Krypta pod kostolom sv. Martina v Trstenej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výskum krypty pod kostolom sv. Martina v Trstenej

Výskum krypty pod kostolom sv. Martina v Trstenej(2009)

Kostol sv. Martina v Trstenej, fotografia 28.4.2009Pán Denis Pongrácz sa domnieval, že krypta pod kostolom sv. Martina v Trstenej by mohla byť ďalším miestom, kde by sme mohli získať informácie o histórii Trstenej, rodov žijúcich v Trstenej, a aj rodu Trstenský. Uvedený názor podporili aj predstavitelia Trstenej, najmä pán primátor Ing. Jozef Ďubjak a pán farár ThLic. Ing. Jaroslav Chovanec.

Tabuľky umiestnené v krypte