Vetva rodu Trstenský – Paľko

Vetva rodu Trstenský - PaľkoNa fotografii sú príslušníci Vetvy rodu Trstenský – Paľko. Fotografia vznikla dňa 27. septembra 2008 v Trstenej za Kostolom sv. Martina, po spoločnom fotografovaní všetkých účastníkov stretnutia.

Na fotografii sú:

 1. Dana Erdelyiová, rod, Trstenská, nar. 26.2.1982, dcéra Pavla a Márie rod. Strapcovej.
 2. Michal Erdelyi, manžel Dany Erdelyiovej, rod, Trstenskej, nar. 7.6.1974.
 3. Slavomír Kanas, nar. 15.5.1996, syn Ľudovíta Kanasa a Anny rod. Trstenskej nar. 22.4.1961.
 4. Ľudovít Kanas, nar. 6.1.1959, manžel Anny rod. Trstenskej nar. 22.4.1961.
 5. Ján Kanas, nar. 6.10.1994, syn Ľudovíta Kanasa a Anny rod. Trstenskej nar. 22.4.1961.
 6. Vladislav Dzurek, nar. 3.1.1959 ,syn Viktora Dzureka a Márie rod. Trstenskej, nar. 20.8.1920.
 7. Anna Kanasova, rod. Trstenská, nar. 22.4.1961.
 8. Gréta Ujčeková, rod. Dzureková, nar. 21.1.1950, dcéra Viktora a Márie rod. Trstenskej, nar. 20.8.1920.
 9. Lea Trstenská rod. Dzureková nar. nar. 29.11.1983, dcéra Vladislava Dzureka a Ľudmily Dzurekovej rod. Dreveňákovej
 10. Ľudmila Dzureková rod. Dreveňáková, nar. 26.10.1962, manželka Vladislava Dzureka.
 11. Ing. Pavol Trstenský, nar. 5.7.1955
 12. Michal Erdelyi, nar. 28.8.2006, syn Michala a Dany rod. Trstenskej.
 13. Marta Loffayová, rod. Dzureková, nar. 12.9.194, dcéra Viktora a Márie rod. Trstenskej.
 14. Helena Kompanová, rod. Trstenská, nar. 30.4.1954.
 15. Ing. Ján Kompan, nar. 25.3.1955, manžel Heleny rod. Trstenskej.
 16. MUDr. Ján Kompan, nar. 10.1.1984, syn Heleny rod. Trstenskej.
 17. Mária Trstenská, nar. 8.9.1955, rod. Strapcová. manželka Ing. Pavla Trstenského.