Životopis vdp. Emila Trstenského (* 1. júla 1926, †14. júla 1987)

Emil Trstenský v roku 1968Vdp. Emil Trstenský sa narodil v roku 1. júla 1926 v hornooravskej obci Trstená v rodine železničiara. Bol tretím zo šiestich detí. Po skončení ľudovej školy v Trstenej navštevoval Gymnázium v Dolnom Kubíne, ktoré ukončil maturitou.
Už od útleho detstva túžil pracovať vo vinici Pánovej. Veľkým vzorom mu bol  jeho strýko kňaz msgr. Viktor Trstenský. Po skončení gymnázia vstúpil do kňazského seminára v Spišskej Kapitule. V Spišskej Kapitule študoval len dva roky. Dňa 22.12.1952 bol v Trstenej zaistený. V roku 1953 bol vo väzení. Po prepustení bol sledovaný ŠtB.
Neskôr pracoval v rôznych miestach napr. sprievodca ČSAD, ošetrovateľ v nemocnici, kvalitár a pod.
Túžba stať sa kňazom ho sprevádzala po celé toto obdobie jeho života. Jeho sen sa uskutočnil  v roku 1968, kedy sa znova mohol vrátiť do seminára . Svoje kňazské štúdium v ukončil Bratislave. Dňa 1. júla 1970 bol v Trstenej vysvätený za kňaza. Trstenský na primíciách s rodičmi v roku 1970Emil Trstenský primície 1970
Prvé jeho miesto v kňazskej službe bolo v Liptovskom Kríži, kde pôsobil dva roky. Krátky čas pôsobil v Hybe. Potom nastúpil do Liptovských Kvačian, kde pôsobil do konca svojho života.
Vdp. Emil Trstenský bol hrdý na svoj prekrásny kostolík, na príbytok Pána, ktorý sa snažil udržiavať vo vzornom poriadku. Mal rád svojich veriacich v Liptovských Kvačanoch, medzi ktorými sa výborne cítil.
Nečakaná smrť dňa 14. júla 1987 náhle ukončila v najkrajšom veku jeho plodný život.
Poslednou túžbou vdp. Emila Trstenského bolo ostať so svojimi veriacimi aj po smrti, teda chcel byť uložený na večný odpočinok v Liptovských Kvačanoch.

Poznámka: Životopis Emila Trstenské sme vychádzali z jeho životopisu predneseného na jeho pohrebe. Texte sa nemohlo uvádzať že bol vo väznení, ale ironicky je tam dopísané, že bol na „rekreácii.“

Kostol v Liptovských Kvačanoch, fotografia rok 2006Náhrobný kameň vdp. Emila  Trstenského, fotografia rok 2006Životopis Emila Trstenského prednesený na jeho pohrebe