Skrabak) zo Záskalia
 40. Torok, inak Arvai (Turcsek, Turok, Turek, Toerek) z Veličnej
 41. Trnkóci (Trnka, Trnkócy, Trnkóczy) to Záskalia
 42. Trstenský (Tersztyenszky, Trsztyenszky) z Trstenej
 43. Vilček (Vilcsek, Viltsek) z Podvlku a Bukoviny
 44. Zábrežský (Zábreszky, Zábreczky) zo Zábreže
 45. Zmeškal (Zmeskál, Zmeskáll, Zmesskal) z Domanoviec a Leštín
 46. Žuffa (Zsuffa) zo Zemianskej Dediny a Revišného
 47. Platy (Plathi, Plathy, Platthy) z Paludze a Diviak
 48. Čemický
 49. Rutkaj (Ruttkay) z Horných a Dolných Vrútok a Nededze
 50. Žerotín

Pečenie vola v Mútnom na Orave (21. až 22. augusta 2010)

V dňoch 21. až 22. augusta 2010 sa v obci Mútne na Orave uskutočnili 5. dožinkové slávnosti. Dožinkové slávnosti organizovalo Agro Mútne,s.r.o.
Podujatie bolo veľmi pekne zorganizované a zaujímavé.

Príloha č. 1 Pohľad na časť obce Mútne, fotografia 21.8.2010, autor Denis Pongrácz  Príloha č. 2 Pozývanie hostí na 5. dožinkové slávnosti, fotografia 21.8.2010, autor Denis Pongrácz  Príloha č. 3 Pozývanie hostí na 5. dožinkové slávnosti, fotografia 21.8.2010, autor Denis Pongrácz

 

 

My sme sa sústredili najmä na jeden bod týchto dožinkových slávností, a to na pečenie vola.

Príloha č. 4 Štúdium mláťačky, fotografia 21.8.2010, autor Denis Pongrácz  Príloha č. 5 Dovezenie vola na miesto prípravy, fotografia 21.8.2010, autor Denis Pongrácz  Príloha č. 6 Vykladanie vola z nákladného auta, fotografia 21.8.2010, autor Denis Pongrácz

 

 

Podľa odhadov živá váha tohto vola bola 600 kg. Čistá váha cca 280 kg. Vzhľadom na potrebu urýchlenia spracovania mäsa z vola sa mäso predpieklo a následne upravilo varením páci.

Príloha č. 7 Upevnenie vola nad budúci oheň, fotografia 21.8.2010, autor Denis Pongrácz  Príloha č. 8 Zažatie ohňa pod volom, fotografia 21.8.2010, autor Denis Pongrácz  Príloha č. 9 Opekanie vola nad oheňom, fotografia 22.8.2010, autor Mikuláš Trstenský

 

 

Pečenie vola poznáme napr. pri korunovačných slávnostiach v Bratislave.

Podľa slov pána Štefana Holčíka, tradícia pečenia vola pri príležitosti korunovácie panovníka skutočne v Bratislave kedysi existovala. Zdôraznil však, že posledného vola neupiekli v roku 1741 počas korunovácie Márie Terézie, ale takmer o 100 rokov neskôr v roku 1830 počas korunovácie Ferdinanda V. To potvrdzuje aj dobová rytina, na ktorej je vyobrazené pečenie vola v priekope mestského opevnenia. Štefan Holčík tiež vyvrátil tvrdenie, že prvý kus upečeného mäsa odrezal starosta mesta a ponúkol ho korunovanému panovníkovi. Ten sa totiž podľa historických faktov zúčastnil na hostine v hradnom paláci, a nie na ľudovej veselici pre poddaných.

Príloha č. 10 Dvaja Mikulášovia, fotografia 22.8.2010, autor Denis Pongrácz  Príloha č. 11 Mikuláš Trstenský, fotografia 22.8.2010, autor Mikuláš Trstenský  Príloha č. 12 Denis Pongrácz, fotografia 22.8.2010, autor Mikuláš Trstenský Príloha č. 13 Na druhý deň ráno, fotografia 21.8.2010, autor Denis Pongrácz  Príloha č. 14 Na druhý deň ráno, fotografia 21.8.2010, autor Denis Pongrácz  Príloha č. 15 Orezávanie opečených častí, fotografia 21.8.2010, autor Denis Pongrácz Príloha č. 16 Výsledok pečenia, fotografia 22.8.2010, autor Mikuláš Trstenský

Návšteva príslušníkov rodu Trstenský z USA (Júl 2010)

(spracovala Veronika Trstenská)

Sestry Christine a Justice Trstensky v Trstenej, Fotografia 20.7.2010, autor Denis Pongra´czV júli 2010 sme mali možnosť sa stretnúť s príslušníčkami rodu Trstenský zo Spojených štátov amerických, z mestečka Flemington, New Jersey.

Slovensko navštívili sestry Christine a Justice Trstensky, ktoré cestovali v lete po Európe. Na pár dní sa zastavili na aj v rodisku ich predkov.

Sestry Justice a Christine Trstensky pri rodovej za´stave v Trstenej, Fotografia 20.7.2010, autor Denis Pongra´czV spolupráci s Denisom Pongráczom a Mikulášom Trstenským sa nám podarilo vytvoriť bohatý program. V Bratislave sme navštívili Staré mesto, Bratislavský hrad a iné pamätihodnosti a vyskúšali tradičnú slovenskú kuchyňu.

Na na´vsˇteve rodiny Trstenskej vo Visˇnˇovom, Fotografia 20.7.2010, autor Denis Pongra´czNa druhý deň sme išli do Trstenej. V Trstenej si prezreli Kostol sv. Martina, odfotografovali sa pri rodovej zástave Trstenských.

Prezreli si mestečko Trstenú a jeho okolie. Veľmi sa im páčila príroda na Orave.
Navštívili aj rodinu Jána Trstenského vo Višňovom pri Žiline.

Pohľad na Liesek, Cˇimhovu´ a v pozadi´ Trstenu´, Fotografia 17.7.2010, autor Denis Pongra´czPre Chriss a Jess Trstensky bolo veľkým zážitkom navštíviť Trstenú a Oravu, kraj, z ktorého pochádzajú ich predkovia.

Na Slovensku sa im páčilo a rady by prišli opäť.