A Trstenský (Trsztyenszky) család vázlatos története

Trstena mai látképeTrstena főtere - részletAz eredetileg soltész-, majd nemesi előjogokkal bíró család, amelynek ősi székhelye Trsztenában volt megtalálható, a Trsztyenszky vezetéknevet viselte. Trstena régenAz utódok közt a vezetéknév Tersztyenszky, Tersztyanszky, Tresztyanszky, Trstiensky és Trsztenski formája is elterjedt volt, vagy lehetett.
A családTrstena pecsétjeleszármazottjainak, nevezetesen az Árva vidékéről való Trsztenszky Andrásnak és fiainak, I. Mártonnak és I. Györgynek, III. Ferdinánd császár adományozott nemesi címet és címert. Erre 1638. január 15-én, Pozsonyban került sor. A család képviselőivel a 18. századtól kezdve Trstena mezőváros petétnyomójaNógrád, Szabolcs és más vármegyékben is találkozhatunk.

Árva vármegye térségében a család rendkívüli szerteágazódása végett különböző ragadványnevek is használatban voltak (Francek, Kavoň, Vojt, Špirčák).

A családdal a régebbi genealógiai szakirodalom is foglalkozik (Nagy Iván, Kempelen művei, vagy a Siebmacher-féle Nagy Címereskönyv), igaz csak nagy vonalakban említi azt. Az ehhez a forráskörhöz sorolható és a magyarországi arisztokrata családokat felvonultató Nemesi Évkönyv által említett Nádasi Tersztyanszky család azonban, az ottani hasonutalások ellenére, nem egyezik meg családunkkal.

A 19 – 20. század fordulóján néhány családtag az USA-ba vándorolt ki, ahol vezetéknevüket Tersten alakban használták tovább. Amerikai katonákként fiaik a II. világháború idején a csehországi Pilzenben is megfordultak.

A történelmi Magyarországon több hasonnevű család is előfordult. Ilyen volt például a Trencsén megyei Trsztyansky család, amely az ottani Térnádasdról (régebben Trsztye, szl. Tŕstie; ma Dolný Lieskov része) származott, s amely családunkkal semmilyen rokonságot nem mutat.

A Balassa család címere   A Balassa család pecsétje

 

 

Hasonlóan említhetjük a Liptó megyei Nádasfalváról (régebben Trsztyennó, szl. Trstenné) származó azon családot is, amely Báan vezetéknevet viselt.

A Historical Research Centrum Slovakia adatbázisa a Trsztyenszky vezetéknevet olyan helynévből levezetettként tartja számon, amely első viselőinek ősbirtokával, lakhelyével azonosítható. Ennek alapján a vezetéknév használatát az Árva vármegyei Trsztenából eredezteti, hozzátéve, hogy a mezőváros egykor a történelmi Magyarország része volt, ma pedig Szlovákiában található.

A helynév etimológiája nem teljesen egyértelmű. Egyrészt a szláv „trstina” – nád szóból vezethető le, amely egyúttal nádasként is értelmezhető. Az is lehetséges azonban, hogy a a szláv „Terts” szóból származik, amely a „Teroslav” név kicsinyitőjének felel meg. Ez utóbbi a „terati” (kizárni) és a „slaw” (dicsőség) szavakból eredeztethető.

A Trstenský család címereA család címere: Kék pajzsmezőben, zöld pázsiton jobbra fordult ágaskodó griff, amely jobb mellsőjében három,egymást keresztező, vele megegyezőszínű nyílvesszőt Trstenszky címere(1759)tart. A nyílhegyek felfelé mutatnak. Sisakdísz: csőrsisak koronájából növekvő fekete balsasszárny, közepén aranycsillaggal.