Zaujímavé odkazy na internete

Odkazy na príslušníkov rodu Trstenský:

www.linkpendium.com/genealogy/USA/sur/surc-T/surc-Trs/sur-Trstensky/

sk.wikipedia.org/wiki/Viktor_Trstensk%C3%BD

www.kapitula.sk/trstensky/

ff.ku.sk/index.php?prem=j_trstensky&page=./profil/profil.f&menu
=./profil/profil.m

http://www.healthquest-fitness.com/LOST/WeightLossWinners.pdf

http://www.sergeantsville.org/history.htm

http://www.healthquest-fitness.com/Newsletter/EOM.htm

http://www.webfh.com/fh/obituaries/obituary.cfm?o_id=83853&fh_id=10327

http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GSln=Trstensky&GRid=1263373&

http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GSln=Trstensky&GRid=1263372&

http://ssdi.rootsweb.com/cgi-bin/ssdi.cgi?lastname=Trstensky&firstname=&nt=exact

http://findaperson.canada411.ca/10649/search/FindPerson?
firstname_begins_with=1&firstname=&name=Trstensky&city_zip
=&state_id=Canada&x=70&y=19

http://www.chausa.org/Pub/TopNav/AboutCHA/CHABoard/

http://jtv.webpark.sk/

Odkazy na mesto Trstená a Oravu:

www.trstena.sk

mesto.sk/trstena/

www.orawa.sk/trstena

www.crwflags.com/fotw/flags/sk-trste.html

ocuhladovka.orava.sk/html/dejiny_farnosti.htm

Odkazy na históriou uhorskej šľachty:

www.slachta.com

www.esterhazy.at/kultur/PalatinNikolaus.htm

Genealógia:

www.genealogy-heraldry.sk

www.genealogy.euweb.cz

www.hrc.sk

www.kosztolanyi.com

www.ellisislandrecords.org

www.collectionscanada.ca

www.genealogy.com

www.genealogienetz.de

www.genealogie.fr

www.jewishgen.org

Heraldika:

www.heraldika.kulna.cz

kazi.webz.cz/sr/heraldika.htm

www.kbs.sk

www.civil.gov.sk/ARCH/nove/heraldika.htm

http://www.genealogy-heraldry.sk/slo/adr.html