10. Dohoda o užívaní mlyna a šoltýskej čiastke rodu Boczko pre rod Trstenský, 1694

Listina je z roku 1694.
Listina sa nachádza v MOL Budapešť.

Regest:
V listine sa spomína dohoda o výmene a získaní šoltýskej čiastky po rode Boczko rodom Trstenským.

Prepis listiny:
Dohoda o šoltýskej čiastke rodu BoczkoMi richtar i Urad Mestecka Naseho Trsteneg na Instanciu Generoso Dno. Georgii Trstensky zadagice nas, abi sme nassich susedow gmenowite Matthiusu Gasparidesa, et Stephanum Kusek pred urad nas zazadali, abi tiye nassi susedi sub juramento zoznali, gakowim bi spuosobom Georgius Trstenski od svojich Bratrov ctenich gmenovite Alexandra a Matthiasa Trstenskich gednu castkzu soltistwa Trsztenskeho seznatu castku kupil ku uziwani y swogim potomkom, na to ti zwoiss napsani swedkowe Mathias Gasparides et Stephanus Kusek Juramento wassom urade Comprobovali, ze Georgius Trstenszky tim zwiss napsanim Bratancom pred ucinenim zapisom tieto slova mluwil. Mili Bratanci geselibi muohli takoveho cloveka nagiti abi jemu penize naw?bili co gim dal ten grunt Bockovski, ness oni tye Bratanci poradiwsse se spolecne to powedali. Mili Bratanci mame ti ktomu ginsemu utratit takowi grunt a tak wolime tebe odpredat, gako defacto i odpredali i widali in scriptis zapis Dno Georgii Trstensky a to wecitim spusobom i potomkom geho Milosti y Pecseti nassi mestsku obecnu podtwrzugeme. V Trstenej v dome Prísažného Mateja Kapalu dňa 17. mája 1694 (Datum Trstena in Domo Iudicis Ord. Matthia Kapala dňa 17. mája 1694).

Preklad listiny:
My, richtár a úrad mestečka nášho Trstená, na žiadosť urodzeného pána Juraja Trstenského, aby sme našich susedov menovite Matúša Gasparidesa a Štefana Kusek pred naším úradom zažiadali, aby títo naši susedia pod prísahou dosvedčili, ako Juraj Trsztenszký od svojich ctených bratov, menovite Alexandra a Mateja Trsztenszkých, jednu čiastku šoltýstva Trstenského kúpil k užívaniu i pre svojich potomkov. Títo vyššie menovaní svedkovia Matej Gasparides a Štefan Kusek prísahu vo vašom úrade odobrili, takže Juraj Trstenszký tým vyššie uvedeným bratrancom pred urobeným zápisom tieto slová povedal: „Milí bratranci, či by ste mohli takého človeka nájsť, ktorému by sa peniaze vyplatili, čo im by dal za grunt Bockovský.“ Než oni bratranci radiac sa spoločne mu to navrhli: „Milí bratranci, nemáme stratiť takýto grunt, tak ho radšej tebe odpredáme, ako aj de facto sme odpredali a vydali sme napísaný zápis pánovi Jurajovi Trsztenskému, a to na veky pre jeho potomkov, jeho milosti a pečaťou našou mestskou obecnou potvrdzujeme.“ V Trstenej v dome prísažného a učiteľa Mateja Kapalu 17. mája 1694.