8. Poškodenie mlyna Andrejom Paldia, 1681

Listina je z roku 1681.
Listina sa nachádza v MOL Budapešť.

Poškodenie mlyna Andrejom PaldiaV roku 1681 dňa 2. mája sa prezentoval Trstenský škultét Juraj Trstenský II.Poškodenie mlyna Andrejom Paldia mladší, kde svedčil vo veci Tomáša Hebericz v trestnej veci poškodenia mlyna. V tom čase takzvaný dolný mlyn bol veľmi poškodený Andrejom Paldia.
Svedkovia doslovne uvádzajú, že: si dobre pamätajú zákaz z roku 1679, kedy sa dolný takzvaný mlyn de jure vo vlastníctve Juraja I., ktorý bol v tom čase vo väzení, zakázal užívať pre Andreja Paldiu, a ten zas nedovolil užívať mlyn ostatným Trstenčanom, čo viedlo k silným protivenstvám a Poškodenie mlyna Andrejom Paldiakriku (animadversione et mukta?) veľkým, čo viedlo k tomu, že mlyn ťažko rozbili.
Ďalej vyplýva, že Juraj mladší spolu s Martinom Sztancsikom a Simonom Scholius spútali Andreja Paldiu, a ten sa z väzenia vykúpil okamžitým zaplatením obnosu neurčenej výšky.