Genealógia rodu Trstenský od roku 1850

V tejto časti dávame priestor okrem historických faktov, aj rodinným informáciám, a to najmä po roku 1850. Veríme, že sa nám podarí zosumarizovať existujúce vetvy nositeľov priezviska Trstenský, prípadne tých, čo si ho upravili alebo zmenili.

V priloženej tabuľke budeme uvádzať všetkých príslušníkov rodu Trstenský, ktorých sa nám podarilo napojiť na vetvu Andrea (Andreasa) Trstenského resp. Martina nar. 1580 jeho otca. Tabuľku budeme postupne dopĺňať novými menami. Je k dispozícii na stiahnutie pre záujemcov, ktorí by si chceli naštudovať rodostrom a prípadne ho doplniť.

Vzhľadom na to, že na Orave, a hlavne v Trstenej, žilo veľa rodín s priezviskom Trstenský, najmä od 19. storočia vznikla potreba rozlišovať jednotlivé vetvy rodu. Preto sa k priezvisku Trstenský pridávali tzv. prídomky. Postupne sa vytvorili vetvy v rode Trstenský, ktorými sú: Francek, Vojt, Kulla, Kavoň, Špirčák a Paľko. Príslušníci rodu Trstenský sa postupne odsťahovali z Oravy na Liptov, neskôr najmä do Bratislavy, Martina a Banskej Bystrice. Pomerne veľký počet príslušníkov rodu Trstenský sa presťahoval v 17. až 19. storočí na územie dnešného Maďarska. Časti z nich panovník povolil dňa 23. januára 1840 používať priezvisko Nádoši.

Časť príslušníkov rodu, ktorí sa presťahovali do USA, si dňa 23. novembra 1960 zmenili priezvisko z Trstenský na Tresten.
Príslušníkov rodu Trstenský sme rozdelili pre účely tejto práce na tieto Vetvy rodu Trstenský:

Vetva rodu Trstenský - Francek

Vetva rodu Trstenský – Francek

Vetva rodu Trstenský – Francek je spojená s líniou hlavného adresáta armálnej listiny Andrejom, cez jeho brata Georgiusa (Juraja nar. 1627), ktorý sa spomína aj v armálnel listine z roku 1638. Líniu skúmame od šoltýsa Martiny otca bratov Andrea a Georgiusa (Juraja).

Vetva rodu Trstenský s prímením Francek je asi najrozsiahlejšia vetva rodu Trstenský. Vieme, že žila na Orave prevažne v Trstenej. Z jej radov vyšlo viacero kňazov.

Na priloženej fotografii sú príslušníci Vetvy rodu Trstenský – Francek, ktorí sa stretli dňa 27. septembra 2008 v Trstenej

Uvedená vetva rodu Trstenský používala prímenie Francek (Franczek). Toto prímenie sa používalo aj na náhrobných kameňoch (Príloha č. 79b Náhrobný kameň v Trstenej Ján Trsztenský Franczek, fotografia rok 2006), alebo v úradnom styku na rozlíšenie iných príslušníkov rodu Trstenský.

Podľa ústnej tradície vzniklo toto prímenie tak, že niektorý predok mal sluhu menom Francek. Podľa tohto sluhu údajne vzniklo toto prímenie Trstenský – Francek. Nevieme kedy sa začalo používať toto prímenie, ale vzhľadom na to, že ktorí príslušníci tejto vetvy si to pamätajú a hlásia sa k nemu, bolo to najneskôr za života spoločného predka Mattheasa nar. 1805.

Genealogická tabuľka Vetvy rodu Trstenský-Francek

Skúmanie Vetvy rodu Trstenský – Francek sme rozdelili na dve línie a to:
a) Línia od Martina cca *1580 a od Jozefa (*25. marca 1860, †27. mája 1944) a nasl.
b) Línia od Martina cca *1580 a od Jána (*26. januára 1877, †28. októbra 1943) a nasl

Línia od Martina cca *1580 a od Jozefa (*25. marca 1860, †27. mája 1944) a nasl.:

Genealogická tabuľka Línie od Martina cca *1580 a od Jozefa *1860 Trstenský-Francek

Jozef Trstenský nar. 1860 Mária Trstenská rod. Abaffy nar. 1869Jozef (*25. marca 1860, †27. mája 1944) sa oženil s Máriou Abaffy (*15. mája 1869, †9. mája 1955). Jozef sa oženil v roku 1886 ako 26 ročný a býval v Trstenej číslo domu 116. Mária pochádzala z jedného z najznámejších a zároveň aj najstarších rodov v Oravskej stolici – z rodu Abaffy.

Pečať Jána Abaffyho 1796 Erb rodu Abaffy

 

 

Spolu mali deväť detí a to: Mária Terézia (*19. septembra 1891, † 8. októbra 1959), vydatej PánikovejNáhrobný kameň v Trstenej Mária Trstenská, nar.1891 vyd. Pánik ; Štefana (* 10. august 1892), ktorý zomrel v USA; Kataríny (* 22. septembra 1894, † 21. decembra 1996 ), vydatej Brnčovej; Martina (* 12. novembra 1896, † 22. mája 1973); Jozefa (*6. januára 1899, †11. januára 1979) zomrel v USA; Náhrobný kameň Františka a Márie v TrstenejFrantiška (*2. decembra 1901, †23. novembra 1956), ženatý pre nás s neznámou ženou, za slobodna Máriou Pšitkovou; Rozáliou († roku 1904 krátko po narodení); Antona (* 14. jan 1906, † roku 1977) a Viktora (* 28. marca 1908).

O narodení Márie Terézie (Therezie) (nar. 1890) prikladáme záznam z matriky z Trstenej (posledný riadok, LB Trstená).

Maria Terezia Trsztenszky nar. 1890, riadok 127 (LB Trstená) Maria Terezia Trsztenszky nar. 1890, riadok 127 (LB Trstená)

 

 

 

O narodení Štefana (Stephanus) (* 10. august 1892) prikladáme záznam z matriky z Trstenej (riadok č- 83, LB Trstená).

Stephanus Trstenszky nar. 1892, riadok 83 (LB Trstená) Stephanus Trstenszky nar. 1892, riadok 83 (LB Trstená)

 

 

 

Rodina Kataríny rod. Trstenskej (Catharina) (*29. 9. 1894, †25. 12. 1995)

O narodení Kataríny (Catharina) (nar. 1894) prikladáme záznam z matriky z Trstenej (riadok č. 112, LB Trstená).

Catharina Trsztenszky nar. 1894, riadok 112 (LB Trstená) Catharina Trsztenszky nar. 1894, riadok 112 (LB Trstená)

 

 

 

 

Náhrobný kameň Kataríny v TrstenejKatarína (* 29. septembra 1894) je pochovaná v Trstenej. Veľkú časť života prežila v USA. Bola trikrát vydatá. Prvý manžel bol Michal (Michael) Hnat (ktorý si neskôr zmenil priezvisko na Hnatov), a ktorý zomrel v roku 1931 v New Yorku City, NY.

Jej druhým manželom bol pán Hurdich, ktorý zomrel niekedy v 50tych rokoch. Tretím bol Jozef Brnca, ktorý zomrel niekedy v 80tych rokoch.

Katarína a Michael Hnatov mali dvoch synov a to: Joseph Emil Hnatov (*14.decembra 1919, † 11. januára 1986) a  Alfreda W. Hnatov (*9. júna 1921, † 19. júla 2005). Ďalšie dve dcéry zomreli pri narodení.

Michael Emil Hnatov nar. 1954 a jeho dvaja synovia, fotografia z roku 2005Ich syn Joseph Emil Hnatov sa oženil s Anna rod. Camesas (*1926) a mali päť detí a to: syna Michael Emil Hnatov (*1954) fotograf v New Yorku, dcéru Catherine vyd. Futterman (*1956), syna Mathew Viktor Hnatov (*1958), syna Martin Joseph Hnatov (*1962) a dcéru Diana Hnatov (*1964).

Ich syn Alfred W. Hnatov (*9. júna 1921, † 19. júla 2005) sa oženil s Evelyn rod. Raferty (*1931) a mali tri deti Mark W. Hnatov (*1954), Maria vyd. LoRe (*1957) a Elizabeth vyd. Lockhart (*1959).

Rodina Jozefa Trstenského v USA (*6. januára 1899, † 11.januára 1979)

Joseph (Jozef) Trstensky (*6. januára 1899, †11.januára 1979) a Margaret Mushak (*12. februára 1906, †2. februára 1992) sa zosobášili dňa 19. februára 1925 v Trstenej vtedajšom Československu. Mali spolu dvoch synov a to Kamila (*23. februára 1926) a Williama (*9. apríla 1930). Joseph emigroval do New York City, USA v roku 1927 nasledujúc svojho brata Stephan (Štefana) a sestru Katherine (Katarínu). Jeho manželka Margareta so synom Kamilom ho nasledovali a v apríli roku 1929 pricestovali do New Yorku. Kamil, William a ich rodiny si v 23. novembra 1960 zmenili ich priezvisko z Trstenský na Tresten.

Kamil Tresten (*23. februára 1926) sa oženil s Mariou Moritz (*5. augusta 1929) dňa 25. marca 1951 a spolu mali päť detí; Deborah (*17. januára 1952), William (*28. januára 1953), Theresa (*23. septembra 1957), Kamil Joseph (*27. júna 1959) and Maria (* 5. januára 1962).

Deborah sa vydala za Alexandera Gretch a mali spolu tri dcéry: Jacqueline Sue (*23. januára 1971), Cheri Lynn (*24. júna 1972) a Cara Jill (*28. októbra 1974). Deborah sa neskôr vydala za Randall Smitheal. Jacqueline sa vydala za Charles Holcomb a mali spolu syna, Hunter Tresten Holcomb (*17. júna 1997). Neskôr sa vydala za David Scanlan a mali syna, David Cole Scanlan (*7. januára 2000). Cheri Lynn sa vydala za James Robert Medus a mali spolu dve deti, dcéru Kendall Marie (* 28. februára 2003) a syna Ryan Matthew (*7. septembra 2004).

William Tresten (*28. januára 1953) sa oženil s Chris Shaw a mali dvoch synov, William Shaw (*9. septembra 1989) a Michael (*23. decembra 1992).

Theresa sa vydala za Luis Soto II. a mali dve deti, syna Luis Alfonso III. (*7 apríla 1981) a dcéru Marisa Gabrielle (*9. septembra 1982). Neskôr sa vydala za Jose Gracia a mali dve deti, dcéru Candice Marie (*2. októbra 1991) a syna Mason Macadonia (*19. novembra 1993).

Kamil Joseph Tresten sa oženil s Leigh Anne Allendorfer a mali tri deti, dcéru Chloe Marie (*28. júna 1994) a synov Joseph Luke (*1 mája 1996) and Matthew William (* 28. apríla 1998).

Maria sa vydala a mala tri deti, syn John (24. augusta 1982) and dvojičky dcéry Christina a Ashley (*20.júna 1984). Všetci si zmenili ich priezvisko na Tresten.

William Tresten (*9. apríla 1930) sa oženil s Adele Kudlaty (*25. novembra 1944) dňa 24. septembra 1966 a mali tri deti; dcéru Jennifer Eileen (*30. mája 1969), syna Paul Christopher (*10. júna 1971) a dcéru Leslie Ann (*25. januára 1973).

Jennifer sa vydala za Carl Makowski a majú dcéru Rachel Nicole (*18. decembra 1999). Leslie sa vydala za James Fitzgerald III. a majú syna James Thomas IV.(*15. februára 2003).

Rodina Martina Trstenského (*12. novembra 1896, † 22. mája 1973)

Martin Trstenský nar. 1896, fotografia okolo roku 1970 Johana Trstenská nar. 1901 rod. Stasová, fotografia okolo roku 1970 Martin (* 12. novembra 1896, † 22. mája 1973) sa oženil s Johanou Stasovou (* 15. novembra 1901, † 2.1 .1984). Mali spolu šesť detí:

Náhrobný kameň Emila nar. 1926 s jeho sestrou Pavlínou (Kľačany) Emil Trstenský nar. 1926, foto cca 1980Emil (* 1. júla 1926, † 14. júl 1987) ktorý bol kňazom; Margita, vydatá Prekopová; Pavlína (* 12. júna 1924 v Trstenej); MVDr. Mikuláš (* 23. mája 1928 v Trstenej), Anna (* Mikuláš Trstenský nar. 23. mája 1928, foto september 20054. decembra 1938), vydatá Krumpelová a Ing. Jozef (* 19. februára 1937 v Trstenej) ženatý bol s Oľgou Hotovou.
Jozef Trstenský nar. 19.2.1937, foto september 2005Príloha č 95aa Ing. Dárius Trstenský, fotografia 2010, autor Denis PongráczNarodil sa im syn Darius (*1. apríl 1964), ktorý žije v súčasnosti v Pezinku.
Ing. Jozef Trstenský zomrel dňa 8. decembra 2010. Pochovaný je na starom cintoríne v Pezinku.

 

Svadobná fotografia Mikuláša a Kataríny 1954 Syn MVDr. Mikuláš (* 23. mája 1928) sa oženil v roku 1954 s Katarínou rod. Srnková (*25. novembra 1934, † 22. augusta 2000). Spolu mali dve deti: JUDr. Mikuláša Trstenského nar. 7.1.1958 a JUDr. Katarínu nar. 15.8.1959, vydatú Suchoňovú.

Rodina Mikuláša Trstenského (nar. 1958), fotografia máj 2005Katarína Suchoňová rod Trstenská nar. 1959, fotografia 2005Mikuláš sa s manželkou Lenkou nar. 1.12.1963 rozviedli. Majú dcéru Kristínu nar. 26.10. 1983 a syna Tomáš nar. 14.3.1988. S manželkou Jaroslavou nar. 20.11.1965 majú syna Lukáša nar. 3.11.1991 a dcéru Terezu nar. 29.6.1997. Katarína (nar. 15. Augusta 1959) vyd. Suchoňová má dcéru Danielu.

Anna rod. Trstenská (nar. 4. decembra 1938), fotografia 2007Ing. Ondrej Krumpel (nar. 2. septembra1935), fotografia 2007Dcéra Anna rod. Trstenská (*4. decembra 1938) sa vydala za Ing. Ondreja Krumpela (*2. septembra1935). Sobáš mali dňa 10.10.1964 v rímskokatolíckom kostole sv. Martina v Trstenej. Spolu majú dve dcéry a to: MUDr. Daniela (*21. septembra1969) vydatá Takáčová a Ing. Slávka (* 9. februára 1975) vydatá Vaccari.

Rodina Antona Trstenského (* 14. január 1906, † roku 1977)

Anton Trstenský s rodinou, fotografia cca 1955Anton (* 14. január 1906, † roku 1977) sa oženil s Irenou rod. Ranostajová a mali spolu sedem detí. Vladimír (*21. 1. 1933, †29. 2. 1941), Zita (*12. 8. 1933), Ivan (*29. 8. 1940), Tatiana (*12. 8. 1933), Ida (*10. 5. 1945), Katarína (*6. 10. 1949), Libor (*30. 10. 1951). Dcéry Zita, Katarína a syn Ivan zostali slobodní. Dcéra Ida sa po vydaji volá Jakvirtová a má dcéru Petru a syna Andreja.

Libor Trstenský s manželkou a so synom Liborom, fotografia november 2005Mária Trstenská nar. 1986, fotografia september 2008 súrodenci Marek, Mária a Libor, fotografia, december 2008Mária Trstenská nar. 1986, fotografia, august 2009
Libor sa oženil s Annou rodenou Miklušková (*28.8.1955) a majú spolu tri deti: Ing. Libor (*2. 4. 1979), Marek (*29. 2. 1980) a Bc. Mária (*29. 7.1986).

Marek a Barbora, fotografia december 2007Barbora, so synom Šimonkom, september 2009 Marek s rodinou, júl 2009Šimonko Trstenský, syn Mareka a Barbory, nar. 2.12.2008 , fotografia apríl 2009
Marek sa oženil dňa 29. apríla 2006 s Ing. Barborou nar.13.3.1979 rod. Hermanová spolu žijú na Salajne č. 9 pri Mariánskych Lázňach. Spolu majú syna Šimona Trstenského nar. 2.12.2008.

Msgr. Viktor Trstenský (*28. marca 1908, †7. decembra 2006)

Osoba Msgr. Viktora Trstenského (* 28. marca 1908) je priamo spojená s bojom proti komunizmu na Slovensku. V novodobej histórii rodu dosiahol najvyššie a najčestnejšie postavenie vo sfére duchovného a svetského života. Do seminára v Spišskej Kapitule vstúpil roku 1926. Kňazské svätenie prijal z rúk otca

Podobizeň Msgr.Viktora Trstenského 2003

biskupa, Jána Vojtaššáka, roku 1931 (29. júna). Vysoké štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy V roku 1935 sa stal farárom v Reľove. Neskôr, v roku 1938, dostal novú faru v Dolnom Kubíne. Vysoké štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy V časoch druhej svetovej vojny ho otec biskup Vojtaššák poveril funkciou školského inšpektora. Pápež Pius XII. ocenil bohatstvo jeho viery, potvrdené mnohými záslužnými skutkami, titulom Monsignora a následne ho vymenoval za člena pápežskej Rady ostražitosti (Consilii et Vigilantia). V časoch komunistickej tyranie bol viackrát súdne trestaný a uväznený za svoje procirkevné postoje a otvorený nepriateľský vzťah proti komunizmu. Bronzová medaila 2001 Prešiel väznicou na Pankráci v Prahe, Ilavou, pracovnými tábormi a väznicami v Jáchymove, Prievidzi, Novákoch a na ďalších dvadsiatich štyroch miestach. Napísal mnoho kníh z prostredia väzníc alebo jeho zápasu o slobodu vyznania a svedomia počas komunistického režimu Bronzová medaila 2001 (napr. Sila viery, sila pravdy, Ako svedectvo, Menej ponôs, viac modlitieb a boja za pravdu, Fragmenty, ďalšie bolestné výlevy duše, Nemohol som mlčať atď.). Prezident Slovenskej Republiky, Rudolf Schuster, ocenil jeho boj za slobodu myslenia a v roku 2000 mu prepožičal pri príležitosti výročia vzniku Slovenskej republiky vysoké štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy. Dekrét o vymenovaní za pápežského preláta Dňa 4. januára 1994 bol Viktor menovaný za honorárneho preláta a člena najvyššej trónnej asistencie pápeža Jána Pavla II., s následným právom členstva v Ráde meča a klobúka (Ordini di Cappa i Spada). K titulu pápežského preláta sa automaticky pripája funkcia tajomníka (cubicularius intimus adlectus supra numerum) a komorníka (cubicularius honorarius) Svätého Otca, Jána Pavla II. Viktor Trstenský ako jediný spomedzi potomkov šľachticov na Slovensku môže používať kráľovský purpur, a tak sa stal formálne najvyššie postaveným žijúcim šľachticom na Slovenku.

Línia od Martina cca *1580 a od Jána (*26. januára 1877, †28. októbra 1943) a nasl.:

Genealogická tabuľka Línie od Martina cca *1580 a od Jána *1877 Trstenský-Francek

Zápis o narodení Jána (Joannes) Trsztensky, riadok 9 LB TrstenáJán Trstenský (*26. 1. 1877, †28. 10. 1943) sa prvý krát oženil s Veronikou rod. Reháková, manželstvo bolo bezdetné. Ján Trstenský nar. 1877, fotografia z roku 1902 až 1912Manželka Veronika zomrela 40. ročná dňa 30. 3. 1925. Druhý krát sa oženil dňa 13. 5. 1925 s Máriou rod. Paneková (*22. 3. 1900). Mária nar. 1900, rod. PanekováJán je pochovaný v Trstenej. Spolu mali sedem detí a to: Štefania (*26. 4. 1926, †1978), Štefan (*2. 7. 1927, †6. 7. 1966), Karol (*7. 3. 1929), Hrob Jána Trstenského (nar. 1877) v Trstenejdvojičky Klementína (*9. 2 .1932 – vydatá Vrtochová) a Paulína (*9. 2. 1932, †15. 2. 1932), Viktor (*25. 3. 1934, †4. 2. 1993) a Mária (*24. 3. 1938 – vydatá Pekarová). Ján bol súkromne hospodáriacim roľníkom.

Štefánia (*26. 4. 1926, †1978) zostala slobodná.

Štefan (*2. 7. 1927, †6. 7. 1966) sa oženil s Cecíliou rod. Gonsorová (*27. 1. 1931) a mali spolu dve deti a to: Štefan Stanislav (*12. 6. 1959) a Daniela (*6. 7. 1961 – vydatá Bakošová).

Rodina Štefana Trstenského, január 2005 Sprava Štefan nar. 1959 s manželkou a vdp. Františkom Trstenským, fotografia 2008Štefan Stanislav (*12. 6. 1959) sa oženil s Paulou rod. Bednárová (*24. 1. 1960) a majú spolu tri deti a to: Stanislava (*22. 1. 1985), Tatiana (*9. 2. 1988) a Natália (*10. 1. 1995).

Karol nar. 1929 s rodinou syna Jána nar. 1967, fotografia 2008Karol (*7. 3. 1929) sa oženil s Bernadínou rod. Jadrňáková (*4. 3. 1941) a mali spolu päť detí a to: Vladimír (*8. 12. 1960), Peter (*27. 4. 1964), Anna (*12. 6. 1966 – vydatá Lužbeťáková), Ján (*4. 8. 1967) a Karol (*30. 12.1974).

Rodina Vladimíra Trstenského, január 2005 Karol nar. 1929 s rodinou syna Vladimíra nar. 1960 s rodinou, fotografia 2008Vladimír (*8. 12. 1960) sa oženil s Darinou rod. Šurinová (*6. 6. 1963) a majú spolu tri deti a to: Lucia (*29. 12. 1984), Marek (*2. 6.1987) a Patrícia (*10. 2. 1993).

Rodina Petra Trstenského, január 2005 Karol nar. 1929 s rodinou syna Petra nar. 1960 s rodinou, fotografia 2008Peter (*27. 4. 1964) sa oženil s Jozefou rod. Furdeková (*19. 3. 1962) a majú spolu tri deti a to: Peter (*11. 12. 1989), Monika (*6. 1. 1991) a Tomáš (*6. 3. 1992).

Rodina Jána Trstenského, január 2005 Karol nar. 1929 s rodinou syna Jána nar. 1967 s rodinou, fotografia 2008Ján (*4. 8. 1967) sa oženil s Evou rod. Trstenská (*26. 10. 1971) a majú spolu päť detí a to: Martina (*25. 10. 1992), Nikola (*30. 9. 1993), Ján (*21. 3. 1995), Erik (*23. 11. 1996 †6. 9. 2002) a Patrik (* 24. 7. 1998).

Rodina Karola Trstenského, január 2005Karol (*30. 12. 1974) sa oženil s Beátou rod. Kordiaková (*3. 6. 1977) a majú spolu tri deti a to: Dominik (*25. 5. 1996), Bibiana (*23. 5. 1998) a Dávid (*27. 7. 2004).

Fotografia Viktora a Heleny, rok 1991 Náhrobný kameň Viktora a Heleny v Tvrdošíne - MedvedzíViktor (*25. 3. 1934, † 4.2. 1993) sa oženil dňa 13. 10. 1962 s Helenou rod. Medvecká (*18.7.1943) a mali spolu tri deti to: Ján (*16. 10. 1963) , ThDr. Jozef (*16. 1. 1967-r.k. kňaz) a SBALic. František (*13. 3. 1973 – r.k. kňaz).Bratia František, Ján a Jozef, rok 1991

Jozef Trstenský nar. 1967 (Fotografia z roku 2004)

Ján (*16. 10. 1963) sa oženil dňa 21. 11. 1987 s Agátou rod. Kanderová (*26. 12. 1965) a majú spolu tri deti a to: Veronika (*21. 11. 1988), Barbara (*12. 12. 1991) a Klára (*7.10. 1995).

Rodina Jána Trstenského nar. 1963, Fotografia z roku 2002 Dcéry Jána Trstenského nar. 1963, Fotografia z roku 2004 František Trstenský nar. 1973, fotografia máj 2005

 

 

 

Zápis z Matriky o sobáši Františka TrstenskéhoZápis z Matriky o sobáši Františka TrstenskéhoDo tejto línie vetvy Trstenský Francek patrí aj František Trstenský nar. 7. mája (niekde sa uvádza 8. mája) 1902. Bol úradníkom v Spišskom Podhradí. Manželka Helena Alth nar. 10. februára 1909. Rodina Jána Trstenského nar. 1963 s bratom vdp. Františkom Trstenským, fotografia 2008 Zosobášení boli 28. októbra 1933 v Spišskom Podhradí. Boli bezdetní. Zo sobášnej matriky vieme, že Františka Trstenského zo Spišského Podhradia sobášil Msgr. Viktor Trstensky, keď bol kaplánom v Levoči.

Obálka listu Ignáca Trstenského z roku 1933O jeho bratovi Ignácovi (Ignatz) vieme, že sa narodil dňa 16. júla 1888 a zomrel v júni 1966 v USA. Pravidelne písal na Slovensko. Jeho listy si zaslúžia o zverejnenie v časti životopisy. Mal syna Ignáca, ktorý žije v USA, o ktorom zatiaľ nič nevieme. Viac pozri v kapitole „Životopisy“

Vetva rodu Trstenský-Vojt

Vetva rodu Trstenský-Vojt

Vetva rodu Trstenský-Vojt je spojená s líniou hlavného adresáta armálnej listiny Andrejom, cez jeho brata Georgiusa (Juraja nar. 1627), ktorý sa spomína aj v armálnel listine z roku 1638. Líniu skúmame od šoltýsa Martiny otca bratov Andrea a Georgiusa (Juraja).

Príslušníci Vetvy rodu Trstenský – Vojt, fotografia rok 2008Na priloženej fotografii sú príslušníci Vetvy rodu Trstenský – Vojt, ktorí sa stretli dňa 27. septembra 2008 v Trstenej.

Legitimácia z roku 1944Uvedená vetva používala prímenie Vojt. Prvý známy Trstenský vystupujúci aj pod týmto prímením bol Andreas Mattheus (Vojt). Pravdepodobne z uvedenej vetvy Trstenských boli šoltýsi t.j. fojtovia resp. vojtovia. Vzhľadom na to, že v Trstenej je aj priezvisko Vojt, je možné, že niektorí Trstenskí prestali používať svoje priezvisko a za priezvisko si zvolili svoje prímenie Vojt. Uvedené prímenie sa používalo aj v oficiálnych dokumentoch napr. v roku 1944 sa použilo na legitimácii vo forme Trstenský – Vojt.

Genealogická tabuľka Vetvy rodu Trstenský-Vojt

Vetva rodu Trstenský od Martina nar. cca 1580 a od Andreasa Mattheusa (*15.okt. 1798, †?) – Prímenie Vojt

Ján Trstenský (1867) preukaz z roku 1944Prvým známym príslušníkom uvedenej vetvy rodu Trstenský je Andreas (*cca 1800). Vieme o ňom, že sa oženil s Máriou rod. Lepáček. Mali spolu syna Pavla (*21.1.1829). V záznamoch je pri mene Pavla uvedené „nobilis“ t.j. šľachtic. Pavol sa oženil s Helenou rod. Helis alebo Helitz. Mali spolu šesť detí, a to: Helena (*6.6.1854), Mária (*17.12.1856), Veronica (*17.3.1859), Cathrina (*14.10.1861), Ján (*2.5.1867) a Joana (*5.5.1870). Ján Trstenský (*2.5.1867, †?) žil v Trstenej. Bol roľník. Jeho manželka Johana (*7. 10.1875) rod. Kavská sa narodila bola tiež roľníčka. Vieme, že mali spolu dvoch synov a to: Jána (*4.7.1914, †?), ktorý bol aj kostolníkom a Štefana (*?, †?). Johana rod. Kavská preukaz z roku 1944Ján sa oženil s Viktóriou rod. Brčovou (*4.9.1923). Mali spolu sedem detí a to dvoch synov a päť dcér a to: Jozef (*2.3.1942), Emília (*30.5.1944), Paulína (*8.2.1952), Mária (*26.7.1954), Oľga (*11.8.1957), Anna (*14.4.1961) a Ján (*30.12.1964).

Syn Jozef sa narodil 2.3. 1942. Za ženú má Máriu rod. Fabyková (*18.3.1944). Spolu majú tri dcéry a to: Jana (*30.6.1964) vyd. Lepačková, Darina (*20.7.1967) vydatá Matonogová a  Renáta (*26.8.1971) vyd. Frančeková.

Emília (*30.5.1944) vydatá Mecová, Paulína (*8.2.1952) vydatá Gocmanová, Mária (*26.7.1954) vydatá Nekorancová, Oľga (*11.8.1957) vydatá Mitanová a Anna (*14.4.1961) vydatá Kolenová.

Ján Trstensky (nar. 1964), fotografia 2005 Synovia Ján Trstenský (nar.1964) s bratom Jozefom (nar. 2.3. 1942) a jeho manželkou, apríl 2005 Rodina Jána Trstenského nar. 1964, fotografia november 2005

 

 

Syn Ján sa narodil 30.12.1964. Oženil sa s Irenou rod. Plavjaková (*11.3.1962). Majú spolu tri deti a to: Ján (*10.1.1990), Norbert (*7.7.1992) a Alexandra (*7.11.1995).

Vetva rodu Trstenský – Kulla

Vetva rodu Trstenský – Kulla

Vetva rodu Trstenský – Kulla je spojená s líniou hlavného adresáta armálnej listiny Andrejom, cez jeho brata Georgiusa (Juraja nar. 1627), ktorý sa spomína aj v armálnel listine z roku 1638. Líniu skúmame od šoltýsa Martiny otca bratov Andrea a Georgiusa (Juraja).

Príslušníci Vetvy rodu Trstenský – Kulla, fotografia rok 2008Na priloženej fotografii sú príslušníci Vetvy rodu Trstenský – Kulla, ktorí sa stretli dňa 27. septembra 2008 v Trstenej.

Uvedená vetva používala prímenie Kulla. Prvý známy Trstenský vystupujúci s prímením Kulla bol Štefan (*10. januára 1845, †?). Nevieme z čoho vzniklo prímenie Kulla.

Prímenia Kulla sa používalo aj v oficiálnych zápisniciach napr. na zakladajúcej členskej schôdzi JRD

www.trstenik.sk/new/historia/index.php

Zápis v pozemkovej kniheObdobne sa stretávame s touto podobou prímenia Trstenský – Kulla napríklad aj v zápisoch v pozemkovej knihe.

Genealogická tabuľka Vetvy rodu Trstenský – Kulla

Vetva rodu od Martina cca *1580 a od Štefana (*1845) – Prímenie Kulla.

Prvým známym príslušníkom vetvy rodu Trstenský – Kulla je Stephanus (*10.1.1845). S manželkou Rosaliou rod. Bednárovou mali spolu štyri deti a to: Štefan (*26.8.1879, †1942), Mária (*cca 1886) vyd. Komuniecki, Apollónia (*cca 1893) vyd. Šuhaj, Martin (*9.11.1877, †30.11.1944).

Štefan (*1879, †1942) narodený v Trstenej, kde aj zomrel. Bol roľníkom. Pred 1. svetovou vojnou bol na prácach v USA. Oženil sa s Annou rod. Kubínová (nar. 1890, †1964). Anna sa narodila v Liesku na Orave. Bola roľníčka. Spolu mali jedenásť detí, ale dospelosti sa dožilo len päť detí. Ich deti sú: Štefan (*16.11.1912, †1982), Ján (* 1916, †1984), František (*1919 † 15.11. 2005), JUDr. Martin (*1920), Žofia (cca *1923 † ?) a Jozef (*1930 † 1990).

Štefan Trstenský nar. 1912, fotografia asi 1970Štefan (*16.11.1912, †18.8.1982) sa narodil v Trstenej bol učiteľom v Oravskom Veselom, a od roku 1942 v Tvrdošíne (1946 až 1953 riaditeľom meštiackej školy). Od roku 1953 pracoval na Krajskom národnom výbore v Žiline (vedúci odboru, krajský školský inšpektorát a v iných funkciách. V rokoch 1964 až 1971 bol poslancom Slovenskej národnej obrody. Oženil sa s Elenou rod. Schotterovou (*17.9.1917, †16.2.1998). Narodila sa v Brodzanoch okr. Partizánske. Zomrela v Žiline. Bola učiteľka na Základnej škole. Z manželstva sa narodili štyri deti a to:

Prof. Ing. Dušan Trstenský, foto november 2005Prof. Ing. Dušan Trstenský (*13.3.1939), narodený v Oravskom Veselom okr. Námestovo, Doc.Ing. Darina Palúšová rod. Trstenská (*4.5.1940), narodená v Oravskom Veselom okr. Námestovo, Danica Brathová rodená Trstenská (*26.8.1946), narodená v Tvrdošíne a MUDr. Drahoslova Glosová rodená Trstenská (*21.6.1953), narodená v Trstenej.

Prof. Ing. Dušan Trstenský s manželkou a synom, foto november 2005Prof. Ing. Dušan Trstenský (*13.3.1939) sa oženil s MUDr. Katarínou rod. Žiakovou (*12.4.1937), narodenou v Závadke nad Hronom. Spolu majú dve deti a to: MUDr. Luciu Gajdošíkovú rod. Trstenskú (*1.9.1973) a MUDr. Dušan Trstenský (*5.1.1975), narodený v Žiline.

Ján (*1916, †1984) mal za manželku Emíliu rod. Sameláková. Majú jednu dcéru Máriu, ktorá býva v Trstenej.

František (*1919, †2005), narodený v Trstenej. Bol roľníkom. Oženil sa Emíliou rod. Paldiová. Mali tri dcéry a jedného syna a to Štefániu, Martu a Oľgu a syna Františka (*21.4.1953).

JUDr. Martin Trstenský nar. 1920 s manželkou, Tvrdošín, foto november 2005JUDr. Martin (*1920), narodený v Trstenej. Oženil sa s Magdalénou rod. Krupová, nar. 1929. JUDr. Martin pracoval na Okresnom národnom výbore v Dolnom Kubíne. Býva v Tvrdošíne ul. Vojtaššáková č. 584.

Milan Trstenský nar. 1949 s manželkou, Tvrdošín, fotografia marec 2006Majú dvoch synov a jednu dcéru. Ich deti Milan nar. 1949, Elena nar. 1955 a Ing. Peter nar. 1959 bývajú v Tvrdošíne. Ich syn Milan (*1.11.1949) sa oženil s Vierou rod. Marcoňová (*26.1.1952). Majú spolu deti: Ing. Martin (*4.11.1975), Zuzana (*26.10.1976), Mgr. Veronika (*3.10.1978) vyd. Mrkosová. Elena (*23.1.1955) (dcéra Martina a Magdalény) sa vydala za Konštantína Baroša. Majú päť detí a to: Ing. Roman Baroš (*21.1.1980), Marcela Barošová, (*15.3.1981), Lívia (*21.7.1983) vyd. Teplanská, Andrej Baroš (*7.2.1988) a Patrik Baroš (*6.9.1991).
Ing. Peter Trstenský nar. 1959 s rodinou, Tvrdošín, fotografia marec 2006
Ing. Peter Trstenský (syn Martina a Magdalény) (*16.6. 1959) sa oženil s Ivetou rod. Gombalová a majú spolu dvoch synov. Peter (*14.4.1986) a Marián (*16.5.1988).

Žofia Šulcová rod. Trstenská (*5.10.1923, †1986), narodená v Trstenej. Bola roľníčkou. Manžel Štefan Šulc nar. 1919, zom. 2004. Mali dve dcéry a jedného syna. Dcéra Mária nar. 28.11.1947 vydatá Lepačková, Žofia nar. 10.3.1951 vydatá Kubasová, Ján nar. 7.5. 1956, vdovec manželka Ľudmila.

Juraj Trstenský nar. 1964 s rodinou, Rabčice, fotografia marec 2006Jozef Trstenský nar. 1930Jozef Trstenský (*1930, †1996), narodený v Trstenej. Bol učiteľom v Rabčiciach okr. Námestovo. Jeho koníčkom bolo zbieranie samorastov. Manželka Elena rod. Vorčáková. Ich syn Juraj (*2.11.1964) býva v Rabčiciach. Zaoberá sa drevovýrobou. Oženil sa s Monikou rod. Sireková nar. 5.8.1967. Spolu majú tri dcéry a to: Izabela nar. 15.11.1986, Adriána nar. 4.11.1988 a Henrieta nar. 11.4.1991

Vetva rodu Trstenský – Kavoň

Vetva rodu Trstenský – Kavoň

Na základe našich výskumov vychádzame z predpokladu, že prímenie vzniklo od priezviska manželky Mattheusa (otca Martina *11.11.1874), ktorý sa oženil s Máriou rodenou Kavony (Kavoň). Na Orave žijú rodiny s priezviskom Kavoň doteraz. Táto vetva rodu Trstenský pochádza od Martina šoltýsa v Trstenej nar. cca 1580 a od Mattheusa (*29.4. 1836).

Príslušníci Vetvy rodu Trstenský – Kavoň, fotografia rok 2008Na priloženej fotografii sú príslušníci Vetvy rodu Trstenský – Kavoň, ktorí sa stretli dňa 27. septembra 2008 v Trstenej.

Vetva rodu Trstenský – Kavoň je spojená s líniou hlavného adresáta armálnej listiny Andrejom, cez jeho brata Gergiusa (Juraja nar. 1627). Táto vetva rodu Trstenský pochádza od Martina šoltýsa v Trstenej nar. cca 1580 a od Mattheusa (*29.4. 1836).

Genealogická tabuľka Vetvy Trstenský – Kavoň

Vetva od Martina šoltýsa v Trstenej (*cca 1580) a od Mattheusa (*29.4. 1836) – prímenie Kavoň

Mattheusa Trstenský (*29.4. 1836) sa oženil s Máriou a vieme o ich dvoch synoch Martin Trstenský (*11.11. 1874, †5.12.1945) a Jozef (Josephus) (*cca 1888, †1915).

Martin Trstenský Kavoň nar. 1874Žofia Trstenský Kavoň nar. 1882Martin Trstenský (*11.11. 1874, †5.12.1945) žil v Trstenej. Jeho manželka bola Žofia rod. Štefanidesová (*1882). Vieme, že spolu mali šesť detí, ktoré sa volali: Johana, Mária, Rozália, Viktória, Jozef a Martin (*29.8.1925).
Martin Trstenský Kavoň nar. 1874 zadná stranaNa priloženej fotografii je Martin Trstenský (*11.11. 1874) asi 40 ročný t.j. fotografia vznikla asi okolo roku 1914.
Podľa textu na zadanej strane, fotografia vznikla asi v Pešti. Prikladáme aj zadnú stranu textu fotografie (pohľadnice).

Johana Trstenská *1901, Fotografia 1974Prvé dieťa najstaršia Johana (*24.9.1901, †22.11.1979) si slobodná a nikdy nevydatá ako prvá v Žilinskom kraji adoptovala dcéru svojej sestry Viktórie 18 mesačnú Oľgu Jankoľovú, ktorá po adopcii nosila jej meno Trstenská a ktorú vychovala až do dospelého veku. Oľga vydatá Löbbová *1949, Fotografia 1992Dcéra Oľga (*16.11.1949) sa vydala za dňa 26.4.1969 za Juraja Löbba (*11.10.1945) Oľga Löbbová *1949 s manželom Jurajom, Fotografia 1969Deti Oľgy Löbbej *1949, Fotografia 2005a spolu majú 8 detí, ktoré sa volajú: Patrícia (*29.9.1970), Tatiana (*21.1.1972), Judita (*29.7.1974), Erika (*5.8.1976), Katarína (*22.3.1978), Norbert (*11.7.1979), Mária (*20.7.1984), Liliana (*28.4.1988) . Životopis Johany (*24.9.1901) pozri v časti životopisy.

Mária Kohútová rod. Trstenská nar.1903, fotografia asi 1950Druhé dieťa dcéra Mária (*20.8.1903, †18.4.1983) sa vydala za Michala Kohúta (*20.8.1903, †1971 alebo 1972). Vydávala sa veľmi mladá a bývali v dedina Ústie (dnes je táto dedina zaplavená Oravskou priehradou). Kvôli výstavbe priehrady sa odsťahovali do Alekšiniec, kde potom žili celý život. Mária bola žena v domácnosti a jej manžel bol kostolník. Spolu mali štyri deti, ktoré sa volali Mária (*25.11.1922), Paulína (*17.6.1925), Johana (*24.12. 1926) a Žofia (*16.1.1933).Dcéry Márie Kohútovej rod. Trstenská nar.1903, Johana a Žofia, fotografia asi 1950Mária (*25.11.1922), ktorá mala syna Dezidera, Paulína (*17.6.1925) vydatá Vavríková mala tri dcéry Anna. Eva a Marta. Johana (*24.12. 1926 umrela mladá) vydatá Brunovská, mala jednu dcéru Helenu. Žofia (*16.1.1933) sa vydala za Martina Barnasa z Trstenej, kde sa po čase presťahovali. Mali šesť detí a to Jana, Jozefína, Mária, Viera, Darina a Miroslav.

Najstaršia obyvateľka Piešťan pani Rozália Čubaňová rod. TrstenskáTretie dieťa dcéra Rozália sa narodila vo februári 1907.
V roku 2010 oslávila 103. výročie Pani Rozália Čubaňová rod. Trstenská žila v Piešťanoch, kde je aj pochovaná.

 

Pri´loha cˇ. 110fe Oslavy 103. narodeni´n pani Roza´lie Cˇubanˇovej v roku 2010 Príloha č. 110fd Parte pani Rozálie Čubaňovej

 

 

Viktória *1925, s vnučkou Juditou, Fotografia 1984

 

Štvrtá dcéra Viktória (*25.7.1913), vydatá za Štefana Jankoľu – traťového robotníka. Štefan Jankoľa (*17.6.1905) zomrel 9. mája 1954. Viktória sa už nevydala a žila ako vdova až do smrti. Zomrela na starobu 4.4.2005. Spolu so Štefanom mala 6 detí: Bernardina (*15.11.1932) – vydatá za Vendelína Zembjaka (*19.10.1921,†1.11). Anna – zomrela na zápal pľúc ako 7 mesačná Syn Matej (*5.7.1937), zomrel asi v tom istom roku v novembri. Syn František, (*12.10.1945) zomrel. Dcéra Irena (*26. 7. 1947). Dcéra Oľga (*16.11.1949), ktorú si dňa 21.1.1953 právoplatným rozhodnutím Ľudového súdu v Trstenej adoptovala Viktóriina najstaršia sestra Johana Trstenská.

 Ing. Jozef Trstenský *1959, fotografia 2007Piaty syn Jozef má dvoch synov a to: Jozef (*1959) a Dušan. Pán Ing. Jozef Trstenský (*1959) je primátor Nového Mesta nad Váhom. Dňa 14. novembra 2009 bol v Trenčianskom kraji zvolený za poslanca Trenčianskeho samosprávneho kraja za Nové Mesto nad Váhom.

 

Martin Trstenský nar.1925 so synom Martinom, január 2005Martin (nar. 1925) s rodinou, fotografia 1982Šiesty syn Martin (*29.8.1925) sa oženil s Martou rod. Parížová (*31.1.1928, † 11.septembra 2002) a mali spolu šesť detí a to: Martin (*26.4.1958), Mikuláš (*6.12.1961), Antona (*12.11.1963), Valéria (*1.8.1952), Monika (nar. *7.2.1955) a Alena (*7.9. 1956).

Rodina Martina Trstenského (nar.1958), apríl 2005Martin (*26.4.1958) sa oženil s Annou   rod. Lepačková  (*24. 7.1958). Majú spolu šesť detí a to:  Martina (*22. 3.1981),  Anna  Trstenská (*18. 8.1982), Martin  *13.5.1984), Jana  (*24.1. 1990), Andrej (*24.11.1991),  Dominika  (*6.4.1994).

Mikuláš  (*6.12.1961) sa oženil s Johanou   rod. Vojtašová  (*6. 5.1962) a majú dve deti a to: Michal  (*3. 9.1982) a Zuzana (*20.  10.1983),

Rodina Mikuláša Trstenského (nar. 1958), fotografia máj 2005 Dcéra Mikuláša Trstenského nar. 1961, Zuzana, fotografia z roku 2004 Rodina Mikuláša Trstenského (nar. 1961), fotografia november 2005

 

 

 

Mikulášov syn Michal (*3. 9.1982) sa dňa 30. 5. 2009Svadobný deň, fotografia máj 2009 v Trstenej oženil s Leou rod. Dzurekovou (*29.11.1983). Otec nevesty je Vladislav Dzurek (nar. 3.1.1959) a matka nevesty je Ľudmila Dzurekova ( *16.10.1962) rod. Drevenáková.

 

Anton  Trstenský  (*12.11.1963) sa oženil s Annou (*10. 8.1953) a majú dve deti a to: Michal  (*28. 7.1986) a Katarína (*6. 1. 1989).

Rodina Antona Trstenskéh (nar.1963), apríl 2005.JPG

Jozef (Josephus) (*cca 1888, †1915) sa oženil s Christine Revay (*1894, †20. februára 1938) a mali syna Stephanus ( Štefan). Jozef zahynul roku 1915 v I. svetovej vojne na východnom fronte.

Paulína Trstenská 85 ročná, fotografia z roku 2008Svadobná fotografia z roku 1939Syn Štefan (*24.mája 1914, †29. apríla 1992) sa oženil s Paulínou, rodenou Nemčekovou (*1923, †11. novembra 2011) a mali desať detí.

Fotka troch generácií, fotografia z roku 2011Na priloženej fotografii je Paulína Trstenská, 88 ročná (jej posledná fotografia, fotografia troch generácií ) – so synom Milanom, dcérou Štefániou, vnučkou Erikou a pravnukom Ivanom Štefaniskom.

Štefan s celou rodinou, fotografia z roku 1955Deti Štefana a Paulíny: Veronika, Margita, Alžbeta, Štefánia, Milan, Anna, Mária, Helena, Jozef, Katarína

Dcéra Veronika s rodinou, fotografia z roku 2005Veronika (*3. februára 1941), vydatá za Ing. Pavla Vrláka (*7. júna 1945, †22.novembra 2005) majú dcéru Lenku Štěpánkovú (*1972) a vnučky Lenku (*1992) a Karinu (*1995). Bývajú v Martine. Druhá dcéra Táňa a vnučky Zuzku a Viktorku. Bývajú v Prahe.

Margita (*1. januára 1943, †15. januára 1943)

Dcéra Alžbeta, fotografia z 2011Alžbeta (*19. novembra 1943 ), slobodná. Býva vo Vrícku.

Dcéra Štefánia s rodinou, fotografia rok 2008Štefánia (*30. augusta 1945), vydatá za promovaného pedagóga Jozefa Šlauku (*28. novembra 1941) bývajú na Trstenom, okr. Liptovský Mikuláš. Majú dcéru Mgr. Eriku (*1970), vydatú za Ing. Dušana Štefanisku (*1963), ktorí majú syna Ivana (*1990) a dcéru Karin (*1994), bývajú v Liptovskom Mikuláši. Syn Miloš (*1974) je ženatý s Gabikou (*1974), rodenou Junásovou, ktorí majú syna Martina (*2001). Bývajú v Malých Uherciach, okr. Partizánske.

Syn Milan s rodinou, fotografia z roku 2009Milan (*31. mája 1947) sa oženil s Jankou (*26. augusta 1950, †2011) rodenou Laurincovou, bývajú v Trstenej, okr. Tvrdošín. Majú dcéru Zuzanu (*1973), vydatú za Romana Zetku (*1972) a vnučku Simonu (*1993) a Zuzanu (*1995), bývajú v Dolnom Kubíne. Syn Peter (*1974) má dcéru Silviu (*1996) a syna Dávida (*1997). Syn Michal (*1983) sa oženil s Evou (*1984) rodenou Kuráňovou, majú syna Jakuba (*2011), žijú v Anglicku.

Dcéra Anna s rodinou, fotografia z roku 2008Dcéra Anna a syn Slávek, fotografia z roku 2008Anna (*21. februára 1949), vydatá za podplukovníka Iľju Pechtora (*12. augusta 1946), majú syna Ing. Pavla (*1969) ženatého s MUDr. Tatianou (*1970) rodenou Mikeskovou , ktorí majú syna Viliama (*2003), bývajú v Martine. Druhý syn Ing. Slávek (*1974) žije s Beatou (*1968) Podolyovou v Hornej Súči, okr. Trenčín.

Dcéra Mária s rodinou, fotografia z roku 2009Mária (*15. septembra 1950) má dcéru Karin (*1975) Mudrochovú a vnuka Juraja (*1998), bývajú v Bratislave.

Dcéra Helena s rodinou, fotografia z roku 2002Mgr. Helena (*13. marca 1953) s druhom Igorom Eliašom (*1952), majú dcéru Zuzanu (*1978), bývajú v Bratislave.

Syn Jozef, fotografia z roku 2009Jozef (*19. februára 1955), slobodný, býva v Trstenej, okr. Tvrdošín.

Ing. Katarína (*21. júna 1960), slobodná, býva v Martine.

Vetva rodu Trstenský-Špirčák

Vetva rodu Trstenský-Špirčák

Vetva rodu Trstenský-Špirčák je spojená s líniou hlavného adresáta armálnej listiny Andrejom, cez jeho brata Georgiusa (Juraja nar. 1627), ktorý sa spomína aj v armálnel listine z roku 1638. Líniu skúmame od šoltýsa Martiny otca bratov Andrea a Georgiusa (Juraja).

Príslušníci Vetvy rodu Trstenský – Špirčák, fotografia rok 2008Na priloženej fotografii sú príslušníci Vetvy rodu Trstenský – Špirčák, ktorí sa stretli dňa 27. septembra 2008 v Trstenej.

Pole III. Polovica zadná a prednáPoložka č. 249 Trsztensky Špir. JánUvedená vetva používala prímenie Špirčák. Nevieme kedy sa začalo používať toto prímenie, a ani nevieme z čoho vzniklo. Jedna teória hovorí, že je to od slova „špirka“, čo po goralsky znamená slanina. S prímenie Trstenský-Špirčák sa môžeme napr. stretnúť aj v súpise majiteľov pozemkov v Trstenej v položke č. 249 Trsztenský Špir. Ján.

Genealogická tabuľka Vetvy Trstenský – Špirčák

Vetva rodu od Martina cca 1580 a od Jána 1898 – Špirčák

Ján Trstenský (*8.3. 1898, †?) žil v Trstenej. V roku 1920 sa oženil s Máriou rod. Kuráňovou (*1904, †?). Spolu mali štyri deti, ktoré sa volali: Mária, Irena, Ján (*27.9.1927) a Ľudmila.

Ján (nar. 1898) a Mária, fotografia 1920 Ján (nar. 1898), fotografia 1960 Ján nar. 1927, fotografia 1954

 

 

Syn Ján (*27.9.1927, †17.7.1994) sa oženil s  Margitou rod. Parížovou (*11.11.1935). Spolu mali päť detí, a to: Mária (*30.9.1956, †15.8.1961), Elena (*14.4.1958), Viera (*4.2.1961), Ján (*30.9.1963), Pavol (*17.2.1968) a  Eva (*26.10.1971).

Dcéra Helena je vydatá Grónska, dcéra Viera je vydatá Ulrichová, syn Ján (*30.9.1963) sa oženil s Martou rod. Tekeľovou (*5.5.1968). Spolu majú tri deti, a to: Silvia (*13.7.1988), Dominika (*28.1.1991) a Jakub (*9.11.1997). Syn Pavol sa oženil s Annou rod. Šurináková (*13.5.1970) a spolu majú dve deti, a to: Lucia (*2.4.2001) a Karin (*18.11.2002). Dcéra Eva sa vydala za Jána Trstenského. Ján je z rodiny Trstenských s prímením Francek.

(Genealógiu od Martina pozri v časti Genealógia rodu Trstenský do roku 1850 alebo v časti Vetva rodu Trstenský-Francek).

Ján (nar. 30.9.1963) s rodinou, fotografia marec 2006 Pavol (nar. 17.2.1968) s rodinou, fotografia marec 2006

Vybrať Vetva rodu Trstenský – Paľko

Vetva rodu Trstenský – Paľko

Vetva rodu Trstenský – Liptovská vetva zo Sielnice

Vetva rodu Trstenský – Liptovská vetva zo Sielnice

Uvedenú vetvu rodu Trstenský sa nám nepodarilo napojiť na vetvu adresáta armálnej listiny Andrea, ale v tomto rode sa traduje, že Milan (*25.4. 1931) má spoločného predka s msgr. Viktorom Trstenským (*1908), čo by znamenalo, že sú aj potomkami adresáta armálnej listiny.

Príslušníci Vetvy rodu Trstenský – Liptovská vetva zo Sielnice, fotografia rok 2008Na priloženej fotografii sú príslušníci Vetvy rodu Trstenský – Liptovská vetva zo Sielnice, ktorí sa stretli dňa 27. septembra 2008 v Trstenej.

Koncom 19.storočia sa predkovia uvedenej vetvy rodu Trstenský presťahovali z Trstenej na Liptov. Dnes príslušníci tejto vetvy žijú najmä v Martine a Bratislave.

Genealógická tabuľka Vetvy rodu Trstenský- Liptovská vetva zo Sielnice

Liptovská vetva od Jozefa nar. cca 1850

Jozef Trstenský (*cca 1850) bol katolík a koncom 19.storočia sa presťahoval z Trstenej na Liptov do Sielnice. Mal dvoch bratov, z ktorých jeden bol bezdetný a druhý žil pravdepodobne v Jalovci. Títo jeho dvaja bratia  pravdepodobne prestúpili na evanjelickú vieru.

Anna Trstenská rod. Burdelová nar. 1892, s vnukmi fotografia 1957Vieme, že Jozef Trstenský (*cca 1850) mal syna Jána (*1887, †1935), ktorý žil v Palúdzke. Ján mal ešte dvoch bratov, ktorých mená nepoznáme. Zomrel pomerne mladý v roku 1935. Bol hospodársky kočiš. Jeho manželka Anna, rod. Burdelová (*1892, †1981), vychovala deti sama. Mali ich spolu deväť, a to:

Nevesta Viera Sotoniaková, družičky dvojičky Katarína a Klára, fotografia 1956Štefánia (*1914, †1998) vydatá Sotoniaková. Manžel František Sotoniak. Spolu mali tri deti a to: Viera, Vladimír a Milan. Žili v Ondrašovej pri Liptovskom Mikuláši. Nevieme ich povolania.

Ján (*17.1.1915, †29.12.1972) bol účastníkom SNP a neskôr slúžil v armáde. Mal 2 dcéry – Oľga a Edita.

Vladimír I. (*1920, †1923).

Emília (*19.4.1919, †5.3.2003) vydaná Michalíková. Jej manžel bol literárne činný. Nemali deti. Žili v Bratislave. Do penzie pracovala ako vedúca pošty.

Jozef (*1921, †1994). S manželkou bývali v Rybárpoli pri Ružomberku. Mali syna Róberta (*26.8.1949), ktorý žil v Likavke a dcéru Agátu vydatú Janigová. Jozef bol krajčír. Jozef mal svoju dielnu, ale po znárodnení mu ju zobrali. Tento brat pomohol bratovi Vladimírovi vyštudovať. Syn Róbert sa stal vojakom z povolania. Robert sa oženil so Zdenkou mali spolu dcéru. Zomrel v Čechách.

Ing. Igor Trstenský nar. 1958 s matkou a dcérami, fotografia 2005Juraj (*1926, †1978) sa oženil s Klárou rod. Čabová. Manželka Klára robila riaditeľku závodu Zdroj v Martine. Boli rozvedení. Mali spolu štyri deti. Všetky sú tiež v Martine. Miroslav (*29.6.1950), Katarína a Klára – dvojičky (*14.7.1951), Igor, Ing. (*2.12.1958).

Juraj Trstenský nar. 1972, fotografia 2009Miroslav (*29.6.1950) sa oženil s Magdou rod. Bíziková. Majú spolu syna Juraja a dcéru Janku. Juraj narodil 28.1.1972 v Martine.

Katarína je vydatá ako Zacharidesová a Klára vydatá Pučalová. Igor sa oženil s Oľgou rod. Matejíčkovou a majú dve dcéry a to: Katarínu (*28.5. 1984) a Zuzana (*14.7.1987).

Vladimír, Ing. (*6.5.1928 v Dechtároch, †27.8. 2001) sa oženil s Miroslavou (rodená Boršická). Vladimír pracoval skoro stále v Matici Slovenskej. Staval novu budovu Matice Slovenskej v Martine. Po jej dokončení býval v Bratislave až do smrti v roku †27.8.2001.

Ing. Rastislav Trstenský so sestrou Ivicou, fotografia 2005Mali spolu dve deti a to: Rastislav (*7.10.1956) a Ivica (*21.8.1958). Neskôr sa rozviedli. Vladimír sa druhý raz oženil s Annou rod., a mal syna Vladimíra (*1980). Rastislav, Ing. ukončil VŠDS v Žiline. Oženil sa s Evou rod. Fislová. Neskôr sa rozviedli. Mali spolu dve deti, a to: Vratislav (*1979) a Lucia (*1983).

Ivica sa vydala a volá sa Zrníková. Má dve dcéry a to: Petra (*30.11.1984) a Pavla (*15.10.1986). Žije v Martine.

Mária (*1934) vydatá Polaková. Žije v Martine. Manžel Ladislav. Pracovali v Interhoteloch Ružomberok. Tri deti. Mária (*1955) vydatá Osvaldová žije v Kremnici, Dana (*1956) vydatá Benková žije v Banskej Štiavnici a Igor (*1960) žije v Tvrdošíne.

Alexander Trstenský, nar. 1988, fotografia 2007PaeDr. Milan Trstenský, fotografia 2009Milan (*25.4. 1931) pracoval v MDŽ Bratislava a potom v MEOPTE. Manželka Mária rod. Vojtková (*1935). Žijú v Bratislave. Majú tri deti. PeaDr. Milan (*27.6. 1964), Peter (*23.10. 1967) a Ján (*11.4. 1970). PeaDr. Milan Trstenský sa oženil s Máriou rod. Benovicová (*1967) a majú syna Alexandra (*13.6. 1988). Manželstvo sa skončilo rozvodom. Dňa 14. novembra 2009 v Bratislave bol pán PaeDr. Milan Trstenský zvolený vo volebnom obvode č. 7 – mestské časti Bratislava – Dúbravka, Lamač a Záhorská Bystrica za poslanca do Bratislavského samosprávneho kraja.

Peter sa oženil s Ivanou rod. Zacharovou a majú dve deti Samuela (*12.5. 1997) a Natáliu (*7.8. 2003).

Ján je slobodný.

(Uvedenú vetvu rodu Trstenský sa nám nepodarilo napojiť na vetvu adresáta armálnej listiny Andrea, ale v tomto rode sa traduje, že Milan (*25.4. 1931) má spoločného predka s msgr. Viktorom (*1908).

Vetva rodu Trstenský – Liptovská vetva z Bobrovníka

Vetva rodu Trstenský – Liptovská vetva z Bobrovníka

Vetva rodu Trstenský-Liptovská vetva z Bobrovníka je s veľkou pravdepodobnosťou pokračovaním línie Juraj I.(Georgus) cca *1620 > Juraj II. (mladší) cca *1650 cca > Andrej I. > Juraj III. *1723 > Andrej II. *1757 > Andrej III. (asi náš Ondrej starší cca *1799) > Andrej IV. (Becskereken – ?1855? nami dokladovaný Ondrej mladší z Bobrovníka na Liptove.

Ondrej Trstenský starší žil už začiatkom 19. storočia v Bobrovníku na Liptove. Traduje sa, že sa sem presťahovali z Oravy. Dnes príslušníci tejto vetvy žijú najmä v okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Banská Bystrica.

Príslušníci Vetvy rodu Trstenský – Liptovská vetva z Bobrovníka, fotografia rok 2008Na priloženej fotografii sú príslušníci Vetvy rodu Trstenský – Liptovská vetva z Bobrovníka, ktorí sa stretli dňa 27. septembra 2008 v Trstenej.

Genealogická tabuľka Vetvy rodu Trstenský- Liptovská vetva z Bobrovníka

Línia od Ondreja (nar. cca 1799, zom. ?) z Bobrovíka (Liptovská vetva) Spracoval Ing. Dušan Trstenský *1952.

Ondrej Trstenský starší žil už začiatkom 19. storočia v Bobrovníku na Liptove. Traduje sa, že sa sem presťahovali z Oravy. S manželkou (v poradí druhou) Evou rod. Kuskovou pôvodom z Liptovskej Sielnice sa zosobášili 29.januára 1844 v Liptovskej Mare. Spolu mali syna Ondreja Trstenského mladšieho-prvého (*1. decembra 1845, †1849), Jána (*27. septembra 1847), dcéru Annu (*18. septembra 1850) a opäť syna Ondreja Trstenského mladšieho-druhého (*1. decembra 1855). (Výťah z matriky pokrstených v R.K. Farského úradu v Liptovskej Svätej Márie biskupstvo Spišské). Podľa výťahu z matriky pokrstených bol jeho syn Ondrej Trstenský mladší pokrstený dňa 5. júna 1855 krstiteľom Kamilom Dulíkom. Krstní rodičia boli Ján Korvín (augsburského vyznania) a Žofia Koreňová ( rímsko – katolíckeho vyznania).

Ondrej Trstenský mladší (*1. júna 1855) sa oženil s Annou rod. Kello. Žili na Liptove v evanjelickej obci Jalovec. Ondrej Trstenský mladší bol krstený ako katolík, ale konvertoval, pod vplyvom evanjelického prostredia (krstný otec Ján Korvín, a Ondrejova manželka, boli augsburského vyznania a mala veľký vplyv pri výchove detí). Mali spolu deti Jozefa (*10. januára 1892,†21.3.1968 v Jalovci), Jána (*9.10.1894, †1.3.1895 v Žiari) Jána (*25.9.1901, †28.8.1935 v Jalovci) a dcéry Teréziu (*21.9.1899, † v Smrečanoch) a Máriu (volali Marka) (* , † v Jalovci). Ondrej sa dožil vysokého veku a prežil o niekoľko rokov aj druhého syna Jána u ktorého býval na Jalovci až do svojej smrti (Pohrebná odobierka Jozefa z 21.3.1968). Syn Jozef sa im narodil na robotách v Budapešti.

Kúpnopredajná zmluva na majetok v Jalovci po Zuzanne Kellovej, 1932Jozef Trstenský starší (*10. januára 1892, †21.3.1968) sa síce narodil v Budapešti, ale po návrate na Liptov žil v Jalovci v dome pestúnov manželky (vdovy Zuzanny Kellovej, pred tým vydatej Tomaštekovej rod. Dzurošková zo Žiaru), ktorý si neskôr odkúpili (v roku 1928).

Jalovecká zvonica v skanzene v Pribiline, foto 2005Používal aj formu priezviska Trsztenszký Jozsef (Swaté Passie z roku 1914 Jozsefa Trsztenszkeho).Bol tesárom. Vyučil sa u miestneho tesárskeho majstra, ktorý koncom 19. storočia postavil v obci Jaloveczvonicu – hasičskú zbrojnicu. Uvedená zvonica (replika) sa teraz nachádza v skanzene v Pribiline, podobne ako prenesený kostol z Liptovskej Svätej Mary v ktorom bol krstený Ondrej mladší.

V období 1925 až 1937 bol richtárom obce JaloVeža kostola pri priehradnom múre, foto 2006vec. V roku 1935 dal postaviť železobetónový most do dediny Jalovec, ktorý slúži dosiaľ. Jozef (*10. januára 1892) sa oženil so Zuzanou rod. Štetinovou (*30.5.1897, †29.12.1967) (Náhrobný kameň Jozef 1892-1968 a Zuzana z cintorína na Jalovci). Mali spolu štyri deti a to: Milan (*1.12.1919 v Jalovci), Ján (*16.10.1921 v Jalovci), Jozef mladší (*26.12.1925 v Jalovci) a Vladimír (*1.5.1929 v Jalovci).

Výučný a tovarišský list Milana Trstenského z roku 1938Milan (*1.12.1919 v Jalovci, †12.3.1987 v Jalovci) bol vyučený mlynár . Po nástupe na základnú vojenskú službu pôsobil (01.1940 – 06.1942 v čestnom Výťah z matriky sobášených Milan a Božena z roku 1948 Farského úradu v Smrečanoch – Okoličnomoddiele prezidenta Dr. Tisu a následne v štátnych službách v Bratislave (do 09.1955) ako štábny strážmajster. Oženil sa s Boženou rod.Jančová (*9.3.1921 v Smrečanoch). Svadbu mali dňa 30.12.1947 v Smrečanoch.

Svadobná fotografia Milan Trstenský a Božena z roku 1947Pani Božena 85 ročná s deťmi, fotografia 2006Spolu mali štyri deti a to: Milan Trstenský mladší (*12.12.1950 v Bratislave), Dušan (*9.2.1952 v Bratislave), Darina (*10. 11.1953 v Bratislave) a Soňa (*25.12.1955 v Lipt. Mikuláši – Palúdzke).

Milan mladší, Ing. (*12.12.1950 v Bratislave) sa oženil s Evou rod. Droppovou, Mgr.(*31.3.1952). Svadbu mali v roku 1984. Spolu majú dve dcéry a to: Barbora (*10.2.1985) a Zuzana (*12.8.1986). Žije v Liptovskom Mikuláši.Milan s rodinou a mama Božena, fotografia 2006

Ing. Dušan Trstenský s rodinou, fotografia 2006Dušan Ing. (*9.2.1952 v Bratislave) sa oženil s Máriou rod. Fekjačovou Mgr. (*25.10.1951). Svadbu mali dňa 15.1.1977 v Leviciach. Spolu majú tri deti a to: Daniela, Ing. (*29.11.1977), Dušan mladší (*7.4.1983) a Tomáš (*8.2.1985). Od roku 1976 žijú v Banskej Bystrici Darina (*10.11.1953 v Bratislave) žije v Poprade.

Soňa s rodinou, fotografia 2006Soňa (*25.12.1955) sa vydala za Jozef Snováka (*31.3.1952). Svadbu mali v roku 1977 v Bobrovci. Spolu majú dve deti a žijú v Jalovci.

 

Náhrobný kameň Ján 1921 - 1944 z cintorína na Jalovci

Ján (*16.10.1921 v Jalovci, †31.3.1944 v Jalovci) zomrel na pracovný úraz. Bol debnár.

Jozef (*26.12.1925 v Jalovci, †23.11.1978 v Jalovci) bol horár. Zomrel na rakovinu. Oženil sa s Annou rod. Dankovou (*12.3.1926 v Jalovci). Spolu mali syna Ľubomíra TrstenskéhoNáhrobný kameň Jozef 1925-1978 z cintorína na Jalovci(*11.4.1951 v Liptovskom Mikuláši) a dcéru Annu (*4.8.1953 v Liptovskom Mikuláši). Ľubomír sa oženil s Evou rod. Macekovou v roku 1974 v Jalovci. Spolu majú štyri deti a to: Ľubomír mladší (*18.10.1974), Andrej (*15.9.1976), a dcéry – dvojičky Sláva a Janka (*12.2.1980). Žijú v Liptovskom Mikuláši. Anna (*4.8.1953 ) sa vydala za Stana Jamricha a majú dve deti. Svadbu mali spolu s bratom v roku 1974 v Jalovci.

Vladimír a Etela Trstenskí dňa 24.4.1954 v ev. kostole v SmrečanochVladimír (*1.5.1929 v Jalovci, †11.11.2002 v Jalovci) sa oženil s Etelou rod. Nahálkovou (*25.5.1932 v Jalovci, †21.10.2012). Vladimír a Etela sa zosobášili v evanjelickom kostole v Smrečanoch dňa 24.4.1954.

Vladimír Trstenský absolvent strednej obchodnej školy v L. Mikuláši v r.1946Vladimír po ukončení jedenásťročenky pracoval v úradníckej oblasti (MNV) a od roku 1951 do dôchodku v Stavoindustrii Liptovský Mikuláš ako vedúci dopravy. Za svoju celoživotnú prácu bol niekoľkokrát odmenený rezortným vyznamenaním. Životnú púť ukončil dňa 11.11.2002 po dlhšej chorobe.

Rodinka Vladimíra Trstenského v roku 1964 s manželkou Etelou a dcérky Viera a DašenaRodina Vladimíra Trstenského v roku 1967Dcéry Vladimíra Trstenského v roku 1973 Viera a DašenaSpolu mali dve dcéry a to: Viera (*1955 v Liptovskom Mikuláši) a Dašena (*1960 v Liptovskom Mikuláši). Obe sú vydaté a žijú v Jalovci spolu s deťmi. Dcéra Viera (*14.1.1955) je učiteľka, absolvovala magisterské štúdium na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici v roku 1979.

Svadobná fotografia staršej dcéry - Viera a Zdeněk Peštovci, rok 1982Mgr. Viera si dňa 15.5.1982 vzala za manžela Zdeňka Peštu (*17.5.1960 z Havířova), ktorý ukončil inžinierske štúdium na Vysokej vojenskej technickej škole v Liptovskom Mikuláši v roku 1984 . Majú syna Michala (*12.11.1982), ktorý v roku 2006 úspešne ukončil magisterské štúdium na Univerzite Karlovej v Prahe v obore matematická štatistika. Od roku 2007 pokračoval interným doktorandským štúdiom na Univerzite Karlovej a zároveň v tomto roku na Univerzite Hasselt v Belgicku získal titul master (MSc) v odbore bioštatistika. Doktorandské štúdium ukončil Michal úspešne v roku 2010. RNDr. Michal Pešta PhD., MSc. sa oženil 17.9.2011, za manželku si zobral Mgr. Barboru Madurkayovú (nar. 3.9.1982) z Nitry. Bývajú a pracujú v Prahe. (Príloha č. 142fa Svadba Miška a Barborky dňa 17.9.2011 v Nitre).

Svadobná fotografia mladšej dcéry Dašena a Antonín RošťákovciStarí rodičia Vladimír a Etela Trstenskí v roku 2001 s vnúčatamiNáhrobný kameň Vladimíra 1929-2002 z cintorína na JalovciDcéra Dašena (*8.6.1963), je stredoškolská učiteľka, absolvovala úspešne magisterské štúdium na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici v roku 1986. PaedDr. Dašena si dňa 21.10.1989 vzala za manžela Antonína Rošťáka (*21.3.1964) z Pezinka . Ing. Antonín Rošťák ukončil inžinierske štúdium na Fakulte elektrotechniky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v roku 1987. Majú dcéry Zuzanu (*7.12.1991) a Katarínu (*3.5.1994), ktoré sa štúdiom na osemročnom Gymnáziu M.M.Hodžu v Liptovskom Mikuláši sa pripravujú na vysokoškolské štúdium.

Ján Trstenský (*25.9.1901,†28.8.1935), syn Ondreja Trstenského mladšieho (* 1. júna 1855) sa oženil s Evou rod. Stromková (*?,†?). Mali spolu syna Jaroslava (*?). Manželka Eva po smrti manžela sa druhýkrát vydala za Michala Danka. Ich syn Jaroslav sa oženil s Evou rod. ? (*?,†?). Spolu majú deti a to: Jaroslava a Evu. Žijú v Klačne okr. Ružomberok. Terézia Trstenská (*21.9.1899,†?) dcéra Ondreja Trstenského mladšieho (*1. júna 1855) narodená v Žiari sa vydala za pána Matloňa-staršieho zo Smrečian. Za slobodna (ešte veľmi mladá) mala syna Karola Trstenského (*20.7.1914,†1.1.1988) a s pánom Matloňom mali deti Jána a Daniela Matloňa. Mária – Marka Trstenská (*?,†?) dcéra Ondreja Trstenského mladšieho (*1. júna 1855) sa vydala za pána Matloňa (syna pána Matloňa – staršieho) a mali osem deti (Štefana, Stanislava, Rudolfa, Milana, Annu, Máriu, Amáliu a Boženu), žila a zomrela na Jalovci. (Uvedená vetva rodu Trstenský je s veľkou pravdepodobnosťou pokračovaním línie Mapa z Liptova 1910Juraj I.(Georgus) cca *1620 > Juraj II. (mladší) cca *1650 cca > Andrej I. > Juraj III. *1723 > Andrej II. *1757 > Andrej III. (asi náš Ondrej starší cca *1799) > Andrej IV. (Becskereken – ?1855? nami dokladovaný Ondrej mladší z Bobrovníka na Liptove. Predpoklad vychádza z genealogickej práce Adolfa Medzihradského o oravských zemianskych rodoch ).

Vetva rodu Trstenský – Maďarsko

Vetva rodu Trstenský – Maďarsko

Pre účely tejto práce považujeme za maďarskú vetvu tých členov rodu Trstenský, ktorí sa usadili na územní, ktoré dnes patrí Maďarskej republike. Z Oravy postupne odchádzali v rámci Uhorska na Dolnú zem na územie súčasného Maďarska napr. do Budapešte resp. Pešte a Györu a pod.

Z investigačného protokolu Oravskej Stolice sa dozvedáme, že potomkovia Andreja, (provizora na Oravskom hrade a adresáta armálnej listiny) jeho vnuka Alexandra, sa neskôr objavujú v Peštianskej a Rábskej stolici (Györ).
Je možné, že potomkovia Andreja a jeho detí žijú dodnes v Maďarsku.

Na maďarskej genealogickej stránke www.radixforum.com sa stretávame s týmito rôznymi priezviskami: Trsztenszky, Trsztjansyky, Trsztyánszky, Trsztyászky, Trsztyenszky, Trsztyénszky, Trestyánszki, Trestyanszky, Trestyánszky, Treszcsánszky. Niektoré budú naviazané na priezvisko Trsťanský, možno aj Trenčiansky, ale časť z nich bude určite naviazaná aj na priezvisko Trstenský.

Zoltán Szentiványi napr. uvádza, že rávnik Matej Trstenský si v roku 1771 nechal zemianske výsady vyhlásiť v Zeplínkej stolici s stal sa zakladateľom zemplínskej vetvy rodu. Ján je zakladateľom györskej vervy rodu. Z jeho potomkov je známy aj syn Štefan (*1740, †1801), ktorý bol kapitánom a jeho synovec Štefan Trstensky (*1797, †1855), ktorý bol prísediacim Vesprémskej stolice.

Panovník povolil 23. januára 1840 bratom Pavlovi a Štefanovi Trstenskovcom používať priezvisko Nádoši. Štefanov syn Koloman (* 1832, †1913) bol husársky kapitán a neskôr kráľovský radca. Husárskym kapitánom bol aj jeho syn Koloman Nádosi (* 1876, †1915) a vnuk Koloman Nádoši (*1908) bol husárskym poručíkom.

Vetva rodu Trstenský – USA

Vetva rodu Trstenský – USA

Podľa doterajších informácií sa do USA vysťahovali príslušníci rodu Trstenský vetvy s prímením Francek a Paľko. Časť z nich sa premenovala na Tresten. Avšak „U.S. Social Security Death Index“ uvádza aj iných príslušníkov rodu, ktorých zatiaľ nevieme zaradiť. V tomto indexe sú vedení títo príslušníci rodu Trstenský:

 • Anna TRSTENSKY, *6. augusta 1921, † január 1991, číslo poistenie vydané v štáte New Jersey.
 • Charles TRSTENSKY, *3. marca 1921, †15.september 1980, číslo poistenie vydané v štáte New Jersey.
 • Frank TRSTENSKY, *29. september 1892, † december 1969, číslo poistenie vydané v štáte Illinois.
 • George TRSTENSKY, *23. september 1921, † máj 1984, číslo poistenie vydané v štáte New Jersey.
 • Helen TRSTENSKY, *2.februára 1908, †14. august 1995, číslo poistenie vydané v štáte Illinois.
 • Ignatz TRSTENSKY, *16 júl 1888, † jún 1966, číslo poistenie vydané v štáte New Jersey.
 • Jerry TRSTENSKY, *26. máj 1919, † máj 1994, číslo poistenie vydané v štáte New Jersey.
 • Joseph TRSTENSKY, *6. január 1899, † január 1979, číslo poistenie vydané v štáte New Jersey.
 • Margaret TRSTENSKY, *12. február 1906, † 2 jún 1992, číslo poistenie vydané v štáte New Jersey.
 • Mary TRSTENSKY, *16. august 1884, † Jan 1985, číslo poistenie vydané v štáte New Jersey.
 • Steve TRSTENSKY, *2. február 1919, † 13 január 1995, číslo poistenie vydané v štáte New Jersey.
 • Steve TRSTENSKY, *25 júl 1892, † september 1981, číslo poistenie vydané v štáte New Jersey.

Na základe tohto indexu sa zdá, že príslušníci rodu Trstenský sa do Spojených štátov amerických začali sťahovať po roku 1900, čo zodpovedá aj naším vedomostiam.

Uvedenému predpokladu zodpovedá aj informácia získaná zo stránky www.ancestry.com, ktorá zobrazuje, v ktorých štátoch v roku 1920 príslušníci rodu Trstenský bývali. Príslušníci rodu Trstenský bývali podľa horeuvedených záznamov najmä v týchto mestách v USA: Štáty v USA kde žili v roku 1920 príslušníci rodu Trstenský
Štát New Jersey: Carmel, Cumberland, Laurel Lake, Millville, Bridgeton, Brotmanville, Seabrook, Stockton, Hunterdon, Flemington.
Štát Illinois: Grandview, Sangamon, Springfield.
Štát Texas: Garden City, Harris, Houston.


Príslušníci rodu Trstenský – Francek

Vieme, že sa vysťahovali do USA z vetvy Trstenský s prímením Francek títo príslušníci:
1) Kataríny (Catharina) (*1894, † 21. dec.1996)
2) Joseph (Jozef, Joe) (*6. januára 1899, † 11.januára 1979)
3) Štefana (Stephanus) (*10. august 1892, † 23. nov. 1956)

Rodina Kataríny (Catharina) v USA (* 6. januára 1899, † 11. januára 1979)

Katarína (* 29. septembra 1894) je pochovaná v Trstenej. Veľkú časť života prežila v USA. Bola trikrát vydatá. Prvý manžel bol Michal (Michael) Hnat, (ktorý si neskôr zmenil priezvisko na Hnatov), a ktorý zomrel v roku 1931 v New Yorku City, NY. Jej druhým manželom bol pán Hurdich, ktorý zomrel niekedy v 50tych rokoch. Tretím bol Jozef Brnca, ktorý zomrel niekedy v 80tych rokoch. Katarína a Michael Hnatov mali dvoch synov a to: Joseph Emil Hnatov (*14.decembra 1919, † 11. januára 1986) a Alfreda W. Hnatov (*9. júna 1921, † 19. júla 2005). Ďalšie dve dcéry zomreli pri narodení.

Ich syn Joseph Emil Hnatov sa oženil s Anna rod. Camesas (*1926) a mali päť detí a to: syna Michael Emil Hnatov (*1954) fotograf v New Yorku, dcéru Catherine vyd. Futterman (* 1956), syna Mathew Viktor Hnatov (* 1958), syna Martin Joseph Hnatov (*1962) a dcéru Diana Hnatov (*1964).

Ich syn Alfred W. Hnatov (*9. júna 1921, † 19. júla 2005) sa oženil s Evelyn rod. Raferty (*1931) a mali tri deti Mark W. Hnatov (* 1954), Maria vyd. LoRe (*1957) a Elizabeth vyd. Lockhart (*1959)

Rodina Jozefa Trstenského (neskôr Tresten) v USA (*6. januára 1899, † 11. januára 1979)

Prikladáme Genealogickú tabuľku rodiny Jozefa Trstenského (neskôr Tresten). Táto línia je pokračovaním z vetvy Trstenský – Francek.

Joseph (Jozef) Trstensky (*6. januára 1899, †11. januára 1979) a Margaret Mushak (*12. februára 1906, †2. februára 1992) sa zosobášili dňa 19. februára 1925 v Trstenej vtedajšom Československu. Mali spolu dvoch synov a to Kamila (*23. februára 1926) a Williama (*9. apríla 1930). Joseph emigroval do New York City, USA v roku 1927 nasledujúc svojho brata Stephan (Štefana) a sestru Katherine (Katarínu). Jeho manželka Margareta so synom Kamilom ho nasledovali a v apríli roku 1929 pricestovali do New Yorku. Kamil, William a ich rodiny si v 23. novembra 1960 zmenili ich priezvisko z Trstenský na Tresten.

Kamil Tresten (*23. februára 1926) sa oženil s Mariou Moritz (*5. augusta 1929) dňa 25. marca 1951 a spolu mali päť detí; Deborah (*17. januára 1952), William (*28. januára 1953), Theresa (*23. septembra 1957), Kamil Joseph (*27. júna 1959) and Maria (* 5. januára 1962).

Deborah sa vydala za Alexandera Gretch a mali spolu tri dcéry: Jacqueline Sue (*23. januára 1971), Cheri Lynn (*24. júna 1972) a Cara Jill (*28. októbra 1974). Deborah sa neskôr vydala za Randall Smitheal. Jacqueline sa vydala za Charles Holcomb a mali spolu syna, Hunter Tresten Holcomb (*17. júna 1997). Neskôr sa vydala za David Scanlan a mali syna, David Cole Scanlan (*7. januára 2000). Cheri Lynn sa vydala za James Robert Medus a mali spolu dve deti, dcéru Kendall Marie (* 28. februára 2003) a syna Ryan Matthew (*7. septembra 2004).

William Tresten (*28. januára 1953) sa oženil s Chris Shaw a mali dvoch synov, William Shaw (*9. septembra 1989) a Michael (*23. decembra 1992). Theresa sa vydala za Luis Soto II. a mali dve deti, syna Luis Alfonso III. (*7 apríla 1981) a dcéru Marisa Gabrielle (*9. septembra 1982). Neskôr sa vydala za Jose Gracia a mali dve deti, dcéru Candice Marie (*2. októbra 1991) a syna Mason Macadonia (*19. novembra 1993).

Kamil Joseph Tresten sa oženil s Leigh Anne Allendorfer a mali tri deti, dcéru Chloe Marie (*28. júna 1994) a synov Joseph Luke (*1 mája 1996) and Matthew William (* 28. apríla 1998).

Maria sa vydala a mala tri deti, syn John (*24. augusta 1982) a dvojičky dcéry Christina a Ashley (*20.júna 1984). Všetci si zmenili ich priezvisko na Tresten.

William Tresten (*9. apríla 1930) sa oženil s Adele Kudlaty (*25. novembra 1944) dňa 24. septembra 1966 a mali tri deti; dcéru Jennifer Eileen (*30. mája 1969), syna Paul Christopher (* 10. júna 1971) a dcéru Leslie Ann (*25. januára 1973).

Jennifer sa vydala za Carl Makowski a majú dcéru Rachel Nicole (*18. decembra 1999).
Leslie sa vydala za James Fitzgerald III. a majú syna James Thomas IV.(*15. februára 2003).

Rodina Štefana (Stephanus) (* 10. august 1892, † 23. nov. 1956) v USA

Podľa našich informácii Štefan zomrel bezdetný.


Príslušníci rodu Trstenský – Paľko

Do USA sa vysťahovali resp. sa tam narodili aj príslušníci vetvy Trstenský s prímením Paľko, a to títo príslušníci: Štefan Trstenský (*14.9.1875) a jeho deti Jozef (*10.3.1915), Štefan (*31.1.1917), Mária (*12.8.1920).

Rodina Štefana (* 14. septembra 1875, † 23. januára 1942) v USA

Ignác a Mária mali spolu syna Štefana (*14.9.1875). Štefan sa dňa 17.9. 1908 oženil s Annou rodenou Jablonskou (*20.7.1889). Po svadbe pomáhal na gazdovstve Jablonských. Neskôr sa rozhodol, že je nutné si nájsť zamestnanie, aby mohol zabezpečiť svoju rodinu. Neskôr spolu s manželkou odišiel do Ameriky. V Amerike sa zamestnal ako baník v uhoľnej bani. Anna si zamestnanie nenašla, ale neustále premýšľala ako môže pracovať a tak pomôcť rodine. Bývali v prenajatej izbe. Štefan chodil z roboty vyčerpaný a sťažoval sa na stravu, na ktorú chodia aj s ostatnými zamestnancami do hostinca. Strava bola drahá a nekvalitná. Posedenie v hostinci končilo popíjaním alkoholu. Neskôr Anna navrhla, že bude pre určitých chlapov variť a v prípade potreby aj prať prádlo.

Štefan a Anna mali v USA spolu tri deti a to: Jozef (*10.3.1915), Štefan (*31.1.1917) a Mária (*12.8.1920). Neskôr sa im v Trstenej narodil syn Martin (*8.11.1924).

Neskôr dostali list z Trstenej, že otec Anny je vážne chorý a nemá sa kto starať o gazdovstvo. Na naliehanie Anny sa vrátili na Slovensko. Cestou zažili veľa nebezpečenstiev. Búrka, ktorá ich zastihla na mori ich skoro pripravila o život. Cestou im ochoreli deti. Po príchode do Trstenej sa ubytovali u rodičov Anny. Z ušetrených peňazí ušetrených v Amerike opravili dom, kúpili 2 kone, kravu a prikúpili si pole, a tak rozšírili svoje gazdovstvo. Neskôr si kúpili v Trstenej rodinný dom na ulici Dukelských hrdinov. Pracovali na svojom gazdovstve. Posledné roky Štefan otec pracoval ako školník. Dňa 23. 1 1942 Štefan zomrel. Anna neskôr pracovala so svojimi deťmi na vlastnom gazdovstve. Zomrela dňa 16.9.1969.

Jozef Trstenský (*10.3.1915) syn Štefana a Anny sa narodil sa v Amerike. Vyrastal so svojimi rodičmi. Po zistení, že otec so súrodencami je schopný hospodáriť na gazdovstve, rozhodol sa, že pôjde do Ameriky. Po určitej dobe si založil farmu. Neskôr oženil s Máriou so Slovenska. Boli bezdetný. Jozef sa usadil v štáte Óhio v meste Cleveland. Na Slovensko sa nikdy nevrátil, ale na rodinu v Trstenej nezabudol. Pravidelne na sviatky zasielal rodine balíky a finančné prostriedky. Zomrel a je pochovaný v Amerike.

Štefan Trstenský (*31.1.1917) syn Štefana a Anny sa narodil sa v Amerike. Vyrastal so svojimi rodičmi. Hospodáril so svojím otcom a súrodencami na gazdovstve v Trstenej. Po odchode súrodencov hospodáril s matkou na gazdovstve. Pracoval aj ako pracovník u štátnych lesov. V roku 1947 sa oženil s Annou rodenou Dudová (*24.7.1924). Boli bezdetní. Anna pracovala v Nemocnici s poliklinikou v Trstenej . Po ťažkej chorobe zomrela 12.5.1984. Smrť manželky na Štefana veľmi doľahol. Ochorel a po opakovanom preliečení zomrel 28.4.1987. Mária Trstenská (*12.8.1920) vydatá Dzureková dcéra Štefana a Anny sa narodila v Amerike. V roku 1940 sa vydala za Viktora Dzureka (*26.8.1911). Viktor pracoval ako železničiar. V osobnom voľne pracoval na Jednotnom roľníckom družstve v Trstenej. Zomrel dňa 14.6.1984. Mária pracovala v Nemocnici s poliklinikou v Trstenej. Zomrela dňa 8.7.1998.

Vetva rodu Trstenský – Kanada

Vetva rodu Trstenský – Kanada

Uvedenú vetvu rodu sa nám zatiaľ nepodarilo napojiť na vetvu adresáta armálnej listiny Andreja Trstenského.

Genealogická tabuľka Vetvy Trstenský – Kanada

Na základe informácií pána Mgr. Tomáša Kubicu z Trstenej, ktoré získal v matrikách, ale aj z ústneho podania vieme, že Ján Trstenský, syn Štefana a Heleny Csisek (narodená v Pekelníku – Poľsko) mal za manželku Máriu Javorek. Z existujúcej korešpondencie, a aj osobných návštev sme sa dozvedeli, že pani Mária Javorek žila a aj zomrela v Calgary, teda je veľká pravdepodobnosť, že tam dnes žijú aj jej potomkovia.

Pri hľadaní na internete sme objavili aj priezvisko Trstensky v telefónnom zozname Calgary v Kanade a to: Dennis Trstensky, J. Trstensky a John Trstensky.
Následne pán Mgr. Tomáš Kubica zistil, že Ján Trstensky (*9.3.1927) syn Jána (*29.5.1902) a Márie rodenej Javorek, zomrel v roku 2007. Manželia mali synov Denisa a Štefana.

Mapa Oravy v pôvodnej veľkosti spolu s Jablonkou a PekelníkomV Kanade bývala aj pani Mária rodená Trstensky vyd. za pána Fábryho. Jej potomkovia sú v Kanade v Calgary susedia Jána Trstenského. Zdá sa, že uvedená vetva mala korene v obci Pekelník na Orave. Táto obec sa v roku 1920 stala súčasťou Poľska. Prikladáme mapu, na ktorej je pôvodná veľkosť Oravy, aj s obcami Jablonka a Pekelník.

Vetva rodu Trstenský – Česká republika

Vetva rodu Trstenský – Česká republika

V Čechách sme sa dozvedeli len o jednom nositeľovi priezviska Trstenský a to o Róbertovi Trstenskom (*26.8.1949). Pán Róbert sa stal vojakom z povolania. Oženil sa v Čechách so Zdenkou a mali spolu dcéru. Asi zomrel v Českej republike okolo roku 1998. Jeho rodina žije v Ujezde v Českej republike.

Pán Róbert bol synom Jozefa (*1921, †1994). Jozef s manželkou bývali v Rybárpoli pri Ružomberku. Mali syna Róberta (*26.8.1949), ktorý žil v Likavke a dcéru Agátu vydatú Janigová. Jozef bol krajčír. Jozef mal svoju dielňu, ale po znárodnení mu ju zobrali. Bol z Liptovskej vetvy rodu zo Sielnice.

Vetva rodu Trstenský – Veľká Británia

Vetva rodu Trstenský – Veľká Británia

Na internete sme našli dve osoby s priezviskom Eugene Trsztyenszky.

Prvého ako baróna Eugene Trsztyenszky-Nadasy spomínajú v súvislosti s odmietnutím cisára Jozefa II. nosiť uhorskú kráľovskú korunu. Tu sa spomína barón Eugene Trsztyenszky-Nadasy, píšuci pre vedenie výboru Uhorských (maďarských) emigrantov vo Veľkej Británii, a ktorý komentoval Jozefove odmietnutie korunu ako významnú udalosť v histórii koruny (Barón Eugene Trsztyenszky-Nadasy, „Posledná zrada.“ Pp. 851-861 in Simontsits at 853).

O druhom Eugene Trsztyenszky sme našli záznam v registri mŕtvych, ktorý zomrel v roku 1995. Úmrtie bolo zaznamenané v Londýne (Gread London, England). Nič viac o ňom však nevieme.

Nevieme o ich vzájomnom vzťahu, ani z ktorej vetvy pochádzajú, a či sú vôbec z vetvy rodu Trstenský z Oravy. Domnievame sa, že skôr nie sú z tohto rodu. Jedným z argumentov je, že sme nenašli žiadneho príslušníka rodu Trstenský s barónskym titulom. Na strane druhej, jednu časť rodu žijúcu v Maďarsku nemáme zatiaľ spracovanú.
Na baróna boli povýšení príslušníci časti rodu Trsťanský.

Záznamy z internetu:

Gábor Pap, one of the contemporary crown defenders, believes that Jozsef II went so far as to desecrate the crown by replacing some of the enameled portraits with ones designed to malign Hungary. See Pap quoted in Kocsis, A Szent Korona Tana, p. 62-63. Baron Eugene Trsztyenszky-Nadasy, writing for the Central Committee of Hungarian Exiles in Great Britain, commented on Josef’s refusal to wear the crown as a significant event in the history of the crown (Baron Eugene Trsztyenszky-Nadasy, „The Last Betrayal.“ Pp. 851-861 in Simontsits at 853). Somogyi and Somogyi describe Josef II as the „hated king of Hungary.“ (Somogyi and Somogyi in Simontsits p. 10.)

Neurčené línie rodu Trstenský

Neurčené línie rodu Trstenský

Pri skúmaní jednotlivých línií rodu Trstenský sa nám objavujú aj línie, ktoré nevieme zatiaľ pripojiť k žiadnej existujúcej vetve. Ďalším výskumom a za pomoci ostatných príslušníkom rodu sa nám darí potupne priraďovať nájdené línie k vetva zakladateľom rodu.

Tak isto nachádzame nositeľov priezviska Trstenský, ktorých neviem zatiaľ priradiť do žiadnej vetvy rodu Trstenský.

Kde a koľko príslušníkov rodu Trstenský žije

Kde a koľko príslušníkov rodu Trstenský žije

TRSTENSKÝ 2004
Výskyt mena podľa telef. zoznamu ST

 

TRSTENSKÝ – telefóny k 26.10.2004

www.zoznamst.sk

celkom 44

02 – BRATISLAVA
Ing. Ivana Trstenská Jána Smreka , Bratislava
JUDr. Mikuláš Trstenský Vígľašská , Bratislava
Mgr. Milan Trstenský Fedákova , Bratislava
Milan Trstenský Ušiakova , Bratislava
Oľga Trstenská Kuklovská , Bratislava
Tatiana Trstenská Súťažná , Bratislava
031 – Dunajská Streda bez záznamu
032 – Trenčín
Ing. Jozef Trstenský Hollého , Nové Mesto nad Váhom
Ľubomíra Trstenská Mierová , Stará Turá
033 – Trnava
Gabriela Trstenská 1.mája , Pezinok
034 – Senica bez záznamu
035 – Nové Zámky
Dušan Trstenský Školská , Zemianska Olča
036 – Levice bez záznamu
037 – Nitra bez záznamu
038 – Topolčany bez záznamu
041 – Žilina
Doc.Ing. Dušan Trstenský B.S.Timravy , Žilina
042 – Považská Bystrica
Ing. Eva Trstenská Stred , Považská Bystrica
Ing. Rastislav Trstenský Rozkvet , Považská Bystrica
043 – Martin
Anton Trstenský Kraľovany
Ing. Igor Trstenský A.Mamateja , Martin
Ing. Katarína Trstenská J.Palkoviča , Martin
Ing. Pavol Trstenský M.Galandu (m.č. Košúty) , Martin
Juraj Trstenský Hurbanova (m.č. Košúty) , Martin
Klára Trstenská V.P. Tótha , Martin
Monika Trstenská Rabčice
Anton Trstenský ESA , Trstená
Eva Trstenská Západ , Trstená
Ján Trstenský Zápotočná , Trstená
Jozefa Trstenská H.Gavloviča , Trstená
Libor Trstenský Pod Stráoou , Trstená
Marta Trstenská Krátka , Trstená
Milan Trstenský Bernolákova , Trstená
Oľga Trstenská Oslobodenia , Trstená
Paula Trstenská Š.Furdeka , Trstená
Viktor Trstenský ČSA , Trstená
Elena Trstenská Družstevná (m.č. Medvedzie) , Tvrdošín
Ing. Peter Trstenský Medvedzie m.č. , Tvrdošín
Milan Trstenský Medvedzie m.č. , Tvrdošín
044 – Lipt. Mikuláš
Božena Trstenská Jalovec pri L.Mikuláši
Vladimír Trstenský Jalovec pri L.Mikuláši
Ing. Rastislav Trstenský Nižná Boca
1ubomír Trstenský Alexyho , Liptovský Mikuláš
Ing. Milan Trstenský Komenského , Liptovský Mikuláš
Eva Trstenská Bystrická cesta , Ružomberok
Jaroslav Trstenský Klačno , Ružomberok
045 – Zvolen bez záznamu
046 – Prievidza bez záznamu
047 – Lučenec
Mária Trstenská V.Clementisa , Hnúš?a
048 – Banská Bystrica
Ing. Dušan Trstenský Tulská , Banská Bystrica
MVDr. Mikuláš Trstenský Komenského , Banská Bystrica
051 – Prešov bez záznamu
052 – Poprad
Darina Trstenská Záborského , Poprad
053 – Spišská Nová Ves bez záznamu
054 – Bardejov bez záznamu
055 – Košice bez záznamu
056 – Michalovce bez záznamu
057 – Humenné bez záznamu
058 – Rožňava bez záznamu