Životopis Štefana Trstenského (*16.11.1912, †14. augusta 1982)

Štefan Trstenský – www.oravskakniznica.sk

Pán Štefan Trstenský sa narodil dňa 16. 11. 1912 v Trstenej. Zomrel dňa 14. 8. 1982 v Žiline.

V rokoch 1918 až 1924 navštevoval základnú školu v Trstenej. V rokoch 1925 až 1933 študoval na gymnáziách v Trstenej, Kláštore pod Znievom a v Zlatých Moravciach. V rokoch 1933 až 1942 bol učiteľ ľudovej školy v Oravskom Veselom, v rokoch 1942 1953 bol odborný učiteľ. Kronika mesta Trstená str.92, zápis Štefana TrstenskéhoŠtefan Trstenský nar. 1912, fotografia z roku 1970V rokoch 1946 až 1953 súčasne riaditeľ meštianskej školy v Tvrdošíne. V rokoch 1953 až 1954 finančný referent, potom vedúci odboru bytového hospodárstva, inšpektor poľnohospodárskych škôl v Žiline, predseda komisie pre obchod, v rokoch 1962 až 1964 poľnohospodárskej komisie a od roku 1965 Okresnej posudkovej komisie. V roku 1939 sa prostredníctvom E. Hroboňovej zapojil do ilegálnej protifašistickej činnosti, prenášal správy do Poľska, pre podozrenie roku 1939 krátko väznený v Námestove a v Ružomberku, neskôr pomáhal poľským vlastencom pri prechode do Maďarska, zaslúžil sa o záchranu mnohých sovietskych a židovských utečencov, v roku 1941 spoluzakladateľ ilegálnej občianskej skupiny O. Jeleňa, organizátor spojenia medzi ilegálnymi pracovníkmi na hornej Orave, v Dolnom Kubíne a v oblasti stredného Slovenska.

V roku 1943 bol spoluzakladateľ RNV v Tvrdošíne, Oravskom Bielom Potoku, Podbieli, Oravskom Veselom, Rabči a v Trstenej. Organizátor partizánskeho hnutia a prechodu sovietskych a slovenských občanov do Čapajevovho oddielu na východnom Slovensku. Po vypuknutí SNP zabezpečoval mobilizáciu, účastník bojov v oblasti Trstenej, Tvrdošína, Podbiela a Dlhej nad Oravou. Po ústupe Povstania do hôr prieskumník, organizátor výzvednej služby a zásobovateľ partizánskej jednotky M. Korotkova, neskôr kpt. Tichonova. R. 1954 vyznamenaný Radom SNP.

V rokoch 1964 až 1971 bol poslancom Slovenskej národnej rady. Kolegovia poslanci si na neho spomínajú ako na človeka s krásnou slovenčinou. Dokonca sa zachovala príhoda, že kolegov spisovateľov a poslancov napr. Miroslava Váleka alebo Vladimíra Mináča položartom upozorňoval, že používajú veľa cudzích slov.
Oženil sa s Elenou rod. Schotterovou (*17.9.1917, †16.2.1998). Narodila sa v Brodzanoch okr. Partizánske. Zomrela v Žiline. Bola učiteľka na Základnej škole. Z manželstva sa narodili štyri deti.

Použitá literatúra:
Slovenský biografický slovník. Martin : Matica slovenská,
1994, zv. 6, s. 129.