Neurčené línie rodu Trstenský

Pri skúmaní jednotlivých línií rodu Trstenský sa nám objavujú aj línie, ktoré nevieme zatiaľ pripojiť k žiadnej existujúcej vetve. Ďalším výskumom a za pomoci ostatných príslušníkom rodu sa nám darí potupne priraďovať nájdené línie k vetva zakladateľom rodu.

Tak isto nachádzame nositeľov priezviska Trstenský, ktorých neviem zatiaľ priradiť do žiadnej vetvy rodu Trstenský.