Fotogaléria

Na uvedenej stránke by sme chceli uverejňovať rôzne fotografie z histórie rodu Trstenský. Budeme ich uverejňovať v chronologickej postupnosti a pokúsime sa doplniť aj informácie o vzniku fotografie.

Spoločné fotografie

Spoločné fotografie

Dcéry Márie Kohútovej rod. Trstenskej nar.1903, Johana a Žofia, fotografia asi 1950Fotografia vznikla 4. júla 2008 v Trstenej v hoteli Roháč pri príležitosti 3. stretnutia prípravného výboru.

 

Na fotografii sú:

 1. Ján Trstenský, Višňové, Žilina, Vetva Trstenský – Francek I,
 2. Doc. ThDr. František Trstenský, PhD., Vetva Trstenský – Francek I, brat Jána (1)
 3. Ing. Pavol Trstenský, Martin, Vetva Trstenský – Paľko,
 4. Ján Trstenský, Trstená, Vetva Trstenský – Vojt,
 5. JUDr. Mikuláš Trstenský, Bratislava, Vetva Trstenský – Francek II,
 6. Mikuláš Trstenský, Trstená, Vetva Trstenský – Kavoň,
 7. Pán Denis Pongrácz,
 8. Ing. Dušan Trstenský, Banská Bystrica, Vetva Trstenský Liptov Bobrovník, Jalovec,
 9. Ing. Peter Trstenský, Tvrdošín, Vetva Trstenský – Kula,
 10. Pavol Trstenský, Trstená, Vetva Trstenský – Špirčák.

Spoločná fotografia príslušníkov rodu Trstenský, fotografia 27.9.2008Spoločná fotografia príslušníkov rodu Trstenský a ich priateľov vznikla dňa 27. septembra 2008 v Trstenej za kostolom sv. Martina. V strede sedí JE biskup Andrej Imrich.

Vetva rodu Trstenský - Francek

Vetva rodu Trstenský – Francek

Jozef Trstenský (1860) s rodinou, fotografia 1926Táto fotografia vznikla v roku 1926 v Trstenej. Vznikla asi pri príchode alebo odchode Kataríny (Katherine) do USA.

Vetva rodu Trstenský - Kavoň

Vetva rodu Trstenský – Kavoň

Fotografie jednotlivých členov Vetvy Trstenský Kavoň

Dcéry Márie Kohútovej rod. Trstenskej nar.1903, Johana a Žofia, fotografia asi 1950Fotografia vznikla v asi v roku 1950 alebo 1951 v dedine Alekšince. Kvôli výstavbe Oravskej priehrady a po zaplavení dediny Ústie (dnes je táto dedina stále zaplavená Oravskou priehradou) sa rodina Márie Kohútovej rod. Trstenskej nar.1903 odsťahovala do Alekšiniec, kde potom žili celý život.

Na fotografii sú:

 1. Johana nar. 24. 12. 1926, dcéra Márie Kohútovej
 2. Dcéra Johany Helena
 3. Mária Kohútová rod. Trstenská nar. 1903
 4. Žofia nar. 16.1.1933 dcéra Márie Kohútovej
 5. Dcéra Žofia Jana

 

Vnučky Márie Kohútovej rod. Trstenskej nar.1903Fotografia vznikla asi v roku 1960 alebo 1961.

Na fotografii sú vnučky Márie Kohútovej rod. Trstenskej nar.1903:

 1. Viera
 2. Jozefína
 3. Neznáma
 4. Jana
 5. Mária
Spoločné fotografie Vetvy Trstenský Kavoň

Stretnutie rodu Trstenský vetva Kavoň, fotografia september 2008Na fotografii sú príslušníci Vetvy rodu Trstenský Kavoň. Fotografia vznikla dňa 27. septembra 2008 v Trstenej za Kostolom sv. Martina, po spoločnom fotografovaní všetkých účastníkov stretnutia.

Na fotografii sú:

 1. Klaudia Zapletalová vyd. Urbanová nar. 1975
 2. Anton Trstenský nar. 1963
 3. Dominika Trstenská nar. 1994 (dcéra Martina nar. 1958)
 4. Zapletal Milan (manžel Valérie) nar. 1949
 5. Katarína – Sofia Urbanová (dcéra Klaudie Urbanovej) nar. 2007
 6. Martin Trstenský nar. 1958
 7. Alena Hrachovcová rod. Trstenská nar. 1956
 8. Lenka Hrachovcová (dcéra Aleny) nar. 1981
 9. Jana Trstenská rod. Vojtasová nar. 1962
 10. Valéria Zapletalová rod. Trstenská nar. 1952
 11. Mikuláš Trstenský nar. 1961
 12. Martin Trstenský nar. 1925
 13. Oľga Löbbová rod. Trstenská nar. 1949
 14. Blanka Šefčíková (dcéra Moniky) nar. 1979
 15. Monika Šefčíková rod. Trstenská nar. 1955
 16. Veronika Šefčíková (dcéra Moniky) nar. 1987
 17. Anna Trstenská rod. Lepačková nar. 1958
 18. Janka Trstenská (dcéra Martina nar. 1958) nar. 1990
 19. Anna Trstenská (dcéra Martina nar. 1958) nar. 1982
 20. Michal Trstenský nar. 1982
 21. Juraj Jiří Hrachovec (manžel Aleny ) nar. 1955
 22. Juraj Löbb nar. 1945
 23. Martin Zembiak nar. 1955 vnuk Vikórie Jankolovej rod. Trstenská
 24. Andrej Trstenský (syn Martina nar. 1958) nar. 1991
 25. Štefan Šefčík (manžel Moniky) nar. 1952
 26. Katarína Zembiaková (dcéra Martina Zembiaka) nar. 1988
Sobáš a svadba Michal Trstenský a Lea

Dňa 30. mája 2009 sa ženil Michal Trstenský (nar. 1982) a Lea rod. Dzureková (nar. 29.11.1983). Lea rod. Dzureková je vnučka Márie Dzurekovej rod. Trstenská z vetvy Trstenský – Paľko).

Ženích s mamou, fotografia máj 2009Nevesta s otcom, fotografia máj 2009

 

 

 

Sobáš sa uskutočnil v Kostole sv. Martina v Trstenej. Mladomanželov zosobášil vdp. ThLic. Ing Jaroslav Chovanec.

Vdp. ThLic. Ing. Jaroslav Chovanec, fotografia máj 2009Mladomanželia pred oltárom, fotografia máj 2009Mladomanželia a ich svedkovia, fotografia máj 2009Nevestino „Áno“, fotografia máj 2009Sľub vernosti, fotografia máj 2009

 

 

 

 

 

 

Rodičia ženícha manželia TrstenskíRodičia mladomanžela sú pán Mikuláš Trstenský (nar. 1961) a pani Johana rod. Vojtašová (nar. 1962).

Rodičia nevesty manželia DzurekovciRodičia nevesty sú pán Vladislav Dzurek (nar. 1959) a pani Ľudmila Dzureková rod. Drevenáková (nar. 1962).

Svadobný deň 30.5.2009Svadobný deň 30.5.2009Svadba sa uskutočnila v Kultúrnom dome v Trstenej.

Sobáš a svadba Michal Trstenský a a Eva rod. Kuráňová

Dňa 13. júna 2009 sa ženil Michal Trstenský (nar. 7. mája 1983) a Eva rod. Kuráňová (nar. 6. júla 1984).

Pastoračné centrum v Ústí nad Priehradou, fotografia jún 2009Vdp. Branislav Kožuch, fotografia 13. jún 2009Sobáš sa uskutočnil v Pastoračnom centre v Ústí nad Priehradou. Mladomanželov zosobášil vdp. Branislav Kožuch.

 

Mladomanželia pred oltárom, fotografia 13. jún 2009Mladomanželovo „Áno“, fotografia 13. jún 2009Sľub vernosti, fotografia 13. jún 2009

 

 

 

Rodičia ženícha manželia Trstenskí, fotografia 13. jún 2009Rodičia mladomanžela sú pán Milan Trstenský (nar. 1947) a pani Jana Trstenská rod. Laurincová (nar. 1950).

Rodičia nevesty manželia Kuráňovci, fotografia 13. jún 2009Rodičia nevesty sú pán Ľudovít Kuráň (nar. 1956) a pani Mária Kuráňová rod. Vojtasová (nar. 1961).

Svadobný deň fotografia 13. jún 2009Svadobný deň fotografia 13. jún 2009Svadba sa uskutočnila v Pastoračnom centre v Ústí nad Priehradou.

Vetva rodu Trstenský - Vojt

Vetva rodu Trstenský – Vojt

Stretnutie rodu Trstenský vetva Vojt, fotografia september 2008Na fotografii sú príslušníci Vetvy rodu Trstenský Vojt. Fotografia vznikla dňa 27. septembra 2008 v Trstenej za Kostolom sv. Martina, po spoločnom fotografovaní všetkých účastníkov stretnutia.

Na fotografii sú:

 1. Martin Nekoranec nar. 1976 syn Márie Nekorancovej
 2. Lucia Barnasová nar. 1982 dcéra Oľgy Mitanovej
 3. Oľga Mitanová nar. 1957
 4. Mária Nekorancová nar. 1954
 5. Peter Lepáček nar. 1964
 6. Irena Trstenská rod. Plevjaková nar. 1962
 7. Marian Gocman nar. 1976 syn Pauly Gocmanovej
 8. Ján Trstenský nar. 1990 syn Jána Trstenského
 9. Paula Gocmanová nar. 1952
 10. Emília Mecová nar. 1943
 11. Michaela Nekorancová nar. 1998 vnučka Márie Nekorancovej
 12. Jana Lepáčková nar. 1964
 13. Anna Kolenová nar. 1961
 14. Dominika Nekorancová nar. 1996 vnučka Márie Nekorancovej
 15. Norbert Trstenský nar. 1992 syn Jána Trstenského
 16. Ján Trstenský nar. 1964
Vetva rodu Trstenský - Kulla

Vetva rodu Trstenský – Kulla

Príslušníci Vetvy rodu Trstenský – Kulla, fotografia rok 2008Na fotografii sú príslušníci Vetvy Trstenský – Kulla. Fotografia vznikla dňa 27. septembra 2008 v Trstenej pred domov Msgr. Viktora Trstenského v Trstenej.

 

 1. Henrieta Trstenská, nar. 1986
 2. Juraj Trstenský, nar. 1964
 3. Patrik Baroš nar. 1991 – syn Eleny Barošovej rod.Trstenskej
 4. Ing. Peter Trstenský, nar. 1959
 5. Doc. Ing. Darina Palúšová rod. Trstenská nar. 1940
 6. Prof. Ing. Dušan Trstensky, DrSc., nar. 1939
Vetva rodu Trstenský - Špirčák

Vetva rodu Trstenský – Špirčák

Rodina Trstenská s prímením Špirčák, fotografia je z roku 1964Fotografia vznikla v Trstenej v roku 1964 pri príležitosti odpustovej slávnosti, sviatok pani Márie Škapularskej.

 

Na fotografii sú:

 1. Ján Trstenský (*8.marca 1898).
 2. Mária Trstenská rod. Kuráňová (*8.decembra 1904, manželka Jána.
 3. Ján Trstenský (*27.septembra 1927).
 4. Helena Trstenská (*14.apríla 1958).
 5. Margita Trstenská rod. Parížová (*11.novembra 1935).
 6. Viera Trstenska vydatá Urlichová (nar. 4.februára1961).
 7. Irena Janotíková rod. Parížová (*6.júna 1944).

 

Stretnutie rodu Trstenský vetva Špirčák, fotografia september 2008Na fotografii sú príslušníci Vetvy rodu Trstenský Špirčák. Fotografia vznikla dňa 27. septembra 2008 v Trstenej za Kostolom sv. Martina, po spoločnom fotografovaní všetkých účastníkov stretnutia.

Na fotografii sú:

 1. Eva Trstenská vyd. Trstenská nar. 1971
 2. Jakub Trstenský nar. 1997
 3. Ján Trstenský nar. 1963
 4. Helena Trstenská vyd. Grónska nar. 1958
 5. Karin Trstenská nar. 2002
 6. Margita Trstenská rod. Parížová nar. 1935
 7. Lucia Trstenská nar. 2001
 8. Anna Trstenská rod. Šuriňáková nar. 1970
 9. Timea Trstenská nar. 2007
 10. Pavol Trstenský nar. 1968
Vetva rodu Trstenský - Paľko

Vetva rodu Trstenský – Paľko

Vetva rodu Trstenský - PaľkoNa fotografii sú príslušníci Vetvy rodu Trstenský – Paľko. Fotografia vznikla dňa 27. septembra 2008 v Trstenej za Kostolom sv. Martina, po spoločnom fotografovaní všetkých účastníkov stretnutia.

Na fotografii sú:

 1. Dana Erdelyiová, rod, Trstenská, nar. 26.2.1982, dcéra Pavla a Márie rod. Strapcovej.
 2. Michal Erdelyi, manžel Dany Erdelyiovej, rod, Trstenskej, nar. 7.6.1974.
 3. Slavomír Kanas, nar. 15.5.1996, syn Ľudovíta Kanasa a Anny rod. Trstenskej nar. 22.4.1961.
 4. Ľudovít Kanas, nar. 6.1.1959, manžel Anny rod. Trstenskej nar. 22.4.1961.
 5. Ján Kanas, nar. 6.10.1994, syn Ľudovíta Kanasa a Anny rod. Trstenskej nar. 22.4.1961.
 6. Vladislav Dzurek, nar. 3.1.1959 ,syn Viktora Dzureka a Márie rod. Trstenskej, nar. 20.8.1920.
 7. Anna Kanasova, rod. Trstenská, nar. 22.4.1961.
 8. Gréta Ujčeková, rod. Dzureková, nar. 21.1.1950, dcéra Viktora a Márie rod. Trstenskej, nar. 20.8.1920.
 9. Lea Trstenská rod. Dzureková nar. nar. 29.11.1983, dcéra Vladislava Dzureka a Ľudmily Dzurekovej rod. Dreveňákovej
 10. Ľudmila Dzureková rod. Dreveňáková, nar. 26.10.1962, manželka Vladislava Dzureka.
 11. Ing. Pavol Trstenský, nar. 5.7.1955
 12. Michal Erdelyi, nar. 28.8.2006, syn Michala a Dany rod. Trstenskej.
 13. Marta Loffayová, rod. Dzureková, nar. 12.9.194, dcéra Viktora a Márie rod. Trstenskej.
 14. Helena Kompanová, rod. Trstenská, nar. 30.4.1954.
 15. Ing. Ján Kompan, nar. 25.3.1955, manžel Heleny rod. Trstenskej.
 16. MUDr. Ján Kompan, nar. 10.1.1984, syn Heleny rod. Trstenskej.
 17. Mária Trstenská, nar. 8.9.1955, rod. Strapcová. manželka Ing. Pavla Trstenského.
Vetva rodu Trstenský - Liptovská vetva z Bobrovníka

Vetva rodu Trstenský

Tu si vetva rodu Trstenský bude vkladať svoje fotografie.

Vetva rodu Trstenský - Liptovská vetva zo Sielnice

Vetva rodu Trstenský – Liptovská vetva zo Sielnice

Rodina Trstenská liptovská vetva (Martin), fotografia je z roku 1961Fotografia vznikla v roku 1961 pri príležitosti návštevy Gaderskej doliny v Turci na výlete so spolupracovníkmi Kláry Trstenskej.

 

Na fotografii sú:

 1. Juraj Trstensky (*24.4.1924)
 2. Igor Trstensky (*2.12.1958) syn Juraja a Kláry
 3. Klára Trstenská (14.7.1951) dcéra Juraja a Kláry
 4. Vladimír Trstenský (*1928)
 5. Ivica Trstenská (*21.8.1958) dcéra Vladimíra a Miroslavy
 6. Rastislav Trstenský (*7.10.1956) syn Vladimíra a Miroslavy
 7. Miroslava Trstenská rod. Boršická (*) manželka Vladimíra
 8. Miroslav Trstenský (*29.6.1950) syn Juraja a Kláry
 9. Klára Trstenská rod. Čabová (*)
 10. Katarína Trstenská (14.7.1951) dcéra Juraja a Kláry
Vetva rodu Trstenský - USA

Vetva rodu Trstenský

Tu si vetva rodu Trstenský bude vkladať svoje fotografie.

Vetva rodu Trstenský - Maďarsko

Vetva rodu Trstenský

Tu si vetva rodu Trstenský bude vkladať svoje fotografie.

Vetva rodu Trstenský - Nemecko

Vetva rodu Trstenský

Tu si vetva rodu Trstenský bude vkladať svoje fotografie.

Vetva rodu Trstenský - Kanada

Vetva rodu Trstenský

Tu si vetva rodu Trstenský bude vkladať svoje fotografie.

Vetva rodu Trstenský - Česká republika

Vetva rodu Trstenský

Tu si vetva rodu Trstenský bude vkladať svoje fotografie.

Vetva rodu Trstenský - Veľká Británia

Vetva rodu Trstenský

Tu si vetva rodu Trstenský bude vkladať svoje fotografie.