Životopis Andreja (Andreas) Trstenského (*cca 1600, †cca. 1650)

Andrej (Andreas) Trstenský bol asi najstarším synom trstenského šoltýsa Martina Trstenského (*cca 1580, †cca. 1650). Podľa záznamov v nepublikovanej kronike Lehotského sa uvádza, že Andrej študoval na Krakovskej univerzite.

Zo Žiadosti o udelenie armálnej listiny datovanej zo dňa 17. januára 1638 vieme, že Andrej mal synov Jána a Martina, ako aj dcéry Dorotu a Katarínu a bratov Martina a Juraja. Do samotnej armálnej listiny sa už Andrejove dcéry Katarína a Dorota nedostali.

Neskôr sa mu narodili synovia Alexander a Andrej. Syn Alexander mal synov Andreasa a Matthyas. Potomkovia Andreasa sa neskôr presťahovali do Raabu a Budy.

Andrej Trstenský dosiahol významné postavenie v správe Oravského panstva, pretože sa stal provízorom na Oravskom hrade. Z uvedeného obdobia z roku 1640 sa zachoval aj originál listiny podpísaný a pečatený Andrejom Trstenským spolu s Andrejom Abaffy kapitánom Oravského hradu Listina je napísaná prakticky v poľštine. Originál listiny sa nachádza v súkromnom archíve. Prepis listiny je prevzatý z knihy WŁADISŁAW SEMKOWICZ: METERJAŁY ŹRÓDŁOWE, ZAKOPANE 1932, časť druhá, strana 74.

Originál listiny podpísaný a pečatený Andrejom Trstenským spolu s Andrejom Abaffy kapitánom Oravského hradu Listina napísaná v poľštine

 

 

Pečate na origináli tejto listiny sa nám nezachovali, len v papieri je vidieť odtlačok krídla grifina z pečate Andrea Trstesnkého.

Veľmi zaujímavý je podpis Andreja Trstenského, ktorý má prakticky súčasnú formu. Uvedený podpis je najstaršia písomná pamiatka urobená vlastnoručne príslušníkom rodu Trstenský.

Podpis Andreja Trstenského

Andrej bol aj hlavným adresátom armálnej listiny, vydanej cisárom Ferdinand III. 25. januára roku 1638 v Bratislave a vyhlásenej toho istého roku 26. apríla na generálnej kongregácii Oravskej stolice vo Veličnej.