Vetva rodu Trstenský – Špirčák

Rodina Trstenská s prímením Špirčák, fotografia je z roku 1964Fotografia vznikla v Trstenej v roku 1964 pri príležitosti odpustovej slávnosti, sviatok pani Márie Škapularskej.

 

Na fotografii sú:

 1. Ján Trstenský (*8.marca 1898).
 2. Mária Trstenská rod. Kuráňová (*8.decembra 1904, manželka Jána.
 3. Ján Trstenský (*27.septembra 1927).
 4. Helena Trstenská (*14.apríla 1958).
 5. Margita Trstenská rod. Parížová (*11.novembra 1935).
 6. Viera Trstenska vydatá Urlichová (nar. 4.februára1961).
 7. Irena Janotíková rod. Parížová (*6.júna 1944).

 

Stretnutie rodu Trstenský vetva Špirčák, fotografia september 2008Na fotografii sú príslušníci Vetvy rodu Trstenský Špirčák. Fotografia vznikla dňa 27. septembra 2008 v Trstenej za Kostolom sv. Martina, po spoločnom fotografovaní všetkých účastníkov stretnutia.

Na fotografii sú:

 1. Eva Trstenská vyd. Trstenská nar. 1971
 2. Jakub Trstenský nar. 1997
 3. Ján Trstenský nar. 1963
 4. Helena Trstenská vyd. Grónska nar. 1958
 5. Karin Trstenská nar. 2002
 6. Margita Trstenská rod. Parížová nar. 1935
 7. Lucia Trstenská nar. 2001
 8. Anna Trstenská rod. Šuriňáková nar. 1970
 9. Timea Trstenská nar. 2007
 10. Pavol Trstenský nar. 1968