Vetva rodu Trstenský – Liptovská vetva zo Sielnice

Uvedenú vetvu rodu Trstenský sa nám nepodarilo napojiť na vetvu adresáta armálnej listiny Andrea, ale v tomto rode sa traduje, že Milan (*25.4. 1931) má spoločného predka s msgr. Viktorom Trstenským (*1908), čo by znamenalo, že sú aj potomkami adresáta armálnej listiny.

Príslušníci Vetvy rodu Trstenský – Liptovská vetva zo Sielnice, fotografia rok 2008Na priloženej fotografii sú príslušníci Vetvy rodu Trstenský – Liptovská vetva zo Sielnice, ktorí sa stretli dňa 27. septembra 2008 v Trstenej.

Koncom 19.storočia sa predkovia uvedenej vetvy rodu Trstenský presťahovali z Trstenej na Liptov. Dnes príslušníci tejto vetvy žijú najmä v Martine a Bratislave.

Genealógická tabuľka Vetvy rodu Trstenský- Liptovská vetva zo Sielnice

Liptovská vetva od Jozefa nar. cca 1850

Jozef Trstenský (*cca 1850) bol katolík a koncom 19.storočia sa presťahoval z Trstenej na Liptov do Sielnice. Mal dvoch bratov, z ktorých jeden bol bezdetný a druhý žil pravdepodobne v Jalovci. Títo jeho dvaja bratia  pravdepodobne prestúpili na evanjelickú vieru.

Anna Trstenská rod. Burdelová nar. 1892, s vnukmi fotografia 1957Vieme, že Jozef Trstenský (*cca 1850) mal syna Jána (*1887, †1935), ktorý žil v Palúdzke. Ján mal ešte dvoch bratov, ktorých mená nepoznáme. Zomrel pomerne mladý v roku 1935. Bol hospodársky kočiš. Jeho manželka Anna, rod. Burdelová (*1892, †1981), vychovala deti sama. Mali ich spolu deväť, a to:

Nevesta Viera Sotoniaková, družičky dvojičky Katarína a Klára, fotografia 1956Štefánia (*1914, †1998) vydatá Sotoniaková. Manžel František Sotoniak. Spolu mali tri deti a to: Viera, Vladimír a Milan. Žili v Ondrašovej pri Liptovskom Mikuláši. Nevieme ich povolania.

Ján (*17.1.1915, †29.12.1972) bol účastníkom SNP a neskôr slúžil v armáde. Mal 2 dcéry – Oľga a Edita.

Vladimír I. (*1920, †1923).

Emília (*19.4.1919, †5.3.2003) vydaná Michalíková. Jej manžel bol literárne činný. Nemali deti. Žili v Bratislave. Do penzie pracovala ako vedúca pošty.

Jozef (*1921, †1994). S manželkou bývali v Rybárpoli pri Ružomberku. Mali syna Róberta (*26.8.1949), ktorý žil v Likavke a dcéru Agátu vydatú Janigová. Jozef bol krajčír. Jozef mal svoju dielnu, ale po znárodnení mu ju zobrali. Tento brat pomohol bratovi Vladimírovi vyštudovať. Syn Róbert sa stal vojakom z povolania. Robert sa oženil so Zdenkou mali spolu dcéru. Zomrel v Čechách.

Ing. Igor Trstenský nar. 1958 s matkou a dcérami, fotografia 2005Juraj (*1926, †1978) sa oženil s Klárou rod. Čabová. Manželka Klára robila riaditeľku závodu Zdroj v Martine. Boli rozvedení. Mali spolu štyri deti. Všetky sú tiež v Martine. Miroslav (*29.6.1950), Katarína a Klára – dvojičky (*14.7.1951), Igor, Ing. (*2.12.1958).

Juraj Trstenský nar. 1972, fotografia 2009Miroslav (*29.6.1950) sa oženil s Magdou rod. Bíziková. Majú spolu syna Juraja a dcéru Janku. Juraj narodil 28.1.1972 v Martine.

Katarína je vydatá ako Zacharidesová a Klára vydatá Pučalová. Igor sa oženil s Oľgou rod. Matejíčkovou a majú dve dcéry a to: Katarínu (*28.5. 1984) a Zuzana (*14.7.1987).

Vladimír, Ing. (*6.5.1928 v Dechtároch, †27.8. 2001) sa oženil s Miroslavou (rodená Boršická). Vladimír pracoval skoro stále v Matici Slovenskej. Staval novu budovu Matice Slovenskej v Martine. Po jej dokončení býval v Bratislave až do smrti v roku †27.8.2001.

Ing. Rastislav Trstenský so sestrou Ivicou, fotografia 2005Mali spolu dve deti a to: Rastislav (*7.10.1956) a Ivica (*21.8.1958). Neskôr sa rozviedli. Vladimír sa druhý raz oženil s Annou rod., a mal syna Vladimíra (*1980). Rastislav, Ing. ukončil VŠDS v Žiline. Oženil sa s Evou rod. Fislová. Neskôr sa rozviedli. Mali spolu dve deti, a to: Vratislav (*1979) a Lucia (*1983).

Ivica sa vydala a volá sa Zrníková. Má dve dcéry a to: Petra (*30.11.1984) a Pavla (*15.10.1986). Žije v Martine.

Mária (*1934) vydatá Polaková. Žije v Martine. Manžel Ladislav. Pracovali v Interhoteloch Ružomberok. Tri deti. Mária (*1955) vydatá Osvaldová žije v Kremnici, Dana (*1956) vydatá Benková žije v Banskej Štiavnici a Igor (*1960) žije v Tvrdošíne.

Alexander Trstenský, nar. 1988, fotografia 2007PaeDr. Milan Trstenský, fotografia 2009Milan (*25.4. 1931) pracoval v MDŽ Bratislava a potom v MEOPTE. Manželka Mária rod. Vojtková (*1935). Žijú v Bratislave. Majú tri deti. PeaDr. Milan (*27.6. 1964), Peter (*23.10. 1967) a Ján (*11.4. 1970). PeaDr. Milan Trstenský sa oženil s Máriou rod. Benovicová (*1967) a majú syna Alexandra (*13.6. 1988). Manželstvo sa skončilo rozvodom. Dňa 14. novembra 2009 v Bratislave bol pán PaeDr. Milan Trstenský zvolený vo volebnom obvode č. 7 – mestské časti Bratislava – Dúbravka, Lamač a Záhorská Bystrica za poslanca do Bratislavského samosprávneho kraja.

Peter sa oženil s Ivanou rod. Zacharovou a majú dve deti Samuela (*12.5. 1997) a Natáliu (*7.8. 2003).

Ján je slobodný.

(Uvedenú vetvu rodu Trstenský sa nám nepodarilo napojiť na vetvu adresáta armálnej listiny Andrea, ale v tomto rode sa traduje, že Milan (*25.4. 1931) má spoločného predka s msgr. Viktorom (*1908).