Vetva rodu Trstenský-Vojt

Vetva rodu Trstenský-Vojt je spojená s líniou hlavného adresáta armálnej listiny Andrejom, cez jeho brata Georgiusa (Juraja nar. 1627), ktorý sa spomína aj v armálnel listine z roku 1638. Líniu skúmame od šoltýsa Martiny otca bratov Andrea a Georgiusa (Juraja).

Príslušníci Vetvy rodu Trstenský – Vojt, fotografia rok 2008Na priloženej fotografii sú príslušníci Vetvy rodu Trstenský – Vojt, ktorí sa stretli dňa 27. septembra 2008 v Trstenej.

Legitimácia z roku 1944Uvedená vetva používala prímenie Vojt. Prvý známy Trstenský vystupujúci aj pod týmto prímením bol Andreas Mattheus (Vojt). Pravdepodobne z uvedenej vetvy Trstenských boli šoltýsi t.j. fojtovia resp. vojtovia. Vzhľadom na to, že v Trstenej je aj priezvisko Vojt, je možné, že niektorí Trstenskí prestali používať svoje priezvisko a za priezvisko si zvolili svoje prímenie Vojt. Uvedené prímenie sa používalo aj v oficiálnych dokumentoch napr. v roku 1944 sa použilo na legitimácii vo forme Trstenský – Vojt.

Genealogická tabuľka Vetvy rodu Trstenský-Vojt

Vetva rodu Trstenský od Martina nar. cca 1580 a od Andreasa Mattheusa (*15.okt. 1798, †?) – Prímenie Vojt

Ján Trstenský (1867) preukaz z roku 1944Prvým známym príslušníkom uvedenej vetvy rodu Trstenský je Andreas (*cca 1800). Vieme o ňom, že sa oženil s Máriou rod. Lepáček. Mali spolu syna Pavla (*21.1.1829). V záznamoch je pri mene Pavla uvedené „nobilis“ t.j. šľachtic. Pavol sa oženil s Helenou rod. Helis alebo Helitz. Mali spolu šesť detí, a to: Helena (*6.6.1854), Mária (*17.12.1856), Veronica (*17.3.1859), Cathrina (*14.10.1861), Ján (*2.5.1867) a Joana (*5.5.1870). Ján Trstenský (*2.5.1867, †?) žil v Trstenej. Bol roľník. Jeho manželka Johana (*7. 10.1875) rod. Kavská sa narodila bola tiež roľníčka. Vieme, že mali spolu dvoch synov a to: Jána (*4.7.1914, †?), ktorý bol aj kostolníkom a Štefana (*?, †?). Johana rod. Kavská preukaz z roku 1944Ján sa oženil s Viktóriou rod. Brčovou (*4.9.1923). Mali spolu sedem detí a to dvoch synov a päť dcér a to: Jozef (*2.3.1942), Emília (*30.5.1944), Paulína (*8.2.1952), Mária (*26.7.1954), Oľga (*11.8.1957), Anna (*14.4.1961) a Ján (*30.12.1964).

Syn Jozef sa narodil 2.3. 1942. Za ženú má Máriu rod. Fabyková (*18.3.1944). Spolu majú tri dcéry a to: Jana (*30.6.1964) vyd. Lepačková, Darina (*20.7.1967) vydatá Matonogová a  Renáta (*26.8.1971) vyd. Frančeková.

Emília (*30.5.1944) vydatá Mecová, Paulína (*8.2.1952) vydatá Gocmanová, Mária (*26.7.1954) vydatá Nekorancová, Oľga (*11.8.1957) vydatá Mitanová a Anna (*14.4.1961) vydatá Kolenová.

Ján Trstensky (nar. 1964), fotografia 2005 Synovia Ján Trstenský (nar.1964) s bratom Jozefom (nar. 2.3. 1942) a jeho manželkou, apríl 2005 Rodina Jána Trstenského nar. 1964, fotografia november 2005

 

 

Syn Ján sa narodil 30.12.1964. Oženil sa s Irenou rod. Plavjaková (*11.3.1962). Majú spolu tri deti a to: Ján (*10.1.1990), Norbert (*7.7.1992) a Alexandra (*7.11.1995).