Vetva rodu Trstenský – Kanada

Uvedenú vetvu rodu sa nám zatiaľ nepodarilo napojiť na vetvu adresáta armálnej listiny Andreja Trstenského.

Genealogická tabuľka Vetvy Trstenský – Kanada

Na základe informácií pána Mgr. Tomáša Kubicu z Trstenej, ktoré získal v matrikách, ale aj z ústneho podania vieme, že Ján Trstenský, syn Štefana a Heleny Csisek (narodená v Pekelníku – Poľsko) mal za manželku Máriu Javorek. Z existujúcej korešpondencie, a aj osobných návštev sme sa dozvedeli, že pani Mária Javorek žila a aj zomrela v Calgary, teda je veľká pravdepodobnosť, že tam dnes žijú aj jej potomkovia.

Pri hľadaní na internete sme objavili aj priezvisko Trstensky v telefónnom zozname Calgary v Kanade a to: Dennis Trstensky, J. Trstensky a John Trstensky.
Následne pán Mgr. Tomáš Kubica zistil, že Ján Trstensky (*9.3.1927) syn Jána (*29.5.1902) a Márie rodenej Javorek, zomrel v roku 2007. Manželia mali synov Denisa a Štefana.

Mapa Oravy v pôvodnej veľkosti spolu s Jablonkou a PekelníkomV Kanade bývala aj pani Mária rodená Trstensky vyd. za pána Fábryho. Jej potomkovia sú v Kanade v Calgary susedia Jána Trstenského. Zdá sa, že uvedená vetva mala korene v obci Pekelník na Orave. Táto obec sa v roku 1920 stala súčasťou Poľska. Prikladáme mapu, na ktorej je pôvodná veľkosť Oravy, aj s obcami Jablonka a Pekelník.