Vetva rodu Trstenský – Kulla

Vetva rodu Trstenský – Kulla je spojená s líniou hlavného adresáta armálnej listiny Andrejom, cez jeho brata Georgiusa (Juraja nar. 1627), ktorý sa spomína aj v armálnel listine z roku 1638. Líniu skúmame od šoltýsa Martiny otca bratov Andrea a Georgiusa (Juraja).

Príslušníci Vetvy rodu Trstenský – Kulla, fotografia rok 2008Na priloženej fotografii sú príslušníci Vetvy rodu Trstenský – Kulla, ktorí sa stretli dňa 27. septembra 2008 v Trstenej.

Uvedená vetva používala prímenie Kulla. Prvý známy Trstenský vystupujúci s prímením Kulla bol Štefan (*10. januára 1845, †?). Nevieme z čoho vzniklo prímenie Kulla.

Prímenia Kulla sa používalo aj v oficiálnych zápisniciach napr. na zakladajúcej členskej schôdzi JRD

www.trstenik.sk/new/historia/index.php

Zápis v pozemkovej kniheObdobne sa stretávame s touto podobou prímenia Trstenský – Kulla napríklad aj v zápisoch v pozemkovej knihe.

Genealogická tabuľka Vetvy rodu Trstenský – Kulla

Vetva rodu od Martina cca *1580 a od Štefana (*1845) – Prímenie Kulla.

Prvým známym príslušníkom vetvy rodu Trstenský – Kulla je Stephanus (*10.1.1845). S manželkou Rosaliou rod. Bednárovou mali spolu štyri deti a to: Štefan (*26.8.1879, †1942), Mária (*cca 1886) vyd. Komuniecki, Apollónia (*cca 1893) vyd. Šuhaj, Martin (*9.11.1877, †30.11.1944).

Štefan (*1879, †1942) narodený v Trstenej, kde aj zomrel. Bol roľníkom. Pred 1. svetovou vojnou bol na prácach v USA. Oženil sa s Annou rod. Kubínová (nar. 1890, †1964). Anna sa narodila v Liesku na Orave. Bola roľníčka. Spolu mali jedenásť detí, ale dospelosti sa dožilo len päť detí. Ich deti sú: Štefan (*16.11.1912, †1982), Ján (* 1916, †1984), František (*1919 † 15.11. 2005), JUDr. Martin (*1920), Žofia (cca *1923 † ?) a Jozef (*1930 † 1990).

Štefan Trstenský nar. 1912, fotografia asi 1970Štefan (*16.11.1912, †18.8.1982) sa narodil v Trstenej bol učiteľom v Oravskom Veselom, a od roku 1942 v Tvrdošíne (1946 až 1953 riaditeľom meštiackej školy). Od roku 1953 pracoval na Krajskom národnom výbore v Žiline (vedúci odboru, krajský školský inšpektorát a v iných funkciách. V rokoch 1964 až 1971 bol poslancom Slovenskej národnej obrody. Oženil sa s Elenou rod. Schotterovou (*17.9.1917, †16.2.1998). Narodila sa v Brodzanoch okr. Partizánske. Zomrela v Žiline. Bola učiteľka na Základnej škole. Z manželstva sa narodili štyri deti a to:

Prof. Ing. Dušan Trstenský, foto november 2005Prof. Ing. Dušan Trstenský (*13.3.1939), narodený v Oravskom Veselom okr. Námestovo, Doc.Ing. Darina Palúšová rod. Trstenská (*4.5.1940), narodená v Oravskom Veselom okr. Námestovo, Danica Brathová rodená Trstenská (*26.8.1946), narodená v Tvrdošíne a MUDr. Drahoslova Glosová rodená Trstenská (*21.6.1953), narodená v Trstenej.

Prof. Ing. Dušan Trstenský s manželkou a synom, foto november 2005Prof. Ing. Dušan Trstenský (*13.3.1939) sa oženil s MUDr. Katarínou rod. Žiakovou (*12.4.1937), narodenou v Závadke nad Hronom. Spolu majú dve deti a to: MUDr. Luciu Gajdošíkovú rod. Trstenskú (*1.9.1973) a MUDr. Dušan Trstenský (*5.1.1975), narodený v Žiline.

Ján (*1916, †1984) mal za manželku Emíliu rod. Sameláková. Majú jednu dcéru Máriu, ktorá býva v Trstenej.

František (*1919, †2005), narodený v Trstenej. Bol roľníkom. Oženil sa Emíliou rod. Paldiová. Mali tri dcéry a jedného syna a to Štefániu, Martu a Oľgu a syna Františka (*21.4.1953).

JUDr. Martin Trstenský nar. 1920 s manželkou, Tvrdošín, foto november 2005JUDr. Martin (*1920), narodený v Trstenej. Oženil sa s Magdalénou rod. Krupová, nar. 1929. JUDr. Martin pracoval na Okresnom národnom výbore v Dolnom Kubíne. Býva v Tvrdošíne ul. Vojtaššáková č. 584.

Milan Trstenský nar. 1949 s manželkou, Tvrdošín, fotografia marec 2006Majú dvoch synov a jednu dcéru. Ich deti Milan nar. 1949, Elena nar. 1955 a Ing. Peter nar. 1959 bývajú v Tvrdošíne. Ich syn Milan (*1.11.1949) sa oženil s Vierou rod. Marcoňová (*26.1.1952). Majú spolu deti: Ing. Martin (*4.11.1975), Zuzana (*26.10.1976), Mgr. Veronika (*3.10.1978) vyd. Mrkosová. Elena (*23.1.1955) (dcéra Martina a Magdalény) sa vydala za Konštantína Baroša. Majú päť detí a to: Ing. Roman Baroš (*21.1.1980), Marcela Barošová, (*15.3.1981), Lívia (*21.7.1983) vyd. Teplanská, Andrej Baroš (*7.2.1988) a Patrik Baroš (*6.9.1991).
Ing. Peter Trstenský nar. 1959 s rodinou, Tvrdošín, fotografia marec 2006
Ing. Peter Trstenský (syn Martina a Magdalény) (*16.6. 1959) sa oženil s Ivetou rod. Gombalová a majú spolu dvoch synov. Peter (*14.4.1986) a Marián (*16.5.1988).

Žofia Šulcová rod. Trstenská (*5.10.1923, †1986), narodená v Trstenej. Bola roľníčkou. Manžel Štefan Šulc nar. 1919, zom. 2004. Mali dve dcéry a jedného syna. Dcéra Mária nar. 28.11.1947 vydatá Lepačková, Žofia nar. 10.3.1951 vydatá Kubasová, Ján nar. 7.5. 1956, vdovec manželka Ľudmila.

Juraj Trstenský nar. 1964 s rodinou, Rabčice, fotografia marec 2006Jozef Trstenský nar. 1930Jozef Trstenský (*1930, †1996), narodený v Trstenej. Bol učiteľom v Rabčiciach okr. Námestovo. Jeho koníčkom bolo zbieranie samorastov. Manželka Elena rod. Vorčáková. Ich syn Juraj (*2.11.1964) býva v Rabčiciach. Zaoberá sa drevovýrobou. Oženil sa s Monikou rod. Sireková nar. 5.8.1967. Spolu majú tri dcéry a to: Izabela nar. 15.11.1986, Adriána nar. 4.11.1988 a Henrieta nar. 11.4.1991