4. Listina originál – Urbár Oravského panstva 1629 pre Trstenú

Urbár Oravského panstva 1629 pre Trstenú.
Nachádza sa v MOL Budapešť.

Regest:
Urbár je až na niektoré malé výnimky identický s rokom 1607, preto ho uvádzame iba vo fotografiách..

Urbár 1629 1Urbár 1629 1Urbár 1629 1Urbár 1629 1Urbár 1629 1Urbár 1629 1Urbár 1629 1