Vetva rodu Trstenský – Liptovská vetva z Bobrovníka

Vetva rodu Trstenský-Liptovská vetva z Bobrovníka je s veľkou pravdepodobnosťou pokračovaním línie Juraj I.(Georgus) cca *1620 > Juraj II. (mladší) cca *1650 cca > Andrej I. > Juraj III. *1723 > Andrej II. *1757 > Andrej III. (asi náš Ondrej starší cca *1799) > Andrej IV. (Becskereken – ?1855? nami dokladovaný Ondrej mladší z Bobrovníka na Liptove.

Ondrej Trstenský starší žil už začiatkom 19. storočia v Bobrovníku na Liptove. Traduje sa, že sa sem presťahovali z Oravy. Dnes príslušníci tejto vetvy žijú najmä v okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Banská Bystrica.

Príslušníci Vetvy rodu Trstenský – Liptovská vetva z Bobrovníka, fotografia rok 2008Na priloženej fotografii sú príslušníci Vetvy rodu Trstenský – Liptovská vetva z Bobrovníka, ktorí sa stretli dňa 27. septembra 2008 v Trstenej.

Genealogická tabuľka Vetvy rodu Trstenský- Liptovská vetva z Bobrovníka

Línia od Ondreja (nar. cca 1799, zom. ?) z Bobrovíka (Liptovská vetva) Spracoval Ing. Dušan Trstenský *1952.

Ondrej Trstenský starší žil už začiatkom 19. storočia v Bobrovníku na Liptove. Traduje sa, že sa sem presťahovali z Oravy. S manželkou (v poradí druhou) Evou rod. Kuskovou pôvodom z Liptovskej Sielnice sa zosobášili 29.januára 1844 v Liptovskej Mare. Spolu mali syna Ondreja Trstenského mladšieho-prvého (*1. decembra 1845, †1849), Jána (*27. septembra 1847), dcéru Annu (*18. septembra 1850) a opäť syna Ondreja Trstenského mladšieho-druhého (*1. decembra 1855). (Výťah z matriky pokrstených v R.K. Farského úradu v Liptovskej Svätej Márie biskupstvo Spišské). Podľa výťahu z matriky pokrstených bol jeho syn Ondrej Trstenský mladší pokrstený dňa 5. júna 1855 krstiteľom Kamilom Dulíkom. Krstní rodičia boli Ján Korvín (augsburského vyznania) a Žofia Koreňová ( rímsko – katolíckeho vyznania).

Ondrej Trstenský mladší (*1. júna 1855) sa oženil s Annou rod. Kello. Žili na Liptove v evanjelickej obci Jalovec. Ondrej Trstenský mladší bol krstený ako katolík, ale konvertoval, pod vplyvom evanjelického prostredia (krstný otec Ján Korvín, a Ondrejova manželka, boli augsburského vyznania a mala veľký vplyv pri výchove detí). Mali spolu deti Jozefa (*10. januára 1892,†21.3.1968 v Jalovci), Jána (*9.10.1894, †1.3.1895 v Žiari) Jána (*25.9.1901, †28.8.1935 v Jalovci) a dcéry Teréziu (*21.9.1899, † v Smrečanoch) a Máriu (volali Marka) (* , † v Jalovci). Ondrej sa dožil vysokého veku a prežil o niekoľko rokov aj druhého syna Jána u ktorého býval na Jalovci až do svojej smrti (Pohrebná odobierka Jozefa z 21.3.1968). Syn Jozef sa im narodil na robotách v Budapešti.

Kúpnopredajná zmluva na majetok v Jalovci po Zuzanne Kellovej, 1932Jozef Trstenský starší (*10. januára 1892, †21.3.1968) sa síce narodil v Budapešti, ale po návrate na Liptov žil v Jalovci v dome pestúnov manželky (vdovy Zuzanny Kellovej, pred tým vydatej Tomaštekovej rod. Dzurošková zo Žiaru), ktorý si neskôr odkúpili (v roku 1928).

Jalovecká zvonica v skanzene v Pribiline, foto 2005Používal aj formu priezviska Trsztenszký Jozsef (Swaté Passie z roku 1914 Jozsefa Trsztenszkeho).Bol tesárom. Vyučil sa u miestneho tesárskeho majstra, ktorý koncom 19. storočia postavil v obci Jaloveczvonicu – hasičskú zbrojnicu. Uvedená zvonica (replika) sa teraz nachádza v skanzene v Pribiline, podobne ako prenesený kostol z Liptovskej Svätej Mary v ktorom bol krstený Ondrej mladší.

V období 1925 až 1937 bol richtárom obce JaloVeža kostola pri priehradnom múre, foto 2006vec. V roku 1935 dal postaviť železobetónový most do dediny Jalovec, ktorý slúži dosiaľ. Jozef (*10. januára 1892) sa oženil so Zuzanou rod. Štetinovou (*30.5.1897, †29.12.1967) (Náhrobný kameň Jozef 1892-1968 a Zuzana z cintorína na Jalovci). Mali spolu štyri deti a to: Milan (*1.12.1919 v Jalovci), Ján (*16.10.1921 v Jalovci), Jozef mladší (*26.12.1925 v Jalovci) a Vladimír (*1.5.1929 v Jalovci).

Výučný a tovarišský list Milana Trstenského z roku 1938Milan (*1.12.1919 v Jalovci, †12.3.1987 v Jalovci) bol vyučený mlynár . Po nástupe na základnú vojenskú službu pôsobil (01.1940 – 06.1942 v čestnom Výťah z matriky sobášených Milan a Božena z roku 1948 Farského úradu v Smrečanoch – Okoličnomoddiele prezidenta Dr. Tisu a následne v štátnych službách v Bratislave (do 09.1955) ako štábny strážmajster. Oženil sa s Boženou rod.Jančová (*9.3.1921 v Smrečanoch). Svadbu mali dňa 30.12.1947 v Smrečanoch.

Svadobná fotografia Milan Trstenský a Božena z roku 1947Pani Božena 85 ročná s deťmi, fotografia 2006Spolu mali štyri deti a to: Milan Trstenský mladší (*12.12.1950 v Bratislave), Dušan (*9.2.1952 v Bratislave), Darina (*10. 11.1953 v Bratislave) a Soňa (*25.12.1955 v Lipt. Mikuláši – Palúdzke).

Milan mladší, Ing. (*12.12.1950 v Bratislave) sa oženil s Evou rod. Droppovou, Mgr.(*31.3.1952). Svadbu mali v roku 1984. Spolu majú dve dcéry a to: Barbora (*10.2.1985) a Zuzana (*12.8.1986). Žije v Liptovskom Mikuláši.Milan s rodinou a mama Božena, fotografia 2006

Ing. Dušan Trstenský s rodinou, fotografia 2006Dušan Ing. (*9.2.1952 v Bratislave) sa oženil s Máriou rod. Fekjačovou Mgr. (*25.10.1951). Svadbu mali dňa 15.1.1977 v Leviciach. Spolu majú tri deti a to: Daniela, Ing. (*29.11.1977), Dušan mladší (*7.4.1983) a Tomáš (*8.2.1985). Od roku 1976 žijú v Banskej Bystrici Darina (*10.11.1953 v Bratislave) žije v Poprade.

Soňa s rodinou, fotografia 2006Soňa (*25.12.1955) sa vydala za Jozef Snováka (*31.3.1952). Svadbu mali v roku 1977 v Bobrovci. Spolu majú dve deti a žijú v Jalovci.

 

Náhrobný kameň Ján 1921 - 1944 z cintorína na Jalovci

Ján (*16.10.1921 v Jalovci, †31.3.1944 v Jalovci) zomrel na pracovný úraz. Bol debnár.

Jozef (*26.12.1925 v Jalovci, †23.11.1978 v Jalovci) bol horár. Zomrel na rakovinu. Oženil sa s Annou rod. Dankovou (*12.3.1926 v Jalovci). Spolu mali syna Ľubomíra TrstenskéhoNáhrobný kameň Jozef 1925-1978 z cintorína na Jalovci(*11.4.1951 v Liptovskom Mikuláši) a dcéru Annu (*4.8.1953 v Liptovskom Mikuláši). Ľubomír sa oženil s Evou rod. Macekovou v roku 1974 v Jalovci. Spolu majú štyri deti a to: Ľubomír mladší (*18.10.1974), Andrej (*15.9.1976), a dcéry – dvojičky Sláva a Janka (*12.2.1980). Žijú v Liptovskom Mikuláši. Anna (*4.8.1953 ) sa vydala za Stana Jamricha a majú dve deti. Svadbu mali spolu s bratom v roku 1974 v Jalovci.

Vladimír a Etela Trstenskí dňa 24.4.1954 v ev. kostole v SmrečanochVladimír (*1.5.1929 v Jalovci, †11.11.2002 v Jalovci) sa oženil s Etelou rod. Nahálkovou (*25.5.1932 v Jalovci, †21.10.2012). Vladimír a Etela sa zosobášili v evanjelickom kostole v Smrečanoch dňa 24.4.1954.

Vladimír Trstenský absolvent strednej obchodnej školy v L. Mikuláši v r.1946Vladimír po ukončení jedenásťročenky pracoval v úradníckej oblasti (MNV) a od roku 1951 do dôchodku v Stavoindustrii Liptovský Mikuláš ako vedúci dopravy. Za svoju celoživotnú prácu bol niekoľkokrát odmenený rezortným vyznamenaním. Životnú púť ukončil dňa 11.11.2002 po dlhšej chorobe.

Rodinka Vladimíra Trstenského v roku 1964 s manželkou Etelou a dcérky Viera a DašenaRodina Vladimíra Trstenského v roku 1967Dcéry Vladimíra Trstenského v roku 1973 Viera a DašenaSpolu mali dve dcéry a to: Viera (*1955 v Liptovskom Mikuláši) a Dašena (*1960 v Liptovskom Mikuláši). Obe sú vydaté a žijú v Jalovci spolu s deťmi. Dcéra Viera (*14.1.1955) je učiteľka, absolvovala magisterské štúdium na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici v roku 1979.

Svadobná fotografia staršej dcéry - Viera a Zdeněk Peštovci, rok 1982Mgr. Viera si dňa 15.5.1982 vzala za manžela Zdeňka Peštu (*17.5.1960 z Havířova), ktorý ukončil inžinierske štúdium na Vysokej vojenskej technickej škole v Liptovskom Mikuláši v roku 1984 . Majú syna Michala (*12.11.1982), ktorý v roku 2006 úspešne ukončil magisterské štúdium na Univerzite Karlovej v Prahe v obore matematická štatistika. Od roku 2007 pokračoval interným doktorandským štúdiom na Univerzite Karlovej a zároveň v tomto roku na Univerzite Hasselt v Belgicku získal titul master (MSc) v odbore bioštatistika. Doktorandské štúdium ukončil Michal úspešne v roku 2010. RNDr. Michal Pešta PhD., MSc. sa oženil 17.9.2011, za manželku si zobral Mgr. Barboru Madurkayovú (nar. 3.9.1982) z Nitry. Bývajú a pracujú v Prahe. (Príloha č. 142fa Svadba Miška a Barborky dňa 17.9.2011 v Nitre).

Svadobná fotografia mladšej dcéry Dašena a Antonín RošťákovciStarí rodičia Vladimír a Etela Trstenskí v roku 2001 s vnúčatamiNáhrobný kameň Vladimíra 1929-2002 z cintorína na JalovciDcéra Dašena (*8.6.1963), je stredoškolská učiteľka, absolvovala úspešne magisterské štúdium na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici v roku 1986. PaedDr. Dašena si dňa 21.10.1989 vzala za manžela Antonína Rošťáka (*21.3.1964) z Pezinka . Ing. Antonín Rošťák ukončil inžinierske štúdium na Fakulte elektrotechniky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v roku 1987. Majú dcéry Zuzanu (*7.12.1991) a Katarínu (*3.5.1994), ktoré sa štúdiom na osemročnom Gymnáziu M.M.Hodžu v Liptovskom Mikuláši sa pripravujú na vysokoškolské štúdium.

Ján Trstenský (*25.9.1901,†28.8.1935), syn Ondreja Trstenského mladšieho (* 1. júna 1855) sa oženil s Evou rod. Stromková (*?,†?). Mali spolu syna Jaroslava (*?). Manželka Eva po smrti manžela sa druhýkrát vydala za Michala Danka. Ich syn Jaroslav sa oženil s Evou rod. ? (*?,†?). Spolu majú deti a to: Jaroslava a Evu. Žijú v Klačne okr. Ružomberok. Terézia Trstenská (*21.9.1899,†?) dcéra Ondreja Trstenského mladšieho (*1. júna 1855) narodená v Žiari sa vydala za pána Matloňa-staršieho zo Smrečian. Za slobodna (ešte veľmi mladá) mala syna Karola Trstenského (*20.7.1914,†1.1.1988) a s pánom Matloňom mali deti Jána a Daniela Matloňa. Mária – Marka Trstenská (*?,†?) dcéra Ondreja Trstenského mladšieho (*1. júna 1855) sa vydala za pána Matloňa (syna pána Matloňa – staršieho) a mali osem deti (Štefana, Stanislava, Rudolfa, Milana, Annu, Máriu, Amáliu a Boženu), žila a zomrela na Jalovci. (Uvedená vetva rodu Trstenský je s veľkou pravdepodobnosťou pokračovaním línie Mapa z Liptova 1910Juraj I.(Georgus) cca *1620 > Juraj II. (mladší) cca *1650 cca > Andrej I. > Juraj III. *1723 > Andrej II. *1757 > Andrej III. (asi náš Ondrej starší cca *1799) > Andrej IV. (Becskereken – ?1855? nami dokladovaný Ondrej mladší z Bobrovníka na Liptove. Predpoklad vychádza z genealogickej práce Adolfa Medzihradského o oravských zemianskych rodoch ).