Kde a koľko príslušníkov rodu Trstenský žije

TRSTENSKÝ 2004
Výskyt mena podľa telef. zoznamu ST

 

TRSTENSKÝ – telefóny k 26.10.2004

www.zoznamst.sk

celkom 44

02 – BRATISLAVA
Ing. Ivana Trstenská Jána Smreka , Bratislava
JUDr. Mikuláš Trstenský Vígľašská , Bratislava
Mgr. Milan Trstenský Fedákova , Bratislava
Milan Trstenský Ušiakova , Bratislava
Oľga Trstenská Kuklovská , Bratislava
Tatiana Trstenská Súťažná , Bratislava
031 – Dunajská Streda bez záznamu
032 – Trenčín
Ing. Jozef Trstenský Hollého , Nové Mesto nad Váhom
Ľubomíra Trstenská Mierová , Stará Turá
033 – Trnava
Gabriela Trstenská 1.mája , Pezinok
034 – Senica bez záznamu
035 – Nové Zámky
Dušan Trstenský Školská , Zemianska Olča
036 – Levice bez záznamu
037 – Nitra bez záznamu
038 – Topolčany bez záznamu
041 – Žilina
Doc.Ing. Dušan Trstenský B.S.Timravy , Žilina
042 – Považská Bystrica
Ing. Eva Trstenská Stred , Považská Bystrica
Ing. Rastislav Trstenský Rozkvet , Považská Bystrica
043 – Martin
Anton Trstenský Kraľovany
Ing. Igor Trstenský A.Mamateja , Martin
Ing. Katarína Trstenská J.Palkoviča , Martin
Ing. Pavol Trstenský M.Galandu (m.č. Košúty) , Martin
Juraj Trstenský Hurbanova (m.č. Košúty) , Martin
Klára Trstenská V.P. Tótha , Martin
Monika Trstenská Rabčice
Anton Trstenský ESA , Trstená
Eva Trstenská Západ , Trstená
Ján Trstenský Zápotočná , Trstená
Jozefa Trstenská H.Gavloviča , Trstená
Libor Trstenský Pod Stráoou , Trstená
Marta Trstenská Krátka , Trstená
Milan Trstenský Bernolákova , Trstená
Oľga Trstenská Oslobodenia , Trstená
Paula Trstenská Š.Furdeka , Trstená
Viktor Trstenský ČSA , Trstená
Elena Trstenská Družstevná (m.č. Medvedzie) , Tvrdošín
Ing. Peter Trstenský Medvedzie m.č. , Tvrdošín
Milan Trstenský Medvedzie m.č. , Tvrdošín
044 – Lipt. Mikuláš
Božena Trstenská Jalovec pri L.Mikuláši
Vladimír Trstenský Jalovec pri L.Mikuláši
Ing. Rastislav Trstenský Nižná Boca
1ubomír Trstenský Alexyho , Liptovský Mikuláš
Ing. Milan Trstenský Komenského , Liptovský Mikuláš
Eva Trstenská Bystrická cesta , Ružomberok
Jaroslav Trstenský Klačno , Ružomberok
045 – Zvolen bez záznamu
046 – Prievidza bez záznamu
047 – Lučenec
Mária Trstenská V.Clementisa , Hnúš?a
048 – Banská Bystrica
Ing. Dušan Trstenský Tulská , Banská Bystrica
MVDr. Mikuláš Trstenský Komenského , Banská Bystrica
051 – Prešov bez záznamu
052 – Poprad
Darina Trstenská Záborského , Poprad
053 – Spišská Nová Ves bez záznamu
054 – Bardejov bez záznamu
055 – Košice bez záznamu
056 – Michalovce bez záznamu
057 – Humenné bez záznamu
058 – Rožňava bez záznamu

Neurčené línie rodu Trstenský

Pri skúmaní jednotlivých línií rodu Trstenský sa nám objavujú aj línie, ktoré nevieme zatiaľ pripojiť k žiadnej existujúcej vetve. Ďalším výskumom a za pomoci ostatných príslušníkom rodu sa nám darí potupne priraďovať nájdené línie k vetva zakladateľom rodu.

Tak isto nachádzame nositeľov priezviska Trstenský, ktorých neviem zatiaľ priradiť do žiadnej vetvy rodu Trstenský.

Vetva rodu Trstenský – Veľká Británia

Na internete sme našli dve osoby s priezviskom Eugene Trsztyenszky.

Prvého ako baróna Eugene Trsztyenszky-Nadasy spomínajú v súvislosti s odmietnutím cisára Jozefa II. nosiť uhorskú kráľovskú korunu. Tu sa spomína barón Eugene Trsztyenszky-Nadasy, píšuci pre vedenie výboru Uhorských (maďarských) emigrantov vo Veľkej Británii, a ktorý komentoval Jozefove odmietnutie korunu ako významnú udalosť v histórii koruny (Barón Eugene Trsztyenszky-Nadasy, „Posledná zrada.“ Pp. 851-861 in Simontsits at 853).

O druhom Eugene Trsztyenszky sme našli záznam v registri mŕtvych, ktorý zomrel v roku 1995. Úmrtie bolo zaznamenané v Londýne (Gread London, England). Nič viac o ňom však nevieme.

Nevieme o ich vzájomnom vzťahu, ani z ktorej vetvy pochádzajú, a či sú vôbec z vetvy rodu Trstenský z Oravy. Domnievame sa, že skôr nie sú z tohto rodu. Jedným z argumentov je, že sme nenašli žiadneho príslušníka rodu Trstenský s barónskym titulom. Na strane druhej, jednu časť rodu žijúcu v Maďarsku nemáme zatiaľ spracovanú.
Na baróna boli povýšení príslušníci časti rodu Trsťanský.

Záznamy z internetu:

Gábor Pap, one of the contemporary crown defenders, believes that Jozsef II went so far as to desecrate the crown by replacing some of the enameled portraits with ones designed to malign Hungary. See Pap quoted in Kocsis, A Szent Korona Tana, p. 62-63. Baron Eugene Trsztyenszky-Nadasy, writing for the Central Committee of Hungarian Exiles in Great Britain, commented on Josef’s refusal to wear the crown as a significant event in the history of the crown (Baron Eugene Trsztyenszky-Nadasy, „The Last Betrayal.“ Pp. 851-861 in Simontsits at 853). Somogyi and Somogyi describe Josef II as the „hated king of Hungary.“ (Somogyi and Somogyi in Simontsits p. 10.)

Vetva rodu Trstenský – Česká republika

V Čechách sme sa dozvedeli len o jednom nositeľovi priezviska Trstenský a to o Róbertovi Trstenskom (*26.8.1949). Pán Róbert sa stal vojakom z povolania. Oženil sa v Čechách so Zdenkou a mali spolu dcéru. Asi zomrel v Českej republike okolo roku 1998. Jeho rodina žije v Ujezde v Českej republike.

Pán Róbert bol synom Jozefa (*1921, †1994). Jozef s manželkou bývali v Rybárpoli pri Ružomberku. Mali syna Róberta (*26.8.1949), ktorý žil v Likavke a dcéru Agátu vydatú Janigová. Jozef bol krajčír. Jozef mal svoju dielňu, ale po znárodnení mu ju zobrali. Bol z Liptovskej vetvy rodu zo Sielnice.

Vetva rodu Trstenský – Kanada

Uvedenú vetvu rodu sa nám zatiaľ nepodarilo napojiť na vetvu adresáta armálnej listiny Andreja Trstenského.

Genealogická tabuľka Vetvy Trstenský – Kanada

Na základe informácií pána Mgr. Tomáša Kubicu z Trstenej, ktoré získal v matrikách, ale aj z ústneho podania vieme, že Ján Trstenský, syn Štefana a Heleny Csisek (narodená v Pekelníku – Poľsko) mal za manželku Máriu Javorek. Z existujúcej korešpondencie, a aj osobných návštev sme sa dozvedeli, že pani Mária Javorek žila a aj zomrela v Calgary, teda je veľká pravdepodobnosť, že tam dnes žijú aj jej potomkovia.

Pri hľadaní na internete sme objavili aj priezvisko Trstensky v telefónnom zozname Calgary v Kanade a to: Dennis Trstensky, J. Trstensky a John Trstensky.
Následne pán Mgr. Tomáš Kubica zistil, že Ján Trstensky (*9.3.1927) syn Jána (*29.5.1902) a Márie rodenej Javorek, zomrel v roku 2007. Manželia mali synov Denisa a Štefana.

Mapa Oravy v pôvodnej veľkosti spolu s Jablonkou a PekelníkomV Kanade bývala aj pani Mária rodená Trstensky vyd. za pána Fábryho. Jej potomkovia sú v Kanade v Calgary susedia Jána Trstenského. Zdá sa, že uvedená vetva mala korene v obci Pekelník na Orave. Táto obec sa v roku 1920 stala súčasťou Poľska. Prikladáme mapu, na ktorej je pôvodná veľkosť Oravy, aj s obcami Jablonka a Pekelník.

Vetva rodu Trstenský – USA

Podľa doterajších informácií sa do USA vysťahovali príslušníci rodu Trstenský vetvy s prímením Francek a Paľko. Časť z nich sa premenovala na Tresten. Avšak „U.S. Social Security Death Index“ uvádza aj iných príslušníkov rodu, ktorých zatiaľ nevieme zaradiť. V tomto indexe sú vedení títo príslušníci rodu Trstenský:

 • Anna TRSTENSKY, *6. augusta 1921, † január 1991, číslo poistenie vydané v štáte New Jersey.
 • Charles TRSTENSKY, *3. marca 1921, †15.september 1980, číslo poistenie vydané v štáte New Jersey.
 • Frank TRSTENSKY, *29. september 1892, † december 1969, číslo poistenie vydané v štáte Illinois.
 • George TRSTENSKY, *23. september 1921, † máj 1984, číslo poistenie vydané v štáte New Jersey.
 • Helen TRSTENSKY, *2.februára 1908, †14. august 1995, číslo poistenie vydané v štáte Illinois.
 • Ignatz TRSTENSKY, *16 júl 1888, † jún 1966, číslo poistenie vydané v štáte New Jersey.
 • Jerry TRSTENSKY, *26. máj 1919, † máj 1994, číslo poistenie vydané v štáte New Jersey.
 • Joseph TRSTENSKY, *6. január 1899, † január 1979, číslo poistenie vydané v štáte New Jersey.
 • Margaret TRSTENSKY, *12. február 1906, † 2 jún 1992, číslo poistenie vydané v štáte New Jersey.
 • Mary TRSTENSKY, *16. august 1884, † Jan 1985, číslo poistenie vydané v štáte New Jersey.
 • Steve TRSTENSKY, *2. február 1919, † 13 január 1995, číslo poistenie vydané v štáte New Jersey.
 • Steve TRSTENSKY, *25 júl 1892, † september 1981, číslo poistenie vydané v štáte New Jersey.

Na základe tohto indexu sa zdá, že príslušníci rodu Trstenský sa do Spojených štátov amerických začali sťahovať po roku 1900, čo zodpovedá aj naším vedomostiam.

Uvedenému predpokladu zodpovedá aj informácia získaná zo stránky www.ancestry.com, ktorá zobrazuje, v ktorých štátoch v roku 1920 príslušníci rodu Trstenský bývali. Príslušníci rodu Trstenský bývali podľa horeuvedených záznamov najmä v týchto mestách v USA: Štáty v USA kde žili v roku 1920 príslušníci rodu Trstenský
Štát New Jersey: Carmel, Cumberland, Laurel Lake, Millville, Bridgeton, Brotmanville, Seabrook, Stockton, Hunterdon, Flemington.
Štát Illinois: Grandview, Sangamon, Springfield.
Štát Texas: Garden City, Harris, Houston.


Príslušníci rodu Trstenský – Francek

Vieme, že sa vysťahovali do USA z vetvy Trstenský s prímením Francek títo príslušníci:
1) Kataríny (Catharina) (*1894, † 21. dec.1996)
2) Joseph (Jozef, Joe) (*6. januára 1899, † 11.januára 1979)
3) Štefana (Stephanus) (*10. august 1892, † 23. nov. 1956)

Rodina Kataríny (Catharina) v USA (* 6. januára 1899, † 11. januára 1979)

Katarína (* 29. septembra 1894) je pochovaná v Trstenej. Veľkú časť života prežila v USA. Bola trikrát vydatá. Prvý manžel bol Michal (Michael) Hnat, (ktorý si neskôr zmenil priezvisko na Hnatov), a ktorý zomrel v roku 1931 v New Yorku City, NY. Jej druhým manželom bol pán Hurdich, ktorý zomrel niekedy v 50tych rokoch. Tretím bol Jozef Brnca, ktorý zomrel niekedy v 80tych rokoch. Katarína a Michael Hnatov mali dvoch synov a to: Joseph Emil Hnatov (*14.decembra 1919, † 11. januára 1986) a Alfreda W. Hnatov (*9. júna 1921, † 19. júla 2005). Ďalšie dve dcéry zomreli pri narodení.

Ich syn Joseph Emil Hnatov sa oženil s Anna rod. Camesas (*1926) a mali päť detí a to: syna Michael Emil Hnatov (*1954) fotograf v New Yorku, dcéru Catherine vyd. Futterman (* 1956), syna Mathew Viktor Hnatov (* 1958), syna Martin Joseph Hnatov (*1962) a dcéru Diana Hnatov (*1964).

Ich syn Alfred W. Hnatov (*9. júna 1921, † 19. júla 2005) sa oženil s Evelyn rod. Raferty (*1931) a mali tri deti Mark W. Hnatov (* 1954), Maria vyd. LoRe (*1957) a Elizabeth vyd. Lockhart (*1959)

Rodina Jozefa Trstenského (neskôr Tresten) v USA (*6. januára 1899, † 11. januára 1979)

Prikladáme Genealogickú tabuľku rodiny Jozefa Trstenského (neskôr Tresten). Táto línia je pokračovaním z vetvy Trstenský – Francek.

Joseph (Jozef) Trstensky (*6. januára 1899, †11. januára 1979) a Margaret Mushak (*12. februára 1906, †2. februára 1992) sa zosobášili dňa 19. februára 1925 v Trstenej vtedajšom Československu. Mali spolu dvoch synov a to Kamila (*23. februára 1926) a Williama (*9. apríla 1930). Joseph emigroval do New York City, USA v roku 1927 nasledujúc svojho brata Stephan (Štefana) a sestru Katherine (Katarínu). Jeho manželka Margareta so synom Kamilom ho nasledovali a v apríli roku 1929 pricestovali do New Yorku. Kamil, William a ich rodiny si v 23. novembra 1960 zmenili ich priezvisko z Trstenský na Tresten.

Kamil Tresten (*23. februára 1926) sa oženil s Mariou Moritz (*5. augusta 1929) dňa 25. marca 1951 a spolu mali päť detí; Deborah (*17. januára 1952), William (*28. januára 1953), Theresa (*23. septembra 1957), Kamil Joseph (*27. júna 1959) and Maria (* 5. januára 1962).

Deborah sa vydala za Alexandera Gretch a mali spolu tri dcéry: Jacqueline Sue (*23. januára 1971), Cheri Lynn (*24. júna 1972) a Cara Jill (*28. októbra 1974). Deborah sa neskôr vydala za Randall Smitheal. Jacqueline sa vydala za Charles Holcomb a mali spolu syna, Hunter Tresten Holcomb (*17. júna 1997). Neskôr sa vydala za David Scanlan a mali syna, David Cole Scanlan (*7. januára 2000). Cheri Lynn sa vydala za James Robert Medus a mali spolu dve deti, dcéru Kendall Marie (* 28. februára 2003) a syna Ryan Matthew (*7. septembra 2004).

William Tresten (*28. januára 1953) sa oženil s Chris Shaw a mali dvoch synov, William Shaw (*9. septembra 1989) a Michael (*23. decembra 1992). Theresa sa vydala za Luis Soto II. a mali dve deti, syna Luis Alfonso III. (*7 apríla 1981) a dcéru Marisa Gabrielle (*9. septembra 1982). Neskôr sa vydala za Jose Gracia a mali dve deti, dcéru Candice Marie (*2. októbra 1991) a syna Mason Macadonia (*19. novembra 1993).

Kamil Joseph Tresten sa oženil s Leigh Anne Allendorfer a mali tri deti, dcéru Chloe Marie (*28. júna 1994) a synov Joseph Luke (*1 mája 1996) and Matthew William (* 28. apríla 1998).

Maria sa vydala a mala tri deti, syn John (*24. augusta 1982) a dvojičky dcéry Christina a Ashley (*20.júna 1984). Všetci si zmenili ich priezvisko na Tresten.

William Tresten (*9. apríla 1930) sa oženil s Adele Kudlaty (*25. novembra 1944) dňa 24. septembra 1966 a mali tri deti; dcéru Jennifer Eileen (*30. mája 1969), syna Paul Christopher (* 10. júna 1971) a dcéru Leslie Ann (*25. januára 1973).

Jennifer sa vydala za Carl Makowski a majú dcéru Rachel Nicole (*18. decembra 1999).
Leslie sa vydala za James Fitzgerald III. a majú syna James Thomas IV.(*15. februára 2003).

Rodina Štefana (Stephanus) (* 10. august 1892, † 23. nov. 1956) v USA

Podľa našich informácii Štefan zomrel bezdetný.


Príslušníci rodu Trstenský – Paľko

Do USA sa vysťahovali resp. sa tam narodili aj príslušníci vetvy Trstenský s prímením Paľko, a to títo príslušníci: Štefan Trstenský (*14.9.1875) a jeho deti Jozef (*10.3.1915), Štefan (*31.1.1917), Mária (*12.8.1920).

Rodina Štefana (* 14. septembra 1875, † 23. januára 1942) v USA

Ignác a Mária mali spolu syna Štefana (*14.9.1875). Štefan sa dňa 17.9. 1908 oženil s Annou rodenou Jablonskou (*20.7.1889). Po svadbe pomáhal na gazdovstve Jablonských. Neskôr sa rozhodol, že je nutné si nájsť zamestnanie, aby mohol zabezpečiť svoju rodinu. Neskôr spolu s manželkou odišiel do Ameriky. V Amerike sa zamestnal ako baník v uhoľnej bani. Anna si zamestnanie nenašla, ale neustále premýšľala ako môže pracovať a tak pomôcť rodine. Bývali v prenajatej izbe. Štefan chodil z roboty vyčerpaný a sťažoval sa na stravu, na ktorú chodia aj s ostatnými zamestnancami do hostinca. Strava bola drahá a nekvalitná. Posedenie v hostinci končilo popíjaním alkoholu. Neskôr Anna navrhla, že bude pre určitých chlapov variť a v prípade potreby aj prať prádlo.

Štefan a Anna mali v USA spolu tri deti a to: Jozef (*10.3.1915), Štefan (*31.1.1917) a Mária (*12.8.1920). Neskôr sa im v Trstenej narodil syn Martin (*8.11.1924).

Neskôr dostali list z Trstenej, že otec Anny je vážne chorý a nemá sa kto starať o gazdovstvo. Na naliehanie Anny sa vrátili na Slovensko. Cestou zažili veľa nebezpečenstiev. Búrka, ktorá ich zastihla na mori ich skoro pripravila o život. Cestou im ochoreli deti. Po príchode do Trstenej sa ubytovali u rodičov Anny. Z ušetrených peňazí ušetrených v Amerike opravili dom, kúpili 2 kone, kravu a prikúpili si pole, a tak rozšírili svoje gazdovstvo. Neskôr si kúpili v Trstenej rodinný dom na ulici Dukelských hrdinov. Pracovali na svojom gazdovstve. Posledné roky Štefan otec pracoval ako školník. Dňa 23. 1 1942 Štefan zomrel. Anna neskôr pracovala so svojimi deťmi na vlastnom gazdovstve. Zomrela dňa 16.9.1969.

Jozef Trstenský (*10.3.1915) syn Štefana a Anny sa narodil sa v Amerike. Vyrastal so svojimi rodičmi. Po zistení, že otec so súrodencami je schopný hospodáriť na gazdovstve, rozhodol sa, že pôjde do Ameriky. Po určitej dobe si založil farmu. Neskôr oženil s Máriou so Slovenska. Boli bezdetný. Jozef sa usadil v štáte Óhio v meste Cleveland. Na Slovensko sa nikdy nevrátil, ale na rodinu v Trstenej nezabudol. Pravidelne na sviatky zasielal rodine balíky a finančné prostriedky. Zomrel a je pochovaný v Amerike.

Štefan Trstenský (*31.1.1917) syn Štefana a Anny sa narodil sa v Amerike. Vyrastal so svojimi rodičmi. Hospodáril so svojím otcom a súrodencami na gazdovstve v Trstenej. Po odchode súrodencov hospodáril s matkou na gazdovstve. Pracoval aj ako pracovník u štátnych lesov. V roku 1947 sa oženil s Annou rodenou Dudová (*24.7.1924). Boli bezdetní. Anna pracovala v Nemocnici s poliklinikou v Trstenej . Po ťažkej chorobe zomrela 12.5.1984. Smrť manželky na Štefana veľmi doľahol. Ochorel a po opakovanom preliečení zomrel 28.4.1987. Mária Trstenská (*12.8.1920) vydatá Dzureková dcéra Štefana a Anny sa narodila v Amerike. V roku 1940 sa vydala za Viktora Dzureka (*26.8.1911). Viktor pracoval ako železničiar. V osobnom voľne pracoval na Jednotnom roľníckom družstve v Trstenej. Zomrel dňa 14.6.1984. Mária pracovala v Nemocnici s poliklinikou v Trstenej. Zomrela dňa 8.7.1998.

Vetva rodu Trstenský – Maďarsko

Pre účely tejto práce považujeme za maďarskú vetvu tých členov rodu Trstenský, ktorí sa usadili na územní, ktoré dnes patrí Maďarskej republike. Z Oravy postupne odchádzali v rámci Uhorska na Dolnú zem na územie súčasného Maďarska napr. do Budapešte resp. Pešte a Györu a pod.

Z investigačného protokolu Oravskej Stolice sa dozvedáme, že potomkovia Andreja, (provizora na Oravskom hrade a adresáta armálnej listiny) jeho vnuka Alexandra, sa neskôr objavujú v Peštianskej a Rábskej stolici (Györ).
Je možné, že potomkovia Andreja a jeho detí žijú dodnes v Maďarsku.

Na maďarskej genealogickej stránke www.radixforum.com sa stretávame s týmito rôznymi priezviskami: Trsztenszky, Trsztjansyky, Trsztyánszky, Trsztyászky, Trsztyenszky, Trsztyénszky, Trestyánszki, Trestyanszky, Trestyánszky, Treszcsánszky. Niektoré budú naviazané na priezvisko Trsťanský, možno aj Trenčiansky, ale časť z nich bude určite naviazaná aj na priezvisko Trstenský.

Zoltán Szentiványi napr. uvádza, že rávnik Matej Trstenský si v roku 1771 nechal zemianske výsady vyhlásiť v Zeplínkej stolici s stal sa zakladateľom zemplínskej vetvy rodu. Ján je zakladateľom györskej vervy rodu. Z jeho potomkov je známy aj syn Štefan (*1740, †1801), ktorý bol kapitánom a jeho synovec Štefan Trstensky (*1797, †1855), ktorý bol prísediacim Vesprémskej stolice.

Panovník povolil 23. januára 1840 bratom Pavlovi a Štefanovi Trstenskovcom používať priezvisko Nádoši. Štefanov syn Koloman (* 1832, †1913) bol husársky kapitán a neskôr kráľovský radca. Husárskym kapitánom bol aj jeho syn Koloman Nádosi (* 1876, †1915) a vnuk Koloman Nádoši (*1908) bol husárskym poručíkom.

Vetva rodu Trstenský – Liptovská vetva z Bobrovníka

Vetva rodu Trstenský-Liptovská vetva z Bobrovníka je s veľkou pravdepodobnosťou pokračovaním línie Juraj I.(Georgus) cca *1620 > Juraj II. (mladší) cca *1650 cca > Andrej I. > Juraj III. *1723 > Andrej II. *1757 > Andrej III. (asi náš Ondrej starší cca *1799) > Andrej IV. (Becskereken – ?1855? nami dokladovaný Ondrej mladší z Bobrovníka na Liptove.

Ondrej Trstenský starší žil už začiatkom 19. storočia v Bobrovníku na Liptove. Traduje sa, že sa sem presťahovali z Oravy. Dnes príslušníci tejto vetvy žijú najmä v okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Banská Bystrica.

Príslušníci Vetvy rodu Trstenský – Liptovská vetva z Bobrovníka, fotografia rok 2008Na priloženej fotografii sú príslušníci Vetvy rodu Trstenský – Liptovská vetva z Bobrovníka, ktorí sa stretli dňa 27. septembra 2008 v Trstenej.

Genealogická tabuľka Vetvy rodu Trstenský- Liptovská vetva z Bobrovníka

Línia od Ondreja (nar. cca 1799, zom. ?) z Bobrovíka (Liptovská vetva) Spracoval Ing. Dušan Trstenský *1952.

Ondrej Trstenský starší žil už začiatkom 19. storočia v Bobrovníku na Liptove. Traduje sa, že sa sem presťahovali z Oravy. S manželkou (v poradí druhou) Evou rod. Kuskovou pôvodom z Liptovskej Sielnice sa zosobášili 29.januára 1844 v Liptovskej Mare. Spolu mali syna Ondreja Trstenského mladšieho-prvého (*1. decembra 1845, †1849), Jána (*27. septembra 1847), dcéru Annu (*18. septembra 1850) a opäť syna Ondreja Trstenského mladšieho-druhého (*1. decembra 1855). (Výťah z matriky pokrstených v R.K. Farského úradu v Liptovskej Svätej Márie biskupstvo Spišské). Podľa výťahu z matriky pokrstených bol jeho syn Ondrej Trstenský mladší pokrstený dňa 5. júna 1855 krstiteľom Kamilom Dulíkom. Krstní rodičia boli Ján Korvín (augsburského vyznania) a Žofia Koreňová ( rímsko – katolíckeho vyznania).

Ondrej Trstenský mladší (*1. júna 1855) sa oženil s Annou rod. Kello. Žili na Liptove v evanjelickej obci Jalovec. Ondrej Trstenský mladší bol krstený ako katolík, ale konvertoval, pod vplyvom evanjelického prostredia (krstný otec Ján Korvín, a Ondrejova manželka, boli augsburského vyznania a mala veľký vplyv pri výchove detí). Mali spolu deti Jozefa (*10. januára 1892,†21.3.1968 v Jalovci), Jána (*9.10.1894, †1.3.1895 v Žiari) Jána (*25.9.1901, †28.8.1935 v Jalovci) a dcéry Teréziu (*21.9.1899, † v Smrečanoch) a Máriu (volali Marka) (* , † v Jalovci). Ondrej sa dožil vysokého veku a prežil o niekoľko rokov aj druhého syna Jána u ktorého býval na Jalovci až do svojej smrti (Pohrebná odobierka Jozefa z 21.3.1968). Syn Jozef sa im narodil na robotách v Budapešti.

Kúpnopredajná zmluva na majetok v Jalovci po Zuzanne Kellovej, 1932Jozef Trstenský starší (*10. januára 1892, †21.3.1968) sa síce narodil v Budapešti, ale po návrate na Liptov žil v Jalovci v dome pestúnov manželky (vdovy Zuzanny Kellovej, pred tým vydatej Tomaštekovej rod. Dzurošková zo Žiaru), ktorý si neskôr odkúpili (v roku 1928).

Jalovecká zvonica v skanzene v Pribiline, foto 2005Používal aj formu priezviska Trsztenszký Jozsef (Swaté Passie z roku 1914 Jozsefa Trsztenszkeho).Bol tesárom. Vyučil sa u miestneho tesárskeho majstra, ktorý koncom 19. storočia postavil v obci Jaloveczvonicu – hasičskú zbrojnicu. Uvedená zvonica (replika) sa teraz nachádza v skanzene v Pribiline, podobne ako prenesený kostol z Liptovskej Svätej Mary v ktorom bol krstený Ondrej mladší.

V období 1925 až 1937 bol richtárom obce JaloVeža kostola pri priehradnom múre, foto 2006vec. V roku 1935 dal postaviť železobetónový most do dediny Jalovec, ktorý slúži dosiaľ. Jozef (*10. januára 1892) sa oženil so Zuzanou rod. Štetinovou (*30.5.1897, †29.12.1967) (Náhrobný kameň Jozef 1892-1968 a Zuzana z cintorína na Jalovci). Mali spolu štyri deti a to: Milan (*1.12.1919 v Jalovci), Ján (*16.10.1921 v Jalovci), Jozef mladší (*26.12.1925 v Jalovci) a Vladimír (*1.5.1929 v Jalovci).

Výučný a tovarišský list Milana Trstenského z roku 1938Milan (*1.12.1919 v Jalovci, †12.3.1987 v Jalovci) bol vyučený mlynár . Po nástupe na základnú vojenskú službu pôsobil (01.1940 – 06.1942 v čestnom Výťah z matriky sobášených Milan a Božena z roku 1948 Farského úradu v Smrečanoch – Okoličnomoddiele prezidenta Dr. Tisu a následne v štátnych službách v Bratislave (do 09.1955) ako štábny strážmajster. Oženil sa s Boženou rod.Jančová (*9.3.1921 v Smrečanoch). Svadbu mali dňa 30.12.1947 v Smrečanoch.

Svadobná fotografia Milan Trstenský a Božena z roku 1947Pani Božena 85 ročná s deťmi, fotografia 2006Spolu mali štyri deti a to: Milan Trstenský mladší (*12.12.1950 v Bratislave), Dušan (*9.2.1952 v Bratislave), Darina (*10. 11.1953 v Bratislave) a Soňa (*25.12.1955 v Lipt. Mikuláši – Palúdzke).

Milan mladší, Ing. (*12.12.1950 v Bratislave) sa oženil s Evou rod. Droppovou, Mgr.(*31.3.1952). Svadbu mali v roku 1984. Spolu majú dve dcéry a to: Barbora (*10.2.1985) a Zuzana (*12.8.1986). Žije v Liptovskom Mikuláši.Milan s rodinou a mama Božena, fotografia 2006

Ing. Dušan Trstenský s rodinou, fotografia 2006Dušan Ing. (*9.2.1952 v Bratislave) sa oženil s Máriou rod. Fekjačovou Mgr. (*25.10.1951). Svadbu mali dňa 15.1.1977 v Leviciach. Spolu majú tri deti a to: Daniela, Ing. (*29.11.1977), Dušan mladší (*7.4.1983) a Tomáš (*8.2.1985). Od roku 1976 žijú v Banskej Bystrici Darina (*10.11.1953 v Bratislave) žije v Poprade.

Soňa s rodinou, fotografia 2006Soňa (*25.12.1955) sa vydala za Jozef Snováka (*31.3.1952). Svadbu mali v roku 1977 v Bobrovci. Spolu majú dve deti a žijú v Jalovci.

 

Náhrobný kameň Ján 1921 - 1944 z cintorína na Jalovci

Ján (*16.10.1921 v Jalovci, †31.3.1944 v Jalovci) zomrel na pracovný úraz. Bol debnár.

Jozef (*26.12.1925 v Jalovci, †23.11.1978 v Jalovci) bol horár. Zomrel na rakovinu. Oženil sa s Annou rod. Dankovou (*12.3.1926 v Jalovci). Spolu mali syna Ľubomíra TrstenskéhoNáhrobný kameň Jozef 1925-1978 z cintorína na Jalovci(*11.4.1951 v Liptovskom Mikuláši) a dcéru Annu (*4.8.1953 v Liptovskom Mikuláši). Ľubomír sa oženil s Evou rod. Macekovou v roku 1974 v Jalovci. Spolu majú štyri deti a to: Ľubomír mladší (*18.10.1974), Andrej (*15.9.1976), a dcéry – dvojičky Sláva a Janka (*12.2.1980). Žijú v Liptovskom Mikuláši. Anna (*4.8.1953 ) sa vydala za Stana Jamricha a majú dve deti. Svadbu mali spolu s bratom v roku 1974 v Jalovci.

Vladimír a Etela Trstenskí dňa 24.4.1954 v ev. kostole v SmrečanochVladimír (*1.5.1929 v Jalovci, †11.11.2002 v Jalovci) sa oženil s Etelou rod. Nahálkovou (*25.5.1932 v Jalovci, †21.10.2012). Vladimír a Etela sa zosobášili v evanjelickom kostole v Smrečanoch dňa 24.4.1954.

Vladimír Trstenský absolvent strednej obchodnej školy v L. Mikuláši v r.1946Vladimír po ukončení jedenásťročenky pracoval v úradníckej oblasti (MNV) a od roku 1951 do dôchodku v Stavoindustrii Liptovský Mikuláš ako vedúci dopravy. Za svoju celoživotnú prácu bol niekoľkokrát odmenený rezortným vyznamenaním. Životnú púť ukončil dňa 11.11.2002 po dlhšej chorobe.

Rodinka Vladimíra Trstenského v roku 1964 s manželkou Etelou a dcérky Viera a DašenaRodina Vladimíra Trstenského v roku 1967Dcéry Vladimíra Trstenského v roku 1973 Viera a DašenaSpolu mali dve dcéry a to: Viera (*1955 v Liptovskom Mikuláši) a Dašena (*1960 v Liptovskom Mikuláši). Obe sú vydaté a žijú v Jalovci spolu s deťmi. Dcéra Viera (*14.1.1955) je učiteľka, absolvovala magisterské štúdium na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici v roku 1979.

Svadobná fotografia staršej dcéry - Viera a Zdeněk Peštovci, rok 1982Mgr. Viera si dňa 15.5.1982 vzala za manžela Zdeňka Peštu (*17.5.1960 z Havířova), ktorý ukončil inžinierske štúdium na Vysokej vojenskej technickej škole v Liptovskom Mikuláši v roku 1984 . Majú syna Michala (*12.11.1982), ktorý v roku 2006 úspešne ukončil magisterské štúdium na Univerzite Karlovej v Prahe v obore matematická štatistika. Od roku 2007 pokračoval interným doktorandským štúdiom na Univerzite Karlovej a zároveň v tomto roku na Univerzite Hasselt v Belgicku získal titul master (MSc) v odbore bioštatistika. Doktorandské štúdium ukončil Michal úspešne v roku 2010. RNDr. Michal Pešta PhD., MSc. sa oženil 17.9.2011, za manželku si zobral Mgr. Barboru Madurkayovú (nar. 3.9.1982) z Nitry. Bývajú a pracujú v Prahe. (Príloha č. 142fa Svadba Miška a Barborky dňa 17.9.2011 v Nitre).

Svadobná fotografia mladšej dcéry Dašena a Antonín RošťákovciStarí rodičia Vladimír a Etela Trstenskí v roku 2001 s vnúčatamiNáhrobný kameň Vladimíra 1929-2002 z cintorína na JalovciDcéra Dašena (*8.6.1963), je stredoškolská učiteľka, absolvovala úspešne magisterské štúdium na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici v roku 1986. PaedDr. Dašena si dňa 21.10.1989 vzala za manžela Antonína Rošťáka (*21.3.1964) z Pezinka . Ing. Antonín Rošťák ukončil inžinierske štúdium na Fakulte elektrotechniky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v roku 1987. Majú dcéry Zuzanu (*7.12.1991) a Katarínu (*3.5.1994), ktoré sa štúdiom na osemročnom Gymnáziu M.M.Hodžu v Liptovskom Mikuláši sa pripravujú na vysokoškolské štúdium.

Ján Trstenský (*25.9.1901,†28.8.1935), syn Ondreja Trstenského mladšieho (* 1. júna 1855) sa oženil s Evou rod. Stromková (*?,†?). Mali spolu syna Jaroslava (*?). Manželka Eva po smrti manžela sa druhýkrát vydala za Michala Danka. Ich syn Jaroslav sa oženil s Evou rod. ? (*?,†?). Spolu majú deti a to: Jaroslava a Evu. Žijú v Klačne okr. Ružomberok. Terézia Trstenská (*21.9.1899,†?) dcéra Ondreja Trstenského mladšieho (*1. júna 1855) narodená v Žiari sa vydala za pána Matloňa-staršieho zo Smrečian. Za slobodna (ešte veľmi mladá) mala syna Karola Trstenského (*20.7.1914,†1.1.1988) a s pánom Matloňom mali deti Jána a Daniela Matloňa. Mária – Marka Trstenská (*?,†?) dcéra Ondreja Trstenského mladšieho (*1. júna 1855) sa vydala za pána Matloňa (syna pána Matloňa – staršieho) a mali osem deti (Štefana, Stanislava, Rudolfa, Milana, Annu, Máriu, Amáliu a Boženu), žila a zomrela na Jalovci. (Uvedená vetva rodu Trstenský je s veľkou pravdepodobnosťou pokračovaním línie Mapa z Liptova 1910Juraj I.(Georgus) cca *1620 > Juraj II. (mladší) cca *1650 cca > Andrej I. > Juraj III. *1723 > Andrej II. *1757 > Andrej III. (asi náš Ondrej starší cca *1799) > Andrej IV. (Becskereken – ?1855? nami dokladovaný Ondrej mladší z Bobrovníka na Liptove. Predpoklad vychádza z genealogickej práce Adolfa Medzihradského o oravských zemianskych rodoch ).

Vetva rodu Trstenský – Liptovská vetva zo Sielnice

Uvedenú vetvu rodu Trstenský sa nám nepodarilo napojiť na vetvu adresáta armálnej listiny Andrea, ale v tomto rode sa traduje, že Milan (*25.4. 1931) má spoločného predka s msgr. Viktorom Trstenským (*1908), čo by znamenalo, že sú aj potomkami adresáta armálnej listiny.

Príslušníci Vetvy rodu Trstenský – Liptovská vetva zo Sielnice, fotografia rok 2008Na priloženej fotografii sú príslušníci Vetvy rodu Trstenský – Liptovská vetva zo Sielnice, ktorí sa stretli dňa 27. septembra 2008 v Trstenej.

Koncom 19.storočia sa predkovia uvedenej vetvy rodu Trstenský presťahovali z Trstenej na Liptov. Dnes príslušníci tejto vetvy žijú najmä v Martine a Bratislave.

Genealógická tabuľka Vetvy rodu Trstenský- Liptovská vetva zo Sielnice

Liptovská vetva od Jozefa nar. cca 1850

Jozef Trstenský (*cca 1850) bol katolík a koncom 19.storočia sa presťahoval z Trstenej na Liptov do Sielnice. Mal dvoch bratov, z ktorých jeden bol bezdetný a druhý žil pravdepodobne v Jalovci. Títo jeho dvaja bratia  pravdepodobne prestúpili na evanjelickú vieru.

Anna Trstenská rod. Burdelová nar. 1892, s vnukmi fotografia 1957Vieme, že Jozef Trstenský (*cca 1850) mal syna Jána (*1887, †1935), ktorý žil v Palúdzke. Ján mal ešte dvoch bratov, ktorých mená nepoznáme. Zomrel pomerne mladý v roku 1935. Bol hospodársky kočiš. Jeho manželka Anna, rod. Burdelová (*1892, †1981), vychovala deti sama. Mali ich spolu deväť, a to:

Nevesta Viera Sotoniaková, družičky dvojičky Katarína a Klára, fotografia 1956Štefánia (*1914, †1998) vydatá Sotoniaková. Manžel František Sotoniak. Spolu mali tri deti a to: Viera, Vladimír a Milan. Žili v Ondrašovej pri Liptovskom Mikuláši. Nevieme ich povolania.

Ján (*17.1.1915, †29.12.1972) bol účastníkom SNP a neskôr slúžil v armáde. Mal 2 dcéry – Oľga a Edita.

Vladimír I. (*1920, †1923).

Emília (*19.4.1919, †5.3.2003) vydaná Michalíková. Jej manžel bol literárne činný. Nemali deti. Žili v Bratislave. Do penzie pracovala ako vedúca pošty.

Jozef (*1921, †1994). S manželkou bývali v Rybárpoli pri Ružomberku. Mali syna Róberta (*26.8.1949), ktorý žil v Likavke a dcéru Agátu vydatú Janigová. Jozef bol krajčír. Jozef mal svoju dielnu, ale po znárodnení mu ju zobrali. Tento brat pomohol bratovi Vladimírovi vyštudovať. Syn Róbert sa stal vojakom z povolania. Robert sa oženil so Zdenkou mali spolu dcéru. Zomrel v Čechách.

Ing. Igor Trstenský nar. 1958 s matkou a dcérami, fotografia 2005Juraj (*1926, †1978) sa oženil s Klárou rod. Čabová. Manželka Klára robila riaditeľku závodu Zdroj v Martine. Boli rozvedení. Mali spolu štyri deti. Všetky sú tiež v Martine. Miroslav (*29.6.1950), Katarína a Klára – dvojičky (*14.7.1951), Igor, Ing. (*2.12.1958).

Juraj Trstenský nar. 1972, fotografia 2009Miroslav (*29.6.1950) sa oženil s Magdou rod. Bíziková. Majú spolu syna Juraja a dcéru Janku. Juraj narodil 28.1.1972 v Martine.

Katarína je vydatá ako Zacharidesová a Klára vydatá Pučalová. Igor sa oženil s Oľgou rod. Matejíčkovou a majú dve dcéry a to: Katarínu (*28.5. 1984) a Zuzana (*14.7.1987).

Vladimír, Ing. (*6.5.1928 v Dechtároch, †27.8. 2001) sa oženil s Miroslavou (rodená Boršická). Vladimír pracoval skoro stále v Matici Slovenskej. Staval novu budovu Matice Slovenskej v Martine. Po jej dokončení býval v Bratislave až do smrti v roku †27.8.2001.

Ing. Rastislav Trstenský so sestrou Ivicou, fotografia 2005Mali spolu dve deti a to: Rastislav (*7.10.1956) a Ivica (*21.8.1958). Neskôr sa rozviedli. Vladimír sa druhý raz oženil s Annou rod., a mal syna Vladimíra (*1980). Rastislav, Ing. ukončil VŠDS v Žiline. Oženil sa s Evou rod. Fislová. Neskôr sa rozviedli. Mali spolu dve deti, a to: Vratislav (*1979) a Lucia (*1983).

Ivica sa vydala a volá sa Zrníková. Má dve dcéry a to: Petra (*30.11.1984) a Pavla (*15.10.1986). Žije v Martine.

Mária (*1934) vydatá Polaková. Žije v Martine. Manžel Ladislav. Pracovali v Interhoteloch Ružomberok. Tri deti. Mária (*1955) vydatá Osvaldová žije v Kremnici, Dana (*1956) vydatá Benková žije v Banskej Štiavnici a Igor (*1960) žije v Tvrdošíne.

Alexander Trstenský, nar. 1988, fotografia 2007PaeDr. Milan Trstenský, fotografia 2009Milan (*25.4. 1931) pracoval v MDŽ Bratislava a potom v MEOPTE. Manželka Mária rod. Vojtková (*1935). Žijú v Bratislave. Majú tri deti. PeaDr. Milan (*27.6. 1964), Peter (*23.10. 1967) a Ján (*11.4. 1970). PeaDr. Milan Trstenský sa oženil s Máriou rod. Benovicová (*1967) a majú syna Alexandra (*13.6. 1988). Manželstvo sa skončilo rozvodom. Dňa 14. novembra 2009 v Bratislave bol pán PaeDr. Milan Trstenský zvolený vo volebnom obvode č. 7 – mestské časti Bratislava – Dúbravka, Lamač a Záhorská Bystrica za poslanca do Bratislavského samosprávneho kraja.

Peter sa oženil s Ivanou rod. Zacharovou a majú dve deti Samuela (*12.5. 1997) a Natáliu (*7.8. 2003).

Ján je slobodný.

(Uvedenú vetvu rodu Trstenský sa nám nepodarilo napojiť na vetvu adresáta armálnej listiny Andrea, ale v tomto rode sa traduje, že Milan (*25.4. 1931) má spoločného predka s msgr. Viktorom (*1908).

Vetva rodu Trstenský – Paľko