Knihy o rode Trstenský z Trstenej

V roku 2003 sa podarilo získané a spracované informácie o Rode Trstenský publikovať aj v knihe, ktorá bola vydaná v náklade 200 kusov. Knihu spracoval pán Denis Pongrácz. Niektorí príslušníci rodu Trstenský uvedenú knihu vlastnia. Je nám ľúto, ale celý náklad knihy už bol rozdaný. Veríme, že sa nám raz podarí vydať všetky doteraz spracované informácie v novom knižnom vydaní.

Predstavitelia rodu Trstenský pripravujú knihu o rode Trstenský z Trstenej. Kniha bude spoločné dielo všetkých príslušníkov rodu a ich priateľov. Plánujeme postupne zalamovať jednotlivé časti knihy a publikovať ich na internete. Takto bude mať každý možnosť skontrolovať fakty a doplniť údaje v plánovanej knihe.

História Rodu Trstenský z Trstenej publikovaná v roku 2003

Pripravovaná Kniha o rode Trstenský z Trstenej plánovaná na rok 2013