20. Daňový výmer z roku 1786

Listina sa nachádza v SNA – Bratislava
V daňovom výmere a právach z roku 1786 sa uvádza 5 výsadných mestečiek: Dolný Kubín, Veľká, Tvrdošín, Trstená a Námestovo s 510 urbárskymi usadlosťami. V tom čase užívali slobodu varenia piva, právo výčapu a pálenicu, mlynov 5, slobodné trhy a vínne právo. Okrem Trstenej, ktorá mala osobitné privilégiá výčapu vína.