Vetva rodu Trstenský – USA

Podľa doterajších informácií sa do USA vysťahovali príslušníci rodu Trstenský vetvy s prímením Francek a Paľko. Časť z nich sa premenovala na Tresten. Avšak „U.S. Social Security Death Index“ uvádza aj iných príslušníkov rodu, ktorých zatiaľ nevieme zaradiť. V tomto indexe sú vedení títo príslušníci rodu Trstenský:

 • Anna TRSTENSKY, *6. augusta 1921, † január 1991, číslo poistenie vydané v štáte New Jersey.
 • Charles TRSTENSKY, *3. marca 1921, †15.september 1980, číslo poistenie vydané v štáte New Jersey.
 • Frank TRSTENSKY, *29. september 1892, † december 1969, číslo poistenie vydané v štáte Illinois.
 • George TRSTENSKY, *23. september 1921, † máj 1984, číslo poistenie vydané v štáte New Jersey.
 • Helen TRSTENSKY, *2.februára 1908, †14. august 1995, číslo poistenie vydané v štáte Illinois.
 • Ignatz TRSTENSKY, *16 júl 1888, † jún 1966, číslo poistenie vydané v štáte New Jersey.
 • Jerry TRSTENSKY, *26. máj 1919, † máj 1994, číslo poistenie vydané v štáte New Jersey.
 • Joseph TRSTENSKY, *6. január 1899, † január 1979, číslo poistenie vydané v štáte New Jersey.
 • Margaret TRSTENSKY, *12. február 1906, † 2 jún 1992, číslo poistenie vydané v štáte New Jersey.
 • Mary TRSTENSKY, *16. august 1884, † Jan 1985, číslo poistenie vydané v štáte New Jersey.
 • Steve TRSTENSKY, *2. február 1919, † 13 január 1995, číslo poistenie vydané v štáte New Jersey.
 • Steve TRSTENSKY, *25 júl 1892, † september 1981, číslo poistenie vydané v štáte New Jersey.

Na základe tohto indexu sa zdá, že príslušníci rodu Trstenský sa do Spojených štátov amerických začali sťahovať po roku 1900, čo zodpovedá aj naším vedomostiam.

Uvedenému predpokladu zodpovedá aj informácia získaná zo stránky www.ancestry.com, ktorá zobrazuje, v ktorých štátoch v roku 1920 príslušníci rodu Trstenský bývali. Príslušníci rodu Trstenský bývali podľa horeuvedených záznamov najmä v týchto mestách v USA: Štáty v USA kde žili v roku 1920 príslušníci rodu Trstenský
Štát New Jersey: Carmel, Cumberland, Laurel Lake, Millville, Bridgeton, Brotmanville, Seabrook, Stockton, Hunterdon, Flemington.
Štát Illinois: Grandview, Sangamon, Springfield.
Štát Texas: Garden City, Harris, Houston.


Príslušníci rodu Trstenský – Francek

Vieme, že sa vysťahovali do USA z vetvy Trstenský s prímením Francek títo príslušníci:
1) Kataríny (Catharina) (*1894, † 21. dec.1996)
2) Joseph (Jozef, Joe) (*6. januára 1899, † 11.januára 1979)
3) Štefana (Stephanus) (*10. august 1892, † 23. nov. 1956)

Rodina Kataríny (Catharina) v USA (* 6. januára 1899, † 11. januára 1979)

Katarína (* 29. septembra 1894) je pochovaná v Trstenej. Veľkú časť života prežila v USA. Bola trikrát vydatá. Prvý manžel bol Michal (Michael) Hnat, (ktorý si neskôr zmenil priezvisko na Hnatov), a ktorý zomrel v roku 1931 v New Yorku City, NY. Jej druhým manželom bol pán Hurdich, ktorý zomrel niekedy v 50tych rokoch. Tretím bol Jozef Brnca, ktorý zomrel niekedy v 80tych rokoch. Katarína a Michael Hnatov mali dvoch synov a to: Joseph Emil Hnatov (*14.decembra 1919, † 11. januára 1986) a Alfreda W. Hnatov (*9. júna 1921, † 19. júla 2005). Ďalšie dve dcéry zomreli pri narodení.

Ich syn Joseph Emil Hnatov sa oženil s Anna rod. Camesas (*1926) a mali päť detí a to: syna Michael Emil Hnatov (*1954) fotograf v New Yorku, dcéru Catherine vyd. Futterman (* 1956), syna Mathew Viktor Hnatov (* 1958), syna Martin Joseph Hnatov (*1962) a dcéru Diana Hnatov (*1964).

Ich syn Alfred W. Hnatov (*9. júna 1921, † 19. júla 2005) sa oženil s Evelyn rod. Raferty (*1931) a mali tri deti Mark W. Hnatov (* 1954), Maria vyd. LoRe (*1957) a Elizabeth vyd. Lockhart (*1959)

Rodina Jozefa Trstenského (neskôr Tresten) v USA (*6. januára 1899, † 11. januára 1979)

Prikladáme Genealogickú tabuľku rodiny Jozefa Trstenského (neskôr Tresten). Táto línia je pokračovaním z vetvy Trstenský – Francek.

Joseph (Jozef) Trstensky (*6. januára 1899, †11. januára 1979) a Margaret Mushak (*12. februára 1906, †2. februára 1992) sa zosobášili dňa 19. februára 1925 v Trstenej vtedajšom Československu. Mali spolu dvoch synov a to Kamila (*23. februára 1926) a Williama (*9. apríla 1930). Joseph emigroval do New York City, USA v roku 1927 nasledujúc svojho brata Stephan (Štefana) a sestru Katherine (Katarínu). Jeho manželka Margareta so synom Kamilom ho nasledovali a v apríli roku 1929 pricestovali do New Yorku. Kamil, William a ich rodiny si v 23. novembra 1960 zmenili ich priezvisko z Trstenský na Tresten.

Kamil Tresten (*23. februára 1926) sa oženil s Mariou Moritz (*5. augusta 1929) dňa 25. marca 1951 a spolu mali päť detí; Deborah (*17. januára 1952), William (*28. januára 1953), Theresa (*23. septembra 1957), Kamil Joseph (*27. júna 1959) and Maria (* 5. januára 1962).

Deborah sa vydala za Alexandera Gretch a mali spolu tri dcéry: Jacqueline Sue (*23. januára 1971), Cheri Lynn (*24. júna 1972) a Cara Jill (*28. októbra 1974). Deborah sa neskôr vydala za Randall Smitheal. Jacqueline sa vydala za Charles Holcomb a mali spolu syna, Hunter Tresten Holcomb (*17. júna 1997). Neskôr sa vydala za David Scanlan a mali syna, David Cole Scanlan (*7. januára 2000). Cheri Lynn sa vydala za James Robert Medus a mali spolu dve deti, dcéru Kendall Marie (* 28. februára 2003) a syna Ryan Matthew (*7. septembra 2004).

William Tresten (*28. januára 1953) sa oženil s Chris Shaw a mali dvoch synov, William Shaw (*9. septembra 1989) a Michael (*23. decembra 1992). Theresa sa vydala za Luis Soto II. a mali dve deti, syna Luis Alfonso III. (*7 apríla 1981) a dcéru Marisa Gabrielle (*9. septembra 1982). Neskôr sa vydala za Jose Gracia a mali dve deti, dcéru Candice Marie (*2. októbra 1991) a syna Mason Macadonia (*19. novembra 1993).

Kamil Joseph Tresten sa oženil s Leigh Anne Allendorfer a mali tri deti, dcéru Chloe Marie (*28. júna 1994) a synov Joseph Luke (*1 mája 1996) and Matthew William (* 28. apríla 1998).

Maria sa vydala a mala tri deti, syn John (*24. augusta 1982) a dvojičky dcéry Christina a Ashley (*20.júna 1984). Všetci si zmenili ich priezvisko na Tresten.

William Tresten (*9. apríla 1930) sa oženil s Adele Kudlaty (*25. novembra 1944) dňa 24. septembra 1966 a mali tri deti; dcéru Jennifer Eileen (*30. mája 1969), syna Paul Christopher (* 10. júna 1971) a dcéru Leslie Ann (*25. januára 1973).

Jennifer sa vydala za Carl Makowski a majú dcéru Rachel Nicole (*18. decembra 1999).
Leslie sa vydala za James Fitzgerald III. a majú syna James Thomas IV.(*15. februára 2003).

Rodina Štefana (Stephanus) (* 10. august 1892, † 23. nov. 1956) v USA

Podľa našich informácii Štefan zomrel bezdetný.


Príslušníci rodu Trstenský – Paľko

Do USA sa vysťahovali resp. sa tam narodili aj príslušníci vetvy Trstenský s prímením Paľko, a to títo príslušníci: Štefan Trstenský (*14.9.1875) a jeho deti Jozef (*10.3.1915), Štefan (*31.1.1917), Mária (*12.8.1920).

Rodina Štefana (* 14. septembra 1875, † 23. januára 1942) v USA

Ignác a Mária mali spolu syna Štefana (*14.9.1875). Štefan sa dňa 17.9. 1908 oženil s Annou rodenou Jablonskou (*20.7.1889). Po svadbe pomáhal na gazdovstve Jablonských. Neskôr sa rozhodol, že je nutné si nájsť zamestnanie, aby mohol zabezpečiť svoju rodinu. Neskôr spolu s manželkou odišiel do Ameriky. V Amerike sa zamestnal ako baník v uhoľnej bani. Anna si zamestnanie nenašla, ale neustále premýšľala ako môže pracovať a tak pomôcť rodine. Bývali v prenajatej izbe. Štefan chodil z roboty vyčerpaný a sťažoval sa na stravu, na ktorú chodia aj s ostatnými zamestnancami do hostinca. Strava bola drahá a nekvalitná. Posedenie v hostinci končilo popíjaním alkoholu. Neskôr Anna navrhla, že bude pre určitých chlapov variť a v prípade potreby aj prať prádlo.

Štefan a Anna mali v USA spolu tri deti a to: Jozef (*10.3.1915), Štefan (*31.1.1917) a Mária (*12.8.1920). Neskôr sa im v Trstenej narodil syn Martin (*8.11.1924).

Neskôr dostali list z Trstenej, že otec Anny je vážne chorý a nemá sa kto starať o gazdovstvo. Na naliehanie Anny sa vrátili na Slovensko. Cestou zažili veľa nebezpečenstiev. Búrka, ktorá ich zastihla na mori ich skoro pripravila o život. Cestou im ochoreli deti. Po príchode do Trstenej sa ubytovali u rodičov Anny. Z ušetrených peňazí ušetrených v Amerike opravili dom, kúpili 2 kone, kravu a prikúpili si pole, a tak rozšírili svoje gazdovstvo. Neskôr si kúpili v Trstenej rodinný dom na ulici Dukelských hrdinov. Pracovali na svojom gazdovstve. Posledné roky Štefan otec pracoval ako školník. Dňa 23. 1 1942 Štefan zomrel. Anna neskôr pracovala so svojimi deťmi na vlastnom gazdovstve. Zomrela dňa 16.9.1969.

Jozef Trstenský (*10.3.1915) syn Štefana a Anny sa narodil sa v Amerike. Vyrastal so svojimi rodičmi. Po zistení, že otec so súrodencami je schopný hospodáriť na gazdovstve, rozhodol sa, že pôjde do Ameriky. Po určitej dobe si založil farmu. Neskôr oženil s Máriou so Slovenska. Boli bezdetný. Jozef sa usadil v štáte Óhio v meste Cleveland. Na Slovensko sa nikdy nevrátil, ale na rodinu v Trstenej nezabudol. Pravidelne na sviatky zasielal rodine balíky a finančné prostriedky. Zomrel a je pochovaný v Amerike.

Štefan Trstenský (*31.1.1917) syn Štefana a Anny sa narodil sa v Amerike. Vyrastal so svojimi rodičmi. Hospodáril so svojím otcom a súrodencami na gazdovstve v Trstenej. Po odchode súrodencov hospodáril s matkou na gazdovstve. Pracoval aj ako pracovník u štátnych lesov. V roku 1947 sa oženil s Annou rodenou Dudová (*24.7.1924). Boli bezdetní. Anna pracovala v Nemocnici s poliklinikou v Trstenej . Po ťažkej chorobe zomrela 12.5.1984. Smrť manželky na Štefana veľmi doľahol. Ochorel a po opakovanom preliečení zomrel 28.4.1987. Mária Trstenská (*12.8.1920) vydatá Dzureková dcéra Štefana a Anny sa narodila v Amerike. V roku 1940 sa vydala za Viktora Dzureka (*26.8.1911). Viktor pracoval ako železničiar. V osobnom voľne pracoval na Jednotnom roľníckom družstve v Trstenej. Zomrel dňa 14.6.1984. Mária pracovala v Nemocnici s poliklinikou v Trstenej. Zomrela dňa 8.7.1998.