11. Odpis overenia zmluvy medzi rodom Boczko a Trstenský, 1694

Listina je z roku 1694.
Listina sa nachádza v MOL Budapešť.

Regest:
Potvrdenie Augustína Boczka o vyplatení (zrejme reštancií) Jurajom Trstenszkým z roku 1694. 

Prepis listiny:
Odpis overenia zmluvy medzi rodom Boczko a TrstenskýJakowim spusobem potomci neboheho Alexandra Trstenskeho pustili gistu? Wogtowstva a Uweku sweho tamze na Trstenej swiho wgisteg sume Egregio Georgio Trstensky gako se y zeznava s prítomnými svedkami overená zmluva na mieste pod Oravským hradom. Platná od dňa 8. júna 1694 Augustinom Bockom, skrz ktorého vydaná bola a upravená vlastnou rukou. 

Preklad listiny:
Takým spôsobom potomkovia nebohého Alexandra Trsztenszkého prenechali istú čiastku fojtovstva (richtárstva) a vo veku svojom tam v Trstenej zaplatil v čistej sume ctený Juraj Trstenszký ako i priznal pred prítomnými svedkami overenú zmluvu na mieste pod Oravským hradom. Platná od dňa 8. júna 1694 Augustínom Bockom, skrz ktorého vydaná bola a upravená vlastnou rukou.