14. Testament Matúša Trsztenszkého, 1731

Testament je z roku 1731.
Listina sa nachádza v MOL Budapešť.

Regest:
Testament Matúša Trstenského.

Prepis listiny:
Testament Matúša TrsztenszkéhoJa Matuss Trsztenszky wteto me nemoci do ktere sem upadnul rozpominam se na konec zivota meho, ze muze se wteto Nemoci ma priblizili, a preto we gmenu Blahoslawene Swate Trogice Otce, Sina y Ducha Swateho za dobreho a zdraveho rozumu, cinim pred hodnowernimi, a Waznimi lidmi sporadani toto.
Predne samostatne mam pozor na mu Dusi kteru gako od meho Mileho Pana Boha sem prigal tak tu Dussi mu krwi Krista Jezise wikupenu, od hrichu tuze Krwi Krista Jezise ocistena do ruk negmocnegssich Bozskich u Wire Prave porucim kde Muka se gi nedoktne.
Potom rozpominam se na me telo, ktere k poctivemu pochovani me mile manzelce Eve Paldia, a nim Ditkam porucim.
Zatim wpamet sobe uwadim y muog mali ? kteri z Boziho pozehnani sem prigal, wkterem malem ? pri dobrem a zdrawem rozumu pred timize hodnowernimi a waznimi lidmi cinim sporadani toto.
Testament Matúša TrsztenszkéhoNagprwe Sapikowsku komoru w Lestinach nadobitu spolu z domem awe ze wseckim stawanim ktere sem wistawil ano i gine ze swe ktere sem ponadobinal a to od ginud, a neprinalezegi pod tu Sapikowszku komoru te mestecki porucam me mile Mangelce Eve Paldia gako tess y Sinom mim Mattussowi a Andrassowi na tri rovne castki, totiss Mangelce jednu, Mattussovi druhu, Andrassovi tretiu, tim wsak spusobem, abi Manzelka ma Eva Paldia mala uplnu moc a wladu w treteg sweg casti disponowat, gako bude chciet, a tomu kteri gi bude negwecssi poctiwost činit, gi opatrovat, tomu bude muoct gi porucit, ktomu. Rad hospodarski wseckem gakomsi kolwek, gako tej statek rozni, krawi, woli, kone jedneho, Siata gak na poli zasiate, tak Doma, wymlatene i newymlatene, to podobne wssetcko tegze mej Manzelce Eve Paldia a swim sinom Mattussowy Andrassowi porucim na tri rovne castki.
Sktereho zbozia Csere Zofigi porucam owsa mier 30, Dcere pak Anne porucam krawi dve gak tess dwa klati wi?, ostatne pak wcali ze stanu pri meg Mileg Manzelce gako tess z pri nich sinoch Mattusowi a Andrassovi – Johanesowi co som mohol dal sem giz dale winssuji gemu Pana Boha pozehnani.
Na Osade Sinkowsku komoru, tak recenu, skrs mna nadobilu, poracam Matejovi a Paukovi mim sinum.
Toto kraticke dokonani chcel som proto ucinit, a to pri dobreg a zdraveg pameti, abi medzi Ditkami po meg smrti negaka roztrzitost neznikla ale abi possecki Pana Boha mali, geho se bali, gemu we wire prawe a wo pobognosti sluzili, co gestli ciniti budu, tess Pana Boha pozehnani dosahnu. Gakove Dokonani pred hodnowernimi, a Waznimi lidmi ucinime na meg smrtelnej posteli mu wlastni ruku podpisugem. Actum in Lestin, Anno 1731, die 29. Januarii. Idem qui supra Mattheas Trsztenski. – Coram me Zacharia Petrowiczio Ecclesia Articularis Lestinensis Verbi Divini Ministro Ordinario m.p.

Preklad testamentu Matúša Trstenského:
Ja, Matúš Trstenský, v tejto mojej chorobe, do ktorej som upadol, myslím na koniec môjho života, ktorý sa mi môže v chorobe priblížiť, a preto v mene blahoslavenej Svätej Trojice, Otca, Syna i Ducha Svätého, za dobrého a zdravého rozumu, činím pred hodnovernými a váženými ľuďmi toto vyhlásenie.
Najdôležitejšie pre mňa je pozornosť na moju dušu, ktorú som od milého Pána Boha prijal tak aj tú dušu (moju) mu krvou Krista vykúpenú, od hriechu veľmi Krista Ježiša očistená do rúk najmocnejších Božských pri viere porúčam, kde muky sa jej (duše) nedotknú. Potom myslím na moje telo, ktoré k poctivému pochovaniu mojej milej manželke Eve Paldia a mojim deťom odporúčam. Činím tak pred hodnovernými a váženými ľudmi toto vyhlásenie.
Sapikovskú usadlosť v Leštinách získanú spolu s domom a so všetkým postaveným, ako aj majetky, ktoré som získal z inakadiaľ, porúčam mojej milej manželke Eve Paldia a mojim synom, Matúšovi a Ondrejovi, na tri rovnaké diely, teda manželke jednu, Matúšovi druhú a Ondrejovi tretiu, takým spôsobom, aby moja manželka Eva Paldia mala plnú moc a vládu disponovať so svojou treťou časťou tak, ako bude chcieť. Tomu, kto si ju bude najviac ctiť a opatrovať, môže ju darovať. Akékoľvek veci hospodárstva, ako aj dobytok, kravy, voly, jedného koňa, osivo, či na poli zasiate, pod strechou vymlátené aj nevymlátené, takisto všetko porúčam tej istej manželke, Eve Paldia, a mojim synom, Matúšovi a Ondrejovi, na tri rovnaké diely.
Z tohto dcére Žofii porúčam 30 mier ovsa. Dcére Anne porúčam dve kravy ako aj dva kláty ? . Zvyšok ostane mojej milej manželke ako aj mojim synom Matúšovi a Ondrejovi. Jánovi som už dal, čo som mohol. Ďalej mu prajem od Pána Boha požehnanie.
Synovskú usadlosť na osade, tak povedané, mnou získanú, porúčam Matejovi a Pavlovi, mojim synom.
Toto krátke pokonanie chcel som takto urobiť, pri dobrej a zdravej pamäti, aby medzi deťmi po mojej smrti nevznikla roztržka, ale aby všetci Pána Boha (pri sebe) mali, jeho sa báli, jemu v pravej viere a v zbožnosti slúžili. Ak tak budú robiť, Pán Boh im požehná. Takéto dokonanie pred hodnovernými a váženými ľuďmi učinil som na mojej smrteľnej posteli a vlastnou rukou podpisujem. V Leštinách dňa 29. januára 1731. Tiež ten vyššie Matej Trstenský – Pečatené mnou, Zachariášom Petrovičom (Petrovicius), kňazom Božieho slova v kostole v Leštinách v. r.