Kde a koľko príslušníkov rodu Trstenský žije

TRSTENSKÝ 2004
Výskyt mena podľa telef. zoznamu ST

 

TRSTENSKÝ – telefóny k 26.10.2004

www.zoznamst.sk

celkom 44

02 – BRATISLAVA
Ing. Ivana Trstenská Jána Smreka , Bratislava
JUDr. Mikuláš Trstenský Vígľašská , Bratislava
Mgr. Milan Trstenský Fedákova , Bratislava
Milan Trstenský Ušiakova , Bratislava
Oľga Trstenská Kuklovská , Bratislava
Tatiana Trstenská Súťažná , Bratislava
031 – Dunajská Streda bez záznamu
032 – Trenčín
Ing. Jozef Trstenský Hollého , Nové Mesto nad Váhom
Ľubomíra Trstenská Mierová , Stará Turá
033 – Trnava
Gabriela Trstenská 1.mája , Pezinok
034 – Senica bez záznamu
035 – Nové Zámky
Dušan Trstenský Školská , Zemianska Olča
036 – Levice bez záznamu
037 – Nitra bez záznamu
038 – Topolčany bez záznamu
041 – Žilina
Doc.Ing. Dušan Trstenský B.S.Timravy , Žilina
042 – Považská Bystrica
Ing. Eva Trstenská Stred , Považská Bystrica
Ing. Rastislav Trstenský Rozkvet , Považská Bystrica
043 – Martin
Anton Trstenský Kraľovany
Ing. Igor Trstenský A.Mamateja , Martin
Ing. Katarína Trstenská J.Palkoviča , Martin
Ing. Pavol Trstenský M.Galandu (m.č. Košúty) , Martin
Juraj Trstenský Hurbanova (m.č. Košúty) , Martin
Klára Trstenská V.P. Tótha , Martin
Monika Trstenská Rabčice
Anton Trstenský ESA , Trstená
Eva Trstenská Západ , Trstená
Ján Trstenský Zápotočná , Trstená
Jozefa Trstenská H.Gavloviča , Trstená
Libor Trstenský Pod Stráoou , Trstená
Marta Trstenská Krátka , Trstená
Milan Trstenský Bernolákova , Trstená
Oľga Trstenská Oslobodenia , Trstená
Paula Trstenská Š.Furdeka , Trstená
Viktor Trstenský ČSA , Trstená
Elena Trstenská Družstevná (m.č. Medvedzie) , Tvrdošín
Ing. Peter Trstenský Medvedzie m.č. , Tvrdošín
Milan Trstenský Medvedzie m.č. , Tvrdošín
044 – Lipt. Mikuláš
Božena Trstenská Jalovec pri L.Mikuláši
Vladimír Trstenský Jalovec pri L.Mikuláši
Ing. Rastislav Trstenský Nižná Boca
1ubomír Trstenský Alexyho , Liptovský Mikuláš
Ing. Milan Trstenský Komenského , Liptovský Mikuláš
Eva Trstenská Bystrická cesta , Ružomberok
Jaroslav Trstenský Klačno , Ružomberok
045 – Zvolen bez záznamu
046 – Prievidza bez záznamu
047 – Lučenec
Mária Trstenská V.Clementisa , Hnúš?a
048 – Banská Bystrica
Ing. Dušan Trstenský Tulská , Banská Bystrica
MVDr. Mikuláš Trstenský Komenského , Banská Bystrica
051 – Prešov bez záznamu
052 – Poprad
Darina Trstenská Záborského , Poprad
053 – Spišská Nová Ves bez záznamu
054 – Bardejov bez záznamu
055 – Košice bez záznamu
056 – Michalovce bez záznamu
057 – Humenné bez záznamu
058 – Rožňava bez záznamu