15. Šľachtická investigácia Mateja Trstenského z roku 1732

Listina je z roku 1732.
Listina sa nachádza v MOL Budapešť.

Regest: Výsluchy svedkov pri overovaní šľachtictva Mateja Trstenského z roku 1732. 

Investigácia Mateja Trstenského, 17321732 dňa 14. februára bola uskutočnená investigácia Mateja Trstenského. Svedkovia jeho šľachtictva boli:
1. Jakub Mathaeides (70 ročný) na 1 a 2 ze by dobre wedel ze wcilagssi Matthaeus Trsztensky ge syn neboheho Matthaeusa Trstenszkeho. Nebohy pak Mattheaus z kohobi pochadzal wedget nemmoze.
2. Jakub Klinovszky (73 ročný) ad 1um : zebi dobre znamo mu bilo, ze Matthaeus wcilegssi Trstenszky bil bi sin Mattheai, Mattheaus pakInvestigácia Mateja Trstenského, 1732 priami Brat Sandora, a Mateja, tento pak Sandor druheho sandora sin, opet tento Andreae Trstenszky gakosto najprwnejiho Armalium Impetratora sin. Ad 2um : odtud wie svedok ze kdiss Georgius Klinovszky Otci swedka bral Dceru najstarssieho Georgiusa Trstenszkeho Alexandra nagstarssieho Trstenszkeho brat priami, kdiss bolo wesela, tam ze bil pritomni fatens ano y to si pamata, kdiss ludia powedali wcas toho weswla, ze nagstarssi Alexander ge sin Andrassa Armalium Impetratora ale Georgius Trstenszky hore docteni od koho bi pochadzal fatent newie.
3. Alexander Boczko (74 ročný) pod prísahou povedal : za 1.um ze Mattheaus Trstenszky nebohi wcilag sveho Mattheausa otec bol, ale tenze Mattheaus starssi ci brat priami bil Alexandra mladssiho a Mateja Trstenszky fatens newie, toliko zebi mladssi Alexander pochadzal od starsseho Alexandra Trstenszkeho, ponevac gich dobre znal, zeby pak zase Alexander Trstenszky pochadzal od Andreasa Trstenszkeho duwodne wedet nemoze ness toliko ze slisania ano ai to tess slichal, zebi Georgius Trstenszky bol priami brat Alexandra starssieho Trstenszky, ktereho tess rownim spusobom tento fatens znal. Ad 2um : odtud wie ze sestra bola za najstarssim Alexandrom od ktereg to wzdi to slissal ze Alexander bol priami Brat Georgiusa Trstenszky kteri ai pod zamkom swoj zivot dokonal.

Preklad časti listiny:
Investigácia Mateja Trstenského, 17321. Jakub Matheides (70-ročný) po prvé a po druhé dobre vie, že terajší Matúš Trsztenszký je synom nebohého Matúša Trsztenského. Z koho pochádzal nebohý Matúš vedieť nemôže.
2. Jakub Klinovský (73-ročný) po prvé mu bolo dobre známe, že súčasný Matúš Trsztenský bol synom Mateja. Matúš bol priamy brat Alexandra a Mateja, ktorý je Alexander druhého Alexandra syn, ktorý bol najstaršieho adresáta armálnej listiny syn. 
Po druhé dobre vie, že keď si Juraj Klinovský (otec svedka) zobral dcéru najstaršieho Juraja Trstenszkého, Alexandra najstaršieho Trsztenszkého priamy brat, na svadbe bol prítomný svedok a aj to si pamätá, ako ľudia povedali na svadbe, že najstarší Alexander je syn Andreja armálesu, ale Juraj Trsztenský hore uvedený koho je potomok svedok nevie.
3. Alexander Boczko (74-ročný) pod prísahou vypovedal: po prvé Matúš Trsztenský nebohý terajšieho Matúša bol otec, ale ten istý Matúš starší, či bol priamym bratom Alexandra mladšieho a Mateja Trstenszkého svedok nevie, iba že mladší Alexander pochádzal od staršieho Alexandra Trsztenského, lebo ich dobre poznal, aby potom zas Alexander Trsztenský pochádzal od Andreja Trsztenského nemôže vedieť z toho dôvodu, iba že to tiež počul, že Juraj Trsztenský bol priamym bratom Alexandra staršieho, ktorého tiež rovnakým spôsobom svedok poznal. Po druhé vie to od sestry, ktorá bola za najstarším Alexandrom, od ktorej to vždy počul, že Alexander bol priamy brat Juraja (staršieho), ktorý vo väzení zomrel.

Ďalšia investigácia z roku 1732:
1732, 7 júna bol Matej Trstenszký so svojim bratom na generálnej kongregácii Oravskej stolice vyšetrovaný vo veci šľachtickej investigácie, ktorá im potvrdila šľachtictvo prineseným armálesom a svedectvami:
1. Ján Zmesskál (75-ročný), ktorý pozná Matúša Trstenszkého, ako aj jeho bratov pokrvných, ako aj bratov Juraja II., syna Juraja I., z ktorého Matej Trstenský s bratmi pochádzali, a tak ich má vždy v pamäti. Tento overil nespochybniteľné šľachtictvo na základe ich armálnej listiny. 
2. Gabriel Dedinszky (60-ročný) pod prísahou vyjadril, že Juraj Trstenszký a z neho Juraj a Matúš, ako z neho dnešný a brat sú potomkovia v pamäti pána svedka, z podstaty armálesu overeného a využitého. Po druhé: ktorýsi iný Matej Trsztenský alias Sandrik v mestečku Trstená narodený, prítomný, ktorý sa takto prejavuje spoznáva ako osobu šľachtickú či nešľachticku, zaiste a určite je plne z rodiny Trstenszký v De eo utri bode presne určený majúci osvedčenie.
3. Juraj Porubský (75-ročný) pod prísahou vypovedal, že Juraj senior, otec Juraja a Mateja Trstenszkých, v otázke šľachtictva sú oprávnení na základe armálesu ho využívať. Že už za života nebohého grófa Štefana Thokolyho rešpektoval šľachtictvo a úrad práva mešťanov a jeho potomkov jeho stratených?, ale rozpoznáva Mateja terajšieho, a bratov jeho pokrvných nepochybne z Mateja výjdených. Po druhé nepozná žiadneho Trsztenského šľachtica alebo nešľachtica, proti ktorému by mal námietok.
Alexander Boczko (74-ročný) pod prísahou povedal, že Juraj Trstenszký a z ktorého vyšli potomkovia, ako Juraj II. a Matúš Trstenszký, sú potomkovia vyšlí vždy šľachtickí armálistickí uznaní. Po druhé uvedený Matúš Trstenszký, čo je rozvážny a bratia tiež a predchodcovia sú šľachtici, žiadny iný, zvlášť pravý, ktorý pre nešľachtictvo tej rodiny Trstenszkých nemajú nových slobôd.