Životopis Prof. Františka Trstenského (*13.3.1973)

Prof. František Trstenský (1973) pochádza z Tvrdošína na Orave. Narodil sa ako tretí syn Viktorovi a Helene rod. Medveckej. Po skončení základnej školy pokračoval na Gymnáziu M. Hattalu v Trstenej. Po maturite vstúpil do Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí. V roku 1997 bol vysvätený za kňaza. Najskôr pôsobil ako kaplán v Spišských Vlachoch a v Dolnom Kubíne, kde v rokoch 1939-1949 ako farár pôsobil významný príslušník nášho rodu Mons. Viktor Trstenský. V rokoch 2000-2004 odišiel na biblické štúdiá do Jeruzalema v Izraeli. Doktorát z teologických vied so špecializáciou na biblické vedy získal v roku 2006 v Krakove. V roku 2008 sa habilitoval na Katolíckej univerzite v Ružomberku. 2. júna 2015 ho prezident Slovenskej republiky vymenoval za profesora.

V posledných rokoch František Trstenský absolvoval výskumné a prednáškové stáže na Saint John’s University v USA (2013-2014), University of Notre Dame v USA (2011,2012,2013), École biblique et archéologique française v Izraeli (2012), University of Edinburgh v Škótsku (2009).

Je profesorom Nového zákona a biblickej gréčtiny na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí, ktorý je súčasťou Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. V súčasnosti zastáva funkciu prorektora Katolíckej univerzity v Ružomberku zodpovedného pre zahraničné vzťahy.

Odbornej i laickej verejnosti je známy početnými publikáciami zameranými na Bibliu. Spolupracuje s rádiom Lumen a televíziou Lux pri príprave relácií s biblickou tematikou. Medzi jeho publikácie napríklad patrí: Múdrosť, ktorá hľadá Boha. Náčrt biblickej múdroslovnej literatúry (2014) ; Prvý a Druhý list Solúnčanom (2013); Pavlove listy z väzenia (2012); Život apoštola Pavla (2011); Komentár k Jakubovmu listu (2010); Kumrán a jeho zvitky (2009); Rozumieť Matúšovmu evanjeliu (2008).

Dňa 2. júna 2015 bol vymenovaný za profesora prezidentom Andrejom Kiskom.