9. Reštitúcia a spätné odkúpenie majetku Juraja II. po jeho návrate z vojny v roku 1688

Odpis tejto listiny z roku 1688 bol vyhotovený v roku 1731.
Listina sa nachádza v MOL Budapešť.

Regest: 
Juraj II. Trstenský v listine opísal stav niektorých jeho majetkov v Trstenej, ktoré po konfiškácii jeho otcovi Jurajovi I. získal späť kúpou alebo vrátením. 

Prepis listiny:
Znovunadobudnutie trstenského mlyna 1688Roku (Anno) 1688 dňa 23. Decembra Ja priduce do Trsztenej z Wojny rad bich sem bol obsadol na Mojeho Nebostika Tatika Georgiusa Trsztenskeho pusti grunt, nej nemohol sem bez panskej Wuole ponevac na Pana Grofa Erdody Gyordya prisiel nes chcelbim sem na ten grunt pristi ….. sem – jeho osvicenosti odkupit za moje role sve penaze to jest za Tolarov 100, k tomu y paru wolou za ktere semdal Tolarov Dvadsat na tom gistom grunte nepozustalo okrem pivnica z kamenicu oblokrovana, a Izba z komorow ? z mistom ? spusobem opustena ja sem sam dal natejze Izbe a v komorach pospravovat co potreba bilo ktomu tri Mastale, a dve siene vybudoval, na tejze strane vysneg kde Izba stoji proti kamenici a proti ? neni zadneho Budunku krome holi plac, ja ? nedostatek na mogeho Brata Mattussa daroval som gemu tohoze polovicu gruntu wisnu stranu koniec koncom wibudovanu zo wseckimi uzitky, coz k temu gruntu polovice prinalezi gak Návrat z vojny 1688 – Juraj II.jemu samemu tak z geho Mangelce z potomkow geho, a krom Nizneho Mlina, kterí bil zastaweni za panske Restancie w Summe w Tolaroch Sto sesdesad y peti kteru summu myslel som polozit gmenovanemu Andrejovi Kruzlakovi za ten gisti Mlin, pivnica ktera gest pod kamenicnow ? jemu kdi Piwa nawari na marec (v) slobode mu bude polozit do mojej pivnice, pokud sebe ginsu pivnicu newibuduje : a to takowim spusobem dopuscam Bratu mogemu Marce skladat, a gak nahle gsem senkovat Marec swog ma ho hnedki witiahnut hore z Becknou? Sspinwieae? A s tim som guss Content. Na to sme dokonali sami medzi sebouw pri pritomnosti statecnych lidi Nize poznamenanich a koniec zamreli. Anno Actum Anno 1693. dňa (die) 25(a) júna v dome Juraja Trsztensky (Juni in Domo Georgi Trsztenszky). Pečatené mnou Štefanom Szussek škultetom Trstenskím, rovnako aj hore Juraj Trsztenský. A v mojej prítomnosti Mateja Trsztenský, mňa ako prítomného Mateja Gasparides. A mňa Mateja. (Coram me Stephano Szussek Sculteto Trsztenensi, Idem qui supra Georgius Trstensky . Et me presente Matthea Trstenszky, Me quoque presente Mathia Gasparides. Et Presente Mathia). 

Preklad listiny:
Návrat z vojny 1688 – Juraj II.Dňa 23. decembra 1688 som prišiel z vojny do Trstenej. Chcel som obsadiť opustenú usadlosť po mojom nebohom otcovi Jurajovi Trstenskom. Z vôle pána grófa Juraja Erdődyho som nemohol tak urobiť, ale musel som ju od jeho osvietenstva odkúpiť: role za 100 zlatých a pár volov za 20 zlatých, ktoré však na rovnakej usadlosti neboli. Okrem krčmy z kameňa, opustenej obývacej miestnosti s komorou ? s miestom ? som ich dal opraviť ako bolo treba. K tomu ešte tri maštale a dve miestnosti som dobudoval na hornej strane oproti kamenici, kde je izba, v ktorej sa nebýva. Ja, nemajúc nedostatok, daroval som vybudovanú hornú polovicu tohto gruntu, so všetkým, čo k tomu prináleží, môjmu bratovi Matúšovi ako aj jeho manželke a jeho potomkom. Za nižný mlyn, ktorý bol postavený pre pánske reštancie, som chcel zaplatiť Andrejovi Kružliakovi 165 toliarov. Ak bude variť pivo a nezriadi si inú krčmu, môže ho dať do mojej krčmy, ktorá sa nachádza v kamennej budove. Týmto povoľujem môjmu bratovi dodávať chmeľ (slad) a ako náhle má svoj chmeľ (slad) čapovať, má ho hneď vytiahnuť zo suda ? . Takto som už spokojný. Takto sme sa spoločne medzi sebou dohodli a dohodu uzatvorili. Dňa 25. júna 1693 v dome Juraja Trstenského. Pečatené mnou Štefanom Szussek-Škultétom Trstenským, rovnako aj hore Juraj Trstenský. A v mojej prítomnosti Mateja Trsztenského a prítomného Mateja Gasparidesa.