Životopis Mateja (Mattheus) Trstyánszky (*9. septembra 1746, † 17. februára 1810)

S Matejom (Mattheus) Trstyánszkym narodeným 9. septembra 1746 sa stretávame ako s kaplánom v dedine Oravice na Orave. Jeho otcom bol Andreas nar. 1690 a matka Catharina Sztankovics. Mali spolu päť synov.

Pre nás je zaujímavé, že sa písal ako Trsztyánszky. Zdá sa, že uvedená forma priezviska sa používala aj pre príslušníkov rodu Trstenský, a aj pre príslušníkov rodu Trsťanský. K uvedenému záveru nás vedú informácie v archívnych prameňoch ako aj literatúre. Napr. v knihe „Némethy – Series Parochiarum et Parochum 1894“, kde sú uvedené priezviská kňazov.

Series Parochiarum et Parochorum 1894 obal knihySeries Parochiarum et Parochorum 1894Záznam mena kňaza Matthaeus Trsztyánszky

 

 

 

Je tu uvedený aj Matthaeus Trsztyánszky. V knihe sa podľa nás nerozlišujú priezviská Trstenský a Trsťanský. Všetci kňazi sú uvedení len ako Trsťanskí, hoci niektorí sú určite z rodu Trstenský.

Matej (Mattheus) Trstyánszkym venoval svoje knihy fare v Trstenej. Vieme to z rukou písanej informácie z týchto kníh. Uvádzame preklad z knihy venovanej Matejom (Mattheus) Trstyánskym fare v Trstenej: „Zakúpil knihu v cene 1 – Floréna (Zlatého) 1770. Z knižnice Mateja Trsztyászkeho: Poslucháč filozofie druhého ročníka na akadémii v Budíne. Darované v 1801 fare v Trstenej.“

Venovaná kniha cirkvi v Trstenej od Mateja Trstyánszky