16. Potvrdenie o zaplatení 16 florénov Pavlom Trstenským, 1742

Potvrdenie je z roku 1742.
Listina sa nachádza MOL Budapest

Pavol Trstenský zaplatil pri insurekcii 8. januára roku 1742 florénov 16 do rúk Jozefa Abaffyho v Dolnom Kubíne.