Vetva rodu Trstenský – Kavoň

Na základe našich výskumov vychádzame z predpokladu, že prímenie vzniklo od priezviska manželky Mattheusa (otca Martina *11.11.1874), ktorý sa oženil s Máriou rodenou Kavony (Kavoň). Na Orave žijú rodiny s priezviskom Kavoň doteraz. Táto vetva rodu Trstenský pochádza od Martina šoltýsa v Trstenej nar. cca 1580 a od Mattheusa (*29.4. 1836).

Príslušníci Vetvy rodu Trstenský – Kavoň, fotografia rok 2008Na priloženej fotografii sú príslušníci Vetvy rodu Trstenský – Kavoň, ktorí sa stretli dňa 27. septembra 2008 v Trstenej.

Vetva rodu Trstenský – Kavoň je spojená s líniou hlavného adresáta armálnej listiny Andrejom, cez jeho brata Gergiusa (Juraja nar. 1627). Táto vetva rodu Trstenský pochádza od Martina šoltýsa v Trstenej nar. cca 1580 a od Mattheusa (*29.4. 1836).

Genealogická tabuľka Vetvy Trstenský – Kavoň

Vetva od Martina šoltýsa v Trstenej (*cca 1580) a od Mattheusa (*29.4. 1836) – prímenie Kavoň

Mattheusa Trstenský (*29.4. 1836) sa oženil s Máriou a vieme o ich dvoch synoch Martin Trstenský (*11.11. 1874, †5.12.1945) a Jozef (Josephus) (*cca 1888, †1915).

Martin Trstenský Kavoň nar. 1874Žofia Trstenský Kavoň nar. 1882Martin Trstenský (*11.11. 1874, †5.12.1945) žil v Trstenej. Jeho manželka bola Žofia rod. Štefanidesová (*1882). Vieme, že spolu mali šesť detí, ktoré sa volali: Johana, Mária, Rozália, Viktória, Jozef a Martin (*29.8.1925).
Martin Trstenský Kavoň nar. 1874 zadná stranaNa priloženej fotografii je Martin Trstenský (*11.11. 1874) asi 40 ročný t.j. fotografia vznikla asi okolo roku 1914.
Podľa textu na zadanej strane, fotografia vznikla asi v Pešti. Prikladáme aj zadnú stranu textu fotografie (pohľadnice).

Johana Trstenská *1901, Fotografia 1974Prvé dieťa najstaršia Johana (*24.9.1901, †22.11.1979) si slobodná a nikdy nevydatá ako prvá v Žilinskom kraji adoptovala dcéru svojej sestry Viktórie 18 mesačnú Oľgu Jankoľovú, ktorá po adopcii nosila jej meno Trstenská a ktorú vychovala až do dospelého veku. Oľga vydatá Löbbová *1949, Fotografia 1992Dcéra Oľga (*16.11.1949) sa vydala za dňa 26.4.1969 za Juraja Löbba (*11.10.1945) Oľga Löbbová *1949 s manželom Jurajom, Fotografia 1969Deti Oľgy Löbbej *1949, Fotografia 2005a spolu majú 8 detí, ktoré sa volajú: Patrícia (*29.9.1970), Tatiana (*21.1.1972), Judita (*29.7.1974), Erika (*5.8.1976), Katarína (*22.3.1978), Norbert (*11.7.1979), Mária (*20.7.1984), Liliana (*28.4.1988) . Životopis Johany (*24.9.1901) pozri v časti životopisy.

Mária Kohútová rod. Trstenská nar.1903, fotografia asi 1950Druhé dieťa dcéra Mária (*20.8.1903, †18.4.1983) sa vydala za Michala Kohúta (*20.8.1903, †1971 alebo 1972). Vydávala sa veľmi mladá a bývali v dedina Ústie (dnes je táto dedina zaplavená Oravskou priehradou). Kvôli výstavbe priehrady sa odsťahovali do Alekšiniec, kde potom žili celý život. Mária bola žena v domácnosti a jej manžel bol kostolník. Spolu mali štyri deti, ktoré sa volali Mária (*25.11.1922), Paulína (*17.6.1925), Johana (*24.12. 1926) a Žofia (*16.1.1933).Dcéry Márie Kohútovej rod. Trstenská nar.1903, Johana a Žofia, fotografia asi 1950Mária (*25.11.1922), ktorá mala syna Dezidera, Paulína (*17.6.1925) vydatá Vavríková mala tri dcéry Anna. Eva a Marta. Johana (*24.12. 1926 umrela mladá) vydatá Brunovská, mala jednu dcéru Helenu. Žofia (*16.1.1933) sa vydala za Martina Barnasa z Trstenej, kde sa po čase presťahovali. Mali šesť detí a to Jana, Jozefína, Mária, Viera, Darina a Miroslav.

Najstaršia obyvateľka Piešťan pani Rozália Čubaňová rod. TrstenskáTretie dieťa dcéra Rozália sa narodila vo februári 1907.
V roku 2010 oslávila 103. výročie Pani Rozália Čubaňová rod. Trstenská žila v Piešťanoch, kde je aj pochovaná.

 

Pri´loha cˇ. 110fe Oslavy 103. narodeni´n pani Roza´lie Cˇubanˇovej v roku 2010 Príloha č. 110fd Parte pani Rozálie Čubaňovej

 

 

Viktória *1925, s vnučkou Juditou, Fotografia 1984

 

Štvrtá dcéra Viktória (*25.7.1913), vydatá za Štefana Jankoľu – traťového robotníka. Štefan Jankoľa (*17.6.1905) zomrel 9. mája 1954. Viktória sa už nevydala a žila ako vdova až do smrti. Zomrela na starobu 4.4.2005. Spolu so Štefanom mala 6 detí: Bernardina (*15.11.1932) – vydatá za Vendelína Zembjaka (*19.10.1921,†1.11). Anna – zomrela na zápal pľúc ako 7 mesačná Syn Matej (*5.7.1937), zomrel asi v tom istom roku v novembri. Syn František, (*12.10.1945) zomrel. Dcéra Irena (*26. 7. 1947). Dcéra Oľga (*16.11.1949), ktorú si dňa 21.1.1953 právoplatným rozhodnutím Ľudového súdu v Trstenej adoptovala Viktóriina najstaršia sestra Johana Trstenská.

 Ing. Jozef Trstenský *1959, fotografia 2007Piaty syn Jozef má dvoch synov a to: Jozef (*1959) a Dušan. Pán Ing. Jozef Trstenský (*1959) je primátor Nového Mesta nad Váhom. Dňa 14. novembra 2009 bol v Trenčianskom kraji zvolený za poslanca Trenčianskeho samosprávneho kraja za Nové Mesto nad Váhom.

 

Martin Trstenský nar.1925 so synom Martinom, január 2005Martin (nar. 1925) s rodinou, fotografia 1982Šiesty syn Martin (*29.8.1925) sa oženil s Martou rod. Parížová (*31.1.1928, † 11.septembra 2002) a mali spolu šesť detí a to: Martin (*26.4.1958), Mikuláš (*6.12.1961), Antona (*12.11.1963), Valéria (*1.8.1952), Monika (nar. *7.2.1955) a Alena (*7.9. 1956).

Rodina Martina Trstenského (nar.1958), apríl 2005Martin (*26.4.1958) sa oženil s Annou   rod. Lepačková  (*24. 7.1958). Majú spolu šesť detí a to:  Martina (*22. 3.1981),  Anna  Trstenská (*18. 8.1982), Martin  *13.5.1984), Jana  (*24.1. 1990), Andrej (*24.11.1991),  Dominika  (*6.4.1994).

Mikuláš  (*6.12.1961) sa oženil s Johanou   rod. Vojtašová  (*6. 5.1962) a majú dve deti a to: Michal  (*3. 9.1982) a Zuzana (*20.  10.1983),

Rodina Mikuláša Trstenského (nar. 1958), fotografia máj 2005 Dcéra Mikuláša Trstenského nar. 1961, Zuzana, fotografia z roku 2004 Rodina Mikuláša Trstenského (nar. 1961), fotografia november 2005

 

 

 

Mikulášov syn Michal (*3. 9.1982) sa dňa 30. 5. 2009Svadobný deň, fotografia máj 2009 v Trstenej oženil s Leou rod. Dzurekovou (*29.11.1983). Otec nevesty je Vladislav Dzurek (nar. 3.1.1959) a matka nevesty je Ľudmila Dzurekova ( *16.10.1962) rod. Drevenáková.

 

Anton  Trstenský  (*12.11.1963) sa oženil s Annou (*10. 8.1953) a majú dve deti a to: Michal  (*28. 7.1986) a Katarína (*6. 1. 1989).

Rodina Antona Trstenskéh (nar.1963), apríl 2005.JPG

Jozef (Josephus) (*cca 1888, †1915) sa oženil s Christine Revay (*1894, †20. februára 1938) a mali syna Stephanus ( Štefan). Jozef zahynul roku 1915 v I. svetovej vojne na východnom fronte.

Paulína Trstenská 85 ročná, fotografia z roku 2008Svadobná fotografia z roku 1939Syn Štefan (*24.mája 1914, †29. apríla 1992) sa oženil s Paulínou, rodenou Nemčekovou (*1923, †11. novembra 2011) a mali desať detí.

Fotka troch generácií, fotografia z roku 2011Na priloženej fotografii je Paulína Trstenská, 88 ročná (jej posledná fotografia, fotografia troch generácií ) – so synom Milanom, dcérou Štefániou, vnučkou Erikou a pravnukom Ivanom Štefaniskom.

Štefan s celou rodinou, fotografia z roku 1955Deti Štefana a Paulíny: Veronika, Margita, Alžbeta, Štefánia, Milan, Anna, Mária, Helena, Jozef, Katarína

Dcéra Veronika s rodinou, fotografia z roku 2005Veronika (*3. februára 1941), vydatá za Ing. Pavla Vrláka (*7. júna 1945, †22.novembra 2005) majú dcéru Lenku Štěpánkovú (*1972) a vnučky Lenku (*1992) a Karinu (*1995). Bývajú v Martine. Druhá dcéra Táňa a vnučky Zuzku a Viktorku. Bývajú v Prahe.

Margita (*1. januára 1943, †15. januára 1943)

Dcéra Alžbeta, fotografia z 2011Alžbeta (*19. novembra 1943 ), slobodná. Býva vo Vrícku.

Dcéra Štefánia s rodinou, fotografia rok 2008Štefánia (*30. augusta 1945), vydatá za promovaného pedagóga Jozefa Šlauku (*28. novembra 1941) bývajú na Trstenom, okr. Liptovský Mikuláš. Majú dcéru Mgr. Eriku (*1970), vydatú za Ing. Dušana Štefanisku (*1963), ktorí majú syna Ivana (*1990) a dcéru Karin (*1994), bývajú v Liptovskom Mikuláši. Syn Miloš (*1974) je ženatý s Gabikou (*1974), rodenou Junásovou, ktorí majú syna Martina (*2001). Bývajú v Malých Uherciach, okr. Partizánske.

Syn Milan s rodinou, fotografia z roku 2009Milan (*31. mája 1947) sa oženil s Jankou (*26. augusta 1950, †2011) rodenou Laurincovou, bývajú v Trstenej, okr. Tvrdošín. Majú dcéru Zuzanu (*1973), vydatú za Romana Zetku (*1972) a vnučku Simonu (*1993) a Zuzanu (*1995), bývajú v Dolnom Kubíne. Syn Peter (*1974) má dcéru Silviu (*1996) a syna Dávida (*1997). Syn Michal (*1983) sa oženil s Evou (*1984) rodenou Kuráňovou, majú syna Jakuba (*2011), žijú v Anglicku.

Dcéra Anna s rodinou, fotografia z roku 2008Dcéra Anna a syn Slávek, fotografia z roku 2008Anna (*21. februára 1949), vydatá za podplukovníka Iľju Pechtora (*12. augusta 1946), majú syna Ing. Pavla (*1969) ženatého s MUDr. Tatianou (*1970) rodenou Mikeskovou , ktorí majú syna Viliama (*2003), bývajú v Martine. Druhý syn Ing. Slávek (*1974) žije s Beatou (*1968) Podolyovou v Hornej Súči, okr. Trenčín.

Dcéra Mária s rodinou, fotografia z roku 2009Mária (*15. septembra 1950) má dcéru Karin (*1975) Mudrochovú a vnuka Juraja (*1998), bývajú v Bratislave.

Dcéra Helena s rodinou, fotografia z roku 2002Mgr. Helena (*13. marca 1953) s druhom Igorom Eliašom (*1952), majú dcéru Zuzanu (*1978), bývajú v Bratislave.

Syn Jozef, fotografia z roku 2009Jozef (*19. februára 1955), slobodný, býva v Trstenej, okr. Tvrdošín.

Ing. Katarína (*21. júna 1960), slobodná, býva v Martine.