Vetva rodu Trstenský – Kulla

Príslušníci Vetvy rodu Trstenský – Kulla, fotografia rok 2008Na fotografii sú príslušníci Vetvy Trstenský – Kulla. Fotografia vznikla dňa 27. septembra 2008 v Trstenej pred domov Msgr. Viktora Trstenského v Trstenej.

 

  1. Henrieta Trstenská, nar. 1986
  2. Juraj Trstenský, nar. 1964
  3. Patrik Baroš nar. 1991 – syn Eleny Barošovej rod.Trstenskej
  4. Ing. Peter Trstenský, nar. 1959
  5. Doc. Ing. Darina Palúšová rod. Trstenská nar. 1940
  6. Prof. Ing. Dušan Trstensky, DrSc., nar. 1939