Vetva rodu Trstenský-Špirčák

Vetva rodu Trstenský-Špirčák je spojená s líniou hlavného adresáta armálnej listiny Andrejom, cez jeho brata Georgiusa (Juraja nar. 1627), ktorý sa spomína aj v armálnel listine z roku 1638. Líniu skúmame od šoltýsa Martiny otca bratov Andrea a Georgiusa (Juraja).

Príslušníci Vetvy rodu Trstenský – Špirčák, fotografia rok 2008Na priloženej fotografii sú príslušníci Vetvy rodu Trstenský – Špirčák, ktorí sa stretli dňa 27. septembra 2008 v Trstenej.

Pole III. Polovica zadná a prednáPoložka č. 249 Trsztensky Špir. JánUvedená vetva používala prímenie Špirčák. Nevieme kedy sa začalo používať toto prímenie, a ani nevieme z čoho vzniklo. Jedna teória hovorí, že je to od slova „špirka“, čo po goralsky znamená slanina. S prímenie Trstenský-Špirčák sa môžeme napr. stretnúť aj v súpise majiteľov pozemkov v Trstenej v položke č. 249 Trsztenský Špir. Ján.

Genealogická tabuľka Vetvy Trstenský – Špirčák

Vetva rodu od Martina cca 1580 a od Jána 1898 – Špirčák

Ján Trstenský (*8.3. 1898, †?) žil v Trstenej. V roku 1920 sa oženil s Máriou rod. Kuráňovou (*1904, †?). Spolu mali štyri deti, ktoré sa volali: Mária, Irena, Ján (*27.9.1927) a Ľudmila.

Ján (nar. 1898) a Mária, fotografia 1920 Ján (nar. 1898), fotografia 1960 Ján nar. 1927, fotografia 1954

 

 

Syn Ján (*27.9.1927, †17.7.1994) sa oženil s  Margitou rod. Parížovou (*11.11.1935). Spolu mali päť detí, a to: Mária (*30.9.1956, †15.8.1961), Elena (*14.4.1958), Viera (*4.2.1961), Ján (*30.9.1963), Pavol (*17.2.1968) a  Eva (*26.10.1971).

Dcéra Helena je vydatá Grónska, dcéra Viera je vydatá Ulrichová, syn Ján (*30.9.1963) sa oženil s Martou rod. Tekeľovou (*5.5.1968). Spolu majú tri deti, a to: Silvia (*13.7.1988), Dominika (*28.1.1991) a Jakub (*9.11.1997). Syn Pavol sa oženil s Annou rod. Šurináková (*13.5.1970) a spolu majú dve deti, a to: Lucia (*2.4.2001) a Karin (*18.11.2002). Dcéra Eva sa vydala za Jána Trstenského. Ján je z rodiny Trstenských s prímením Francek.

(Genealógiu od Martina pozri v časti Genealógia rodu Trstenský do roku 1850 alebo v časti Vetva rodu Trstenský-Francek).

Ján (nar. 30.9.1963) s rodinou, fotografia marec 2006 Pavol (nar. 17.2.1968) s rodinou, fotografia marec 2006