Slávnostné odhalenie pamätnej tabule rodu Trstenský 14.6.2019

Dňa 14.6. 2019 bola slávnostne odhalená pamätná tabuľa rodu Trstenský pred Kultúrnym domov v Trstenej.

Hľadanie vhodného kameňa na fotografii sú Pavol Trstenský a Mikuláš TrstenskýOdhaleniu pamätnej tabule predchádzala Hľadanie vhodného tvaru kameňa pod pamätnú tabuľupríprava, ktorá spočívala  vo vyhľadaní vhodného kameňa na ktorom bude pamätná tabuľa umiestnená. Zárove’aj rodhodnúť o  najvhodnejšieho tvaru kameňa. Tejto úlohy sa výborne zhostili páni Pavol Trstenský – Špirčák Lepenie pamatnej tabulea Mikuláš Trstenský – Kavoň.

Slávnostné stretnutie otvorila veselo miestna Dychovka privítala hostídychová hudba. Slávnostný príhovor predniesla pani primátorka PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková.  Vo svojom príhovore okrem iného poukázala na vzťah mesta Trstená a rodu Trstenský.  Slávnostný príhovor pani primátorkyDôstojný pán prof. ThDr. František Trstenský poukázal na koSlávnostný́ príhovor pána profesora Trstenskéhorene rodu nielen v historických ale aj kresťanských súvislostiach. Po príhovoroch pani primátorka a pán profesor spoločne odhalili pamätnú tabuľu.

Odhalenie pamätnej tabuleDychová hudba zahrala hymnu Slovenskej republiky. Na záver Odhalená́ pamätná tabuľastretnutia informácia JUDr. Mikuláš Trstenský – Francek o ďalších aktivitách rodu.  Zároveň pozval prítomných na neformálne stretnutie účastníkov stretnutia do Hotela Roháč. Účastníci stretnutia sa fotografovali pri pamätnej tabuli rodu.

JUDr. Mikuláš Trstenský pozval účastníkov na spoločné stretnutie v Hoteli RoháčFotografovanie sa s tabuľou Pohľad na účastníkov stretnutia Pamatna tabula s lipou rodu Trstensky