Vetva rodu Trstenský – Veľká Británia

Na internete sme našli dve osoby s priezviskom Eugene Trsztyenszky.

Prvého ako baróna Eugene Trsztyenszky-Nadasy spomínajú v súvislosti s odmietnutím cisára Jozefa II. nosiť uhorskú kráľovskú korunu. Tu sa spomína barón Eugene Trsztyenszky-Nadasy, píšuci pre vedenie výboru Uhorských (maďarských) emigrantov vo Veľkej Británii, a ktorý komentoval Jozefove odmietnutie korunu ako významnú udalosť v histórii koruny (Barón Eugene Trsztyenszky-Nadasy, „Posledná zrada.“ Pp. 851-861 in Simontsits at 853).

O druhom Eugene Trsztyenszky sme našli záznam v registri mŕtvych, ktorý zomrel v roku 1995. Úmrtie bolo zaznamenané v Londýne (Gread London, England). Nič viac o ňom však nevieme.

Nevieme o ich vzájomnom vzťahu, ani z ktorej vetvy pochádzajú, a či sú vôbec z vetvy rodu Trstenský z Oravy. Domnievame sa, že skôr nie sú z tohto rodu. Jedným z argumentov je, že sme nenašli žiadneho príslušníka rodu Trstenský s barónskym titulom. Na strane druhej, jednu časť rodu žijúcu v Maďarsku nemáme zatiaľ spracovanú.
Na baróna boli povýšení príslušníci časti rodu Trsťanský.

Záznamy z internetu:

Gábor Pap, one of the contemporary crown defenders, believes that Jozsef II went so far as to desecrate the crown by replacing some of the enameled portraits with ones designed to malign Hungary. See Pap quoted in Kocsis, A Szent Korona Tana, p. 62-63. Baron Eugene Trsztyenszky-Nadasy, writing for the Central Committee of Hungarian Exiles in Great Britain, commented on Josef’s refusal to wear the crown as a significant event in the history of the crown (Baron Eugene Trsztyenszky-Nadasy, „The Last Betrayal.“ Pp. 851-861 in Simontsits at 853). Somogyi and Somogyi describe Josef II as the „hated king of Hungary.“ (Somogyi and Somogyi in Simontsits p. 10.)