Stretnutia príslušníkov rodu Trstenský

I. Stretnutie príslušníkov rodu

Príprava

I. Stretnutie príslušníkov rodu Trstenský a ich priateľov v dňoch 26. až 28. septembra 2008 v Trstenej na Orave

Rok 2008 je z pohľadu príslušníkov rodu Trstenský významný najmä z dvoch dôvodov:

 1. V januári roku 1638 bola rodu Trstenský udelená cisárom a uhorským kráľom Ferdinandom III. armálna listina, na základe ktorej bol šoltýsky rod povýšený do šľachtického stavu. Znamená to, že v januári 2008 uplynulo od tejto udalosti už 370 rokov.
 2. Dňa 28.3.2008 sme si pripomenuli nedožité sté výročie od narodenia pápežského preláta a významného predstaviteľa rodu Trstenský Msgr. Viktora Trstenského.

Podobné stretnutia príslušníkov rodu si organizujú príslušníci viacerých rodov. Uvedieme napr. rod Medvecký z Medvedzieho na Orave, ktoré bolo naposledy organizované v roku 2005.

Naše I. Stretnutie príslušníkov rodu Trstenský a ich priateľov sa pripravuje v Trstenej na Orave, v dňoch 26. až 28. septembra 2008. Nosným dňom stretnutia bude sobota 27.9.2008.

Na prípravu stretnutia sme vytvorili prípravný výbor v zložení:

 • Denis Pongrácz
 • Ing. Dušan Trstenský-liptovská vetva
 • Ján Trstenský-Francek
 • Mikuláš Trstenský-Kavoň
 • JUDr. Mikuláš Trstenský-Francek
 • Ing. Rastislav Trstenský-liptovská vetva

Prvé stretnutie prípravného výboru dňa 29. marca 2008 v Trstenej

Listom zo dňa 27. marca 2008 prípravný výbor oslovil pána primátora Trstenej Ing. Jozefa Ďubjaka a porosil ho o stretnutie, na ktorom ho členovia prípravného výboru chceli informovať o zámeroch stretnutia.

Dňa 29. marca 2008 sa uskutočnilo v Trstenej stretnutie prípravného výboru s primátorom Trstenej pánom Ing. Jozefom Ďubjakom. Pán primátor sa aktívne ujal tohto nápadu a zaradil ho aj do kultúrnych podujatí mesta Trstenej v roku 2008. Obdobne by sme chceli poďakovať aj pánovi farárovi v Trstenej pánovi ThLic. Ing. Jaroslavovi Chovancovi, ktorý prisľúbil pomoc pri organizovaní tohto stretnutia.

Na svojom následnom stretnutí prípravný výbor schválil pozvánku pre všetkých záujemcov o stretnutie.

Prípravný výbor schválil aj kontaktné osoby pre záujemcov o stretnutie.

Kontaktná adresa je zverejnená na internetovej stránke www.trstensky.sk

Mikuláš Trstenský
Brusnicová ul. č. 29
831 01 Bratislava
Tel: 0903706143
mikulas@trstensky.sk – domáca adresa
mikulas.trstensky@azc.sk – adresa do práce

Dušan Trstenský
Tulská ul. č. 97
974 04 Banská Bystrica
Tel: 0903 755 735
dusan.trstensky@slachta.com – domáca adresa / 048-413 73 44
Dusan.Trstensky@t-com.sk – adresa do práce / 048-413 13 03

Stretnutie prípravného výboru s pánom primátorom Stretnutie prípravného výboru s pánom primátorom

 

 

Druhé stretnutie prípravného výboru dňa 30. mája 2008 v Trstenej

Stretnutie s pánom primátorom 30.5.2008Dňa 30.5.2008 (piatok) sa druhýkrát stretol prípravný výbor v Trstenej.
Prípravný výbor sa stretol s pánom primátorom Trstenej Ing. Jozefom Ďubjakom. Informoval ho o práci pri organizácii 1. Stretnutia rodu Trstenský, príbuzných a ich priateľov . Pán primátor bol informovaný o stave prípravy programu stretnutia, a to najmä o stave príprav svätej omše o 10.00 hod. v Kostole sv. Martina v Trstenej dňa 27.septembra (sobota) a o príprave konferencie o rode Trstenských.
Prípravný výbor poprosil pána primátora, aby sa stretnutie mohlo uskutočniť pod záštitou primátora mesta Trstenej. Pán primátor bol taký láskavý a súhlasil s týmto návrhom.

Informácia o pripravovanej zástave roduPán primátor bol informovaný aj o príprave rodovej zástavy a ďalších premetov pripravovaných pri príležitosti stretnutia. Zároveň bol požiadaný o súhlas, aby na jednej strane zástavy mohol byť umiestnený znak mesta Trstenej. Prípravný výbor venoval pánovi primátorovi tašku s logom rodu Trstenský a dátumom stretnutia, ktorá bude venovaná účastníkom stretnutia . Na záver stretnutia prípravný výbor poďakoval pánovi primátorovi za podporu, ktorú osobne venuje príprave stretnutia..

Mgr. Tomáš Kubica a Ing. Dušan Trstenský JUDr. Trstenský, pán Kolodej a pán primátor Pán Mikuláš Trstenský a Ing. Rastislav Trstenský

 

 

Pán Denis Pongrácz vyberá látku na rodovú zástavuPrípravný výbor pripravuje aj zhotovenie dvoch rodových zástavy rodu Trstenský. Výber materiálov, látky a strapcov vyvolal aj rôznosť názorov. Ale v závere výberu materiálov sa podarilo nájsť kompromis a prípravný výbor dohodol podkladový materiál, nite a strapce na rodovú zástavu .
Prípravný výbor sa inšpiroval aj zástavou hasičov v Trstenej . Veľmi inšpiratívne boli pliešky umiestnené na žrdi zástavy s menami osôb, ktoré finančne prispeli na zástavu . Prípravný výbor by týmto chcel poďakovať Dobrovoľnému hasičskému zboru v Trstenej, že mu umožnil prezrieť si ich slávnostné predmety.

Ing. Dušan Trstenský vyberá materiál na zástavu Výber vhodných strapcov na zástavu Zástava hasičov v Trstenej

 

 

Poobede prípravný výbor prerokoval navrhnutý program stretnutia rodu Trstenský, ich príbuzných a priateľov. Schválil predbežný scenár sv. omše a program konferencie. Prerokoval predmety, ktoré budú zhotovené pri príležitosti stretnutia (igelitová taška s erbom, kniha spomienok na Msgr. Viktora Trstenského, odznak rodu, DVD webovej stránky rodu, história rodu s možnosťou zarámovania a iné prekvapenia. Prípravný výbor dohodol spôsob informovania jednotlivých členov vetiev rodu Trstenských a priateľov rodu.
Schválil aj „Časový, vecný a finančný harmonogram stretnutia“. Ako nový nápad bolo schválené umiestniť posolstva rodu potomkom v kazete a umiestniť ho na vhodnom mieste napr. v kostolnej veži v Trstenej.
Zároveň sa dohodlo, že sa využije aj možnosť uverejniť v miestne tlači informáciu o stretnutí rodu Trstenský.

Pán Mgr. T. Kubica drží žrď s plieškami Rokovanie prípravného výboru 30.5.2008 Páni Rastislav, Mikuláš a Pavol Trstenskí

 

 

Tretie stretnutie prípravného výboru dňa 4. júla 2008 v Trstenej

Spokojnosť s prácou na zástaveDňa 4. júla 2008 (piatok) sa tretíkrát stretol prípravný výbor v Trstenej.
Prípravný výbor uskutočnil kontrolu zhotovovania dvoch rodových zástavy rodu Trstenský. Prípravný výbor bol spokojný s prácou na zástave a kvalitou vyšívania zástavy. Farba nití, vzory a obšitie zástavy pokračuje podľa predstáv a požiadaviek prípravného výboru. Pán Denis Pongrácz prekreslil niektoré vzory na zástave. Napr. na krídle erbu dokreslil ostne.
Zástava je zaujímavo vyšívaná a podnecuje pripomienky jednotlivých účastníkov.

Rozpracovaná zástava rodu Posledné úpravy vzorov na zástave Predmety pre účastníkov stretnutia Veronika Trstenská Višňové, fotografia júl 2008

 

 

Prípravný výbor skontroloval aj stav prác na predmetoch nesených ako obetné dary resp. na predmetoch, ktoré sú určené pre účastníkov stretnutia.

Mgr. Tomáš Kubica, fotografia júl 2008Prerokoval sa aj návrh Listu pre otca biskupa A. Imricha. List bol odoslaný otcovi biskupovi A. Imrichovi. Prípravný výbor doplnil scenár sv. omše, ktorá sa bude konať dňa 27. septembra (sobota) 2008 o 10.00 hod. v Trstenej. Zároveň poprosili pána Mgr. Tomáša Kubicu o organizačné zabezpečenie tejto svätej omše. Zástupcovia jednotlivých vetiev sa dohodli, že na najbližšom stretnutí navrhnú svojich zástupcov na jednotlivé úkony počas svätej omše.

Po svätej omši prípravný výbor organizuje spoločné fotografovanie účastníkov stretnutia pred kostolom sv. Martina.

Prípravný výbor prerokoval aj témy na Konferenciu s názvom „Trstená a rod Trstenských“. Konferencia sa koná dňa 27.septembra 2008 (sobota) od 13.00 hod. do 18.00 hod. Projekt managerom konferencie bude Ing. Dušan Trstenský, Liptovská vetva Bobrovník.
Na konferenciu má prístup každý záujemca o konferenciu. Konferenciu bude moderovať Ing. Dušan Trstenský.

Navrhnutý program konferencie:

 1. Príhovor pána primátora Trstenej Ing. Jozefa Ďubjaka.
 2. Denis Pongrácz, téma: „História rodu Trstenských z Trstenej“.
 3. Doc. ThDr. František Trstenský, PhD., téma: „Budúcnosti, vízie, nádeje aj pre rod Trstenský a ich mladých príslušníkov“.
  Doc. ThDr. František Trstenský, PhD., fotografia júl 2008
 4. Ing. Dušan Trstenský, téma: „Osobné skúsenosti z pátrania po predkoch – poukázanie na niektoré špecifiká – zaujímavosti“.
  Ing. Dušan Trstenský, fotografia júl 2008
 5. Ing. Ján Lenčucha, téma: „História Obrazu trstenskej Panny Márie“.
  Ing. Ján Lenčucha, fotografia júl 2008
 6. JUDr. Mikuláš Trstenský, téma: „Vplyv minulosti na budúcnosť rodu Trstenských“.
  JUDr. Mikuláš Trstenský, fotografia júl 2008
 7. Vystúpenia zástupcov jednotlivých vetiev rodu. Cieľom je predstaviť najmä súčasných príslušníkov rodu, najstarších, najmladších, kde a ako žijú, povolania a podobné zaujímavosti.a)Vetva Trstenský Liptov Bobrovník, Jalovec: Ing. Dušan Trstenskýb)Vetva Trstenský Liptov Sielnica, Bratislava: Ing. Rastislav Trstenský
  Ing. Rastislav Trstensky, fotografia 2008c)Ing. Pavol Trstenský-Paľko, fotografia júl 2008Vetva Trstenský – Paľko: Ing. Pavol Trstenský, Martin ,d)Pavol Trstenský-Špirčák, fotografia júl 2008Vetva Trstenský – Špirčák: Pavol Trstenský, Trstenáe)Ing. Peter Trstenský-Kula, fotografia júl 2008Vetva Trstenský – Kula: Ing. Peter Trstenský, Tvrdošín ,f)Ing. Mikuláš Trstenský-Kavoň, fotografia júl 2008Vetva Trstenský – Kavoň: Mikuláš Trstenský, Trstenág)Ján Trstenský-Vojt, fotografia júl 2008Vetva Trstenský – Vojt: Ján Trstenský, Trstená,h)Vetva Trstenský – Francek I.: Ján Trstenský, Višňové, Žilina,i)Vetva Trstenský – Francek II.: JUDr. Mikuláš Trstenský, Bratislava,j)Čítanie listov, máme sľúbený list od Kamila Tresten (Trstenský) z USA
 8. Záver konferencie cca o 18.00 hod.

Odborný program bol spropagovaný pre všetkých záujemcov, aby si každý mohol vybrať prednášky, ktoré ho zaujmú. V Trstenskom hlase v čísle 3. z roku 2008 bol uverejnený článok na tému stretnutia rodu.

Prípravný výbor pripraví text posolstva rodu potomkom v kazete a umiestni ho na vhodnom mieste napr. v kostolnej veži v Trstenej.

Nasledujúce stretnutie rodu sa uskutoční dňa 22. augusta 2008 (piatok) v Trstenej o 11.30 hod. v hoteli Roháč.

Trstenský hlas č. 3 z roku 2008 Trstenský hlas júl august 2008 text článku Spoločná fotografia prípravného výboru 4.júla 2008

 

 

 

 

 

Štvrté stretnutie prípravného výboru dňa 22. augusta 2008 v Trstenej

Zástupca primátora Mgr. Štefan Kristofčák, fotografia august 2008Informácia o stave prác, fotografia august 2008Dňa 22. augusta 2008 (piatok) sa štvrtýkrát stretol prípravný výbor v Trstenej.
O 11.30 hod. prípravný výbor bol prijatý zástupcom primátora Mgr. Štefanom Kristofčákom, riaditeľom Gymnázia M. Hattalu v Trstenej . Prípravný výbor oboznámil pána zástupcu primátora Mgr. Štefana Kristofčáka s prípravnými prácami.

Zástupcovia prípravného výboru sa dohodli s pánom riaditeľom, že dňa 26. septembra 2008 zástupcovia prípravného výboru navštívia gymnázium a uskutočnia prednášky v súvislosti pripravovaným stretnutím rodu Trstenský v Trstenej .
Pán Denis Pongrácz prezentoval zástavu rodu Trstenský. Budú pripravené dve zástavy. Na líci bude znak rodu Trstenský. Na rube bude znak Trstenej .
Členovia prípravného výboru prezentovali aj predmety, ktoré sú pripravované na stretnutie rodu, ako napr. odznaky, pozvánky, plagáty a pod. Prezentovali aj pripravovaný znak sv. Martina, ktorý bude pripevnený na vrchol zástavy. Na záver stretnutia sa členovia prípravného výboru odfotografovali s pánom Mgr. Štefanom Kristofčákom pred budovou Mestského úradu.

 

Znak sv. Martina, ktorý bude na vrchole zástavy, fotografia august 2008Spoločná fotografia prípravného výboru 4.júla 2008

 

 

 

Prípravný výbor hľadá vhodné miesto na fotografovanie, august 2008Možné miesto na spoločné fotografovanie, august 2008Po stretnutí s pánom Mgr. Š. Kristofčákom, členovia prípravného výboru zvažovali, kde by sa mohli účastníci stretnutia po sv. omši spoločne odfotografovať . Ako najvhodnejšie miesto na fotografovanie sa zdá miesto za Kostolom sv. Martina.

Rokovanie prípravného výboru, august 2008Prípravný výbor pokračoval v rokovaní v Hoteli Roháč v Trstenej. Prerokovali návrh plagátu a schválili ho a pozvánku na stretnutie.

Prípravný výbor schválil aj znak, ktorý bude pripevnený na zástavu rodu Trstenský.

 

 

 

 

 

 

 

Erb rodu, zástava rodu a iné rodové predmety

V tejto časti zverejňujeme rôzne stvárnenia rodového erbu, zástavy a iných predmetov rodu. Záujemcovia si budú môcť stiahnuť si ich z internetu a použiť ich pre účely príslušníkov rodu. Uvedené stvárnenie umožňuje ich použitie aj na potlače alebo iné použitie. Ich autorom je pán Denis Pongrácz, ktorý láskavo súhlasil s ich použitím pre rodové ciele.

Erb rodu

Ako prvé uvádzame rôzne spracovanie rodového erbu Trstenských a to farebný a čiernobiely
Erb rodu Trstensky farebný Erb rodu Trstensky farebný

 

 

Prikladáme aj erb rodu maľovaný
Erb rodu Trstensky farebný

Ďalšie dva erby, a to bieločierny a farebný, sú vo vektorovom tvare a môžu sa použiť na potlače na rôzne predmety.
Erb rodu Trstensky - Čiernobiely vektorErb rodu Trstensky - Farebný vektor

 

 


Zástava rodu

Pre slávnostné príležitosti rodu Trstenských je zhotovená zástava rodu. Rodová zástava rodu Trstenský - predná strana Na prednej strane je erb rodu a nad ním nadpis „K BOŽEJ SLÁVE A K ÚCTE SV. BOHORODIČKY VENUJE ROD TRSTENSKÝCH“. Uvedený nadpis nadväzuje na veľkú úctu k Sv. Bohorodičke, ktorou sa vyznačovali obyvatelia mesta Trstená, a tiež príslušníci rodu Trstenských. V spodnej časti je umiestnené heslo rodu „SEMPER FIDELIS“ (Vždy verný). Rok 1638 je rok udelenia armálnej listiny. Na zadnej strane zástavy je umiestený erb mesta Trstená.
Rodová zástava rodu Trstenských zadná strana Rod Trstenský dostal povolenie na použitie erbu mesta v súlade s predpismi mesta Trstená od pána primátora Ing. Jozefa Ďubjaka. Rok 2008 uvedený na zástave je rokom I. Stretnutia rodu Trstenských a ich priateľov v Trstenej.

Iné predmety spojené s rodom Trstenských

Pri príležitosti I. Stretnutia rodu Trstenských a ich priateľov v Trstenej pripravujeme rôzne upomienkové predmety. Prípravný výbor nechal zatiaľ zhotoviť igelitové tašky s erbom rodu, odznaky s erbom rodu a kalendárik na rok 2009 s mapou Hornej Oravy a erbom rodu.

Kalendárik rodu Trstenský na rok 2009 predná stranaKalendárik rodu Trstenský na rok 2009 - predná strana

 

 

 

Ex Libris

Ako inšpiráciu tu uverejňujeme Ex libris Mikuláša Trstenského nar. 1958.
Ex Libris Nicolaus Trstensky MCMLVIII

Priebeh stretnutia

I. Stretnutie príslušníkov rodu Trstenský a ich priateľov sa uskutočnilo v dňoch 26. až 28. septembra 2008 v Trstenej na Orave.

Prípravný výbor, fotografia 2008Stretnutiu predchádzala asi ročná príprava. Vytvoril sa prípravný výbor, ktorý sa stretol štyrikrát. V prípravnom výbore boli zastúpení predstavitelia všetkých vetiev rodu. Prostredníctvom nich prípravný výbor komunikoval so všetkými príslušníkmi rodu a ich priateľmi. Listami sme oslovili všetkých známych príslušníkov rodu a informovali sme ich o zámere stretnúť sa v roku 2008 v Trstenej na Orave. Pri príprave stretnutia sme sa najprv sústredili len na spoločenský a historicko-informačný rozmer. Vďaka vdp. Františkovi Trstenskému, sme stretnutie rozšírili aj o duchovný rozmer.

Primátor pán ing. Jozef Ďubjak, fotografia 2008Veľmi užitočné boli stretnutia s primátorom mesta Trstená s pánom ing. Jozefom Ďubjakom, ktorý poskytol stretnutiu veľkú podporu .

Myslíme si, že veľmi dôležitá bola aj komunikácia s obyvateľmi mesta Trstená prostredníctvom novín Trstenský hlas. S láskavým súhlasom mesta Trstená, sme v Trstenskom hlase publikovali dva články, v ktorých sme informovali obyvateľov o stretnutí, jeho dôvodoch a cieľoch – Článok publikovaný v Trstenskom hlase č.3 r.2008Článok publikovaný v Trstenskom hlase č. 4 r.2008).

Samotné stretnutie bolo organizované ako otvorené pre všetkých záujemcov o históriu mesta Trstená a rodu Trstenský.

Program v piatok dňa 26. septembra 2008

Budova Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej, fotografia dňa 26.9.2008V piatok poobede dňa 26. septembra 2008 sa vdp. František Trstenský, Denis Pongrácz, Ing. Dušan Trstenský a JUDr. Mikuláš Trstenský zúčastnili prednáškového cyklu na Gymnáziu Martina Hattalu v Trstenej .

Pán riaditeľ gymnázia Mgr. Štefan Kristofčák, fotografia dňa 26.9.2008Prednáškový cyklus otvoril pán riaditeľ gymnázia pán Mgr. Štefan Kristofčák .
JUDr. Mikuláš Trstenský, fotografia dňa 26.9.2008Po pánovi riaditeľovi vystúpil JUDr. Mikuláš Trstenský, ktorý stručne uviedol dôvody zorganizovania stretnutia. Poukázal aj na základné historické medzníky rodu Trstenský. Prítomným prezentoval aj listinu z roku 1640, na ktorej je najstarší podpis príslušníka rodu Trstenský.

Denis Pongrácz, fotografia dňa 26.9.2008Pán Denis Pongrácz vystúpil na tému: „História Trstenej a rodu Trstenský“ . Na historických informáciách plasticky ukázal paralelu medzi históriou Trstenej a rodu Trstenský.

Ing. Dušan Trstenský, fotografia dňa 26.9.2008Ing. Dušan Trstenský predniesol prednášku na tému „Špecifiká pátrania po predkoch“ . Študentom gymnázia dal návod, ako efektívne pátrať po predkoch. Uviedol množstvo stránok a odkazov na internete, kde sa pátranie môže uskutočniť.

Vdp. František Trstenský, fotografia dňa 26.9.2008Na záver vystúpil vdp. František Trstenský. Predmetom vedeckého záujmu vdp. Františka Trstenského je okrem iného aj história a obsah Kumránskych zvitkov. Predniesol študentom prednášku na tému: História objavenia Kumránskych zvitkov v Izraeli.

Priebeh kajúcnej pobožnosti dňa 26.9.2008

Františkánsky kostol sv. Juraja v Trstenej, fotografia dňa 26.9.2008V piatok večer 26. septembra 2008 sa uskutočnila Kajúca pobožnosť za zomrelých z rodu Trstenský. Pobožnosť sa uskutočnila vo františkánskom kostole sv. Juraja na námestí v Trstenej.

Vdp. František Trstenský, fotografia dňa 26.9.2008Kajúcnu pobožnosť viedol vdp. František Trstenský.

Zmiešaný spevácky zbor Martinus, fotografia dňa 26.9.2008Na kajúcnej pobožnosti prekrásne spieval Zmiešaný spevácky zbor z Trstenej Martinus pod vedením pána Mgr. Pavla Bažíka.

Pani Zita Jankolová, fotografia dňa 26.9.2008Prvé čítanie mala pani Zita Jankolová.

Potom nasledovalo vyprosovanie odpustenia za zomrelých príslušníkov rodu Trstenský.

Za spoločných predkov rodu Trstenský a ich dobrodincov vyprosoval odpustenie pán Denis Pongrácz Pán Denis Pongrácz vyprosuje odpustenie, fotografia dňa 26.9.2008, a to za zakladateľov Trstenej Schvankomira a jeho príbuzných a za Jána Hertela a jeho synov Jakuba a Martina, ktorí v roku 1371 založili Trstenú. Za prvého známeho šoltýsa Trstenej Adalberta (Vojtecha) Fojta. Za Martina Trstenského, šoltýsa Trstenej, spoločného známeho predka všetkých Trstenských na Slovensku a prvého člena rodu, o ktorom je známe, že už v roku 1607 používal priezvisko Trstenský.
Za Cisár Ferdinand III., ktorý udelil erb a šľachtický titul potomkom rodu Trstenský.
Za Andreja Trsztenszkého, provízora Oravského zámku a jeho synov Andreja II., Martina II. a jeho bratov Martina I a Juraja I. adresátov armálnej listiny udelenej im roku 1638 Cisár Ferdinand III.
Za šoltýsov Trstenej a ich rodiny, najmä za šoltýsov Martina II., Juraja II, Juraja III., Juraja IV.

Ján Trstenský vyprosuje odpustenie, fotografia dňa 26.9.2008Za vetvu rodu Trstenský Francek línia od Jána nar. 1877 vyprosoval odpustenie pán Ján Trstenský, a to za Jána a jeho manželku Máriu rod. Pánekovú, zakladateľa tejto línie vetvy rodu Trstenský Francek. Za ich deti, a to: za Štefana, z za Viktora a jeho manželku Helenu, za manželku Karola Bernardínu, za Štefániu a Paulínu, za Erika, ich pravnuka .

Za vetvu rodu Trstenský Francek línia od Jozefa nar. 1860 vyprosoval odpustenie JUDr. Mikuláš Trstenský JUDr. Mikuláš Trstenský vyprosuje odpustenie, fotografia dňa 26.9.2008, a to za Jozefa a jeho manželku Máriu rod. Abbafy, zakladateľa tejto línie rodu vetvy rodu Trstenský Francek. Za ich deti, a to za Msgr. Viktora Trstenského, pápežského preláta, za Katarínu, a jej zomretých potomkov, za Františka Trstenského a jeho manželku, za Martina a jeho manželku Johanu rod. Stassovú a ich zomretých potomkov, a to za Vdp. Emila Trstenského, za Margitu vyd. Prekopovú a jej manžela, za nevestu Katarínu rod. Srnkovú, za zaťa Ing. Milana Rusnáka, za Antona a jeho manželku Irenu rod. Ranostajovú, a za ich syna Vladimíra.
Za všetkých zomretých predkov rodiny Tresten, žijúcej v USA.

Za vetvu rodu Trstenský Paľko vyprosoval odpustenie Ing. Pavol Trstenský Ing. Pavol Trstenský vyprosuje odpustenie, fotografia dňa 26.9.2008, a to za deda Štefana a jeho manželku Annu rodenú Jablonskú, ich deti Jozefa s manželkou Máriou, Štefana s manželkou Annou, Máriu s manželom Viktorom a za otca Martina. Za pradeda Ignáca a jeho manželku Máriu rodenú Pallovú a syna Vendelína. Za prapradeda Jána a jeho manželku Máriu, rodenú Krúpovú. Za praprapradeda Ignáca a jeho manželku Annu, rodenú Jankoľovú a Máriu, Ignáca a Máriu. Za prapraprapradeda Andreja a jeho manželku Katarínu, rodenú Mendrei a za dcéru Máriu.

Za vetvu rodu Trstenský Kulla línia od Štefana nar. 1845 vyprosoval odpustenie Ing. Peter Trstenský Ing. Pavol Trstenský vyprosuje odpustenie, fotografia dňa 26.9.2008, a to za Štefana a jeho manželku Rosáliu rod. Bednár, zakladateľa tejto línie rodu vetvy rodu Trstenský Kulla. Za starého otca Štefana a jeho manželku Annu rod. Kubínovú, za ich deti, a to za Štefana a jeho manželku rod. Šotterovú, za Martina, za Jána a jeho manželku Emíliu rod. Sameliakovová, za Františka, za Máriu, za Žofiu, za Emíliu, za Rosáliu Štefániu, za Jozefa a jeho manželku rod. Vorčákovú a za Alojziu. Za otca Martina.

Za vetvu Rodu Trstenský Špirčák vyprosovala odpustenie pani Magdaléna Trstenská Margita Trstenská vyprosuje odpustenie, fotografia dňa 26.9.2008, a to za praprastarého otca Jána a jeho manželku Teréziu rodenú Draskovicsovú. Za prastarého otca Jána a jeho manželku Máriu rodenú Parížovú. Za starého otca Jána a jeho manželku Máriu rodenú Kuráňovú. Za otca Jána – Václava. Za všetkých našich predkov, a to aj Veroniku, Jána, Ignáca a ďalších.

Za vetvu rodu Trstenský Vojt vyprosoval odpustenie Ján Trstenský Ján Trstenský vyprosuje odpustenie, fotografia dňa 26.9.2008, a to za Andreja Mateja prvého známeho nositeľa prímenia Vojt, a za jeho manželku Máriu rodenú Lepáček, a za jeho súrodencov. Za jeho syna Pavla a jeho manželku Helenu rod. Heliš. Za nášho starého otca Jána a jeho manželku Johanu rodenú Kavskú.

Za každú vetvu rodu Trstenský horí jedna sviečka, fotografia dňa 26.9.2008Za všetkých súrodencov starého otca a to Helenu, Máriu, Veroniku, Katarínu a Joanu. Za nášho otca Jána a jeho manželku Viktóriu rod. Brčovú. Za všetkých súrodencov Štefana, Joannesa a Andreasa. Za brata Jozefa, sestry Jozefínu – Viktóriu, bratov Vladimíra a Jána.
Za všetkých našich ostatných predkov. Každý, kto vyprosoval odpustenie, položil pod oltár za danú vetvu jednu zapálenú sviečku.

Za vetvu rodu Trstenský Kavoň vyprosovala odpustenie pani Monika Ševčíková rod. Trstenská Monika Ševčíková rod. Trstenská vyprosuje odpustenie, fotografia dňa 26.9.2008, a to za Mateja prvého známeho nositeľa prímenia Kavoň, a za jeho manželku Mária rodenú Kavony (Kavoň) a za jeho súrodencov. Za nášho starého otca Martina a jeho manželku Žofiu rod. Štefanidesovú. Za ich deti a to: Johanu, Máriu vydatú Kohútovú, Viktóriu vydatú Jankolovú, Jozefa a jeho manželku Pavlínu rod. Pavlíkovú a za ich nevestu Martu rodenú Parížovú. Za brata starého otca Jozefa a jeho manželku Kristínu rodenú Revay. Za ich syna Štefana.
Za všetkých našich ostatných predkov.

Za vetvu Liptovskú rodu Trstenský z Bobrovníka vyprosovala odpustenie Mgr. Mária Trstenská Mgr. Mária Trstenská vyprosuje odpustenie, fotografia dňa 26.9.2008, a to za Ondreja zakladateľa Liptovskej vetvy Trstenský z Bobrovníka, a za jeho manželky Katarínu rod. Veľkojarovicz a Evu rod. Kusková. Za jeho deti, a to syna Ondreja II. a manželku Annu rod. Kello. Za Jána, Annu, Jozefa a Ondreja.
Za deti Ondreja II. a to: Jozefa, Jána, Teréziu a jej manžela Matloňa, Máriu a jej manžela Matloňa. Za Milana, Jána, Jozefa a Vladimíra synov Jozefa. Za Jaroslava syna Jána.
Za všetkých našich ostatných predkov.

Za vetvu Liptovskú rodu Trstenský zo Sielnice vyprosoval odpustenie Ing. Rastislav Trstenský Ing. Rastislav Trstenský vyprosuje odpustenie, fotografia dňa 26.9.2008, a to za Jozefa zakladateľa Liptovskej vetvy Trstenský zo Sielnice, a za jeho manželky Evu Koreňovú. Za jeho deti, a to syna Jána a jeho manželku Annu rod. Burdelovú. Za ich deti, a to dcéru: Štefániu a jej manžela Františka Sotonického, Jána, Emíliu, Vladimíra I., Juraja, Vladimíra II.
Za všetkých našich ostatných predkov.

Pohľad na účastníkov kajúcnej pobožnosti, fotografia dňa 26.9.2008Na záver sa všetci pomodlili za zmilovanie sa nad našimi zosnulými predkami a odpustenie im ich viny.Pohľad na účastníkov kajúcnej pobožnosti, fotografia dňa 26.9.2008

Pohľad na účastníkov kajúcnej pobožnosti.

Predstaviteľ františkánov, fotografia dňa 26.9.2008Veľká vďaka za úspešný priebeh kajúcnej pobožnosti patrí františkánom za pomoc pri organizovaní našej pobožnosti. Zároveň sme im vďační aj za to, že nám umožnili uskutočniť kajúcnu pobožnosť v ich kostole.

KAJÚCA POBOŽNOSŤ ZA ZOMRELÝCH Z RODU TRSTENSKÝ
(26. SEPTEMBRA 2008)
vedie: vdp. F: Trstenský

Úvodná kajúca pieseň (zbor)

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Amen.

Milosť, milosrdenstvo a pokoj vám od Boha Otca i od Ježiša Krista, jeho Syna, v pravde a láske.
I s duchom tvojím.

Tento úvodný pozdrav vystihuje dôvod tejto kajúcej pobožnosti. Chceme vzývať Boha, aby bol milosrdný k našim predkom, aby im odpustil hriechy, ktorých sa dopustili. Konáme to v pravde a láske voči minulosti i voči prítomnosti, voči našim predkom, ale aj voči sebe. Chceme vyprosiť večný pokoj pre duše zomrelých, ale chceme prosiť, aby sme aj my cítili pokoj nášho svedomia v tom, ako myslíme, rozprávame a konáme.

Vyprosujme Božie zľutovanie pre našich zosnulých. Nech naše modlitby vychádzajú z čistého srdca. Preto vo chvíľke ticha prosme o odpustenie aj našich hriechov.

Vyznávam všemohúcemu Bohu, i vám bratia a sestry, že som veľa zhrešil, myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého; moja vina, moja vina, moja preveľká vina, preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, k Pánu, Bohu nášmu.

Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.
Amen.

Pane zmiluj sa (zbor)

Modlime sa.
Všemohúci Bože, ty si Otec všetkých;
ty si nás stvoril, aby sme bývali v tvojom dome
a aby náš život bol na tvoju chválu a slávu.
Odpusť, Pane, viny našich predkov a daj im radosť z tvojej spásy,
veď si milostivý ku všetkým, čo ťa vzývajú,
aby sme sa raz v spoločenstve s nimi všetci stretli v tvojom dome.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý s Tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
Amen.

BOHOSLUŽBA SLOVA

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Efezanom.
Bratia, nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske; on nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom Synovi. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov.
Počuli sme Božie slovo
Bohu vďaka

Žalm a alelujový verš

R: Pán je moje svetlo a moja spása

Pán je moje svetlo a moja spása,
koho sa mám báť?
Pán je ochranca môjho života,
pred kým sa mám strachovať? – R

O jedno prosím Pána a za tým túžim,
aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života,
aby som pociťoval nehu Pánovu
a obdivoval jeho chrám. – R

Čuj, Pane, hlas môjho volania,
zľutuj sa nado mnou a vyslyš ma.
V srdci mi znejú tvoje slová: †
„Hľadajte moju tvár!“
Pane, ja hľadám tvoju tvár. – R

ALELUJA. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu:
Otče zhrešil som proti nebu i voči tebe. ALELUJA.

Pán s vami.
I s duchom tvojím.

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša
Sláva tebe, Pane.

Ježiš povedal toto podobenstvo: „Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: “Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí.” A on im rozdelil majetok. O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť. I túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával. Vstúpil teda do seba a povedal si: “Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba nazvyš, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov.” I vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho. Syn mu povedal: “Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom.” Ale otec povedal svojim sluhom: “Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.” A začali hodovať. Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a približoval sa k domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ten mu povedal: “Prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykŕmené teľa, lebo sa mu vrátil zdravý.” On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť. Ale on odpovedal otcovi: “Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz, a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykŕmené teľa.” On mu na to povedal: “Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.”“

Počuli sme slovo Pánovo.
Chvála tebe, Kriste.

Príhovor vdp. F. Trstenský na tému tvoj syn – tvoj brat

PROSBY ZA ZOMRELÝCH Z RODU TRSTENSKÝ
Náš Boh je milosrdný, pomalý na hnev a veľmi trpezlivý. Prosme ho, aby prijal našich zomrelých predkov do svojho domova, ako otec prijal vracajúceho syna.

Nasledujú prosby za jednotlivé vetvy rodu Trstenský.

Zástupcovia za jednotlivé vetvy prednesú prosbu podľa predloženého vzoru:

V hlbokej viere v tvoje nesmierne milosrdenstvo, prosíme ťa, Bože, za zakladateľov Trstenej a spoločných predkov rodu Trstenský (Čítať bude Denis Pongrácz):

Za zakladateľov Trstenej Schvankomira a jeho príbuzných a za Jána Hertela a jeho synov Jakuba a Martina, ktorí v roku 1371 založili Trstenú.

Za prvého známeho šoltýsa Trstenej Adalberta (Vojtecha) Fojta.

Za Martina Trstenského, šoltýsa Trstenej, spoločného známeho predka všetkých Trstenských na Slovensku a prvého člena rodu, o ktorom je známe, že už v roku 1607 používal priezvisko Trstenský.

Za Cisár Ferdinand III., ktorý udelil erb a a armálnu listinu potomkom rodu Trstenský.

Za Andreja Trsztenszkého, provízora Oravského zámku a jeho synov Andreja II., Martina II. a jeho bratov Martina I a Juraja I. adresátov armálnej listiny udelenej im roku 1638 Cisár Ferdinand III.

Za šoltýsov Trstenej a ich rodiny, najmä za šoltýsov Martina II., Juraja II, Juraja III., Juraja IV.

Odpusť im všetky hriechy, ktorých sa dopustili a prijmi ich do svojho kráľovstva, nech im svieti večné svetlo tvojej slávy.

Zbor spieva antifónu

V hlbokej viere v tvoje nesmierne milosrdenstvo, prosíme ťa, Bože za vetvu Rodu Trstenský Francek línia od Jána nar. 1877 (Čítať bude Ján Trstenský, Francek Višňové):

Za Jána a jeho manželku Máriu rod. Panekovú, zakladateľa tejto línie rodu vetvy rodu Trstenský Francek:.
Za ich deti, a to:
Za Štefana.
Za Viktora a jeho manželku Helenu.
Za manželku Karola Bernardínu.
Za Štefániu a Paulínu.
Za Erika, ich pravnuka.

Odpusť im všetky hriechy, ktorých sa dopustili a prijmi ich do svojho kráľovstva, nech im svieti večné svetlo tvojej slávy.

Zbor spieva antifónu

V hlbokej viere v tvoje nesmierne milosrdenstvo, prosíme ťa, Bože, za vetvu Rodu Trstenský Francek línia od Jozefa nar. 1860 (Čítať bude JUDr. Mikuláš Trstenský):

Za Jozefa a jeho manželku Máriu rod. Abbafy, zakladateľa tejto línie rodu vetvy rodu Trstenský Francek.
Za ich deti, a to:
Za Msgr. Viktora Trstenského, pápežského preláta.
Za Katarínu, a jej zomretých potomkov.
Za Františeka Trstenského a jeho manželku.
Za Martina a jeho manželku Johanu rod. Stassovú a ich zomretých potomkov, a to:
Za Vdp Emila Trstenského.
Za Margitu vyd. Prekopovú a jej manžela.
Za nevestu Katarínu rod. Srnkovú.,
Za zaťa Milana Rusnáka.
Za Antóna a jeho manželku Irenu rod. Ranostajovú.
Za syna Vladimíra.

Za všetkých zomretých predkov rodiny Tresten, žijúcej v USA.

Odpusť im všetky hriechy, ktorých sa dopustili a prijmi ich do svojho kráľovstva, nech im svieti večné svetlo tvojej slávy.

Zbor spieva antifónu

V hlbokej viere v tvoje nesmierne milosrdenstvo, prosíme ťa, Bože, za vetvu Rodu Trstenský Paľko (Čítať bude Pavol Trstenský, Paľko):

Za deda Štefana a jeho manželku Annu rodenú Jablonskú, ich deti Jozefa s manželkou Máriou, Štefana s manželkou Annou, Máriu s manželom Viktorom a za otca Martina.

Za pradeda Ignáca a jeho manželku Máriu rodenú Pallovú a syna Vendelína.

Za prapradeda Jána a jeho manželku Máriu, rodenú Krúpovú.

Za praprapradeda Ignáca a jeho manželku Annu, rodenú Jankoľovú a Máriu, Ignáca a Máriu.

Za prapraprapradeda Andreja a jeho manželku Katarínu, rodenú Mendrei a za dcéru Máriu.

Odpusť im všetky hriechy, ktorých sa dopustili a prijmi ich do svojho kráľovstva, nech im svieti večné svetlo tvojej slávy.

Zbor spieva antifónu

V hlbokej viere v tvoje nesmierne milosrdenstvo, prosíme ťa, Bože, za vetvu Rodu Trstenský Kulla línia od Štefana nar. 1845 (Čítať bude Ing. Peter Trstenský):

Za Štefana a jeho manželku Rosaliu rod. Bednár, zakladateľa tejto línie rodu vetvy rodu Trstenský Kula.

Za starého otca Štefana a jeho manželku Annu rod. Kubínovú

Za ich deti, a to:

Za Štefana a jeho manželku rod. Šotterovú
Za Martina
Za Jána a jeho manželku Emíliu rod.Sameliakovú
Za Františka
Za Máriu
Za Žofiu
Za Emíliu
Za Rosáliu Štefániu
Za Jozefa a jeho manželku rod. Vorčákovú
Za Alojziu
Za otca Martina

Odpusť im všetky hriechy, ktorých sa dopustili a prijmi ich do svojho kráľovstva, nech im svieti večné svetlo tvojej slávy.

Zbor spieva antifónu

V hlbokej viere v tvoje nesmierne milosrdenstvo, prosíme ťa, Bože, za vetvu Rodu Trstenský Špirčák (Čítať bude Margita Trstenská):

Za praprastarého otca Jána a jeho manželku Teréziu rodenú Draskovicsovú.
Za prastarého otca Jána a jeho manželku Máriu rodenú Parížovú.
Za starého otca Jána a jeho manželku Máriu rodenú Kuráňovú.
Za otca Jána – Václava.

Za všetkých našich predkov a to aj Veroniku, Jána, Ignáca a ďalších..

Odpusť im všetky hriechy, ktorých sa dopustili a prijmi ich do svojho kráľovstva, nech im svieti večné svetlo tvojej slávy.

Zbor spieva antifónu

V hlbokej viere v tvoje nesmierne milosrdenstvo, prosíme ťa, Bože, za vetvu Rodu Trstenský Vojt (Čítať bude Ján Trstenský):

Za Andrej Mateja prvého známeho nositeľa prímenia Vojt, a za jeho manželku Mária rodenú Lepáček a za jeho súrodencov.
Za jeho syna Pavla a jeho manželku Helenu rod. Heliš.
Za nášho starého otca Jána a jeho manželku Johanu rodenú Kavskú. Za všetkých súrodencov starého otca a to Helenu, Máriu, Veroniku, Katarínu a Joanu.
Za nášho otca Jána a jeho manželku Viktóriu rod. Brčovú. Za všetkých súrodencov Štefana, Joannesa a Andreasa.
Za h brata Jozefa, sestry Jozefínu-Viktóriu, bratov Vladimíra Ján.
Za všetkých ostatných predkov.

Odpusť im všetky hriechy, ktorých sa dopustili a prijmi ich do svojho kráľovstva, nech im svieti večné svetlo tvojej slávy.

Zbor spieva antifónu

V hlbokej viere v tvoje nesmierne milosrdenstvo, prosíme ťa, Bože, za vetvu Rodu Trstenský Kavoň (Čítať bude Monika Ševčíková rod. Trstenská):

Za Mateja prvého známeho nositeľa prímenia Kavoň, a za jeho manželku Mária rodenú Kavony (Kavoň) a za jeho súrodencov.

Za nášho starého otca Martina a jeho manželku Žofiu rod. Štefanidesovú.
Za ich deti a to: Johanu, Máriu vydatú Kohútovú, Viktóriu vydatú Jankolovú, Jozefa a jeho manželku Pvlínu rod. Pavlíkovú a za ich nevestu Martu rodenú Parížovú,

Za brata starého otca Jozefa a jeho manželku Kristínu rodenú Revay. Za ich syna Štefana.

Za všetkých našich ostatných predkov.

Odpusť im všetky hriechy, ktorých sa dopustili a prijmi ich do svojho kráľovstva, nech im svieti večné svetlo tvojej slávy.

Zbor spieva antifónu

V hlbokej viere v tvoje nesmierne milosrdenstvo, prosíme ťa, Bože, za vetvu Liptovskú Rodu Trstenský z Bobrovníka (Čítať Mgr. Mária Trstenská):

Za Ondreja zakladateľa Liptovskej vetvy Trstenský z Bobrovníka, a za jeho manželky Katarína rod. Veľkojarovicz a Evu rod. Kusková.
Za jeho deti a to syna Ondreja II. a manželku Anna rod. Kello. Za Jána, Annu, Jozefa a Ondreja.
Za deti Ondreja II. a to: Jozefa, Jána, Teréziu a jej manžela Matloňa, Máriu a jej manžela Matloňa.
Za Milana, Jána, Jozefa a Vladimíra synov Jozefa.
Za Jaroslava syna Jána.

Za všetkých našich ostatných predkov.

Odpusť im všetky hriechy, ktorých sa dopustili a prijmi ich do svojho kráľovstva, nech im svieti večné svetlo tvojej slávy.

Zbor spieva antifónu

V hlbokej viere v tvoje nesmierne milosrdenstvo, prosíme ťa, Bože, za vetvu Liptovskú Rodu Trstenský zo Sielnice (Čítať bude Ing. Rastislav Trstenský):

Za Jozefa zakladateľa Liptovskej vetvy Trstenský zo Sielnice, a za jeho manželky Evu Koreňovú.
Za jeho deti a to syna Jána a jeho manželku Annu rod. Burdelovú.
Za ich deti a to dcéru: Štefániu a jej manžela Františeka Sotonického, Jána, Emíliu, Vladimíra I., Juraja, Vladimíra II.

Za všetkých ostatných predkov.

Odpusť im všetky hriechy, ktorých sa dopustili a prijmi ich do svojho kráľovstva, nech im svieti večné svetlo tvojej slávy.

Zbor spieva antifónu

Každý zástupca má horiacu sviečku, ktorú po prečítaní prosby položí pred oltár. 

A teraz tými istými slovami, ktoré nás naučil Ježiš Kristus, modlime sa za odpustenie našich hriechov a hriechov našich predkov:
Otče náš…

Modlime sa.
Bože, v Ježišovi Kristovi si nás prijal za svojich synov a dcéry,
a tak ťa môžeme volať naším Otcom,
zmiluj sa nad našimi zosnulými predkami, odpusť im viny,
a nám pomôž, aby sme kráčali pred tebou vo svätosti a spravodlivosti.
Skrze Krista nášho Pána.
Amen.

Pán s vami.
I s duchom tvojím.

Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
Amen.
Iďte v mene Božom.
Bohu vďaka.

Zbor spieva pieseň k Panne Márii

Večerné stretnutie v Hoteli Roháč dňa 26.9.2008

Pohľad na účastníkov večerného stretnutia, fotografia dňa 26.9.2008Večer sa všetci účastníci kajúcnej pobožnosti stretli v Hoteli Roháč v Trstenej. Pohľad na rodinu Libora Trstenského, fotografia dňa 26.9.2008
Bola to prvá možnosť spoločného stretnutia a zoznamovania sa účastníkov stretnutia.
JUDr. Mikuláš Trstenský vyslovil myšlienku, že počas stretnutia sa všetci riadime myšlienkami olympijských hier. Zastavia sa všetky prípadné spory, hádky a nevraživosť. Zároveň informoval o plánoch prípravného výboru vydať o rode Trstenských knihu o ich histórii.

Vdp. František Trstenský spomenul svojho profesora, že v jeho knižnici nesmie nikdy chýbať najnovšie vydanie Svätého písma a jeho rodného jazyka. Vyslovil myšlienku, že v budúcnosti v knižniciach rodín Trstenských bude okrem týchto dvoch kníh, aj kniha o Histórii rodu Trstenských.

Program v sobotu dňa 27. septembra 2008

Hrob Msgr. Viktora Trstenského, fotografia dňa 26.9.2008Spoločná modlitba za Msgr. Viktora Trstenského, fotografia dňa 26.9.2008Ráno o 9.00 hod. sa uskutočnila spomienka na Msgr. Viktora Trstenského pri jeho hrobe na Cintoríne V poli v Trstenej. Účastníci sa spoločne pomodlili pri hrobe. Vdp. František Predniesol spomienkovú reč .

Mgr. Mária Trstenská predniesla nad hrobom báseň, fotografia dňa 26.9.2008Mgr. Mária Trstenská predniesla na počesť pápežského preláta slávnostnú báseň od Milana Rúfusa „Rázusovo torzo“.

Rázusovo torzo

(zbierka – Vážka 1998)

Kázal a kládol na srdce.
Sedľači bitej veky na dereši.
A z krivdy pošiel, z chatrče,
v nej iný než Boh nepoteší.

Básnik a kňaz.
Ten pánko v dedine
a v básni svätý za dedinou.
Chudobný pánko.
Však to jediné,
Čo bolo jeho bohatstvom
(i vinou),
bývala hrdá, rovná svieca ducha.
Nezlomne svoja, vedomá.

Nuž, ako ten, kto neposlúcha
nikoho okrem svedomia,
niesol si kríž.
A chutnal, čo je bieda,
príliš veľká na takú malú zem.

A celé roky všetci o tom vedia.
A iba teraz –
riedke ďakujem.

Koľko ich u nás takých bolo?
Koľko ich prešlo touto krajinou?
Tých holých bosých apoštolov.
Tých zašliapnutých vavrínov.

Položenie venca na hrob, fotografia dňa 26.9.2008Zapálenie sviečok na hrobe, fotografia dňa 26.9.2008Na záver účastníci zapálili na hrobe sviečky .Veronika Trstenská z Višňového a Tomáš Trstenský z Bratislavy položili veniec na hrob.

Kostol sv. Martina v Trstenej, fotografia dňa 26.9.2008V sobotu dňa 27. septembra 2008 o 10.00 hod. sa uskutočnila v Kostole sv. Martina v Trstenej sv. omša.

Jeho Excelencia biskup Andrej Imrich, fotografia dňa 27.9.2008Sv. omšu celebroval Jeho Excelencia biskup Andrej Imrich. Jeho Excelencia biskup Andrej Imrich bol vysvätený za kňaza 8. júna 1974. Do roku 1983 pôsobil ako kaplán v Rabči. Potom bol vymenovaný za správcu farností Zázrivá, kde pôsobil do roku 1985, Trstená, kde pôsobil do roku 1990 a Spišské Podhradie, kde pôsobil až do svojho vymenovania za biskupa. Za pomocného biskupa spišskej diecézy ho vymenoval pápež Ján Pavol II. dňa 4. júna 1992, a zveril mu titulárne sídlo Castellum Titulianum. Vysvätený za biskupa bol 11. júla 1992 v Spišskom Podhradí – Spišskej Kapitule biskupom Františkom Tondrom.
Vdp. Fr. Trstenský víta Jeho Excelenciu biskup Andrej Imrich, fotografia dňa 27.9.2008
Vdp. Marián Pánik koncelebruje Jeho Excelencii, fotografia dňa 27.9.2008Jeho Excelenciu biskupa Andrej Imrich v mene prítomných privítal Vdp. František Trstenský .

Jeho Excelencii biskupovi Andrejovi Imrichovi koncelebroval Vdp. Marián Pánik.

Pohľad z chóru kostola, fotografia dňa 27.9.2008Kostol sv. Martina v Trstenej bol zaplnený príslušníkmi rodu Trstenský a ich priateľmi.
Jeho Excelencia biskup Andrej Imrich pri homílii, fotografia dňa 27.9.2008V homílii Jeho Excelencia biskup Andrej Imrich poukázal na to kde má každý z nás skutočné korene v živote .

Prvé čítanie Ján Trstenský Francek Višňové, fotografia 27.9.2008Prvé čítanie mal Ján Trstenský Francek z Višňového. Druhé čítanie mala pani Monika Ševčíková rod. Trstenská Kavoň.

Prvú prosbu čítal Ing. Pavol Trstenský Paľko, fotografia 27.9.2008Prvú prosbu za Sv. cirkev a pápeža čítal Ing. Pavol Trstenský Paľko.

Druhú prosbu čítala Monika Ševčíková rod. Trstenská Kavoň, fotografia 27.9.2008Druhú prosbu za upevnenie viery a duchovné povolania čítala pani Monika Ševčíková rod. Trstenská Kavoň.

Tretiu prosbu čítal Ing. Peter Trstenský Kulla, fotografia 27.9.2008Štvrtú prosba za upevnenie rodín čítala Mgr. Mária Trstenská, fotografia 27.9.2008Tretiu prosbu za pokoj vo svete čítal Ing. Peter Trstenský Kulla.

Štvrtú prosba za upevnenie rodín a manželstiev čítala Mgr. Mária Trstenská Lipovská vetva z Bobrovníka.

Piatu prosbu za mládež čítala Barbara Trstenská Francek, fotografia 27.9.2008Piatu prosbu za deti a mládež čítala Barbara Trstenská Francek z Višňového.

Šiestu prosba za trpiacich, chorých a opustených čítala pani Jana Lepačková rod. Trstenská, fotografia 27.9.2008Siedmu prosba za zosnulých z rodu Trstenských čítal Pavol Trstenský Špirčák, fotografia 27.9.2008Šiestu prosba za trpiacich, chorých a opustených čítala pani Jana Lepačková rod. Trstenská.

Siedmu prosba za zosnulých z rodu Trstenských čítal Pavol Trstenský Špirčák.

Prinášanie obetných darov, fotografia 27.9.2008Prinášanie obetných darov a to chlieb, hrozno, erb mesta Trstená, erb rodu, fotografiu monsignora Trstenského, ruženec a tŕňovú korunu, kvety, miska s hostiami a ampulky s vodou a vínom na tácke.

Pán Mgr. Tomáš Kubica, fotografia 27.9.2008Počas sv. omše na organe hral pán Mgr. Tomáš Kubica organista v kostole sv. Martina v Trstenej.

Posvätenie zástav, fotografia 27.9.2008Jeho Excelencia biskup Andrej Imrich posvätil zástavy rodu.

Poďakovanie JUDr. Mikuláša Trstenského s manželkou, fotografia 27.9.2008Za všetkých príslušníkov rodu na konci sv. omše poďakoval Jeho Excelencii biskupovi Andrejovi Imrichovi JUDr. Mikuláš Trstenský s manželkou.

Poďakovanie Jeho Excelencii

Požehnanie od Jeho Excelencii biskupa Andreja Imricha, fotografia 27.9.2008Na záver sv. omše Jeho Excelencia biskup Andrej Imrich udelil všetkým prítomným požehnanie.

Spoločná fotografia účastníkov, fotografia 27.9.2008Po sv. omši nasledovalo spoločné fotografovanie za kostolom sv. Martina. Účastníci stretnutia sa spoločne fotografovali s JE pánom biskupom Andrejom Imrichom. Veríme, že táto spoločne pamätná fotografia poteší všetkých príslušníkov rodu Trstenský a ich priateľov.

Spoločná fotografia príslušníkov vetvy Trstenský - Kavoň, fotografia 27.9.2008Spoločná fotografia príslušníkov vetvy Trstenský – Francek, fotografia 27.9.2008Po spoločnom fotografovaní sa účastníci stretnutia fotografovali podľa vetiev rodu. Najpočetnejšia vetva rodu Trstenský Francek.

Ďalšia vetva rodu sa spoločne odfotografovala vetva Kavoň.

Spoločná fotografia príslušníkov vetvy Trstenský – Špirčák, fotografia 27.9.2008Spoločná fotografia príslušníkov vetvy Trstenský – Paľko, fotografia 27.9.2008Vetva rodu Trstenský – Špirčák žije najmä v Trstenej.

Vetva rodu Trstenský – Paľko patrí k najmenším vetvám rodu. Trstenský.

Spoločná fotografia príslušníkov vetvy Trstenský – Vojt, fotografia 27.9.2008Spoločná fotografia príslušníkov vetvy Trstenský z Bobrovníka, fotografia 27.9.2008Vetva rodu Trstenský – Vojt tiež žije najmä v Trstenej .

Vetva rodu Trstenská z Bobrovníka žije najmä v okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Banská Bystrica.

Spoločná fotografia príslušníkov vetvy Trstenský zo Sielnice, fotografia 27.9.2008Vetva rodu Trstenská zo Sielnice sa z Liptova rozšírila najmä do Martina, Považskej Bystrice a Bratislavy.
Po fotografovaní sa príslušníkov rodu Trstenský, sa fotografovali aj jednotlivé rodiny Trstenských.

Fotografia rodiny Vladimíra Trstenského z Trstenej, fotografia 27.9.2008Fotografia rodiny Vladimíra Trstenského z Trstenej.
Fotografia rodiny Petra Trstenského z Trstenej, fotografia 27.9.2008Fotografia rodiny Petra Trstenského z Trstenej.

Fotografia rodiny Jána Trstenského z Trstenej, fotografia 27.9.2008Fotografia rodiny Jána Trstenského z Trstenej.

Fotografia Ing. Kristíny Trstenskej z Bratislavy, fotografia 27.9.2008Fotografia Ing. Kristíny Trstenskej z Bratislavy pri rodovej zástave.

Po spoločnom fotografovaní sa účastníci stretnutia vydali k domu Msgr. Viktora Trstenského, kde prežil v Trstenej posledné roky života. V marci 2008 bola na jeho dome odkrytá pri príležitosti jeho nedožitých 100 rokov pamätná tabuľa.

Zástavy na čele sprievodu, fotografia 27.9.2008Sprievod sa pohol k domu Msgr. V. Trstenského, fotografia 27.9.2008Na čele sprievodu boli nesené zástavy rodu Trstenský. Za zástavami išla a hrala dychová hudba Oravanka z Trstenej.

Dychová kapela z Trstenej, fotografia 27.9.2008Účastníci sprievodu, fotografia 27.9.2008Pohľad na sprievod príslušníkov rodu Trstenský a ich priateľov bol veľmi uchvacujúci.

Pamätná tabuľa Msgr. Viktora Trstenského umiestnená na jeho dome v Trstenej, fotografia 27.9.2008Sprievod sa zastavuje pred pamätnou tabuľou Msgr. Viktora Trstenského umiestnenou na jeho dome v Trstenej.

Jeho Excelencia hovorí o diele Msgr. V. Trstenského, fotografia 27.9.2008Jeho Excelencia pán biskup Andrej Imrich pripomenul život a dielo Msgr. Viktora Trstenského.

Pohľad na zhromaždenie pred domov Msgr. Viktora Trstenského, fotografia 27.9.2008Pohľad na zhromaždenie účastníkov stretnutia pred domov Msgr. Viktora Trstenského v Trstenej.

JUDr. Mikuláš Trstenský kladie veniec k pamätnej tabuli, fotografia 27.9.2008Na záver zhromaždenia JUDr. Mikuláš Trstenský položil v mene účastníkov veniec k pamätnej tabuli na dome Msgr. Viktora Trstenského v Trstenej.

Príslušníci vetvy Trstenský zo Sielnice, fotografia 27.9.2008Po skončení obradu kladenia vencov sa pred domom Msgr. Viktora na pamiatku tejto udalosti spoločne odfotografovali príslušníci vetvy Trstenský zo Sielnice.
Príslušníci vetvy Trstenský – Kulla, fotografia 27.9.2008Spoločná fotografia príslušníkov vetvy rodu Trstenský ¬– Kulla.

Rodina Jána Trstenského z Višňového, fotografia 27.9.2008Následne sa pred pamätnou tabuľou fotografovali aj jednotlivé rodiny rodu Trstenský. Pred domom Msgr. Viktora Trstenského sa na pamiatku spoločne odfotila rodina Jána Trstenského z Višňového. Spoločne s nimi je aj brat Jána vdp. František Trstenský.

Rodina JUDr. Mikuláša Trstenského z Bratislavy, fotografia 27.9.2008Pred pamätnou tabuľou sa na pamiatku spoločne odfotografovala aj rodina JUDr. Mikuláša Trstenského z Bratislavy.

Rodina Hanky Trstenskej vydatej Ľužbeťákovej, fotografia 27.9.2008Spoločne sa odfotografovala aj rodiny Hanky Trstenskej vydatej Ľužbeťákovej s vdp. Františkom Trstenským.

Pán Stanislav Trstenský s manželkou a vdp. Fr. Trstenským, fotografia 27.9.2008Pán Stanislav Trstenský s manželkou a vdp. Františkom Trstenským.

Chlapci z rodu Kavoň a Vojt, fotografia 27.9.2008Fotografia na záver s nosičmi rodových zástav Norbert Trstenský Vojt a Andrej Trstenský Kovoň.

Hudba pred kultúrnym domom v Trstenej, fotografia 27.9.2008Po skončení kladenia vencov sa účastníci stretnutia odobrali do Domu kultúry v Trstenej, kde sa uskutočnila konferencia o rode Trstenský a Trstenej.

Slečna Zuzana Trstenská – Kavoň na prezentácii , fotografia 27.9.2008Účastníci konferencie sa prezentovali u Zuzany Trstenskej – Kavoň. Na prezentácii si mohli účastníci kúpiť spomienkové predmety na toto stretnutie.

Pán primátor mesta Trstená pán ing. Jozef Ďubjak, fotografia 27.9.2008Moderátor konferencie pán ing. Dušan Trstenský, fotografia 27.9.2008Konferenciu otvoril primátor mesta Trstená pán ing. Jozef Ďubjak. Poukázal na význam rodu Trstenský vo vývoji mesta Trstená. Konferenciu moderoval pán ing. Dušan Trstenský.

Slávnostnú báseň prednáša pani Mgr. Mária Trstenská, fotografia 27.9.2008Na úvod stretnutia predniesla slávnostnú báseň pani Mgr. Mária Trstenská od

Milana Rúfusa „Modlitba za Slovensko“

(zbierka – Nové modlitbičky 1994)

Viem jedno hniezdo.
Rád ho mám.
V ňom ako v Božej sieti
je mnoho otcov, mnoho mám
a mnoho, mnoho detí.

To hniezdo uvil Stvoriteľ.
A sám aj určil, komu:
Koho tam pozve prebývať
do človečieho domu,
Kto si bude smieť odomknúť
i zamknúť jeho bránu,
kto za pluhom krájať ako chlieb
zem, Bohom darovanú.

Viem jedno hniezdo, rád ho mám.
Hreje ma dňom i nocou,
vystlané mäkkou vravou mám
a mozoľami otcov.

Môj dobrý Bože, zhliadni naň.
Stráž nám ho neustále.
Ach, aspoň Ty ho, Veľký, chráň,
keď si ho stvoril malé.

Prednáša pán Denis Pongrácz, fotografia 27.9.2008Pán Denis Pongrácz analyzuje históriu rodu, fotografia 27.9.2008Prvú prednášku na konferencii predniesol pán Denis Pongrácz na tému: „História rodu Trstenský z Trstenej“.
Poukázal na skutočnosť, že je veľmi pravdepodobné, že rod Trstenský je priamym potomkom zakladateľov Trstenej. Urobil aj prierez históriou rodu a mesta Trstenej.

Doc. ThDr. František Trstenský, PhD., počas prednášky, fotografia 27.9.2008Pán Doc. ThDr. František Trstenský, PhD., predniesol prednášku „Budúcnosť, vízie, nádeje aj pre rod Trstenský a ich mladých príslušníkov“. Zdôraznil, že si treba zachovať to, čo sme dostali od našich predkov.

Doc. ThDr. František Trstenský, PhD., počas prednášky, fotografia 27.9.2008Ing. Dušan Trstenský vo svojom vystúpení poukázal na tému: „Osobné skúsenosti z pátrania po predkoch – poukázanie na niektoré špecifiká“, analyzoval problémy s ktorými sa môže stretnúť každý z nás pri pátraní po predkoch. Poukázal aj na množstvo prameňov, s ktorými pracoval, a ktoré uľahčujú skúmanie vlastnej histórie. Na záver zdôraznil, že všetky naše skutky sú stopou, ktorú zanechávame svojim potomkom.
Po vystúpení pána Ing. Dušana Trstenského nasledovala prestávka.

Mária Trstenská prednáša báseň, fotografia 27.9.2008Druhú časť konferencie otvorila Mgr. Mária Trstenská básňou Milana Rúfusa „Symboly“

Milan Rúfus „Symboly“

(zbierka – Po čom to chodíme 2001)
Náhlivo ide čas,
my sami za ním.
Ale
– symboly žijú v nás
a za nás žijú ďalej. –

Keď sa zem nad nami
zatvorí ako rana,
svedkovia neznámi
to rozpovedia za nás.

Akí sme žili tu
a čí sme pritom boli.
To potom stratené
už trochu menej bolí.

A živí s mŕtvymi
sa cítia: Nie sme sami.
A posielajú si
žiarivé telegramy.

Hudba ich počuje
a obraz vidí na ne.
– Budete ďalej žiť,
všetko je prichystané. –

 

Ing. Ján Lenčucha prednáša o obraze Panny Márie, fotografia 27.9.2008Ing. Ján Lenčucha vystúpil na tému „História obrazu trstenskej Panny Márie“. Poukázal na to, že nie je doteraz jasné, kde sa tento obraz nachádza, hoci existuje viacero teórií. Zdôraznil, že rozvoj Trstenej bol vždy spätý s Pannou Máriou a púťami v Trstenej.

Prednáša JUDr. Mikuláš Trstenský, fotografia 27.9.2008JUDr. Mikuláš Trstenský vystúpil na tému „Vplyv minulosti na budúcnosť rodu“. Vo svojom vystúpení sa snažil ukázať vplyv minulosti a súčasnosti rodu na jeho budúcnosť. I my píšeme našimi skutkami budúcnosť pre našich potomkov.

 

Predstavenie jednotlivých vetiev rodu

Pohľad na účastníkov konferencie, fotografia 27.9.2008Po referátoch a diskusii nasledovali vystúpenia jednotlivých zástupcov vetiev rodu Trstenský a prestavili svoje vetvy rodu. Informovali o tom, koľko príslušníkov vetvy žije, koľkí sú nositelia priezviska Trstenský alebo Trstenská, kde žijú a pracujú, a aké povolania vykonávajú.

 

Prednáša Ján Trstenský z Višňového, fotografia 27.9.2008Ako prvý vystúpil za vetvu Trstenský – Francek pán Ján Trstenský z Višňového pri Žiline. Vzhľadom na to, že vetva Francek je veľmi početná, sme ju rozdelili na dve časti, ktoré sme pracovne nazvali Francek I a Francek II. Táto vetva žije najmä na Orave v Trstenej a Tvrdošíne, a v okrese Žilina. Na Slovensku dňa 27. 9. 2008 žije z tejto vetvy rodu spolu 36 príslušníkov nesúcich priezvisko Trstenský alebo Trstenská.

 

Prednáša Ing. Dušan Trstenský z Banskej Bystrice, fotografia 27.9.2008Vetvu Trstenský – Liptovská z Bobrovníka predstavil Ing. Dušan Trstenský, z Banskej Bystrice.

Prednáša Ing. Dušan Trstenský z Banskej Bystrice, fotografia 27.9.2008Táto vetva žije najmä v okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Banská Bystrica. Poukázal na prechod tejto vetvy z regiónu Orava na Liptov. Uvedený prechod je stále predmetom skúmania. Táto vetva je spätá s vetvou Trstenský – zo Sielnice. Na Slovensku dňa 27. 9. 2008 žije z tejto vetvy rodu spolu 13 príslušníkov nesúcich priezvisko Trstenský alebo Trstenská.

 

Prednáša Ing. Pavol Trstenský z Martina, fotografia 27.9.2008Vetvu Trstenský – Paľko predstavil Ing. Pavol Trstenský z Martina. Táto vetva žije najmä v Martine a na Orave. Na Slovensku dňa 27. 9. 2008 žije z tejto vetvy rodu spolu 6 príslušníkov nesúcich priezvisko Trstenský alebo Trstenská Prezentácia Rodu Trstenský Paľko

 

Prednáša Mikuláš Trstenský z Trstenej, fotografia 27.9.2008Vetvu Trstenský – Kavoň predstavil Mikuláš Trstenský z Trstenej.Prednáša Mikuláš Trstenský z Trstenej, fotografia 27.9.2008 Táto vetva žije najmä na Orave v Trstenej, ale aj v okresoch Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Komárno, ale aj v Českej republike. Na Slovensku dňa 27. 9. 2008 žije z tejto vetvy rodu spolu 33 príslušníkov nesúcich priezvisko Trstenský alebo Trstenská..

 

Prednáša Ing. Rastislav Trstenský z Martina, fotografia 27.9.2008Vetvu Trstenský – Liptovská zo Sielnice predstavil Ing. Rastislav Trstenský z Martina. Poukázal na jej prechod z regiónu Orava na Liptov. Uvedený prechod je stále predmetom skúmania.

Prednáša Ing. Rastislav Trstenský z Martina, fotografia 27.9.2008Táto vetva žije najmä v Martine, Bratislave a Považskej Bystrici. Na Slovensku dňa 27. 9. 2008 žije z tejto vetvy rodu spolu 23 príslušníkov nesúcich priezvisko Trstenský alebo Trstenská.

 

Prednáša Pavol Trstenský z Trstenej, fotografia 27.9.2008Vetvu Trstenský – Špirčák predstavil Pavol Trstenský Prednáša Pavol Trstenský z Trstenej, fotografia 27.9.2008z Trstenej. Táto vetva žije najmä na Orave v Trstenej a v Tvrdošíne. Na Slovensku dňa 27. 9. 2008 žije z tejto vetvy rodu spolu 12 príslušníkov nesúcich priezvisko Trstenský alebo Trstenská.

 

Prednáša Ing. Peter Trstenský z Tvrdošína, fotografia 27.9.2008Vetvu Trstenský – Kulla predstavil Ing. Peter Trstenský z Tvrdošína. Prednáša Ing. Peter Trstenský z Tvrdošína, fotografia 27.9.2008Táto vetva žije najmä na Orave, a to v Tvrdošíne, Trstenej a Rabčiciach, ale aj v Žiline a v Bratislave. Na Slovensku dňa 27. 9. 2008 žije z tejto vetvy rodu spolu 27 príslušníkov nesúcich priezvisko Trstenský alebo Trstenská.

 

Prednáša Ján Trstenský z Trstenej, fotografia 27.9.2008Vetvu Trstenský – Vojt predstavil Ján Trstenský z Trstenej. Prednáša Ján Trstenský z Trstenej, fotografia 27.9.2008Táto vetva žije najmä na Orave v Trstenej a v Tvrdošíne. Ale jej príslušníci sú aj v mestách Žilina, Nitra a Handlová. Na Slovensku dňa 27. 9. 2008 žije z tejto vetvy rodu spolu 6 príslušníkov nesúcich priezvisko Trstenský alebo Trstenská.

 

Prednáša JUDr. Mikuláš Trstenský, fotografia 27.9.2008Vetvu Trstenský – Francek II predstavil JUDr. Mikuláš Trstenský z Bratislavy.104 Prednáša JUDr. Mikuláš Trstenský, fotografia 27.9.2008Táto vetva žije najmä v Bratislave, Trstenej, Pezinku, Banskej Bystrici. Na Slovensku žije z tejto vetvy rodu dňa 27. 9. 2008 spolu 18 príslušníkov rodu nesúcich priezvisko Trstenský alebo Trstenská. Časť vetvy žije aj v USA, kde si zmenili meno na Tresten. V USA pravdepodobne žijú aj potomkovia Ignáca Trstenského, ale zatiaľ sa nám nepodarilo s nimi skontaktovať.

Pozdravné listy z USA

JUDr. Mikuláš Trstenský číta pozdravné listy, fotografia 27.9.2008I. Stretnutie rodu Trstenský a ich priateľov pozdravili listami aj príslušníci rodu z USA. Prítomných účastníkov o osude príslušníkov rodu Trstenský v USA informoval JUDr. Mikuláš Trstenský

Michael Hnatov so synmi, fotografia 2004Ako prvý sa prečítal list od pána Michael Emil Hnatova. Pán Michael Emil Hnatov žije a pracuje v New Yorku v USA ako fotograf.Potomkovia Kataríny Trstenskej nar. 1894 žijúci v USA, fotografia 2005 Je potomok Kataríny rod. Trstenskej, sestry Msgr. Viktora Trstenského. Pán Michael Emil Hnatov patrí do vetvy Trstenský Francek.

Pozdravný list od Michaela Hnatova rodu Trstenský.

To The Trstensky Family,

We, the grandchildren of Katrina Trstenska (Hnatov) extend our warmest greetings. All of us regret being unable to attend this first gathering of the Trstensky clan, but please know that we are here, in warmth and spirit. Someday we hope to be able to meet each and every one of you. May God bless this family, as He has done for these many years.

Michael Emil Hnatov
Catherine (Hnatov) Futterman
Matthew Viktor Hnatov
Martin Joseph Hnatov
Diana Hnatov
Mark William Hnatov
Maria (Hnatov) LoRe
Elizabeth (Hnatov) Lockhart

On a personal note, I wish to thank Mikulas Trstensky for arranging this family gathering and for keeping the American cousins connected with their heritage.

September 2008
Michael Emil Hnatov

Kamil Tresten a syn William, fotografia 1988Joseph Tresten s manželkou Leigh Anne, fotografia 2007Druhý list zaslal stretnutiu pán Kamil Joseph Tresten. Pán Kamil Joseph Tresten (nar. 1926) je potomok Jozefa Trstenského (nar. 1899), ktorý bol bratom Msgr. Viktora Trstenského (nar. 1906) a Kataríny Trstenskej (nar. 1894).

William Tresten s manželkou Chris, fotografia 2007Pán Kamil Joseph Tresten žije v USA v štáte Texas. Má dvoch synov a to: Jozeph a William.Bratia Kamil a William Tresten v Prahe, fotografia 1988
V roku 1960 si spolu s bratom Williamom (nar. 1925) zmenili priezvisko z Trstenský na Tresten.

Pozdravný list rodu Trstenský od rodiny Tresten

Dear Family Trstensky,

Loving greetings to all of you as you gather in Trstena. This message comes to you from your American relatives, the families of Kamil and William, the sons of Joseph and Margaret Trstensky.

This is a historic meeting of the Trstensky family, and one we wish we could have been able to attend. It would have been our pleasure to meet so many of our relatives in Slovakia and to share stories of our lives.

My brother and I and our families were honored and pleased to spend time with Uncle Victor on two of his visits to America. Our family also enjoyed meeting cousin Zita when she, too, visited our family in the USA.

My brother and I, with our wives, Marie and Adele, were happy to meet some of you in Trstena and in Bratislava when the four of us visited Uncle Victor in 1988. Uncle Victor and cousin Zita met us at the airport, and we later met Zita’s brothers, Eyon and Libor, and more good cousins. That was my first trip back to my homeland which I left as a small child. It was a deeply moving and personal visit, one I will remember for the rest of my life. William, Marie, Adele and I will always recall our visit as a time spent with kind and generous relatives in a beautiful country with strong family and religious ties.

On behalf of my brother and all of our family members, I extend our best wishes to all of you on this special meeting of the Trstensky family. May this reunion continue to strengthen the bond among the family. I also offer a prayer that our children will always treasure family and cherish our heritage.

With love from your American family, I send sincere regrets that we cannot be there to enjoy this important occasion.

25. September 2008
Kamil Joseph Tresten

As a postscript, my brother and I would be so happy to receive some news of the family meeting.

Odovzdávanie rodových zástav

Záverečnú časť otvoril Ing. Dušan Trstenský. Počas tejto časti sa odovzdajú rodové zástavy do úschovy farnosti a mesta. Na záver sa prečíta list potomkom rodu.

Príhovor Doc. Fr. Trstenského Zástava a rod, fotografia 27.9.2008Prvú rodovú zástavu odovzdával farnosti Trstená Pán doc. ThDr. František Trstenský, PhD.Odovzdávanie zástavy farnosti Trstená, fotografia 27.9.2008 Zdôraznil význam zástavy napr. v boji, kde zástava išla na čele vojska. Zástava rodu Trstenský bude pre nás ako identifikačný znak. Nech nám pripomína, že niekde patríme, že sme niekde zaradení. Následne zástavu odovzdal do rúk pána farára ThLic. Ing. Jaroslava Chovanca.

Príhovor pána farára z Trstenej J. Chovanca, fotografia 27.9.2008Pán farár prevzal zástavu rodu a povedal, že nájde v kostole pekné miesto, aby symbolizovala, že rod Trstenský patrí vždy do Trstenej. Povedal, že príslušník rodu môže byť kdekoľvek vo svete, ale Vaše priezvisko Vás prezradí, kde patríte. Druhú rodovú zástavu odovzdával mestu Trstená JUDr. Mikuláš Trstenský do rúk pána primátora Trstenej Ing. Jozefa Ďubjaka. Za všetkým prítomných poďakoval pánovi primátorovi za podporu stretnutia a poprosil ho, aby zástavu používalo nielen pri významných stretnutiach rodu, ale aj mesta.

Pán primátor prevzal zástavu rodu do úschovy, fotografia 27.8.2008Pán primátor Trstenej Ing. Jozef Ďubjak prijal zástavu rodu. Povedal, že je to výzva aj pre ostatné rody žijúce v Trstenej, aby sa zaujímali o svoju históriu. Ubezpečil príslušníkov rodu, že nájdu dôstojné miesto pre zástavu na obecnom úrade.

Čítanie posolstva potomkom Ing. D. Trstenský, fotografia 27.8.2008Na záver oficiálnej časti stretnutia prečítal Ing. Dušan Trstenský „Posolstvo potomkom obyvateľov Trstenej a potomkom rodu Trstenský prijatom na stretnutí príslušníkov rodu Trstenský a ich priateľov dňa 27.9.2008“

Posolstvo

My, všetci príslušníci rodu Trstenský, ich príbuzní a priatelia spoločne vkladáme odkaz našej generácie s dokumentmi o rode Trstenský, o histórii a súčasnosti mesta Trstenej a jej obyvateľoch do veže rímskokatolíckeho kostola sv. Martina pre ďalšie storočia so žiadosťou, aby ste po otvorení tejto schránky v budúcnosti dokumenty použili pre poznanie našej spoločnej histórie, doplnili o veci z Vášho života, a opäť uložili na pôvodné miesto na pamiatku našim, ale aj Vašim potomkom.

Vážení potomkovia!

V dňoch 26. až 28. septembra 2008 sa v Trstenej na Orave uskutočnilo I. stretnutie príslušníkov rodu Trstenský, ich príbuzných a priateľov. Uskutočnenie stretnutia v roku 2008 nie je náhodné. Rok 2008 je z pohľadu príslušníkov rodu Trstenský významný najmä z dvoch dôvodov:
1) V januári roku 1638 bola rodu Trstenský udelená cisárom a uhorským kráľom Ferdinandom III. armálna listina, na základe ktorej bol šoltýsky rod Trstenský povýšený do šľachtického stavu (nobilis). Znamená to, že v januári 2008 uplynulo od tejto udalosti 370 rokov.
2) Dňa 28.3.2008 sme si všetci pripomenuli nedožité sté výročie narodenia významného rodáka, a aj predstaviteľa rodu Trstenský, pápežského preláta Msgr. Viktora Trstenského.

Spoločne sme sa stretli a spomínali na minulosť a zamysleli sme sa nad budúcnosťou. Takto sme si chceli uctiť našich predkov a našim deťom sprítomniť minulosť predkov pre poučenie potomkov. Veríme, že hrdosť na minulosť rodiny, na minulosť rodu a mesta pestuje aj hrdosť na Slovensko, ale aj na našu spoločnú Európu.

Vážení občania Trstenej, príslušníci rodu Trstenský, naši priatelia!

Dnes hrdo konštatujeme, že mesto Trstená, na histórii ktorej sa rod Trstenský tiež podieľal, patrí medzi rozvíjajúce sa oblasti Slovenska s bohatou históriou. Spoločne veríme, v peknú a perspektívnu budúcnosť mesta Trstená.

Preto dnes spoločne prosíme a pri vkladaní tohto listu a dokladov do veže kostola sv. Martina pre potomkov sa spoločne modlíme za naše spoločné dedičstvo predkov, za snahu nás všetkých o krajšiu Trstenú a za úsilie našich potomkov v nasledujúcich storočiach o jej ďalší rozvoj.

Posolstvo prijaté v Trstenej dňa 27. septembra 2008 účastníkmi I. stretnutia.

Predmety uložené spolu s týmto odkazom:

1) Čísla Trstenského hlasu prinášajúce správu o stretnutí rodu Trstenský.
2) Pozvánka na I. stretnutie príslušníkov rodu Trstenský, ich príbuzných a ich priateľov.
3) Plagát informujúci o I. stretnutí príslušníkov rodu Trstenský, ich príbuzných a priateľov.
4) Spoločná fotografia účastníkov stretnutia.
5) DVD s informáciami o rode Trstenský
6) Referáty prednesené na I. stretnutí príslušníkov rodu Trstenský
7) Mince Slovenskej republiky 1, 2, 5 a 10 Sk.
8) Odznak – erb rodu.

Prítomní účastníci aklamáciou schválili navrhnutý text. Uvedený odkaz bude vložený a zamurovaný po vybratí vhodného miesta vo veži Kostola sv. Martina v Trstenej.

Spoločensko-kultúrna časť

fotografia 27.8.2008Príslušníci vetvy Trstenský Paľko, fotografia 27.8.2008Po skončení oficiálnej časti sa začala spoločensko-kultúrna časť.

Príslušníci rodu a ich priatelia sa usadili k stolom podľa vetiev.

Príslušníci vetvy Trstenský Kavoň, fotografia 27.8.2008Príslušníci vetvy Trstenský Vojt, príslušníci vetvy Trstenský Paľko, príslušníci vetvy Trstenský Kavoň.

Celú spoločensko-kultúrnu časť výborne moderoval a o hudbu sa staral pán Ľubomír Fedorák, vedúci Mestského kultúrneho strediska v Trstenej.

Harmonikár z Trstenej pán Štefan Zboja, fotografia 27.9.2008Najstarší účastník stretnutia pán Martin Trstenský nar. 1925, fotografia 2008Dobrú pohodu na harmonike svojou hudbou vytváral výborný harmonikár z Trstenej pán Štefan Zboja.
Najstarším účastníkom podujatia z rodu Trstenský bol pán Martin Trstenský nar. 1925.

Dobrá nálada a zábava, fotografia 27.9.2008Príslušníčky rodu Trstenský, fotografia 27.9.2008Pohľad na mladých príslušníkov rodu, fotografia 27.9.2008Pohľad na mladých príslušníkov rodu, fotografia 27.9.2008Príslušníci rodu Trstenský a ich priatelia vedie nielen tvrdo pracovať, ale sa ja zabaviť, o čom svedčia nasledujúce fotografie.

Je veľmi potešiteľné, že aj mladá generácia sa v hojnom počte zúčastnila stretnutia a prispela k úspechu nášho spoločného podujatia.

 

Pohľad na mladé príslušníčky rodu, fotografia 27.9.2008 Manželia Krumpelovci a Mikuláš Trstenský s otcom Martinom, fotografia 27.9.2008 Zábava pokračuje, fotografia 27.9.2008

 

 

Odkazy:
Článok v novinách MY – Popri Biblii aj kniha o ich rode…

Uloženie posolstva potomkom vo veži Kostola sv. Martina v Trstenej

Všetci si pamätáme krásne chvíle, ktoré sme spolu prežili na I. Stretnutí príslušníkov rodu Trstenský a ich priateľov v dňoch 26. až 28. septembra 2008 v Trstenej na Orave.

Kostol sv. Martina v Trstenej, Fotografia 2.8.2010, autor Juraj TrstenskýNa tomto stretnutí sa účastníci stretnutia dohodli, že uložia „Posolstvo potomkom obyvateľov Trstenej a potomkom rodu Trstenský“ do veže Kostola sv. Martina v Trstenej.

Všetkým príslušníkom rodu Trstenský boli rozoslané pozvánky na uloženie Posolstva a scenár uloženie Posolstva.
O konaní podujatia boli obyvatelia Trstenej informovaní aj plagátom.

Príslušníci rodu Trstenský a ich priatelia pripravili uloženie „Posolstva potomkom“ vo veži Kostola sv. Martina v Trstenej v sobotu dňa 11. decembra 2010.

Ráno v sobotu dňa 11. decembra 2010 o 9. 00 hod. si spoločne pripomenieme pamiatku msgr. Viktora Trstenského na cintoríne V poli v Trstenej pri jeho hrobe (zomrel 7. decembra 2006). Príhovor za rod a modlitbu prednesie doc. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.

O 9.30 sa presunú účastníci do kostola sv. Martina v Trstenej, kde bude pri vstupe do kostola pripravené „Posolstvo“, ktoré bude podpísané prítomnými. Každý kto podpíše „Posolstvo“, dostane jeden exemplár kópie „Posolstva“, ktoré podpísal.

O 10.00 hod. bude začiatok zádušnej svätej omše. Sv. omšu bude slúžiť za všetkých zomrelých príslušníkov rodu vdp. František Trstenský.

Pod oltárom bude uložené tabuľka informujúca o mieste uloženia, a predmety, ktoré vložíme do pripraveného tubusu.

Tabuľka roduTubus v ktorom bude uložené Posolstvo

 1. Tabuľka ktorá označí zamurované miesto so znakom rodu a nadpisom Fam. Trstensky, A.D. MMVIII.
 2. Tubus s nadpisom Fam. Trstensky, A.D. MMVIII.
 3. Fotokópia Armálnej listiny rodu Trstenský, jej latinský prepis a slovenský a anglický preklad listiny.
 4. Posolstvo podpísané účastníkmi.
 5. Čísla Trstenského hlasu prinášajúce správu o stretnutí rodu Trstenský.
 6. Pozvánka na I. stretnutie príslušníkov rodu Trstenský, ich príbuzných a ich priateľov.
 7. Plagát informujúci o I. stretnutí príslušníkov rodu Trstenský, ich príbuzných a priateľov.
 8. Spoločná fotografia účastníkov stretnutia.
 9. Mince Slovenskej republiky 1, 2, 5 a 10 Sk.
 10. Odznak – erb rodu.
 11. Mince Európskej únie 1 a 2 EURO so znakom Slovenskej republiky.
 12. Pozvánka na uloženie „Posolstva“ s programom dňa 11. decembra 2010.

Mikuláš Trstenský pripravuje miesto uloženia posolstvaPo skončení pobožnosti mladí príslušníci rodu Trstenský odnesú predmety do veže. Po príhovore vdp. Františeka Trstenského bude tubus uložený na miesto. Následne zamurovaný a na miesto zamurovania bude pripevnená tabuľka s nadpisom Fam. Trstensky, A.D. MMVIII.Tubus a tabuľka

Vzhľadom na malý priestor vo veži sa uloženie a zamurovanie „Posolstva“ bude prenášať do kostola, kde si proces uloženia môžu prítomní pozrieť na plátne.

Hotel Roháč, fotografia 3.8.2010, autor Juraj TrstenskýPo skončení tejto slávnostnej časti sa prítomní stretnú v hoteli Roháč v Trstenej na malé pohostenie.

Denis Pongrácz a Mikuláš Trstenský pri kontrole tubusu, fotografia dňa 28.11.2010Denis Pongrácz a Mikuláš Trstenský pri kontrole tubusu, fotografia dňa 28.11.2010

II. Stretnutie príslušníkov rodu