Vetva rodu Trstenský – Francek

Vetva rodu Trstenský – Francek je spojená s líniou hlavného adresáta armálnej listiny Andrejom, cez jeho brata Georgiusa (Juraja nar. 1627), ktorý sa spomína aj v armálnel listine z roku 1638. Líniu skúmame od šoltýsa Martiny otca bratov Andrea a Georgiusa (Juraja).

Vetva rodu Trstenský s prímením Francek je asi najrozsiahlejšia vetva rodu Trstenský. Vieme, že žila na Orave prevažne v Trstenej. Z jej radov vyšlo viacero kňazov.

Na priloženej fotografii sú príslušníci Vetvy rodu Trstenský – Francek, ktorí sa stretli dňa 27. septembra 2008 v Trstenej

Uvedená vetva rodu Trstenský používala prímenie Francek (Franczek). Toto prímenie sa používalo aj na náhrobných kameňoch (Príloha č. 79b Náhrobný kameň v Trstenej Ján Trsztenský Franczek, fotografia rok 2006), alebo v úradnom styku na rozlíšenie iných príslušníkov rodu Trstenský.

Podľa ústnej tradície vzniklo toto prímenie tak, že niektorý predok mal sluhu menom Francek. Podľa tohto sluhu údajne vzniklo toto prímenie Trstenský – Francek. Nevieme kedy sa začalo používať toto prímenie, ale vzhľadom na to, že ktorí príslušníci tejto vetvy si to pamätajú a hlásia sa k nemu, bolo to najneskôr za života spoločného predka Mattheasa nar. 1805.

Genealogická tabuľka Vetvy rodu Trstenský-Francek

Skúmanie Vetvy rodu Trstenský – Francek sme rozdelili na dve línie a to:
a) Línia od Martina cca *1580 a od Jozefa (*25. marca 1860, †27. mája 1944) a nasl.
b) Línia od Martina cca *1580 a od Jána (*26. januára 1877, †28. októbra 1943) a nasl

Línia od Martina cca *1580 a od Jozefa (*25. marca 1860, †27. mája 1944) a nasl.:

Genealogická tabuľka Línie od Martina cca *1580 a od Jozefa *1860 Trstenský-Francek

Jozef Trstenský nar. 1860 Mária Trstenská rod. Abaffy nar. 1869Jozef (*25. marca 1860, †27. mája 1944) sa oženil s Máriou Abaffy (*15. mája 1869, †9. mája 1955). Jozef sa oženil v roku 1886 ako 26 ročný a býval v Trstenej číslo domu 116. Mária pochádzala z jedného z najznámejších a zároveň aj najstarších rodov v Oravskej stolici – z rodu Abaffy.

Pečať Jána Abaffyho 1796 Erb rodu Abaffy

 

 

Spolu mali deväť detí a to: Mária Terézia (*19. septembra 1891, † 8. októbra 1959), vydatej PánikovejNáhrobný kameň v Trstenej Mária Trstenská, nar.1891 vyd. Pánik ; Štefana (* 10. august 1892), ktorý zomrel v USA; Kataríny (* 22. septembra 1894, † 21. decembra 1996 ), vydatej Brnčovej; Martina (* 12. novembra 1896, † 22. mája 1973); Jozefa (*6. januára 1899, †11. januára 1979) zomrel v USA; Náhrobný kameň Františka a Márie v TrstenejFrantiška (*2. decembra 1901, †23. novembra 1956), ženatý pre nás s neznámou ženou, za slobodna Máriou Pšitkovou; Rozáliou († roku 1904 krátko po narodení); Antona (* 14. jan 1906, † roku 1977) a Viktora (* 28. marca 1908).

O narodení Márie Terézie (Therezie) (nar. 1890) prikladáme záznam z matriky z Trstenej (posledný riadok, LB Trstená).

Maria Terezia Trsztenszky nar. 1890, riadok 127 (LB Trstená) Maria Terezia Trsztenszky nar. 1890, riadok 127 (LB Trstená)

 

 

 

O narodení Štefana (Stephanus) (* 10. august 1892) prikladáme záznam z matriky z Trstenej (riadok č- 83, LB Trstená).

Stephanus Trstenszky nar. 1892, riadok 83 (LB Trstená) Stephanus Trstenszky nar. 1892, riadok 83 (LB Trstená)

 

 

 

Rodina Kataríny rod. Trstenskej (Catharina) (*29. 9. 1894, †25. 12. 1995)

O narodení Kataríny (Catharina) (nar. 1894) prikladáme záznam z matriky z Trstenej (riadok č. 112, LB Trstená).

Catharina Trsztenszky nar. 1894, riadok 112 (LB Trstená) Catharina Trsztenszky nar. 1894, riadok 112 (LB Trstená)

 

 

 

 

Náhrobný kameň Kataríny v TrstenejKatarína (* 29. septembra 1894) je pochovaná v Trstenej. Veľkú časť života prežila v USA. Bola trikrát vydatá. Prvý manžel bol Michal (Michael) Hnat (ktorý si neskôr zmenil priezvisko na Hnatov), a ktorý zomrel v roku 1931 v New Yorku City, NY.

Jej druhým manželom bol pán Hurdich, ktorý zomrel niekedy v 50tych rokoch. Tretím bol Jozef Brnca, ktorý zomrel niekedy v 80tych rokoch.

Katarína a Michael Hnatov mali dvoch synov a to: Joseph Emil Hnatov (*14.decembra 1919, † 11. januára 1986) a  Alfreda W. Hnatov (*9. júna 1921, † 19. júla 2005). Ďalšie dve dcéry zomreli pri narodení.

Michael Emil Hnatov nar. 1954 a jeho dvaja synovia, fotografia z roku 2005Ich syn Joseph Emil Hnatov sa oženil s Anna rod. Camesas (*1926) a mali päť detí a to: syna Michael Emil Hnatov (*1954) fotograf v New Yorku, dcéru Catherine vyd. Futterman (*1956), syna Mathew Viktor Hnatov (*1958), syna Martin Joseph Hnatov (*1962) a dcéru Diana Hnatov (*1964).

Ich syn Alfred W. Hnatov (*9. júna 1921, † 19. júla 2005) sa oženil s Evelyn rod. Raferty (*1931) a mali tri deti Mark W. Hnatov (*1954), Maria vyd. LoRe (*1957) a Elizabeth vyd. Lockhart (*1959).

Rodina Jozefa Trstenského v USA (*6. januára 1899, † 11.januára 1979)

Joseph (Jozef) Trstensky (*6. januára 1899, †11.januára 1979) a Margaret Mushak (*12. februára 1906, †2. februára 1992) sa zosobášili dňa 19. februára 1925 v Trstenej vtedajšom Československu. Mali spolu dvoch synov a to Kamila (*23. februára 1926) a Williama (*9. apríla 1930). Joseph emigroval do New York City, USA v roku 1927 nasledujúc svojho brata Stephan (Štefana) a sestru Katherine (Katarínu). Jeho manželka Margareta so synom Kamilom ho nasledovali a v apríli roku 1929 pricestovali do New Yorku. Kamil, William a ich rodiny si v 23. novembra 1960 zmenili ich priezvisko z Trstenský na Tresten.

Kamil Tresten (*23. februára 1926) sa oženil s Mariou Moritz (*5. augusta 1929) dňa 25. marca 1951 a spolu mali päť detí; Deborah (*17. januára 1952), William (*28. januára 1953), Theresa (*23. septembra 1957), Kamil Joseph (*27. júna 1959) and Maria (* 5. januára 1962).

Deborah sa vydala za Alexandera Gretch a mali spolu tri dcéry: Jacqueline Sue (*23. januára 1971), Cheri Lynn (*24. júna 1972) a Cara Jill (*28. októbra 1974). Deborah sa neskôr vydala za Randall Smitheal. Jacqueline sa vydala za Charles Holcomb a mali spolu syna, Hunter Tresten Holcomb (*17. júna 1997). Neskôr sa vydala za David Scanlan a mali syna, David Cole Scanlan (*7. januára 2000). Cheri Lynn sa vydala za James Robert Medus a mali spolu dve deti, dcéru Kendall Marie (* 28. februára 2003) a syna Ryan Matthew (*7. septembra 2004).

William Tresten (*28. januára 1953) sa oženil s Chris Shaw a mali dvoch synov, William Shaw (*9. septembra 1989) a Michael (*23. decembra 1992).

Theresa sa vydala za Luis Soto II. a mali dve deti, syna Luis Alfonso III. (*7 apríla 1981) a dcéru Marisa Gabrielle (*9. septembra 1982). Neskôr sa vydala za Jose Gracia a mali dve deti, dcéru Candice Marie (*2. októbra 1991) a syna Mason Macadonia (*19. novembra 1993).

Kamil Joseph Tresten sa oženil s Leigh Anne Allendorfer a mali tri deti, dcéru Chloe Marie (*28. júna 1994) a synov Joseph Luke (*1 mája 1996) and Matthew William (* 28. apríla 1998).

Maria sa vydala a mala tri deti, syn John (24. augusta 1982) and dvojičky dcéry Christina a Ashley (*20.júna 1984). Všetci si zmenili ich priezvisko na Tresten.

William Tresten (*9. apríla 1930) sa oženil s Adele Kudlaty (*25. novembra 1944) dňa 24. septembra 1966 a mali tri deti; dcéru Jennifer Eileen (*30. mája 1969), syna Paul Christopher (*10. júna 1971) a dcéru Leslie Ann (*25. januára 1973).

Jennifer sa vydala za Carl Makowski a majú dcéru Rachel Nicole (*18. decembra 1999). Leslie sa vydala za James Fitzgerald III. a majú syna James Thomas IV.(*15. februára 2003).

Rodina Martina Trstenského (*12. novembra 1896, † 22. mája 1973)

Martin Trstenský nar. 1896, fotografia okolo roku 1970 Johana Trstenská nar. 1901 rod. Stasová, fotografia okolo roku 1970 Martin (* 12. novembra 1896, † 22. mája 1973) sa oženil s Johanou Stasovou (* 15. novembra 1901, † 2.1 .1984). Mali spolu šesť detí:

Náhrobný kameň Emila nar. 1926 s jeho sestrou Pavlínou (Kľačany) Emil Trstenský nar. 1926, foto cca 1980Emil (* 1. júla 1926, † 14. júl 1987) ktorý bol kňazom; Margita, vydatá Prekopová; Pavlína (* 12. júna 1924 v Trstenej); MVDr. Mikuláš (* 23. mája 1928 v Trstenej), Anna (*  Mikuláš Trstenský nar. 23. mája 1928, foto september 20054. decembra 1938), vydatá Krumpelová a Ing. Jozef (* 19. februára 1937 v Trstenej) ženatý bol s Oľgou Hotovou.
Jozef Trstenský nar. 19.2.1937, foto september 2005Príloha č 95aa Ing. Dárius Trstenský, fotografia 2010, autor Denis PongráczNarodil sa im syn Darius (*1. apríl 1964), ktorý žije v súčasnosti v Pezinku.
Ing. Jozef Trstenský zomrel dňa 8. decembra 2010. Pochovaný je na starom cintoríne v Pezinku.

 

Svadobná fotografia Mikuláša a Kataríny 1954 Syn MVDr. Mikuláš (* 23. mája 1928) sa oženil v roku 1954 s Katarínou rod. Srnková (*25. novembra 1934, † 22. augusta 2000). Spolu mali dve deti: JUDr. Mikuláša Trstenského nar. 7.1.1958 a JUDr. Katarínu nar. 15.8.1959, vydatú Suchoňovú.

Rodina Mikuláša Trstenského (nar. 1958), fotografia máj 2005Katarína Suchoňová rod Trstenská nar. 1959, fotografia 2005Mikuláš sa s manželkou Lenkou nar. 1.12.1963 rozviedli. Majú dcéru Kristínu nar. 26.10. 1983 a syna Tomáš nar. 14.3.1988. S manželkou Jaroslavou nar. 20.11.1965 majú syna Lukáša nar. 3.11.1991 a dcéru Terezu nar. 29.6.1997. Katarína (nar. 15. Augusta 1959) vyd. Suchoňová má dcéru Danielu.

Anna rod. Trstenská (nar. 4. decembra 1938), fotografia 2007Ing. Ondrej Krumpel (nar. 2. septembra1935), fotografia 2007Dcéra Anna rod. Trstenská (*4. decembra 1938) sa vydala za Ing. Ondreja Krumpela (*2. septembra1935). Sobáš mali dňa 10.10.1964 v rímskokatolíckom kostole sv. Martina v Trstenej. Spolu majú dve dcéry a to: MUDr. Daniela (*21. septembra1969) vydatá Takáčová a Ing. Slávka (* 9. februára 1975) vydatá Vaccari.

Rodina Antona Trstenského (* 14. január 1906, † roku 1977)

Anton Trstenský s rodinou, fotografia cca 1955Anton (* 14. január 1906, † roku 1977) sa oženil s Irenou rod. Ranostajová a mali spolu sedem detí. Vladimír (*21. 1. 1933, †29. 2. 1941), Zita (*12. 8. 1933), Ivan (*29. 8. 1940), Tatiana (*12. 8. 1933), Ida (*10. 5. 1945), Katarína (*6. 10. 1949), Libor (*30. 10. 1951). Dcéry Zita, Katarína a syn Ivan zostali slobodní. Dcéra Ida sa po vydaji volá Jakvirtová a má dcéru Petru a syna Andreja.

Libor Trstenský s manželkou a so synom Liborom, fotografia november 2005Mária Trstenská nar. 1986, fotografia september 2008 súrodenci Marek, Mária a Libor, fotografia, december 2008Mária Trstenská nar. 1986, fotografia, august 2009
Libor sa oženil s Annou rodenou Miklušková (*28.8.1955) a majú spolu tri deti: Ing. Libor (*2. 4. 1979), Marek (*29. 2. 1980) a Bc. Mária (*29. 7.1986).

Marek a Barbora, fotografia december 2007Barbora, so synom Šimonkom, september 2009 Marek s rodinou, júl 2009Šimonko Trstenský, syn Mareka a Barbory, nar. 2.12.2008 , fotografia apríl 2009
Marek sa oženil dňa 29. apríla 2006 s Ing. Barborou nar.13.3.1979 rod. Hermanová spolu žijú na Salajne č. 9 pri Mariánskych Lázňach. Spolu majú syna Šimona Trstenského nar. 2.12.2008.

Msgr. Viktor Trstenský (*28. marca 1908, †7. decembra 2006)

Osoba Msgr. Viktora Trstenského (* 28. marca 1908) je priamo spojená s bojom proti komunizmu na Slovensku. V novodobej histórii rodu dosiahol najvyššie a najčestnejšie postavenie vo sfére duchovného a svetského života. Do seminára v Spišskej Kapitule vstúpil roku 1926. Kňazské svätenie prijal z rúk otca

Podobizeň Msgr.Viktora Trstenského 2003

biskupa, Jána Vojtaššáka, roku 1931 (29. júna). Vysoké štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy V roku 1935 sa stal farárom v Reľove. Neskôr, v roku 1938, dostal novú faru v Dolnom Kubíne. Vysoké štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy V časoch druhej svetovej vojny ho otec biskup Vojtaššák poveril funkciou školského inšpektora. Pápež Pius XII. ocenil bohatstvo jeho viery, potvrdené mnohými záslužnými skutkami, titulom Monsignora a následne ho vymenoval za člena pápežskej Rady ostražitosti (Consilii et Vigilantia). V časoch komunistickej tyranie bol viackrát súdne trestaný a uväznený za svoje procirkevné postoje a otvorený nepriateľský vzťah proti komunizmu. Bronzová medaila 2001 Prešiel väznicou na Pankráci v Prahe, Ilavou, pracovnými tábormi a väznicami v Jáchymove, Prievidzi, Novákoch a na ďalších dvadsiatich štyroch miestach. Napísal mnoho kníh z prostredia väzníc alebo jeho zápasu o slobodu vyznania a svedomia počas komunistického režimu Bronzová medaila 2001 (napr. Sila viery, sila pravdy, Ako svedectvo, Menej ponôs, viac modlitieb a boja za pravdu, Fragmenty, ďalšie bolestné výlevy duše, Nemohol som mlčať atď.). Prezident Slovenskej Republiky, Rudolf Schuster, ocenil jeho boj za slobodu myslenia a v roku 2000 mu prepožičal pri príležitosti výročia vzniku Slovenskej republiky vysoké štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy. Dekrét o vymenovaní za pápežského preláta Dňa 4. januára 1994 bol Viktor menovaný za honorárneho preláta a člena najvyššej trónnej asistencie pápeža Jána Pavla II., s následným právom členstva v Ráde meča a klobúka (Ordini di Cappa i Spada). K titulu pápežského preláta sa aicky pripája funkcia tajomníka (cubicularius intimus adlectus supra numerum) a komorníka (cubicularius honorarius) Svätého Otca, Jána Pavla II. Viktor Trstenský ako jediný spomedzi potomkov šľachticov na Slovensku môže používať kráľovský purpur, a tak sa stal formálne najvyššie postaveným žijúcim šľachticom na Slovenku.

Línia od Martina cca *1580 a od Jána (*26. januára 1877, †28. októbra 1943) a nasl.:

Genealogická tabuľka Línie od Martina cca *1580 a od Jána *1877 Trstenský-Francek

Zápis o narodení Jána (Joannes) Trsztensky, riadok 9 LB TrstenáJán Trstenský (*26. 1. 1877, †28. 10. 1943) sa prvý krát oženil s Veronikou rod. Reháková, manželstvo bolo bezdetné. Ján Trstenský nar. 1877, fotografia z roku 1902 až 1912Manželka Veronika zomrela 40. ročná dňa 30. 3. 1925. Druhý krát sa oženil dňa 13. 5. 1925 s Máriou rod. Paneková (*22. 3. 1900). Mária nar. 1900, rod. PanekováJán je pochovaný v Trstenej. Spolu mali sedem detí a to: Štefania (*26. 4. 1926, †1978), Štefan (*2. 7. 1927, †6. 7. 1966), Karol (*7. 3. 1929), Hrob Jána Trstenského (nar. 1877) v Trstenejdvojičky Klementína (*9. 2 .1932 – vydatá Vrtochová) a Paulína (*9. 2. 1932, †15. 2. 1932), Viktor (*25. 3. 1934, †4. 2. 1993) a Mária (*24. 3. 1938 – vydatá Pekarová). Ján bol súkromne hospodáriacim roľníkom.

Štefánia (*26. 4. 1926, †1978) zostala slobodná.

Štefan (*2. 7. 1927, †6. 7. 1966) sa oženil s Cecíliou rod. Gonsorová (*27. 1. 1931) a mali spolu dve deti a to: Štefan Stanislav (*12. 6. 1959) a Daniela (*6. 7. 1961 – vydatá Bakošová).

Rodina Štefana Trstenského, január 2005 Sprava Štefan nar. 1959 s manželkou a vdp. Františkom Trstenským, fotografia 2008Štefan Stanislav (*12. 6. 1959) sa oženil s Paulou rod. Bednárová (*24. 1. 1960) a majú spolu tri deti a to: Stanislava (*22. 1. 1985), Tatiana (*9. 2. 1988) a Natália (*10. 1. 1995).

Karol nar. 1929 s rodinou syna Jána nar. 1967, fotografia 2008Karol (*7. 3. 1929) sa oženil s Bernadínou rod. Jadrňáková (*4. 3. 1941) a mali spolu päť detí a to: Vladimír (*8. 12. 1960), Peter (*27. 4. 1964), Anna (*12. 6. 1966 – vydatá Lužbeťáková), Ján (*4. 8. 1967) a Karol (*30. 12.1974).

Rodina Vladimíra Trstenského, január 2005 Karol nar. 1929 s rodinou syna Vladimíra nar. 1960 s rodinou, fotografia 2008Vladimír (*8. 12. 1960) sa oženil s Darinou rod. Šurinová (*6. 6. 1963) a majú spolu tri deti a to: Lucia (*29. 12. 1984), Marek (*2. 6.1987) a Patrícia (*10. 2. 1993).

Rodina Petra Trstenského, január 2005 Karol nar. 1929 s rodinou syna Petra nar. 1960 s rodinou, fotografia 2008Peter (*27. 4. 1964) sa oženil s Jozefou rod. Furdeková (*19. 3. 1962) a majú spolu tri deti a to: Peter (*11. 12. 1989), Monika (*6. 1. 1991) a Tomáš (*6. 3. 1992).

Rodina Jána Trstenského, január 2005 Karol nar. 1929 s rodinou syna Jána nar. 1967 s rodinou, fotografia 2008Ján (*4. 8. 1967) sa oženil s Evou rod. Trstenská (*26. 10. 1971) a majú spolu päť detí a to: Martina (*25. 10. 1992), Nikola (*30. 9. 1993), Ján (*21. 3. 1995), Erik (*23. 11. 1996 †6. 9. 2002) a Patrik (* 24. 7. 1998).

Rodina Karola Trstenského, január 2005Karol (*30. 12. 1974) sa oženil s Beátou rod. Kordiaková (*3. 6. 1977) a majú spolu tri deti a to: Dominik (*25. 5. 1996), Bibiana (*23. 5. 1998) a Dávid (*27. 7. 2004).

Fotografia Viktora a Heleny, rok 1991 Náhrobný kameň Viktora a Heleny v Tvrdošíne - MedvedzíViktor (*25. 3. 1934, † 4.2. 1993) sa oženil dňa 13. 10. 1962 s Helenou rod. Medvecká (*18.7.1943) a mali spolu tri deti to: Ján (*16. 10. 1963) , ThDr. Jozef (*16. 1. 1967-r.k. kňaz) a SBALic. František (*13. 3. 1973 – r.k. kňaz).Bratia František, Ján a Jozef, rok 1991

Jozef Trstenský nar. 1967 (Fotografia z roku 2004)

Ján (*16. 10. 1963) sa oženil dňa 21. 11. 1987 s Agátou rod. Kanderová (*26. 12. 1965) a majú spolu tri deti a to: Veronika (*21. 11. 1988), Barbara (*12. 12. 1991) a Klára (*7.10. 1995).

Rodina Jána Trstenského nar. 1963, Fotografia z roku 2002 Dcéry Jána Trstenského nar. 1963, Fotografia z roku 2004 František Trstenský nar. 1973, fotografia máj 2005

 

 

 

Zápis z Matriky o sobáši Františka TrstenskéhoZápis z Matriky o sobáši Františka TrstenskéhoDo tejto línie vetvy Trstenský Francek patrí aj František Trstenský nar. 7. mája (niekde sa uvádza 8. mája) 1902. Bol úradníkom v Spišskom Podhradí. Manželka Helena Alth nar. 10. februára 1909. Rodina Jána Trstenského nar. 1963 s bratom vdp. Františkom Trstenským, fotografia 2008 Zosobášení boli 28. októbra 1933 v Spišskom Podhradí. Boli bezdetní. Zo sobášnej matriky vieme, že Františka Trstenského zo Spišského Podhradia sobášil Msgr. Viktor Trstensky, keď bol kaplánom v Levoči.

Obálka listu Ignáca Trstenského z roku 1933O jeho bratovi Ignácovi (Ignatz) vieme, že sa narodil dňa 16. júla 1888 a zomrel v júni 1966 v USA. Pravidelne písal na Slovensko. Jeho listy si zaslúžia o zverejnenie v časti životopisy. Mal syna Ignáca, ktorý žije v USA, o ktorom zatiaľ nič nevieme. Viac pozri v kapitole „Životopisy“