Vetva rodu Trstenský – Vojt

Stretnutie rodu Trstenský vetva Vojt, fotografia september 2008Na fotografii sú príslušníci Vetvy rodu Trstenský Vojt. Fotografia vznikla dňa 27. septembra 2008 v Trstenej za Kostolom sv. Martina, po spoločnom fotografovaní všetkých účastníkov stretnutia.

Na fotografii sú:

 1. Martin Nekoranec nar. 1976 syn Márie Nekorancovej
 2. Lucia Barnasová nar. 1982 dcéra Oľgy Mitanovej
 3. Oľga Mitanová nar. 1957
 4. Mária Nekorancová nar. 1954
 5. Peter Lepáček nar. 1964
 6. Irena Trstenská rod. Plevjaková nar. 1962
 7. Marian Gocman nar. 1976 syn Pauly Gocmanovej
 8. Ján Trstenský nar. 1990 syn Jána Trstenského
 9. Paula Gocmanová nar. 1952
 10. Emília Mecová nar. 1943
 11. Michaela Nekorancová nar. 1998 vnučka Márie Nekorancovej
 12. Jana Lepáčková nar. 1964
 13. Anna Kolenová nar. 1961
 14. Dominika Nekorancová nar. 1996 vnučka Márie Nekorancovej
 15. Norbert Trstenský nar. 1992 syn Jána Trstenského
 16. Ján Trstenský nar. 1964