Prezentácia knihy X Storočí Rodu Máriássy (16. mája 2006)

Pán Barón Peter Máriássy, fotografia 2006Prvá strana z knihy X Storočí Rodu Máriássy

V Bratislave sa konala dňa 16. mája 2006 v hoteli Carlton prezentácia knihy „X Storočí Rodu Máriássy“, ktorú napísal pán Barón Peter Máriássy CHD. Na prezentácii sa zúčastnila a akciu podporila Jeho C.K. Výsosť Arcivojvoda Michael von Habsburg-Lothringen. Arcivojvoda Michael Habsburg a pán gróf Denis Pongrácz, fotografia 2006

Na prezentáciu prišli napr. Barón Ján Máriássy CHD, Barón János Gudenus CHD, N. Arpád de Tarnóczy CHD, Peter Mikulášik CDN, N. Peter Závodský de Eadem (org.), N. Jozef Žiak de Genere Kosztolányi, N. Tibor Németh, Matej Kasanický, N. Rudolf von Rakovszky, N. Štefan Bohuš de Beharfalva, N. Štefan Domonkoš, N. Karol Kállay, N.Karol Csiffáry, N. Albert Lisý, N. Zuzana Bartoň-Almássy, N. Barbora Bartoň, N. Vladimír Libant de Ada, N. František Nozdrovický de Eadem, N. Helga Bakičová, N. Lenka Suchoňová, N. Ladislav Venžík, N. Petrovičová, N. Hollényi, N. Miloš Soboňa, N. Mikuláš Trstenský, N. Róbetr Póor.

Účastníci prezentácie knihy, fotografia 2006Arcivojvoda Michael Habsburg a Mikuláš Trstenský, fotografia 2006Mikuláš Trstenský s knihou, fotografia 2006Barón Mariássy, pán Trstenský a pán Poór