17. Investigácia šľachtictva, výpoveď Jána Janoviaka, 1754

Dokument je z roku 1754. Listina sa nachádza v MOL Budapešť a v Štátnom archíve v Bytči.
Regest:
Výpovede svedkov k šľachtictvu prísažného Oravskej stolice Mateja Trstenského.

Text listiny:
Výpoveď Jána Janoviaka rok 1745Ad 1um. Dobre znamo gest svedkowi tomuto ze w oznameni Georgius Trstensky w mestecku Trsteneg bidlici wlastneho Brata Matthausa receneho : kteri potom do Lestin na biwani odissel mal ai to odtud wge swedok tento ponewacz tenze Mattheus Trstensky Dedowi svedka Albertovi Kozakowi recenu castku swogu Rale w Meste Trsteneg magici odpredal gest u ktereho deda sweho swedok chodgac w Trstenej do skoli bival.
Ad 2um len toliko o tom dobre svedkovi tomuto powedomo gest, ze w pripade dolozeni Georgius Trstenszky sina Andrassa mal a ginsich ale sinum zwolit mal neb nie? Neb nie.
Druhý svedok Andrej Janoviak, škultét z Dolnej Lipnice 84-ročný.
Ad1um dobre to ge Swedok tento ze predoznameni Georgius Trstensky wlastny Brat bol Matthausa Trstenszkeho kuri do Dediny Lestiny na bidleni odissiel, kterichto geste za mladosti swogej castokrate w Dome gegich biwagici swedek tento dobre znal.
Ad 2um I to dobre swedok tento wge zepredmenowani Georgius Trstensky troch sinow totisto Martina Andrasa a tretieho ai prawe tess znal wsiak nie meneg gmenom gako se wolal swedek rospamatat sa guss nemoze gest mel.

Preklad:
Po prvé: Svedkovi je dobre známe, že Juraj Trsztenszký v Trstenej bývajúci, mal brata Matúša, ktorý potom do Leštín bývať odišiel a aj to svedok vie, pretože tento Matúš Trsztenszký dedovi svedka Albertovi Kozakovi čiastku svojej rale v meste Trstená majúcu odpredal, ktorého deda svojho svedok, keď do školy v Trstenej, aj býval.
Po druhé: Len toľko je známe svedkovi, že v prípade doložený Juraj Trsztenszký syna Andreja mal, i iných synov, ale nevedel ktorých. Nevedel.
Druhý svedok Andrej Janoviak, škultét z Dolnej Lipnice, 84-ročný.
Po prvé: Svedok veľmi dobre vie, že Juraj Trsztenszký bol vlastný brat Matúša Trsztenszkého, ktorý do kúrie do dediny Leštiny odišiel, ktorých ešte za svojej mladosti poznal a mnohokrát v ich dome bývajúci vídaval.
Po druhé: Aj to si dobre svedok pamätá, že Juraj Trsztenszký mal troch synov, Martina, Andreja a tiež tretieho poznal, aj menom, ale ako sa tento volal, sa rozpamätať nemôže.