Spoločné fotografie

Dcéry Márie Kohútovej rod. Trstenskej nar.1903, Johana a Žofia, fotografia asi 1950Fotografia vznikla 4. júla 2008 v Trstenej v hoteli Roháč pri príležitosti 3. stretnutia prípravného výboru.

 

Na fotografii sú:

  1. Ján Trstenský, Višňové, Žilina, Vetva Trstenský – Francek I,
  2. Doc. ThDr. František Trstenský, PhD., Vetva Trstenský – Francek I, brat Jána (1)
  3. Ing. Pavol Trstenský, Martin, Vetva Trstenský – Paľko,
  4. Ján Trstenský, Trstená, Vetva Trstenský – Vojt,
  5. JUDr. Mikuláš Trstenský, Bratislava, Vetva Trstenský – Francek II,
  6. Mikuláš Trstenský, Trstená, Vetva Trstenský – Kavoň,
  7. Pán Denis Pongrácz,
  8. Ing. Dušan Trstenský, Banská Bystrica, Vetva Trstenský Liptov Bobrovník, Jalovec,
  9. Ing. Peter Trstenský, Tvrdošín, Vetva Trstenský – Kula,
  10. Pavol Trstenský, Trstená, Vetva Trstenský – Špirčák.

Spoločná fotografia príslušníkov rodu Trstenský, fotografia 27.9.2008Spoločná fotografia príslušníkov rodu Trstenský a ich priateľov vznikla dňa 27. septembra 2008 v Trstenej za kostolom sv. Martina. V strede sedí JE biskup Andrej Imrich.